Dette er en kjapt sammenrasket tekst som foreløpig tjener som plassholder for det innhold som senere skal komme.  Samtidig gis her en kort beskrivelse av hvordan du og andre interesserte kan hjelpe til på Norgesaksjonen (og underportaler), og litt om hvordan dere kan hjelpe å spre budskapet.

Vårt formål er å vekke opp folket til hva som virkelig foregår (bedrive den folkeopplysning du ikke får av våre politikere og av vårt Mockingbird corporate mafia media), samt å tjene som organiseringsknutepunkt for folkelig motstand og mottiltak mot det regjerende undertrykker- og svindelsystem som nå raserer landet, på alle måter.

Det å aktivt bidra i denne misjonen, HVILKET ALLE INVITERES TIL, handler i hovedsak om intelligent selvorganisering.  Det er hva jeg gjør som initiativtaker, nettsidebygger og delvis artikkelforfatter.

Alle som forstår hvor viktig det er at folket nå forener seg og konfronterer maktmisbrukerne, svindlerne og undertrykkerne, vi forstår også intuitivt at vi i felleskap er nødt til å forsøke å legge bak oss æraen hvor man passivt venter på at noen skal “sette en i arbeid”.

Er det noen av våre saker og tema du kan mye om, eller brenner for å jobbe med, alt fra artikkelskriving til organisering av innhold på en nettside, ja så kast deg over jobben.  “Ta tak” på egen hånd, produsér noe, en artikkel, noen forslag, noen skisser og idéer, og send det inn til oss. Ta kontakt og ta initativ.

Kan du noe om videoproduksjon, grafiske illustrasjoner, organisering av konferanser/møter, er du god på metoder for å få budskapene ut til massene, god på WordPress, etc. etc……meld din interesse!  Igjen…..intelligent selvorganisering.  Har du noe å gi av deg selv, så hopp i det. Land og folk trenger det.

Kommer du ikke i tanke om noe du kan hjelpe med?  Hva med å engasjere deg for å forbedre nettopp DENNE artikkelen, slik at forbedringen kan bidra til at enda fler folk våkner opp og ønsker å delta?

Det er mange måter å hjelpe på.  Vær kreativ, identifiser behovene, slik du ser dem, og gå selv i gang med å avhjelpe på de områder du identifiserer.

Denne artikkelen blir sikkert bedre med tiden.  Om jeg så må forbedre den selv.  Men det vil sikkert ta en stund, for som du ser, så er her masse arbeid å ta fatt i.

Velkommen til.

Pål

Ta kontakt om du ønsker å bidra.  Vær konkret og utdyp hva du ønsker å bidra med:

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Melding