“6 MILLIONER JØDER”, allerede i 1839? – Et sionist-talmudisk okkult mantra gjentatt i offentlighet ad nauseam fra 1839 og frem til 1945 for å kick-starte mytene om “anti-semittisme” og “folkemord på 6 millioner jøder”?

6 millioner?
6 millioner?
The London Saturday Journal, 20. juli 1839 - "6 millioner jøder.."
The London Saturday Journal, 20. juli 1839 – “6 millioner jøder..”

Var det “skjebnen” som tilfeldigvis sørget for at en hel verden siden WW2 har blitt indoktrinert med begrepet “folkemord på 6 millioner jøder”, eller har vi å gjøre med et SVINDELTALL og en MONSTERLØGN som har sine røtter i “jødenes” egen fordelsvise (og syke) tolkning av en urgammel profeti i Torah (Bibelen)?  Det viser seg at det er det siste, og det vil du få all verdens beviser for i denne artikkelen.

Vi har vel alle hørt Æsops fabel: “Hyrdegutten og ulven” (Gutten som ropte Ulv, Ulv!).

“Holocaust på 6 millioner jøder” er en liknende fabel, som har blitt fortalt en endeløs rekke ganger i media, hvor første sporbare tilfelle av dette tallmantraet kom i 1839, kun med den vesentlige forskjell at i holocaustfabelen var der ingen ulv, der var det kun Rothschilds begjær etter å få omgjordt Palestina til Rothschild klanens og sionistenes TYVEGODS, og få det omdøpt til “Det Jødiske Hjemland” Israel.

Om Norgesaksjonens fokus på 'Gud's utvalgte folk'
Norgesaksjonen har opprettet egen artikkelkategori for “Gud’s utvalgte folk”, og det gjøres FORDI den dokumenterte historie viser at dette folks ideologer, ledere, demagoger og fanatiske trosfeller i praksis er de værste rasister på planeten, som SELV fremmer rasisme, ondskap, løgn, bedrag, svindel, undertrykkelse og terror.  Og dette i et omfang som nærmest er ufattelig….helt til man begynner å sette seg inn i hva de har holdt på med i tusenvis av år, og hva de stadig holder på med. SÅ FATTER MAN DET!

Denne gjengen står i tillegg ansvarlig for omfattende historieforfalskning, en omskrivning som gir dem dekke for å planlegge og utføre renspikket ondskap mot folk og nasjoner, utført i ly av en oppkonstruert og selvdyrket OFFER-ROLLE de beviselig har hatt på tegnebrettet, løpende prøvd ut verden rundt ad nauseam og perfeksjonert siden siste millenium f.Kr.  Energetiske erkekannibaler som ikke bare ofrer andre, men som også glatt ofrer sine egne i store hopetall for å komme i mål med sine agendaer.

Jeg snakker ikke om den jevne “hverdagsjøde” som passer sitt liv og omgåes andre mennesker på fredelig og anstendig vis, jeg snakker om “jødenes” blodrasistiske lederskap, sionistene, talmudistene, satanistene, det gigantiske korps av håndtlangere og forførere, de svært så mange sayanims og hjernevaskede fanatiske følgere. (Kritikken må derved også ramme de fantatiske sionistiske KRISTNE som støtter opp om denne djevelskapen).

Et utmerket eksempel på denne gjengens djevelske “håndtverk” var den Russiske “Revolusjon” i 1917.  Dette var overhodet IKKE en revolusjon initiert av det russiske folk, det var et SIONISTKUPP som ble mulig å gjennomføre hovedsakelig med bakgrunn i de samme khazarjødiske sionisters infiltrering av de russiske sikkerhetstjenester og militære, og det hele planlagt av crypto-jøder og sionister, og finansiert av crypto-jødiske og sionistiske finansoligarker og industrimagnater i vesten. En må være blind på begge øynene – og lam i mellom ørene – om en (etter å ha satt seg en liten smule inn i dette) ikke klarer å se at den samme type sionistiske infiltrering av sikkerhetstjenester, militære og andre offentlige institusjoner har pågått for fullt i ALLE VESTLIGE LAND de siste minst 100 år.

Når en begynner å forstå “denne gjengen” og disses modus operandi, så har en også moralsk plikt til å bidra til å avsløre og stoppe dem. DET har vi gått i gang med her. Dette forklarer selvsagt ikke ALT, men det forklarer AVGJØRENDE VIKTIGE DELER av menneskehetens historie, og hvorfor verden er slik den er, på kanten av stupet, på randen av en lenge planlagt total global finanskollaps, på randen av den lenge planlagte WW3 og innføring av den planlagte BABYLONSKE VERDENSREGJERING (forøvrig er det mange oppegående samfunnsanalytikere som hevder at WW3 allerede har startet, hvor menneskehetens hovedoppgaven så er å få galskapen stoppet!)

Den beste start for å kunne forstå denne gjengens “modus operandi” er å lese den norske oversettelsen av Douglas Reed’s bok “Kontroversen om Sion“.  For å danne seg et godt inntrykk av hvor langt omtalte infiltrering har kommet i Norge, samt gi seg selv en solid realitetsorientering om høykriminellt “styre og stell” i Norge, så finnes det vel knapt en bedre bok å lese enn “GroGate – Historien om ‘den fjerde tjeneste’ og Mossad i Norge” av Hans Henrik Ramm og Major M. Setsaas.  Husk boken ble skrevet i 1996, infiltreringen er GARANTERT mye mye værre nå, 20 år senere.

Og la deg for alt i verden ikke skremme av folk som roper “anti-semitt” og “anti-semittisme”.  Begrepet “anti-semittisme” ble oppfunnet som en hersketeknikk av den samme khazarjødiske sionistgjengen som IKKE HAR EN DRÅPE SEMITTISK BLOD I ÅRENE, med det enkle formål å SKREMME DEG VEKK fra å undersøke disse sakene!  Her har vi altså IKKE-SEMITTER som har prestert det fantastiske illusjonsnummer å skjerme seg selv fra kritikk, ved å KAMUFLERE seg som semitter, og kalle sine kritikere for anti-semitter. Det er så galemathias som det er mulig å få det, vi har alle gått på limpinnen og latt oss lure trill rundt de siste 100 år, MEN NÅ ER LURERIET AVSLØRT OG PÅ GOD VEI TIL Å BLI ALLMENT KJENT!!  Les om “anti-semittisme” i Åsmund Kaspersens utmerkede artikkel “Hva er antisemittisme“.

Følgende foredrag om Rothschild-Zionism kan tjene som innledning for dem som er interessert i å sette seg grundigere inn i disse tema, hvilket burde gjelde ALLE.  Og husk….dette er bare starten – en forsmak –  på hva en BØR sette seg inn i. “David Icke – What Others Dare Not Say

Hvem har alt å tjene på at vi lar oss skremme til ikke å undersøke disse ting nærmere? Det er tid for ABSOLUTT NØDVENDIG FOLKEOPPLYSNING, og det er tid for en SANNFERDIG KORRIGERING AV HISTORIESKRIVNINGEN!

Artikkelen handler IKKE om holocaust, den handler om historieforfalskning, tyveri av et suverent land, infam indoktrinering og mind-control av menneskeheten.

Artikkelen vil vise deg et utvalg av hele 271 dokumenterte tilfeller (avisutklipp, taler, bøker osv.) av jødenes grusomhetspropaganda i vestlige medier i perioden 1839 til 1945, hvor tallet “6 millioner jøder” sammens med begrepene “holocaust”, “fordrivelse”, “sult og nød”, “pinsler og utslettelse” osv., har blitt publisert for å hjernevaske og kondisjonere verdens befolkning TIL BLINDT Å AKSEPTERE PROPAGANDATALLET 6 MILLIONER i forbindelse med andre verdenskrigs HOLOCAUSTMYTE.

Det 19. århundredes jødiske grusomhetspropaganda er overhodet ikke enestående.  Her ser du en scannet artikkelkopi så avslørende at jeg nærmest kan garantere at du vil lese HELE DENNE ARTIKKELEN.  Her påståes det å ha skjedd et “holocaust på 6 millioner jøder” allerede i år 132 – 136 e.Kr.

This 1897 “Science of Religion” American magazine, claims nearly six million Jews were killed in the Bar Kokhba revolt 132-136 AD - (Klikk på bildet for å se det i full størrelse)
This 1897 “Science of Religion” American magazine, claims nearly six million Jews were killed in the Bar Kokhba revolt 132-136 AD – (Klikk på bildet for å se det i full størrelse)

Dette er altså “jødenes” fremstilling av deres lidelseshistorie.  Den samme hendelse er beskrevet av Romerne, via den romerske historiker. Cassius Dio. Dio forteller at ca.  580.000 jøder ble drept i Bar Kokhba opprøret, et opprør hvor også mange romere ble drept.  En annen historiker, Josephus (som av mange regnes blandt de mest troverdige), formidler at jødene var alt annet enn de fredelige “sauehyrder” de fremstilles som i vår Hollywood-indoktrinering.  De hadde bl.a på den tiden sin egen marine som kontrollerte havområdet utenfor Syria, Phoenicia og Egypt.

“This is called ‘the purple earth.‘ It shines with every kind of light that proceeds from hashmal. In this earth are sunk twelve thousand myriads of pearls, sunk in this earth and reaching as far as the eastern gate.
There there are SIX MILLION open gates, and Anael is the chief guardian of them.”

KABALAH, Zohar Hadash, Yitro, 38d
RABBI Moses de Leon (1250-1305)

Perhaps the ultimate successful Kabalistic symbol is the truly magical 6,000,000 Hollow-Co$t figure.  Much of practical Kabala consists of divination and spells based on numerology, so the letters and numbers are of prime significance.  Hebrew is somewhat unreadable without various diacritical vowel marks.  Furthermore, each Hebrew letter has a corresponding number.  The tzaddik or rebbe can alter the meaning by adding or subtracting the diacritical markings.According to the Kabalists, there is a sum total of 600,000 souls.  Ten is the very important number of the Ten Sephiroth, or branches of the Kabalistic Tree of Life.  Hence, we see some of the larger, more esoteric meaning of the 6,000,000 figures for the ultimate number of specially blessed Judaic martyr/souls.  As we know, holocaust means burnt offering or sacrifice by fire.  Ba’al and Moloch were ancient Canaanite and Middle Eastern traditions passed on by the Edomite/Canaanite Jews, to the Arab Jews, called Sephardim, and eventually to the Judaized Turko-Khazar tribes.

The wisdom of Solomon brought in Ba’al and Moloch worship to please foreign concubines, and the human sacrifice cult quickly established itself. After the horrid temples were closed and the sacrifice of children by fire suppressed, as is almost always the case, the cult became an underground belief system. These ideas survived in the centuries old ritual murder serial killings, the graphic slaughters portrayed in the Judaic Old Testament, down to the Israeli war crimes and atrocities of the early 21st century. Interpreted this way 6,000,000, the ultimate number of martyrs, were sacrificed on the altar of Zionist geostrategic goals.

The Hollow-Co$t is now a government-mandated belief and, with temples (Holocaust Museums) all over the world, truly a religion in and of itself. And, of course, heretics and unbelievers are severely punished whenever possible. The persistent Kabalistic spells have surely worked on a grand and frightening scale.

On a rather odd note, since the Middle Ages, Talmudism, Kabalism and Jewish Political Expansionism, aka Zionism, has mostly been in the hands of the Khazarian Jewish converts of 740 AD, whose blood ancestors NEVER EVER set foot in Palestine.  How can you have an aliyah (return) to somewhere your people have never been in the first place? How very ironic and frustrating. To learn more, see Arthur Koestler’s well-documented Thirteenth Tribe, 1977, and the unique contribution of the much lesser known Holocaust Dogma of Judaism by Ben Weintraub, 1996.

Kan du svare på følgende?

Hvor mange judaistiske “6 millioner” referanser er det mulig å lese, uten å forstå at dette dreier seg om okkult indoktrinering, hjernevask og mind-control av menneskeheten? Når skal vi lukte lunta, si STOPP og med KRITISK BLIKK og AVZOMBIFISERT BEVISSTHET begynne å gå disse sakene “nærmere etter i sømmene”? Hvor lenge skal vi tillate denne gjengen historiesvindlere og mind-control illusjonister å styre denne planeten og okkupere menneskehetens kollektive bevissthet med slike gigantiske samfunnsbedrag?

Kontrollmatrixen liker ikke å bli avslørt, og derfor har vi den siste tiden sett massiv økning i argumentasjon for innstramming av sensurlovgivning og knebling av ytringsfriheten over hele den vestlige verden, spesiellt USA og Europa, så også i Norge.  Begår man grusomheter, undertrykkelse, svindel og bedrag, og i tillegg søker å skjerme seg fra innsyn og kritikk ved å gjemme seg bak “rase” og “religion”, så vil en naturligvis også forsøke å innføre strengest mulig “rasismelovgiving” for på den måte å forsøke avskrekke dem som arbeider for å avsløre svineriet.

LES OG BLI KLOK: Sett deg inn i hva det er de forsøker å sensurere (skjule) mens materialet enda er tilgjengelig! Det finnes ikke lengre noen som helst akseptabel unnskyldning for IKKE å sette seg inn i disse særdeles viktige deler av historien, og de tema vi tar opp her i denne artikkelen.

Anthony Lawson
Anthony Lawson

“No nation, organization, association; no religious sect, no open, closed or secret society, nor any individual has the right to prevent me from seeking the answers to these and other questions, should I choose to ask them, privately or publicly.
It is my right, under the protection of Article 19 of The United Nations Declaration of Human Rigts.

It is also yours.”

Kommentar: Anthony Lawson, du og jeg og oss alle har denne retten som en medfødt innlysende rett.  Den er altså IKKE gitt oss som et privilegium av FN, det er bare noe de forsøker å innbille deg.  Appelerer en til ytre autoriteter for privilegier, så må en også være klar over privilegier ikke bare er noe som gis, men også noe som kan frataes en.  Stå på din rett, la deg ikke lure, og la deg ikke kue!  Autoriteten har du på INNSIDEN og ingen andre steder! ~ Pål Gråbein

“Det jødiske problem”

INGEN med relevant historisk kunnskap bestrider det faktum at “jødene” gjennom hele historien har representert en utfordring overalt hvor de har oppholdt seg, og at hovedårsaken IKKE har noe med andre folkegruppers “jødehat” å gjøre.  Nesten 2500 års historie viser at hovedproblemet alltid har bestått i at “jødene”, uansett hvor de har satt sin fot, selv ALDRI har akseptert å innordne og integrere seg i de samfunn hvor de har slått seg ned og oppholdt seg.  De har derimot isolert seg, forlangt å få leve etter egne regler (Talmud), og på den måte over tid alltid skapt en form for “ghettofisering” som igjen alltid har utviklet seg til en form for jødenes “stat i staten” innenfor vertslandene hvor de har oppholdt seg, noe som vertslandenes egne innbyggere aldri har kunnet akseptere, naturlig nok.  Dette er veldokumentert historie.

Et annet like så veldokumentert historisk trekk ved “jødene” er at; når overnevnte vertsland ikke har tillatt “jødene” å etablere sine stat-i-stat samfunn, holde goyim (“ikke-jøder”) som slaver (som deres hellige skrift Talmud tillater dem), eller på annen måte hindret jødene å forbryte seg mot vertslandenes lover og kultur, og derfor i mange tilfeller har iverksatt tiltak for å hindre/begrense slik aktivitet, som f.eks også har innbefattet å kaste “jødene” ut av landet, så har dette av “jødene” igjen blitt karakterisert som forfølgelse, jødehat og “anti-semittisme”.  Faktisk har “jødene” dyrket denne “offerrollen” i så ekstrem grad, at de gjennom hele historien, selv når de har oppholdt seg i vennligsinnede fremmedkulturer som har tatt i mot dem, så har de fremstillt seg selv som holdt i fangenskap.

Er du husløs, og møter en barmhjertig samaritan som gir deg et sted å bo, så kan du ikke anklage vedkommende for å holde deg i fangenskap.  Likeså, skulle den barmhjertige samaritan fort bli lei av deg (fordi du ustanselig underminerer husvertens regler og betingelser for å la deg bo der), og at han derved ber deg dra et annet sted, så kan du slettes ikke nekte å flytte på deg samtidig som du påstår at du holdes i fangeskap.  Med DET er nettopp holdningen “jødene” har praktisert siden de “var gjester i Babylon”.

Et tredje likeså veldokumentert særtrekk ved “jødene”, er at de oppfatter seg selv som rasemessig overlegen ALLE ANDRE.  De mener de er Guds utvalgte folk, og deres hellige lovbok Talmud dikterer dem å oppfatte alle oss andre som “1000 ganger mindre verdt enn en jøde”, vi andre er bare goyim og skitne dyr (LES TALMUD!), som “jødene” kan bruke som slaver, snyte og bedra, lyve til, voldta og i mange tilfeller ustraffet drepe, osv. osv. Ovenstående beskriver i hovedsak hva alle verdens ledere opp gjennom historien har definert som “Det jødiske problem”.

Les også vår samling BLODRASISTISKE JØDISKE/TALMUDISKE SITATER

Artikkelen handler IKKE om holocaust, den handler om historieforfalskning, infam indoktrinering og mind-control av menneskeheten.

Talmudistene har i ca 2500 år raffinert sin kamuflasje som “de forfulgte”, raffinert sin evne til å lyve og manipulere og konstruere “verdenshistorie”, bl.a ved å pushe endeløse antall “HoloHoax”, som vi skal vise i denne artikkelen.  Som avgjørende viktig verktøy i en åpenbart menneskeforaktende strategi har de samtidig skapt den mest destruktive hersketeknikken på planeten – nemlig det å skjerme seg fra innsyn, avsløring og kritikk ved å stemple enhver kritiker som “anti-semitt” og rasist.

I den grad artikkelen omtaler andre verdenskrigs “jødiske holocaust”, så gjøres dette av nødvendighet for å justere og korrigere hva som – IGJEN – åpenbart fremstår som en løgnhistorie sett i forhold til vitenskapelig verifiserbare fakta, OG for å sette “hendelsen” i rette historiske sammenheng med noe mye værre, nemlig zionist-talmudistenes historiske og endeløse stræben etter verdensherredømme, og hva de er villig til å bruke av knep, løgn, bedrag, babylonsk trolldom og renspikket djævelskap for å realisere dette målet.

Samtidig oppfatter de seg og fremstiller seg selv som “Herrefolket”, “Guds utvalgte folk”, som etter disses egen mening står over alle andre mennesker, noe som derved plasserer disses ideologi og religion som de VÆRSTE og MEST RASISTISKE som noen gang har eksistert på denne planeten.

Rabbi Jews: “Non-Jews Are Goyim Cattle Meant To Serve Us Jews”:

Hvorfor skriver jeg “jøder” i stedet for bare jøder?

Arthur Koestler: «Etter hvert som khazarrikets historie utfolder seg, vil århundrets største svindel bli avslørt» - dvs. sannheten om det virkelige opphavet til dagens jøder"
Arthur Koestler: «Etter hvert som khazarrikets historie utfolder seg, vil århundrets største svindel bli avslørt» – dvs. sannheten om det virkelige opphavet til dagens jøder”

Moderne DNA forskning og moderne historieforskning (også jødiske forskere og historikere, og til og med «jødenes» egen «Encyclopedia Judeica”), bekrefter hva mange har visst om OG SKREVET om i hundredevis av år, nemlig at ca. 90% – 95% av dagens «jøder» (både innad i Israel og i resten av verden) overhodet ikke er de jødene de påstår de er, derimot er de av mongolsk tyrkisk avstamming (ashkenazi-khazarer) og har ikke en dråpe semittisk blod i årene.  Hvordan kan det så ha seg, at disse IKKE-SEMITTER kaller oss europeere (som faktisk ER av semittisk herkomst, og som ER etterkommerne av ISRAELITTENE) for anti-semitter når vi kritiserer disse IKKE-SEMITTENES forbrytelser rundt om i verden, ikke minst i Palestina?

Arthur Koestler, selv jøde, og forfatteren av boken «The Thirteenth Tribe» sa noe (i sær relevant for denne artikkelen) veldig viktig om et av hans formål med boken; nemlig å eliminere betydningen og bruken av «anti-semittisme» som hersketeknikk:

Should this theory be confirmed, the term ‘anti-Semitism’ would become void of meaning,” ~ Arthur Koestler

«Teorien» er altså – som tidligere nevnt – ettertrykkelig bekreftet, forbi ethvert fnugg av tvil!

Her har vi altså IKKE-SEMITTER (historiske landeveisrøvere, identitetstyver, banditter, leiesoldater og pengevekslere) som har prestert det fantastiske illusjonsnummer å skjerme seg selv fra kritikk, ved å kuppe den forøvrig kunstig oppkonstruerte «judaismen», KAMUFLERE seg selv som semitter, fremstille seg selv som «Gud’s utvalgte folk», og kalle sine kritikere for anti-semitter.

De som altså roper høyest om “anti-semittisme” når omverdenen kritiserer dem, er altså ikke selv semitter! Problemet er IKKE at de er av tyrkisk-mongolsk opphav, problemet er at DE HAR SVINDLET EN HEL VERDEN VED Å HOLDE DETTE SKJULT, OG I STEDET KAMUFLERT SEG SOM JØDER, noe de absolutt IKKE er.

På toppen av det hele påstår de at de er GUDS UTVALGTE FOLK.  Og de bruker disse løgner og bedrag, og deres høyst oppkonstruerte offerrolle, til å terrorisere hele menneskeheten.  Dette gigantiske samfunnsbedraget er viktig å sette seg inn i, for å kunne forstå den historisk bakgrunn til hva denne artikkelen skal handle om, nemlig; 

“6 MILLIONER JØDER”, allerede i 1839? – Et zionist-talmudisk okkult mantra gjentatt i offentlighet ad nauseam fra 1839 og frem til 1945 for å kick-starte mytene om “anti-semittisme” og folkemord på 6 millioner jøder?

De fleste av oss har høyst sannsynlig ikke vært bevisst, at i vestlige jødisk styrte medier, helt siden 1840-tallet, ble det pumpet ut jødisk grusomhetspropaganda i en nærmest endeløs rekke artikler med tallet «6 millioner jøder», krydret med ordene «holocaust», «forfølgelse» etc.   Tallet 6 millioner, og begrepene «holocaust» og «forfølgelse» var altså ferdig INNPODET i menneskehetens kollektive bevissthet gjennom HELE 100 ÅR FØR andre verdenskrig. 

Denne forhistorien ALENE dokumenterer at det er noe riv ruskende galt med begrepet (det okkulte mantraet) “holocaust på 6 millioner jøder”!

Og det er ikke selve tallet som skaper mest undring.  Det som skaper mest undring er derimot hvor mange ganger dette tallet har blitt pushet som grusomhetspropaganda i uendelig antall avisartikler og på andre måter har vært fremmet i mediebildet siden ca. 1839 (altså i minst 100 år FØR andre verdenskrig), når man ser på hvem som har stått bak denne grusomhetspropagandaen, og hva man finner om dette tallets okkulte opprinnelse når man graver i talmudistenes tolkninger av egne historiske skrifter.

Vi ser nemlig at denne bisarre jødiske fiksering på tallet “6 millioner” primært stammer fra “jødenes” egen tolkning av en 2000 år gammel religiøs profeti i Torah’en (Det gamle testamentet) som løselig gjengitt sier nogenlunde følgende (les mer om dette lengre ned i artikkelen):

“..før det jødiske folk skal kunne gjenvinne og gjenerobre Palestina for å kunne etablere et jødisk hjemland kalt “Israel”, så vil 6.000.000 jøder først måtte omkomme i et brennende offer…” (dvs. et “Holocaust”).

Vi merker oss også at de aller fleste av disse propaganda-artikler publisert fra 1839 og fremover var forfattet av, frontet av, finansiert av og publisert av de rikeste jødiske Wall Street bankfolk så vel som ledere av sionistiske pressgrupper – Schiffs og Warburgs blant dem.

Som en liten forsmak på hva vi skal vise i denne artikkelen, klikk på nedenforstående grafikk og studer den i full størrelse før du går videre.  Du vil få se et sakset utvalg artikler fra diverse vestlige aviser fra midten av 1800 tallet og frem til 1945, og dette er bare en liten brøkdel av den samlede mengde propaganda, som vi skal vise lengre ned i artikkelen:

Tallet 6 millioner, kombinert med triggerord som "sult", "lidelse", "forfølgelse", "utvisning", "utryddelse", kombinert med "bønner om mer penger" fikk rikelig propagandaplass i media fra rundt 1850 og fremover.
Tallet 6 millioner, kombinert med triggerord som “sult”, “lidelse”, “forfølgelse”, “utvisning”, “utryddelse”, kombinert med “bønner om mer penger” fikk rikelig propagandaplass i media fra rundt 1840 og fremover.
Don Heddesheimer: The First Holocaust - Jewish Fund Raising Campaigns with Holocaust Claims During and After World War One
Don Heddesheimer: The First Holocaust – Jewish Fund Raising Campaigns with Holocaust Claims
During and After World War One

Forfatter Don Heddesheimer’s bok, Det Første Holocaust: Jødiske pengeinnsamlingskampanjer med Holocaust påstander, under og etter første verdenskrig, er en viktig del av det revisjonistiske puslespillet.  Heddesheimer dokumenterer massevis av tidligere jødiske forsøk på å spre svikefull og usann grusomhetspropaganda før, under og etter første verdenskrig.

The First Holocaust har en utrolig samling av presseklipp og propagandaartikler som dateres tilbake til slutten av det 19. århundre som gjør krav på lidelse og forestående utryddelse av europeiske jøder.  Blant slike artikler finner vi at jødene, dusinvis av ganger før andre verdenskrig, startet det kabbalistiske tallet “6000000” som mengden av jøder på randen av død og ødeleggelse i ulike perioder med uro og konflikt i Europa og Russland.

Utvilsomt eksponerer denne boken bevisst uredelighet i disse groteske sionistiske mediakampanjer  – lenge før Hitler ble kansler i Tyskland i 1933 – designet for å lokke fram offentlig sympati og støtte for jødiske politiske ambisjoner, hovedsakelig etableringen av staten Israel.

Den nærmest tvangsrituelle påkalling av den kabbalistsiske fabelen om “6.000.000 døde eller døende jøder” dateres tilbake minst 100 år før hendelsene i andre verdenskrig, direkte avslører og undergraver den løgnaktige påstanden om at 6.000.000 jøder omkom i Europa mellom 1939 til 1945, som jødene har hevdet. Det var en løgn første gang, og det er en løgn i dag!

The First Holocaust : The Surprising Origin of the Six-Million Figure

Unge europeiske barn av kaukasoid herkomst blir systemisk indoktrinert og hjernevasket til å leve med skyldfølelse for et "holocaust på den jødiske rase" som aldri skjedde slik det har blitt fremstillt, altså en løgn!
Unge europeiske barn av kaukasoid herkomst blir systemisk indoktrinert og hjernevasket til å leve med skyldfølelse for et “holocaust på den jødiske rase” som aldri skjedde slik det har blitt fremstillt, altså en løgn!

Befolkningen i Vesten har, i flere tiår, blitt oversvømt og indoktrinert med et endeløst angrep av Holocaust-inspirerte Hollywood-filmer, TV-programmer, “dokudramaer”, bøker og memoarer,  i forbindelse med obligatorisk “holocaust utdanning” i skoler over hele Nord-Amerika og Europa.

Den primære funksjonen til denne globale og altoverskyggende propagandakampanje er og har hele tiden vært å hjernevaske ikke-jøder inn i en tilstand av ynkelighet, frykt og lammelse mens vi blir transformert til ideologiske, økonomiske og fysiske slaver av “Gud’s utvalgte folk”.

Denne indoktrineringen og mind-control programmeringen er også designet for å undergrave all kritikk av jøder, sionismen og staten Israel, og for å tvinge ikke-jøder til å tilslutte seg et pro-jødisk, pro-sionistisk verdensbilde.

Med sine hatske holocaust løgner, oppdrar disse sionistiske mytemakerne hele generasjoner av små skolebarn til å klandre og hate tyskere, og klandre og hate den hvite europeiske befolkning generelt. Disse barna, uten å vite noe bedre, og ute av stand til å kunne tenke selv, tror blindt på disse løgnhistorier servert dem av “autoriteter”, og stiller deretter aldri spørsmål ved det de har blitt fortalt når de blir voksne.

Denne indoktrineringen av våre små med den sionistiske “holocaust-fiksjonen” gjør permanent skade i hodet på unge mennesker. Tvangsindoktrinering av små barn, så vel som tenåringer, med forvrengninger og direkte usannheter om andre verdenskrig, slik at de sympatiserer med det “jødiske” herrefolk og de lumske fordekte rasistiske agendaer – som sionismen, kommunismen, globalismen, klimasvindelen og New World Order (med “jødene” som den nye verdensordens selvoppnevnte herskerfolk) – er umoralsk, ødeleggende, skadelig og kriminelt. Det må stoppes!

Hva er betydningen av “6 millioner”-tallet,  og hvor kom dette fra?

Det mytiske “6 millioner”-tallet har faktisk en interessant opprinnelse.  “Jødene” har standhaftig understreket 6.000.000 tallet i deres grusomhetspropaganda fra årene 1839 til 1945 og hele tiden deretter.  WW2 tok slutt i 1945, og siden den gang har det kabbalistiske mantratallet 6.000.000 nådd hellig status.

Dette ble oppnådd gjennom en slesk, villedende og vedvarende mediakampanje med såkalt repeterende “HoloHoax SwindleSpeak” i nyheter og underholdningsmedia, sentrert i det jødisk dominerte Hollywood . Som den jødisk-kommunistiske massemorderen, Vladimir Lenin, en gang sa: “en løgn fortalt ofte nok blir til en sannhet.”

Denne kampanjen av sionistisk bedrag har blitt mer og mer intensivert i løpet av årene etter WW2.  Når sionistene fornemmer en økning i goyims bevissthet om jødenes historiske forræderi og globale forbrytelser mot menneskeheten (hvor goyims naturlige reaksjon gir seg utslag i harme og fiendtlighet), jo høyere begynner sionistene å jamre om sitt oppfundne holocaust i det verdensomspennende blekksprutmedia de kontrollerer. Det er derfor de alltid måler pulsen på opinionen.

Verdens ledere, presidenter, statsministere, konger, dronninger, paver, prester og hellige menn av alle trosretninger, bøyer seg nesegrust servilt i støvet i ærbødighet over de mytiske “6.000.000 jøder” som faktisk ikke gikk til grunne i “nazistenes gasskamre”, i det slike gasskamre ikke eksisterte og var en umulighet. (Se: VHO , IHR , CODOH , WSMOT , Zundelsite , Nazi gassing har aldri skjeddLes også de to norske artiklene: Det må jo skrives – gassingen av mennesker i Auschwitz var en umulighet slik det blir beskrevet og Mer tallkluss i historiebøkene og Hvem er det som trekker i trådene og nekter oss retten til fri debatt?

SE BEVISENE I STEDET FOR Å KJØRE DITT HODE PÅ INDOKTRINERT AUTOPILOT.

Forskning sporer denne bisarre jødiske fikseringen på tallet 6.000.000 til en gammel religiøs profeti i Toraen. Tolkningen er, som selvsagt også støttes av jødene selv, er at før det jødiske folk kunne gjenvinne og gjenerobre Palestina for å etablere et jødisk hjemland kalt “Israel”, så måtte først 6.000.000 jøder omkomme i et brennende offer (dvs. “Holocaust”), et offer til deres blodtørstige stammegud, YHWH.

The Shoah

Fra boken "The Secrets of Hebrew Words" av den jødiske forfatter Benjamen Blech: - “You shall return minus 6,000,000″ - Jewish scripture relates a prophecy that 6,000,000 Jews must vanish before they can reclaim Palestine as their ancient ancestral homeland.
Fra boken “The Secrets of Hebrew Words” av den jødiske forfatter Benjamen Blech: – “You shall return minus 6,000,000″ – Jewish scripture relates a prophecy that 6,000,000 Jews must vanish before they can reclaim Palestine as their ancient ancestral homeland.

In the Torah it is written: “It shall be a jubilee unto you; and you shall return every man to his possession and you shall return every man to his family.” In the Torah, the word for תשבה, teshuva, “return” is missing the letter ו (vav), ordinarily it would be spelled  תשובה. The Zohar tells us that the Torah writes teshuva without the letter vav to hint at the year when the Jewish people will return to our land from the long and bitter exile.

The gematria (numerical value) of teshuva is 708 (tav = 400; shin = 300; bet = 2; vav = 6). Therefore the missing vav  in the word תשבה, as written in the Torah (which equals the number 6) was a prophecy that the Jews would be allowed to return to Israel minus 6 million of our people: “You shall return minus 6 million”; while the combined numerical value of the word teshuva = 708, indicates the year of our return

When we write the year, we ignore the millennia. In 1948 on the secular calendar, we witnessed the miracle of the return of the Jewish people to Israel, which occurred in the year 5708 of the Hebrew calendar, the year predicted by the incomplete word teshuva as written in the Torah. We did return, less the missing 6; that is the 6 million of our people who perished in the holocaust. Yet the fulfillment of the prophecy of our return in precisely the year predicted, as implied by the gematria of the word teshuva, gives us hope that the words of the prophets for Final Redemption will come true as well.

It is because of this prophecy that we have always anticipated that 6 million of our people would perish prior to our being allowed to return to Israel, as can be seen in the numerous references to “six million Jews” made by many of our rabbis and scholars who saw the Shoah coming decades before the prophecy of our return to Israel was fulfilled. As far back as 1900, Rabbi Stephen S. Wise, who was the major leadership figure of the American Jewish Congress during its formative period, spoke of the “6,000,000 living, bleeding, suffering, arguments in favor of Zionism” when he addressed an audience who had come to hear him speak as reported in the New York Times on June 11, 1900.  Fra “Our Jewish Agenda” av Rabbi Solomon Cohen
The Holocaust Dogma of Judaism - Keystone of The New World Order
The Holocaust Dogma of Judaism – Keystone of The New World Order

Les også:  Weintraub, Ben. The Holocaust Dogma of Judaism: Keystone of the New World Order. Washington, D.C.: Cosmo Pub., 1995. ) og den jødiske forfatter Benjamen Blech, som også bekreftet denne kabbalistiske tolkningen i sin bok “The Secrets of Hebrew Words” ( J Aronson Inc., 1991, s. 241 )

Her er et par kommentarer til, om opprinnelsen til tallet “6 millioner” fra History & Scriptural Origin of the Six Million Number:

[Sitat 1] Jewish prophecies in the Torah require that 6 million Jews must “vanish” before the state of Israel can be formed. “You shall return minus 6 million.” That’s why Tom Segev, an Israeli historian, declared that the “6 million” is an attempt to transform the Holocaust story into state religion. Those six million, according to prophecy, had to disappear in “burning ovens”, which the judicial version of the Holocaust now authenticates. As a matter of fact, Robert B. Goldmann writes: “. . . without the Holocaust, there would be no Jewish State.” A simple consequence: Given six million Jews gassed at Auschwitz who ended up in the “burning ovens” (the Greek word holocaust means burned offerings), therefore, the prophecies have now been “fulfilled” and Israel can become a “legitimate state”. –Unknown

[Sitat 2] Regarding the ‘six million’ number you should know the following: In the Hebrew text of the Torah prophesies, one can read “you shall return”. In the text the letter “V” or “VAU” is absent, as Hebrew does not have any numbers; the letter V stands for the number 6. Ben Weintraub, a religious scientist, learned from rabbis that the meaning of the missing letter means the number is ’6 million’. The prophesy then reads: You will return, but with 6 million less. See Ben Weintraub: “The Holocaust Dogma of Judaism”, Cosmo Publishing, Washington 1995, page 3. The missing 6 million must be so before the Jews can return to the Promised Land. Jahweh sees this as a cleaning of the souls of the sinful people. The Jews must, on the return to the Promised Land, be clean — the cleaning shall be done in burning stokes. — A Correspondent

Er det bare en tilfeldighet at den forøvrig spinkle og farseaktige historien om “6.000.000 jøder myrdet i gasskamre og brendt i ovner” i konsentrasjonsleire under andre verdenskrig, gav jødene drivkraften og propagandaammunisjonen de trengte for å kunne gjøre sin “galante retur” til “det lovede land” ved krigens slutt – hvor de iverksetter en okkupasjon og starter etnisk rensing av Palestinas arabiske befolking gjennom terrorisme og våpenmakt – for å etablere en rasistisk jødisk apartheidstat kalt “Israel” i 1948?

Er det ikke heller slik, at vi har all dokumentasjon i verden for solid å kunne hevde at holocaustmyten ble skapt av de talmudsionistiske ideologer og dukkemestre, for å få “historien” til – som hånd i hanske – å passe tidligere nevnte gamle Torah profeti til punkt og prikke?

La oss kikke på et svært så godt illustrerende eksempel:

1341507035_af69

Den russiske teksten i ovenstående bilde, oversatt til engelsk:

At the end of 1934 SS officer Leopold Mildenstein and German Zionist Federation representative, Kurt Tulkher made a 6 months trip together into Palestine for studying “capabilities of zionist development.  Upon returning from the trip, Mildenstein wrote 12 articles under the name “Nazi is traveling across Palestine” for Goebbels newspaper “Angriff”. He expressed his admiration for “pioneer spirit and archievements of jewish settlers”. According to his belief, “the zionist movement is good for jewish people and the rest of the world, therefore it should be supported as much as possible”. Apparently, in order to perpetuate the memory of the joint visit of the Nazis and the Zionist, “Angriff” released a medal, one side of which displayed the nazi emblem and the other side showed the 6-pointed Star of David (History today, London, N1 1980)

Les mer relatert i følgende artikkelkommentar over hos bloggeren Jostemikk.

Her ser vi en utmerket illustrasjon på samarbeide mellom nazistene og sionistene i årene før og under andre verdenskrig, et samarbeide man aldri får høre om i “historietimene”.  Når man studerer dette samarbeidet nøyere, så trer et helt annet historisk bilde frem, nemlig sionistledelsens aktive, kyniske og groteske arkitektrolle i og medansvar for krigens grusomheter.

La oss for enkelthets skyld formulere det slik:  Sionistene fikk sitt Israel, og hadde behov for å fylle denne nye “staten” med “jødiske soldater og bosettere” for kjappest mulig, og sterkest mulig kunne legitimere OG FYSISK FORSVARE deres eget KUPP og RAN av et land som tilhørte et annet folk, nemlig Palestinerne.  For å få det til, konstruerte de (etterhvert også i samarbeid med aktivt medvirkende eller nyttige idioter, som Hitler, Stalin, Eisenhower, Churchill etc.), en verdenskrig hvor de kunne introdusere sitt teatralske “holocaust” for å tvinge store antall “jøder” til å “vende hjem” til Israel for å beskytte deres nye hjemland og alliere seg mot “den store farlige kristne verden av anti-semittiske ariere”.   Det Rothschild-Sionistiske og talmudistiske lederskap iverksatte altså et MASSEMORD AV 60 – 70 MILLIONER MENNESKER FRA FLERE NASJONER, og ofret samtidig svært mange AV SINE EGNE (såkalte “jøder”), for å kunne realisere denne HØYKRIMINELLE KONSTRUKSJONEN av historisk svindel og bedrag.

I dag har Holocaust™ (Holocaustmyten) blitt sementert til et bisarr kult-lignende statssanksjonert og statsbeskyttet religiøst dogme i Vesten som det i over et dusin europeiske land er ulovlig å stille spørsmål ved, tvile på eller nekte på, under trussel om straff i form av bøter og fengsel, for ikke å glemme den sedvanlige sosiale fordømmelse av alle som ikke blindt aksepterer sionistenes vedtatte historiefortelling!

The Holocaust Industry: Reflection on the Exploitation of Jewish Suffering.
The Holocaust Industry: Reflection on the Exploitation of Jewish Suffering.

Holocaust™ er i sannhet en konspirasjon, og den største av dem alle, utklekket av, markedsført av og rått og brutalt utnyttet av “jødiske” svindlere og bedragere og PÅTVUNGET ALLE ANDRE som et verdensomspennende tankefengsel og som en jødisk GULLKALV AV PLANETÆRE PROPOSJONER, som den jødiske professor Norman Finkelstein har definert som “The Holocaust Industry”.  (The Holocaust Industry: Reflection on the Exploitation of Jewish Suffering. London: VERSO, 2000.)

På toppen av dette, har denne myten blitt befestet av jødiske fanatikere som en ideologisk slegge jødene til evig tid og for for alle tenkelig formål kan klubbe de hvite europeiske hedningene i hodet med, og da oftest mot ikke-jøder som tør kritisere, stille spørsmål ved eller motsette seg denne globale bandittvirksomheten som foregår i regi av det selvoppnevnte “Gud’s utvalgte folk”.

Historiske presseklipp fra artikler med det kabbalistiske 6 millioner tallet og “holocaust” programmering av menneskeheten.

Tallet 6 millioner, kombinert med triggerord som «sult», «lidelse», «forfølgelse», «utvisning», «utryddelse», kombinert med «bønner om mer penger» – en ORGIE I GRUSOMHETSPROPAGANDA – fikk rikelig plass i jødisk styrte media fra rundt 1840 og fremover.

Nedenfor vil du finne skjermdumper av mange presseklipp og artikler med det kabbalistiske 6.000.000 tallet, datert tilbake til år 1900. (Det finnes dog, som tidligere nevnt, andre eksempler datert helt tilbake til 1839.) Merk de endeløse referanser til «6.000.000 jøder”, den kontinuerlige tiggingen etter penger, sympati og land (Palestina), og begrepet “holocaust” brukt i nesten hele 100 år før utbruddet av WW2.

IGJEN: Det er verdt å merke seg at forfatterne av de aller fleste av disse propagandaartiklene var den rikeste av Wall Street jødiske bankfolk så vel som ledere av sionistiske pressgrupper.  (Flere eksempler finnes her og her , anerkjennelse må også gå til denne bloggeren for grave frem mange av disse artikkelutklippene).

År 1900

Den amerikanske sionistlederen, Rabbi Stephen S. Wise, avslørte den sionistiske agendaen bak HoloHoax: å fremme offentlig sympati for sionismen (jødisk overtakelse av Palestina).

“Det er 6.000.000 levende, blødende, lidende argumenter i favør av sionismen.” (Sionistisk massemøte. Rabbi Wise tale til forsamlingen. Gjengitt av New York Times 11. juni 1900.)

Den sionistiske uttalelse som kick-startet det tyvende århundredes HoloHoax
Den sionistiske uttalelse som kick-startet det tyvende århundredes HoloHoax

År 1902

Under oppføringen om “antisemittisme” i den tiende utgaven av Encyclopedia Britannica refereres “seks millioner jøder” fra Romania og Russland blir “systematically degraded.”

encyclopedia-britannica-1902-six-million-jews
Den sionistiske uttalelse som kick-startet det tyvende århundredes HoloHoax

År 1905

En jødisk predikant erklærer at dersom det (jødisk-ledet) kommunistiske opprøret i Russland lykkes i sitt langsiktige mål om å styrte den Tsariske regjeringen, vil sionismen være foreldet. “6.000.000 jøder” er nevnt.

1905-six-million-jews-end-of-zionism
Den sionistiske uttalelse som kick-startet det tyvende århundredes HoloHoax

The New York Times rapporterer : “Fra 1890 til 1902 var han ansvarlig for utvisning av 6.000.000 jødiske familier fra Russland.”

1905sixmillionjewfamilies
Den sionistiske uttalelse som kick-startet det tyvende århundredes HoloHoax

1906

En jødisk oppleser addresserte et publikum i Tyskland, hvor han hevdet at den Russiske Regjeringen hadde en “løsning på jødespørsmålet”, og at denne løsningen innebar “morderisk utryddelse” av “6.000.000 jøder.” Russland hadde selvfølgelig ingen slike planer, men nettopp denne fiktive historien oppsto på nytt under andre verdenskrig, denne gang med tyskerne i den mottagende ende av slike groteskt ærekrenkende beskyldninger.

six-million-jews-russia-1906
Den sionistiske uttalelse som kick-startet det tyvende århundredes HoloHoax

Sidekommentar: 1906 var året etter at det første jødisk-ledede kommunistopprøret i Russland hadde mislyktes. Ovenstående “opplesing” var ikke annet enn et knept for å avlede offentlighetens oppmerksomhet vekk fra det faktum at den kommunistledede omveltningen som fant sted i Russland ett år tidligere var iverksatt av hans egne jødiske “kommunistkamerater” som begikk omfattende overgrep mot russiske patrioter (anti-kommunister).

1908

Donmeh jøder organiserte et statskupp i det osmanske riket og tok makten fra Sultanen.

1910

I årsrapporten til American Jewish Committee hevdes det at Russland siden 1890 har hatt en politikk om å “fordrive eller utrydde” seks millioner jøder. (Kilde: American Jewish årbok s. 15 )

russianplantokill6million-1024x763
Den sionistiske uttalelse som kick-startet det tyvende århundredes HoloHoax

1911

Max Nordau, medstifter av World Zionist Organization sammen med Theodor Herzl, kom med en forbløffende uttalelse på den tiende sionistkongressen i Basel, Sveits. Han hevdet at 6.000.000 jøder ville bli utslettet . Dette var tjueto år før Hitler kom til makten og tre år før første verdenskrig startet.

Quoted in Ben Hecht’s book, "Perfidy". Hecht, a Zionist Jew himself, would go on to make the very same claim in 1943.
Quoted in Ben Hecht’s book, “Perfidy”. Hecht, a Zionist Jew himself, would go on to make the very same claim in 1943.

1914

Første verdenskrigs blodbad går i gang, og jødene roper atter en gang ulv, ulv, ulv om at “6.000.000 jøder” er i fare.

1914appealforaidforjews
Quoted in Ben Hecht’s book, “Perfidy”. Hecht, a Zionist Jew himself, would go on to make the very same claim in 1943.

1915

Den jødiske leder Louis Marshall proklamerer: “I verden i dag er det ca 13 millioner jøder, hvorav mer enn seks millioner er i hjertet av krigssonen: Jøder hvis liv står på spill, og som i dag er utsatt for alle slags lidelser og sorg … “

1915jewsindifferencetowaraidrebuked
Quoted in Ben Hecht’s book, “Perfidy”. Hecht, a Zionist Jew himself, would go on to make the very same claim in 1943.

De krypto-jødiske “Young Turks” orkestrerte et massemord på 1,5 millioner armenske kristne, samt 250.000 greske og assyriske kristne.

1917

Jødiske lobbyister overbeviste den britiske regjeringen om å støtte det sionistiske prosjektet for å gjøre Palestina til nasjonalt hjemland for jødene.  Den britiske offisielle representanten James Arthur Balfour nedtegner “Balfour-erklæringen“.  Brevet er adressert til sionistenes øverste mafiaboss, Lord Rothschild.

Balfour Erklæringen. Britain becomes a deadly pawn of Zionism.
Balfour Erklæringen. Britain becomes a deadly pawn of Zionism.
Nobelprisvinner Aleksandr Solzhenitsyn fra boken "200 Years Together"
Nobelprisvinner Aleksandr Solzhenitsyn fra boken “200 Years Together”

Det samme året tar de radikale jødiske marxistene kontroll over Russland i den bolsjevikiske revolusjon og etablerer den første sionistiske staten, Sovjetunionen.  Tzar Nicholas II, sammen med hans kone og barn, blir kidnappet av jøder, deretter skutt og maltraktert med bajonetter.  “Revolusjonen” ble ledet av jødenes Leon Trotsky , Lazar Kaganovitsj, Lev Kamanev, Grigory Sinovjev, Jacob Sverdlov, Moisei Uritsky, Alexander Parvus, Karl Radek, og philosemittiske halvjøden Vladimir Lenin, som alle fikk finansiering fra de kapitalistiske internasjonale jødiske bank- og finansoligarker: Jacob Schiff, Max Warburg og Rothschild klanen. De kommunistiske jøder og disse lydige ordrefølgere iverksatte så et 60 år langt terrorvelde uten sidestykke i den kjente menneskelige historie.  30 – 35 millioner russere og østeuropeiske goyims/gentiles ble slaktet på det grusomste i massehenrettelser, gulags, dødsleire og menneskeskapt hungersnød under det jødisk kommunistiske folkemordregimet ledet av Trotsky og Lenin.  Ytterligere 30 – 35 millioner sovjetborgere ble deretter slaktet på samme måte av Stalin.

communist-jews-1927-stalin-big

1918

“Seks millioner sjeler” trenger en milliard dollar

1918six-million-jews-need-a-billion

Britene tar kontroll over Palestina, og okkuperer landet militært. The British Mandate for Palestine iverksettes og håndheves, i strid med viljen til araberne (palestinerne) som bor der. Samme året kunngjør den Jødiske Kommunistleder Grigory Sinovjev planer for utslettelse av 10.000.000 russere.

Jewish Communists plot genocide of Russians. They put out stories of Jewish persecution at this same time to hide their blood-curdling atrocities in Russia.
Jewish Communists plot genocide of Russians. They put out stories of Jewish persecution at this same time to hide their blood-curdling atrocities in Russia.

1919

Kort tid etter slutten av første verdenskrig begynner sionistene på ny å hevde at et “Holocaust” på “seks millioner jøder” er nært forestående i Europa.  Dette gjøres i en svikefull kampanje for å samle inn penger til jødiske hjelpeorganisasjoner og samtidig for å avlede offentlighetens oppmerksomhet vekk fra kommunismens jødiske opprinnelse, det bolsjevikiske overgrep i Russland og det armenske folkemordet.

The first reported “Holocaust” of “Six Million Jews.” Nothing more than Zionist propaganda.
The first reported “Holocaust” of “Six Million Jews.” Nothing more than Zionist propaganda.
Elder of Zion Nathan Straus published this article in the San Francisco Chronicle claiming 6,000,000 Jews were in peril.
Elder of Zion Nathan Straus published this article in the San Francisco Chronicle claiming 6,000,000 Jews were in peril.
More persecution propaganda in the same year. Again “6,000,000 Jews” as victims, of course.
More persecution propaganda in the same year. Again “6,000,000 Jews” as victims, of course.

1920

En ny jødisk nødhjelpskampanje publiseres, med følgende budskap: “Dagens 6.000.000 jøder står overfor de mørkeste dagene noensinne i rasens lange historie.”

1920sixmilliondarkestdays
The first reported “Holocaust” of “Six Million Jews.” Nothing more than Zionist propaganda.

1921

Russiske patrioter gjenvinner noe av makten fra de jødiske bolsjevikiske kuppmakere.  I et desperat forsøk på å skjule sitt tunge allestedsnærværende engasjement i de brutale bolsjevikiske grusomhetene som blir begått i Russland,  pøser jødene atter en gang ut “seks millioner”-myten.

1921russiasixmillion
The first reported “Holocaust” of “Six Million Jews.” Nothing more than Zionist propaganda.

1922

Sionistlederen, Nahum Sokolow, skryter av det “Organiserte Jøderi”s globalistiske ambisjoner på en sionistkonferanse i Carlsbad, California, hvor han proklamerte: “The League of Nations er en jødisk idé, og Jerusalem vil en dag bli verdensfredens hovedstad.”

NB: The League of Nations var forløperen til dagens FN

league-of-nations-sokolow-zionist-congress
The first reported “Holocaust” of “Six Million Jews.” Nothing more than Zionist propaganda.

1931

Seks millioner atter en gang. Jødene krever at hedningene(gentiles) leverer maten til de fattige, uskyldige jøder mens de samme jøder myrder millioner sovjetere, og transporterer ytterligere andre millioner til sine Gulags (slaveleire) i det kommunist jøde-styrte Russland.

1931montrealgazettesixmillion
The first reported “Holocaust” of “Six Million Jews.” Nothing more than Zionist propaganda.

1932

Jødene iverksetter et bevisst og planlagt folkemord. For å slå ned på den nasjonalistiske motstandsbevegelsen mot kommunistisk overtakelse, beordrer den sovjetiske diktatoren Josef Stalin det jødisk-dominerte sovjetiske hemmelige politi (NKVD) til å orkestrere en menneskeskapt hungersnød i Ukraina. Stalins jødiske håndtlangere og politisjefene (Kaganovitsj, Beria, Yagoda, etc) implementerer nådeløst den morderiske hungersnødspolitikken. Mellom seks og syv millioner ukrainske menn, kvinner og barn, blir tilintetgjort i dette EKTE Holocaust. Det er nå kjent som “Holodomor“.

holodomor-6000000ukrainiansdead

1933

Adolf Hitler becomes Chancellor of Germany in 1933. Jews immediately seek his complete destruction.
Adolf Hitler becomes Chancellor of Germany in 1933. Jews immediately seek his complete destruction.

Hitler kommer til makten i Tyskland. Antitetisk til jødiske bankinteresser som blomstrer ut av åger (utlån av penger mot renter som gjør folk og land til gjeldsslaver), innførte Hitler ganske umiddelbart monetært finansiert økonomi i Tyskland, dvs. egen statskontrollert valuta og brøt dermed dødsgrepet det monolittiske jødiske bank- og finans establishment i Europa (ledet av Rothschilds og Warburgs) hadde på Tyskland.  Hitler fjernet også alle jøder fra alle posisjoner i regjering, media, utdanning og i banksystemet, hvor de hadde vært dominerende frem til det punktet. På grunn av dette erklærte det “det internasjonale jøderi” krig mot Tyskland i 1933.  Jøder rundt om i verden lanserte en global økonomisk boikott av tyske varer i et forsøk på å økonomisk kvele Tyskland til døden og velte Hitlers ny regjering.  Dette er en ganske så forenklet forklaring, men den duger utmerket for formålet med denne artikkelen.  Vi får ta utdypende forklaringer en annen gang, i en annen artikkel.

Jødene liker ikke det når hedninger, kristenfolk og den kaukasoide rase gjør opprør mot deres tyranni og kontroll. Judaismens motto er: "Aksepter å være vår slave, ellers skal vi gruse deg".
Jødene liker ikke det når hedninger, kristenfolk og den kaukasoide rase gjør opprør mot deres tyranni og kontroll. Judaismens motto er: “Aksepter å være vår slave, ellers skal vi gruse deg”.

Denne forræderiske jødiske krigserklæringen mot Tyskland medførte utbredt antipati mot jøder i Tyskland, og skapte naturligvis spenninger mellom jødene og de tyske goyims/gentiles (ikke-jøder).  Av denne grunn, og ikke minst begrunnet i jødenes velkjente støtte til kommunismen og deres blodige engasjement i den bolsjevikske revolusjon, erklærte nazistene jødene for å være “fiender av staten”, og startet etterhvert internering av jødene i konsentrasjonsleire under andre verdenskrig.  (Nesten det samme skjedde med japansk-amerikanere etter Pearl Harbor. Selv om, i motsetning til jødene, det japanske folk aldri har ført en økonomisk krig mot Amerika, ble de internert i amerikanske konsentrasjonsleirene alene for sin etnisitet.)

1936

De samme sionistene som opprinnelig skapte uttrykket den endelige løsningen på jødeproblemet (final solution), “visste” merkelig nok så tidlig som i 1936, at 6.000.000 jøder hadde “verken håp eller fremtid.

Appearing before the Peel Commission, World Zionist Organization chairman, and first Israeli president, Chaim Weizmann, declares that “6,000,000 Jews are destined to be imprisoned,” (in Europe) “where they are unwanted.”
Appearing before the Peel Commission, World Zionist Organization chairman, and first Israeli president, Chaim Weizmann, declares that “6,000,000 Jews are destined to be imprisoned,” (in Europe) “where they are unwanted.”

Jødene fortsetter å agitere for Palestina. The New York Times rapporterte at sionistiske grupper drev desperat lobbyvirksomhet i retning amerikanske kristne ledere, kristne organisasjoner, og den britiske regjeringen, med krav om bistand til etableringen av en “jødisk nasjon i Palestina” for å redde jødene fra “det Europeiske Holocaust.”  Disse påfallende profetiske uttalelsene kom flere år før etableringen av ghettoer og konsentrasjonsleire, og over tre år før den tyske invasjonen av Polen.

1936-holocaust-jews-want-palestine
Appearing before the Peel Commission, World Zionist Organization chairman, and first Israeli president, Chaim Weizmann, declares that “6,000,000 Jews are destined to be imprisoned,” (in Europe) “where they are unwanted.”
Jewish leaders meet to discuss their schemes, swindles and sinister conspiracies. “Six Million Hebrews” is mentioned in the article title.
Jewish leaders meet to discuss their schemes, swindles and sinister conspiracies. “Six Million Hebrews” is mentioned in the article title.

1938

Jew propagandists amp up the “Six Million” b.s. as World War II draws closer.
Jew propagandists amp up the “Six Million” b.s. as World War II draws closer.
This article references “five or six million Jews uprooted by dictatorships” and calls for them to be settled in the “Holy Land” (Palestine).
This article references “five or six million Jews uprooted by dictatorships” and calls for them to be settled in the “Holy Land” (Palestine).

1939

Polen, under britisk innflytelse, nekter å innrømme til Hitler noen av Hitlers relativt beskjedne territoriale krav. Hitler søkte å gjenvinne territoriet strippet bort fra Tyskland og gitt til Polen i slutten av første verdenskrig, spesielt den tidligere tyske byen Danzig. Hitler krevde også en autobahn-korridor gjennom Danzig for å forbinde det det tyske fastlandet til Øst-Preussen. Polen nektet kategorisk å imøtekomme Hitlers ganske rimelige krav.

Hitler wanted back the German city of Danzig and an autobahn through the Danzig corridor connecting the German mainland to East Prussia. Poland, under British/Jewish direction, refused to acquiesce to Hitler’s modest demands.
Hitler wanted back the German city of Danzig and an autobahn through the Danzig corridor connecting the German mainland to East Prussia. Poland, under British/Jewish direction, refused to acquiesce to Hitler’s modest demands.

I september ble Polen invadert fra vest av Tyskland og fra øst av Sovjetunionen.  Storbritannia og Frankrike erklærte umiddelbart krig mot Tyskland, angivelig på grunn av Hitlers invasjon av Polen. Men Storbritannia og Frankrike erklærte ikke krig mot Sovjetunionen, som også hadde invadert Polen og deretter angrep Finland et par måneder senere.

Grunnen til at de allierte kun så noe galt i at Tyskland invaderte Polen, og ikke så noe galt i Sovjetunionen invasjon, var fordi Sovjetunionen var under JØDISK styre, og hadde vært det siden 1917.  Hensikten med de alliertes involvering i WW2, var (helt fra starten) ikke å frigjøre Polen, men å ødelegge Tyskland, som hadde brutt seg løs fra grepet jødenes og sionistenes grep. De allierte, som opprinnelig hevdet å være bekymret for Polens suverenitet, dumpet Polen sammen med resten av Øst-Europa til de Sovjet-kommunistiske jødiske slaktere på slutten av krigen!  Dette sviket fra de allierte, beviser at de allierte aldri brydde seg om Polen i det hele tatt. Polen var noe mer enn en bonde på sjakkbrettet, brukt av de allierte krigshisserne til å narre Tyskland inn i en krig for ivaretagelse av de jødisk/sionistiske aspirasjoner for verdensherredømme.

The Allies, who waged war on Germany in 1939 using as a justification the excuse that Germany breached Polish sovereignty by invading, DUMPED Poland off to Stalin and the Communist butchers who had murdered 22,000 Poles in the Katyn Forest in 1940!
The Allies, who waged war on Germany in 1939 using as a justification the excuse that Germany breached Polish sovereignty by invading, DUMPED Poland off to Stalin and the Communist butchers who had murdered 22,000 Poles in the Katyn Forest in 1940!

I mellomtiden maste jødene videre om “6 Millioner” hjelpeløse ofre.  Denne fra februar, hele syv måneder før selve krigen startet.

Over half a year before the war began Jews were already squawking about “6,000,000 helpless victims of persecution.”
Over half a year before the war began Jews were already squawking about “6,000,000 helpless victims of persecution.”

Chaim Weizmann dukker opp igjen og proklamerer: “Skjebnen til seks millioner mennesker balanserer på ‘kniveggen'”

1939fateofsixmillioninbalance

En jødisk avis, The Jewish Criterion, spår at “den kommende verdenskrigen ville medføre utslettelse av seks millioner jøder i Øst-og Sentral-Europa.”

1939jewishcriterionsixmillion

Her finner du drøssevis av liknende “seks millioner” referanser fra årene 1939 – 1941

1940

Den jødiske leder, Nahum Goldmann, spår “6 millioner jødiske ofre” selv før nazistenes konsentrasjonsleirer var ferdig konstruert.

1940palmbeachpostsixmillion

1941

En amerikansk jøde ved navn Theodore Newman Kaufman tenker ut en plan for å utrydde alle tyskere gjennom tvangssterilisering.  Han utgir sin onde aspirasjon om å tilintetgjøre det tyske folk i en bok som heter “Germany Must Perish!” Denne jødiske “endelige løsning” for Tyskerne blir hyllet av jødisk eide publikasjoner i USA.

germanymustperish

1942

Britisk jøde, Victor Gollancz, spår 6.000.000 jødiske dødsfall.

1942gollanczsixmillion

1943

En sionistisk organisasjon, The American Jewish Committee, hevder nazistene hadde satt i gang en plan for å drepe 6.000.000 jøder.

Zionist propaganda build up nearing the end of the war.
Zionist propaganda build up nearing the end of the war.

Ben Hecht, en Hollywood manusforfatter og sionistisk jøde, sprer “6 Millioner”-myten i Reader’s Digest Magazine.  Han skulle senere gå videre til å støtte den sionistiske terrorgruppen Irgun i Palestina ved å skrive propaganda og drive pengeinnsamling.

hecht-sixmillion
Zionist propaganda build up nearing the end of the war.

Under Nazi offensiv på Østfronten, oppdaget tyske soldater massegravene tilhørende noen av de 22.000 polske offiserer og intellektuelle som ble myrdet av sovjeterne i 1940, og deretter begravd i massegraver i Katyn-skogen.  De allierte visste at deres “galante sovjetiske allierte” var en massemorder, men holdt tett om det.  Når Katyn-massakren ikke lengre kunne holdes skjult for offentligheten prøvde sovjeterne og de allierte å skylde grusomhetene på tyskerne!

1944

I september 1944, åtte måneder før slutten av andre verdenskrig, proklamerte amerikanske kommunistiske (jødiske) fagforeningsledere at nesten seks millioner jøder hadde blitt drept.  Denne proklameringen kom altså lenge før et slikt tall overhodet kunne ha blitt beregnet og/eller offentlig stadfestet.

1944uscommiejewssixmillion
Zionist propaganda build up nearing the end of the war.

I slutten av 1944, et halvt år før den offisielle avslutning av krigen, trykte minst tre aviser historier hvor de “informerte oss” om de mytiske dødsfall av “seks millioner jøder.” Alle disse propagandaartiklene var basert på løgner av Ilya Ehrenburg, en jødisk propagandist i Sovjetunionen.

1944sixmilliondeadclippings-897x1024
Zionist propaganda build up nearing the end of the war.

The New York Times meldte at jødiske grupper oppfordret og “kjærba” regjeringene i Storbritannia og USA om å iverksette et gassangrep mot nazistene.

jews-urge-gas-attacks-on-germany1
Zionist propaganda build up nearing the end of the war.

1945

I januar, fortsatt mange måneder før slutten av krigen, før noen offisiell opptelling av døde for noen som helst gruppe av ofre kunne ha blitt beregnet og konstatert, forkynte sionistene at “nøyaktig 6 millioner jøder” hadde dødd. (Flere premature “6.000.000 jøder har dødd” uttalelser)

1945jewyorktimes6million
Zionist propaganda build up nearing the end of the war.

Ilya Ehrenburg, en beryktet jødisk propagandist i Sovjetunionen som agiterte for folkemord på tyskerne, og som oppildnet Den røde armé til massevoldtekt av tyske kvinner, proklamerte tidlig at “verden vet nå at Tyskland har drept seks millioner jøder” før noen som helst kunne ha noe som helst verifisert kunnskap om et slikt tall.

Jewish Communist devil, Ilya Ehrenburg, prematurely announces 6,000,000 Jews killed, thus exposing himself as a fraud and the holocaust as a premeditated hoax.
Jewish Communist devil, Ilya Ehrenburg, prematurely announces 6,000,000 Jews killed, thus exposing himself as a fraud and the holocaust as a premeditated hoax.

Ehrenburg, sammen med en annen jødisk kommunistpropagandist, Vasilij Grossman, anses av mange revisjonister å være hjernene bak The Holocaust Hoax. Sammen har de skrevet “The Black Book“, et verk av ren fiksjon oversvømt med skandaløs anti-tysk hatpropaganda og skrekkhistorier som er fysisk umulig, og har siden blitt grundig diskreditert.

Kommunist-jødiske heatsprederdemoner, Ilya Ehrenburg og Vassily Grossman.
Kommunist-jødiske heatsprederdemoner, Ilya Ehrenburg og Vassily Grossman.

Under en kongresshøring i USA i 1945, uttalte Joseph Thon (som representerte The National Organization of Polish Jews in America) følgende til komiteen: “Det tyske folk myrdet i kaldt blod, i overkant av 6.000.000 europeiske jøder … Jeg anklager hele det tyske folk for at de i årene 1939 til 1945 slaktet opp mot 15.000.000 mennesker, hvorav det var 6.000.000 jøder.”

Zionist liar, Joseph Thon, let slip the “6,000,000 Jews have died” hoax a bit too early. These Jews just can’t help themselves can they?
Zionist liar, Joseph Thon, let slip the “6,000,000 Jews have died” hoax a bit too early. These Jews just can’t help themselves can they?

Flere avisutklipp fra 1945 forteller oss at nøyaktig 6.000.000 jøder ble drept, før noen som helst offisiell og vitenskapelig opptelling kunne ha blitt nøyaktig konstatert.

1945londontimessixmillionclippings-1024x386

1945pittsburghpresssixmillion

I mai 1945 rapporterte New York Times at “mer enn 6.000.000 mennesker” hadde blitt BEFRIDD fra nazistenes konsentrasjonsleirer.

The New York Times reports 6,000,000 had been liberated, not killed. OOPS!
The New York Times reports 6,000,000 had been liberated, not killed. OOPS!

1946

Et år etter krigen velter jødene seg i “seks millioner” myten som om løgnhistorien var fakta.

1946lewistoneveningjournalsixmillion

Samtidig som jødene lyver videre om det falske Holocaust i Europa, skaper sionistiske terrorgrupper kaos i Palestina med slakting av arabiske menn, kvinner og barn, som f.eks massakren ved Deir Yassin.

Inhuman Jewish terror agents of the Irgun ruthlessly slaughtered Arab women and babies, then mutilated their corpses in the Palestinian village of Deir Yassin.
Inhuman Jewish terror agents of the Irgun ruthlessly slaughtered Arab women and babies, then mutilated their corpses in the Palestinian village of Deir Yassin.

Jødiske terroragenter fra den jødiske terroristgruppen Irgun, ledet av massemorderen Menachem Begin (som senere skulle bli statsminister i Israel), forkledd som arabere, sprengte King David Hotel. 91 mennesker ble drept, 28 av ofrene var britiske tjenestemenn. Britene var det virkelige målet for bombingen, i det hotellet var hovedkvarteret for den britiske militære kommandoen.

Begin the beast; terrorist leader of the Irgun; mastermind of the King David Hotel bombing in 1946 and other atrocities; Prime Minister of Israel. A complete animal.
Begin the beast; terrorist leader of the Irgun; mastermind of the King David Hotel bombing in 1946 and other atrocities; Prime Minister of Israel. A complete animal.

1947-1949

I løpet av to år klarer de sionistiske jøder å utslette 419 arabiske landsbyer og bygge jødiske bosettinger i deres sted. Denne prosessen med jødenes etniske rensing av palestinere og fordriving av palestinere vekk fra deres hjem, en forbrytelse mot menneskeheten som fortsetter ustraffet til denne dag.

The Zionist colonization and ethnic cleansing of Palestine — a crime against humanity that goes unpunished and is, in fact, supported by many Western governments.
The Zionist colonization and ethnic cleansing of Palestine — a crime against humanity that goes unpunished and is, in fact, supported by many Western governments.

1963

Encyclopedia Britannica fastslo i sin 1963 utgave, at 2.000.000 mennesker, de fleste jøder, ble utryddet av nazistene i Mauthausen, en konsentrasjonsleir i Østerrike. Dette absurde tallet har blitt offisielt revidert flere ganger. Nå hevdes det at bare 95 000 mennesker døde i Mauthausen, hvorav kun 14 000 var jøder.  En overdrivelse av antallet med 1.905.000! (Mer info) Selv offisielle kilder som støtter holocaustlegenden anser ikke lengre denne leiren å ha vært en utryddelsesleir.

mauthausen-6000000-648x1024

1976

Den innflytelsesrike sionistlederen Nahum Goldmann, medstifter og mangeårige leder av World Jewish Congress, utgir en bok om Jøder, The Jewish Paradox. I boken, på sidene 122 og 123, innrømmer Goldman at to innflytelsesrike jødiske konspiratorer, i årene før slutten av andre verdenskrig, hadde unnfanget idéen om et etterkrigstidens Nürnberg show-tribunal og om “tyske etterkrigserstatninger” som skulle utbetales til jødene.  Goldmann beskriver hvordan han og hans slue sionistkamerater i World Jewish Congress, la planer for hvordan erstatningssvindelen skulle finansiere jødiske bosetninger i Palestina ETTER krigen.

Goldmann admits the swindle.
Goldmann admits the swindle.

1990

De alliertes Nürnbergprosess tiltalte og dømte nazistene for drap på 4.000.000 mennesker i Auschwitz.  Dette tallet ble trykket på store fastskrudde plaketter og vist frem til Auschwitz besøkende, og tallet ble i de neste 45 år gjentatt ukritisk som et FAKTUM av regjeringer, historikere, journalister, politikere og andre autoriteter.  Hjernevasken var så total at de fleste mennesker enda hardnakket påstår at det ble drept 4 millioner mennesker i Auschwitz.  I 1990 ble dette tallet avslørt som en gigantisk løgn, da Auschwitz State Museum offisielt reviderte tallet FRA 4.000.000 NED til 1,1 millioner, hvorav 960.000 hevdes å ha vært jøder. (Kilde)

Auschwitz death toll reduced to a million, yet sacred “Six Million” figure remains unchanged and is still repeated by Jews.
Auschwitz death toll reduced to a million, yet sacred “Six Million” figure remains unchanged and is still repeated by Jews.
The original plaques were removed and replaced with new ones sporting the “new” fake figure of 1.5 million. That’s at least 2.5 million people erased from the official death toll overnight. They can’t even make up their mind about what the new figure should be. This should tell you right away that they are just making it up as they go along.
The original plaques were removed and replaced with new ones sporting the “new” fake figure of 1.5 million. That’s at least 2.5 million people erased from the official death toll overnight. They can’t even make up their mind about what the new figure should be. This should tell you right away that they are just making it up as they go along.

Nürnbergprosessen anklaget nazistene for å ha drept 1.500.000 mennesker i Majdanek, en leir i Polen.  Dette latterlig vanvittige talle ble tryllet frem av Saul Hayes, en kanadisk journalist på lønningslista til en kanadisk sionistiskorganisasjon, Canadian Jewish Congress. Det er nå hevdet offisielt at kun 79 000 mennesker døde i Majdanek.  En overdrivelse av 1.421.000!

Til tross for betydelige reduksjoner i de offisielle dødstallene fra Mauthausen, Auschwitz og Majdanek, blir det mytiske og åpenbart falske “6 millioner” tallet aldri revidert, og fortsetter å bli peddlet av sionistiske jøder, og brukes vedvarende i indoktrineringen av nye generasjoner skolebarn i hele Europa.  Dette fordi tallet 6 millioner har religiøs betydning for jødene, og oppfyller jødenes sykelige tolkning av gamle profetier i Torah.  Holocaust™ (HoloHoax) er egentlig ikke noe mer enn en falsk ondskapsfull religion til bruk for indoktrinering av goyims (ikke-jøder).

I 1990 ble også en annen holocaustløgn avslørt; Den grusomme beskyldningen om at nazistene lagde såpe og lampeskjærmer av fettet og huden til jødiske ofre, er av jødiske grupper i Israel innrømmet å være en løgn og en myte.”

jew-soap-hoax-articles

Tross denne innrømmelsen er det stadig mange som fortsatt hevder at dette faktisk skjedde.

To sionistiske forsvarere av Holocaustmyten, Deborah Lipstadt og professor Peter Novick, har begge uttalt i sine bøker at Simon Wiesenthal, den beryktede “Nazi jeger” og patologiske løgner, regelrett diktet opp “fem millioner ikke-jødiske dødsfall” som angivelig også ble påstått at skjedde i forbindelse med “Holocaust”.  Dette som et markedsføringknep for å tiltrekke seg ikke-jøders interesse for Holocaustreligionen, også kjent som “Holocaustianity”.

Revisjonistene anslår at de samlede dødstallene i alle tyske konsentrasjonsleirene var et sted mellom 300.000 til 500.000.  Av dette tallet anslåes at kun halvparten kan ha vært jøder.  I motsetning til det komiske og diskrediterte “6000000”-tallet, er de reviderte tall basert på solid dokumentasjon, herunder fra rapporter utgitt av Det Internasjonale Røde Kors som inspiserte leirene, fra Auschwitz dødsregistre frigitt fra de sovjetiske arkivene i 1990 (som kun hadde registrert 69 000 dødsfall i Auschwitz), samt andre bevis.

Den viktigste dødsårsaken i de tyske konsentrasjonsleire er nå anslått å være tyfusepidemier og sult.  Etter tiår med rettsmedisinske undersøkelser, vitenskapelige analyser, og intense studier, har vitenskapelig skolerte revisjonister flyttet påstandene om “gasskamre”, “dampkammer”, “elektrosjokk transportbånd”, “kvelningsrom”, osv. til avdelingen for science fiction (Se: Vho.org , Codoh.com , holocaustdenialvideos.com , Winston Smith Ministry of Truth)

A report from the International Red Cross Tracing Service that tallied a total of just under 300,000 German concentration camp victims. Main cause of death: Typhus
A report from the International Red Cross Tracing Service that tallied a total of just under 300,000 German concentration camp victims. Main cause of death: Typhus

1991

iankagedan-canadianjewishcongress

En ledende jødisk frimurer avslørte i 1991 deler av agendaen bak Holocaustreligion.  Ian J. Kagedan, en tjenestemann for den kanadiske grenen av B’nai B’rith (hemmelighetsfull jødisk organisasjon grunnlagt i New York i 1843 av jødiske frimurere), skrev følgende: “Minnet om Holocaust er avgjørende for Den Nye verdensorden. … Målet om å innføre “en ny verdensorden”avhenger at “vi alle lærer holocaustleksa”

Jødisk frimurer innrømmer at Holocaustmyten er et redskap for planene om Jødisk verdensherredømme.
Jødisk frimurer innrømmer at Holocaustmyten er et redskap for planene om Jødisk verdensherredømme.

Jødiske pengetiggingsplakater

Kompendium av jødiske innsamlingskampanjer, tallet 6.000.000 i drøssevis. Klikk for å forstørre

New York Times “6.000.000” Referanser (1869-1945) –

Tallet 6 millioner, kombinert med triggerord som "sult", "lidelse", "forfølgelse", "utvisning", "utryddelse", kombinert med "bønner om mer penger" fikk rikelig propagandaplass i media fra rundt 1850 og fremover.
Tallet 6 millioner, kombinert med triggerord som “sult”, “lidelse”, “forfølgelse”, “utvisning”, “utryddelse”, kombinert med “bønner om mer penger” fikk rikelig propagandaplass i media fra rundt 1850 og fremover.

34 tilfeller av det kabbalistiske 6.000.000 tallet. Klikk for å forstørre.

Fem tidlige jødiske “brennoffer” i New York Times

Five early Jew holohoaxes. Click to enlarge.
Five early Jew holohoaxes. Click to enlarge.

Mer pre-WWII 6.000.000 referanser Mer Tidlig hoaxocausts-

preww2-6million
This 1897 “Science of Religion” American magazine, claims nearly six million Jews were killed in the Bar Kokhba revolt 132-136 AD – (Klikk på bildet for å se det i full størrelse)
This 1897 “Science of Religion” American magazine, claims nearly six million Jews were killed in the Bar Kokhba revolt 132-136 AD - (Klikk på bildet for å se det i full størrelse)
This 1897 “Science of Religion” American magazine, claims nearly six million Jews were killed in the Bar Kokhba revolt 132-136 AD – (Klikk på bildet for å se det i full størrelse)

Avslutning

Jeg ser ingen grunn til å gå inn i noen diskusjon eller krangel om hvor mange jøder som ble drept under andre verdenskrig (selv en drept jøde er en for mye). Det ble nok drept mange jøder, men nyere revisjonistisk historieforskning har dokumentert langt forbi et hvert fnugg av tvil at det påståtte “Jødiske Holocaust” slik det har blitt presentert i hjernevaskemedia og i vår “utdanning” er en GIGANTSVINDEL.  Dette kan enhver selv lese om.

Eks: I henhold til amerikanske myndigheters offisielle arkivmateriale, nærmere bestemt et brev fra en Dr. Heller (sionistleder i USA), så bodde det ca. 2 millioner jøder i tyskokkuperte land i 1943.  Likevel påståes det at tyskerne utryddet 6 millioner av dem.  Hvorfra hentet tyskerne de resterende 4 millioner jøder?  Offisielle dokumenter hevder altså at det kun bodde ca. 2 millioner jøder i tyskokkuperte land i 1943, og 3 millioner europeiske jøder påståes å ha “overlevd krigens redsler”.  Hvordan er det mulig å utrydde 6 millioner jøder av en befolkning på 2 millioner jøder, og likevel komme ut på andre siden av krigen med 3 millioner overlevende jøder?

Er du enig i at vi har alle gode grunner til å gå disse “historiene” nærmere etter i sømmene?  La oss heller ikke glemme at det også ble drept ca. 27 millioner sovjetborgere under samme krigen, som samlet anslåes å tilsammen ha krevd over 70 millioner menneskeliv.

"Hellstorm" - Thomas Goodrich's bok om Stalin's, Eisenhover og de "Allierte"'s (jøder og zionisters) fortiede folkemord på 9 - 13 millioner tyskere etter krigen.
“Hellstorm” – Thomas Goodrich’s bok om Stalin’s, Eisenhower og de Allierte’s (jøder og zionisters) fortiede folkemord på 9 – 13 millioner tyskere etter krigen.

Historieforskningen viser også at Eisenhower, de “Allierte” og Stalin (hovedsakelig zionister og jøder) – i fredstid – tvangsarbeidet og sultet ihjel mellom 9,3 millioner og 13,7 millioner tyskere i perioden 1945 – 1950, hvor av ca. 1 million tyske krigsfanger i Eisenhowers åpne fangeleire i Tyskland, ca. 4 millioner i Stalins fangeleire, og resten sivile tyskere.

For ikke å glemme de mange millioner tyskere som ved krigens avslutning ble kastet ut av nabolandene, hovedsaklig eldre og enslige kvinner med barn, som måtte forlate alt de eide, ta det lille de kunne bære og GÅ til Tyskland, hvor de på veien var fritt vilt for enhver som ønsket å slå dem ihjel, rane dem og voldta dem.

Dokumentarfilmen “Hellstorm” (her på YouTube), basert på Thomas Goodrich’s bok med samme navn, bretter ut denne groteske og svært så fordekte del av historien i all sin gru. I tillegg viser historieforskningen at verdens “store ledere” de siste 100 år, ut over slakt av titalls-millioner av soldater,  i tillegg har slaktet ca 262 millioner ubevæpnede og forsvarsløse sivile innbyggere – såkalt DEMOCIDE: Death by Government. Svært lite av disse tema omtales eller får plass i vårt zioniststyrte Mockingbird Corporate Mafia Media eller i den daglige hjernevask av våre unge håpfulle.

Men vær du sikker, det “jødiske holocaust” får vi alle tutet ørene full av fra man fødes til man går i graven, en bør virkelig begynne å stille seg spørsmål om hvordan dette kan ha seg. Sett i lys av overnevnte historisk dokumenterte GLOBALE MASSESLAKT AV MENNESKER har det såkalte “jødiske holocaust” – bortsett fra ETT unntak – ikke noe som helst krav på noen særstilling.

Unntaket jeg snakker om, som gjør det “jødiske holocaust” til en historisk unik “hendelse”, er nettopp hva jeg har bidratt til å belyse i denne artikkelen, nemlig det GIGANTISKE SAMFUNNSBEDRAG som er forbundet med hvordan denne hendelse har blitt forberedt, presentert, og stadig presenteres av den vestlige verdens zionistiske kontrollmatrix, med formål å introdusere, opprettholde og forsterke “anti-semittisme” som zionist-talmudisk hersketeknikk, og med det formål å totalforsøple virkelighetsforståelsen til flere generasjoner verdensborgere og låse fast menneskehetens kollektive og individuelle bevissthet i en evolusjonsmessig mørkealder.

Jeg stopper denne artikkelen nå. Den som stadig ikke evner å forstå holocaustsvindelen, er det antakelig ikke håp for. Et slikt menneske må være død på innsiden, og må derved være en ekte zombie.

Her finner du ytterligere en samling av hele 271 sitater fra avisartikler, journaler og bøker publisert mellom 1900 og Desember 1945, som påstår at seks millioner jøder var i en eller annen form for nød, at de ville bli drept, eller allerede hadde blitt drept.  256 av disse sitater finner du i tillegg på denne tyske nettsiden som på toppen av det hele har direkte lenke til opprinnelseskilden for de aller fleste av dem.

Det finnes INGEN unnskyldning for ikke å sette seg inn i dette materialet!  Det finnes INGEN unnskyldning for å la talmud-sionistene regjere denne verden med løgner, svindel og bedrag!

Opprinnelig kilde for deler av materialet var en nå nedlagt nettside: http://zioncrimefactory.com/

Holocaust, Hate Speech & Were the Germans so Stupid?

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

9 Comments

 1. Intet mindre enn et SVÆRT arbeid har du lagt ned her, Pål! Imponerende! Jeg takker, min venn, og har selvsagt postet den på det jeg har av sider, med håp om at mange med meg gjør det.

  • Hei Brandulph. Mange takk for du verdsetter artikkelen, og at du deler den videre. Jeg håper den blir lest av alle som er i stand til å lese, for klarer vi ikke snart å vekke de store masser opp fra den groteske løgnpropaganda, hjernevask og indoktrinering vi alle har vært fange av i snart 100 år, så er jeg redd vi snart har SLAVEPLANETEN 2.0 på dørstokken, og da er det antakelig for sent å gjøre noe!

  • Det er nok en jødisk idé, mye som peker nøyaktig i den retning. Dog tror jeg idéen er mye eldre, og opp gjennom tidene blitt tatt frem når den oppkonstruerte lidelseshistorien trenger “påfyll”.

 2. Takk Pål, for et grundig arbeid om et ubehagelig tema.

  For de som vil vite litt mer om Talmud, denne satanistiske bokserien zionist-jødene følger, er det verdt å se dokumentarfilmen “The other Israel”: https://youtu.be/IJxdIXgMGAI

  • Selv takk for at du verdsetter artikkelen, og takk for at du deler mer nyttig stoff om disse tema.

   Dokumentarfilmen “The Other Israel” er en fantastisk bra dokumentar som jeg anbefaler alle å se. Her får en servert stort sett hele den historiske pakken som forklarer det meste. Her får en dypdykk i Talmud, “jødenes” lovbok som pusher pedofili, menneskeofring, verdensomspennende REVOLUSJON, deres oppfattelse av seg selv som herskerfolket på jorda osv. Det hele uangripelig saklig presentert. Dette er en dokumentar av typen “Ingen over, ingen ved siden”!

   “Only by the overthrow of gentiles sivilisations can Israel regain its position as God’s glory on earth.”

   …hvilket jo er nettopp hva de holder på med. Fullstendig infiltrering og judaisering av alle nasjoner for å bryte dem ned både fra innsiden og utsiden, og bringe “jøden” til global makt.

   Det er mildt sagt ufyselig hva som fremkommer i dokumentaren, men folk MÅ se den!

 3. Takk for at du har tatt deg tid til å samle så mye dokumentasjon til denne grundige artikkelen, som viser sannheten om annen verdenskrigs mest indoktrinerte forestilling: – holocaust. Zionistene eide allerede i 1945 det mest av presse og media i den vestlige verden, og kunne utnytte dette for alt det var verdt til å få tallet 6 millioner inn i all omtale av annen verdenskrig, ikke bare i aviser, men også i lærebøker om historie.

  Sjelden har et tall blitt etset inn i bevisstheten til så mange i all ettertid. Til et punkt hvor folk avviser dokumentasjon som beviser det motsatte. Selv om feks selveste Auschwitz State Museum gikk ut med reviderte tall, blir det fremdeles fortiet i vestlig presse.

  Den virkelige holocaust var det den tyske befolkningen ble utsatt for fra 45-50, hvor mellom 9,3-13,7 millioner tyskere ble utryddet i fangeleire. 9/11 skulle fått mange til å tenke nytt, etnisiteten til alle hovedaktørene i 9/11 skulle tilsi, at når de kan orkestrere en så enorm forbrytelse som 9/11 og alt de gjorde i ettertid med 9/11 som påskudd, burde mange forstå at mye av årsakene til første og andre verdenskrig, børskrakk og finansvesen burde undersøkes på nytt.

  Med denne viten burde historien om det 20 århundre også skrives på nytt. Ønsketenkning, for hvem eier presse og media og så godt som alle forlagshus, også for lærebøker? Den som kontrollerer kapital og informasjon, kontrollerer verden.

  Jeg anbefaler all lesere av denne artikkelen å lagre den, nye Internett sensur lover kan gjøre artikler som dette forbudt. Kopiene av avisutklippene kan bli ødelagt av New World Order, som ikke ønsker at folk skal vite sannheten.

 4. Takk for informativ samling av tema jeg anser uhyre viktig å bli belyst. Jeg har selv beskjeftiget dette spørmål nå noen år og blir mer og mer overbevist at omtrent alt vi har lært om WW2 og holocast er løgn. Jeg har stor respekt for alle revisjonister og dem som tør i det minste tvile på den offisielle narrativen.

4 Trackbacks / Pingbacks

 1. Hyklermedia og hyklerpolitikerne klager for tiden svært så intenst over hva de kaller "Fake News". Samtidig har de i de siste 100 år servert
 2. Etterkrigstidens JØDISK DIKTERTE «omskoleringsprogram» og vedvarende sannhetsembargo i Vesten. – Norgesaksjonen
 3. Om «jødene» som SLAKTET over 60 millioner russere og sovjetborgere, og kamuflerte seg selv som «nazi holocaust survivors» – Norgesaksjonen
 4. NRK på integritetskurs hos Norgesaksjonen – Her er sakene de interesserte seg for – Norgesaksjonen

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*