Tidslinjene er såvidt påbegyndt. Denne fasen dreier seg først og fremst om innsamling og plotting av data, så får den mer “redaksjonelle gjennomgang” komme senere.

Perioden 1700 – 1899

http://norgesaksjonen.org/tidslinjer/new-world-orderverdensregjeringen-1700-1899/

Perioden 1900 – 1999

(Denne starter med innførelse av parlamentarismen i 1884)
http://norgesaksjonen.org/tidslinjer/new-world-orderverdensregjeringen-1900-1999/

Perioden 2000 – 2090

http://norgesaksjonen.org/tidslinjer/new-world-orderverdensregjeringen-2000-2099/

Det planlegges publisert en rekke tidslinjer innen forskjellige relevante tema. I første omgang produseres tidslinjer for New World Order/Verdensregjeringen, hvor du i kronologisk rekkefølge vil kunne studere utvalgte relevante historiske begivenheter hvor “globalistenes klamme hånd” har vært involvert. Dette gjøres for å spore hvordan de har gått frem for å gjennomføre det globale kupp som nå er i ferd med også å fullstendig rasere nasjonen Norge. Vi skal vise hvordan den globalistiske (kommunistiske/fascistiske) “totalitarian tip toe” har forflyttet seg fra land til land som et stille snikende kupp helt fra 1700-tallet og frem til i dag.

Følgende tidslinjer er tilgjengelig (Du finner dem også under hovedmenyen under “Tidslinjer”):

New World Order/Verdensregjeringen

Formål:

  1. Dokumentere globalistenes historiske “grep” og metoder for å forsøke å tvinge menneskeheten inn under en verdensregjering.
  2. Dokumentere norske rikspolitikeres og medias relaterte folkesvik, landssvik, grunnlovsbrudd og annet “medløperi” i forhold til denne globalistiske agenda, også sett i sammenheng med tilsvarende utvikling i våre skandinaviske naboland – dette for å avdekke mønstre som dokumenterer at Norge i realiteten styres av helt andre krefter enn det vi tror (folkestyre og demokrati).

Det anbefales at du starter med tidslinjen for perioden 1700 – 1899 slik at du får med deg hvordan disse ideologier oppstod og utviklet seg.  Historien går mye lengre tilbake, men jeg ser det formålstjenelig å begrense tidslinjene til den “nyere tid”.  Når du først har gjennomgått tidslinjen for perioden 1700 – 1899, så er du solid rustet til å SE og FORSTÅ den RØDE TRÅD i de neste tidslinjer, som fra perioden 1900 og fremover vil inkludere hva norske (og skandinaviske) politikere (og andre globalistkrefter) har foretatt seg av folkesvik, landssvik og forræderi.

Tidslinjene viser faktiske dokumenterbare historiske hendelser. Eksempler på hva disse tidslinjene dokumenterer:

  1. Nasjonalstaten Norge styres av en MAFIA.  Hva du tror er “demokrati” og “folkestyre” viser seg å være noe helt annet.
  2. Rothschild-Zionism er konspirasjonsfakta, i en skala som best kan benevnes som grotesk-opphøyd-i-tiende-potens. Vi har altså en blodlinjefamilie som har styrt, og fremdeles styrer det meste på denne planeten.

Les og lær, dette blir vi alle nødt til å sette oss inn i hvis menneskeheten skal ha en sjanse å stoppe det kommende totale slaveri!