Folkefiendlige maktstrukturer og gigantiske samfunnsbedrag

Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En “FN-STYRT” FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist International Council Conference i Oslo i 1962 – Del 1

Ville du ha stemt Arbeiderpartiet hvis du visste at de minst siden 1962 har hatt som FORMELT, dog SKJULT HOVEDFORMÅL, (og HOVEDFORPLIKTELSE overfor moderorganisasjonen Socialist International) å arbeide for etablering av en GLOBAL ALTOMFATTENDE FASCIST-KOMMUNISTISK […]

Dagens Næringsliv 23.01.2017 - Hunger Games samfunnet en realitet innen 30 år
Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

Dagens Næringsliv lufter informasjon om elitens planlagte grøssersamfunn. Her beskrives FN’s Agenda 21, menneskepakking i “smart cities” og total avbefolkning av landsbygda.

Under Nordic Business Forum Sweden forrige uke var svensk-finske Kjell Anders Nordström et av trekkplastrene.  Nordström hevder at vi innen 30 år vil få det Agenda 21/2030 samfunn som mange av oss har advart mot i […]

Folkefiendlige maktstrukturer og gigantiske samfunnsbedrag

FN artikkel oppsummerer nå den trojanske hesten – FN’s Agenda 21/2030 – det snikende statskupp Gro Harlem Brundtland igangsatte i 1972, og som stadig pågår uten at det norske folk har hørt et pip om det i media.

Dette er bare en kort notis til leserne.  Grafikken under viser FN-artikkelen som oppsummerer reisen, fra globalistkuppets formelle start i 1972 (Stockholmkonferansen), via 1983 (Bruntlandkommisjonen) til Rio konferansen i 1993 (Agenda 21), og den oppfølgende […]