FN artikkel oppsummerer nå den trojanske hesten – FN’s Agenda 21/2030 – det snikende statskupp Gro Harlem Brundtland igangsatte i 1972, og som stadig pågår uten at det norske folk har hørt et pip om det i media.

Dette er bare en kort notis til leserne.  Grafikken under viser FN-artikkelen som oppsummerer reisen, fra globalistkuppets formelle start i 1972 (Stockholmkonferansen), via 1983 (Bruntlandkommisjonen) til Rio konferansen i 1993 (Agenda 21), og den oppfølgende utvikling via en serie “bærekraftsmål”.

Det norske folk har i årevis hørt om “bærekraftig utvikling”, “ivaretagelse av biologisk mangfold” og liknende typer floskler, men ALDRI i norsk media, og ALDRI fra politikermunn har vi hørt et pip om AGENDA 21 og AGENDA 2030.  Norske folkesvikende politikere, med Gro Harlem Brundtland i spissen, har I FLERE TIÅR, OG I DET SKJULTE implementert Agenda 21 i norske kommuner og i norsk forvaltning (som “Lokal Agenda 21“), UTEN AT DET NORSKE FOLK NOENSINDE HAR BLITT SPURT OM DE ØNSKER DETTE, OG UTEN AT DET NORSKE FOLK HAR BLITT ORIENTERT OM AGENDAEN OG KONSEKVENSENE FOR FREMTIDEN.

Om en ikke forstår at dette er LANDSSVIK, så anbefaler jeg å lese de andre 19 artikler om Agenda 21/2030 her på nettsiden, som forteller hva denne agendaen egentlig går ut på, og om folkesviket, landssviket og forræderiet disse politikerbandittene(smør på flesk) har drevet med bak folkets rygg.

OBS: Nedenstående artikkel på FN-sambandet er nå tydeligvis fjernet (orginal url: http://www.fn.no/Tema/Baerekraftig-utvikling/Baerekraftig-utviklings-historie).  Men en kopi finnes på archive.org, sjekk her: https://web.archive.org/web/20170402012029/http://www.fn.no/Tema/Baerekraftig-utvikling/Baerekraftig-utviklings-historie

screenshot-www-fn-no-2016-12-31-14-29-27

Viktig informasjon om artikler og forfattere på Norgesaksjonen

Formålet med publisering av denne og andre artikler her på Norgesaksjonen er hovedsakelig tredelt:

  • Vi ønsker å drive frem kritisk viktig folkeopplysning som det etablerte norske media undertrykker, manipulerer og tilbakeholder (etter direktiver “ovenfra”, fra eiere, politikere, “hemmelige” gutteklubber, såkalte “sikkerhetstjenester” og andre elitiske pressgrupper og maktmisbrukerkonstellasjoner med folkefiendtlige og skjulte agendaer
  • Vi ønsker å hjelpe frem informasjon som kan bidra til langsiktig vitalitet for individ, samfunn og miljø. Nåværende konkurranseparadigme og den fordekte føydalismen er ikke bærekraftig, og de relaterte samfunnsproblemer og utfordringer kan ikke løses ved innførelse av globalt diktatur og folkemordagendaer – som dagens globale maktelite åpenbart har hatt på tegnebrettet svært lenge .
  • Vi ønsker å bidra til å hjelpe folk å organisere seg, både i protest mot og avdekking av overgrep, maktmisbruk, svindel og bedrag, folkesvik og landsvik, og for å hjelpe folk å organisere seg for bedre å kunne formidle, fremdrive og praktisere bærekraftige løsninger.

Hver forfatter som bidrar med innlegg her på Norgesaksjonen er selvstendig ansvarlig for egne innlegg. Det siteres og videreformidles informasjon/artikler fra andre nettsider. Norgesaksjonen tar ikke ansvar for innhold som opprinnelig er publisert på andre nettsteder.

Pål
Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.