Den SKJULTE STORPOLITISKE AGENDA bak flyktningekrisen – og hvorfor dette bør lede til et nytt LANDSSVIKOPPGJØR!

Det som foregår er planlagt storpolitisk voldtekt av folk og nasjoner - steng grensene NÅ!

Denne artikkelen leverer seriøst alvorlige, presise og usminkede sannheter om flyktningekrisen og agendaen bak.  Å ignorere innholdet i denne artikkelen er å gjøre seg selv medansvarlig for opprettelsen av et globalt slavesamfunn uten sidestykke i menneskets histore. (Artikkelen er LANG, under løpende oppdatering, inneholder ganske mye grafikk og er derfor delt opp i flere undersider for at den ikke skal bli for tung å laste ned for folk med treg internetforbindelse. Navigasjonsknapper for hver side finner du i bunnen.)

Artikkelen baserer seg på, gjengir og siterer, en rekke høyt skarpsindige uttalelser, intervju, artikler og foredrag av geopolitiske analytikere, journalister, samfunnsvitere, historikere og andre særdeles oppegående medmennesker. Det er en lang artikkel, men ønsker du å vite hva som foregår i verden, og vite hvilke enorme destruktive konsekvenser, og hvilken trussel denne utviklingen vil utgjøre for oss alle, for nasjonen Norge, landets suverenitet, selvråderett og kulturelle homogenitet, og for det lille som er igjen av det norske folks frihetsidealer, så er det ingen vei utenom – du må lese!

Å tilegne seg og forstå artikkelens innhold er alfa og omega for å kunne forstå hva våre egne folkesvikende rikspolitikere egentlig bedriver på “tinget”, og er alfa og omega for å kunne bidra til å få stoppet denne utviklingen.

Det dreier seg om renspikket globalistisk voldtekt av folk og nasjoner, og våre egne rikspolitikere har bidratt, og bidrar fortløpende til å dekke bordet for dette monstrøse overgrepet!

Saken er klar: Representanter for Norges ledelse som kjenner til – støtter og bidrar til – den agenda vi her skal omtale, disse individer kvalifiserer uten tvil til å bli stillet for riksrett anklaget for landssvik! Når vi så vet at de samme folkesvikende rikspolitikere på forhånd har uthulet og kastrert mekanismene for å kunne reise riksrettessak, selvfølgelig for å beskytte seg selv mot det landssvik og folkesvik de etterfølgende skulle begå (1994 og hver dag deretter) – hvis negative konsekvenser eskalerer på steroider akkurat nå – så har FOLKET ingen annen mulighet enn å reise en FOLKETS DOMSTOL for å håndtere denne saken (mer om dette i avslutnigen av artikkelen)

Første punkt i folkets handlingsplan må være å stenge grensene nå.  Flyktningene er i hovedsak ikke flyktninger, det er i hovedsak DESTABILISERINGSSTYRKER som importeres med overlegg i suverene europeiske nasjoner, under dekke av nødhjelp og humanisme, i samsvar med den storpolitiske nedbrytingsagenda vi skal belyse og bevise i denne artikkelen.

Selvfølgelig inneholder flyktningestrømmen også REELLE flyktninger, og disse bør selvsagt hjelpes, men det er ikke disse denne artikkelen handler om. Artikkelen handler hovedsakelig om den psykopate maktelites politiske spill, militære og psykologiske krigføring mot disse flyktninger og mot menneskeheten, hvor millioner av menneskers lidelser ikke spiller noen som helst rolle for denne gjengen, annet enn at de bevisst skaper og bruker lidelse som middel for å komme i mål med sine syke agendaer.

Hvis man, etter å ha sett nedenforstående video, enda ikke forstår at det som nå skjer er en MAKTELITESTYRT INVASJON AV DESTABILISERINGSSTYRKER,….så behøver en heller ikke å lese resten av artikkelen.

https://youtu.be/-aPRjg8ViF0

Det er viktig at du leser hele artikkelen, og ser og lytter til ALLE vedlagte videoer, dette fordi helhetsbildet er det avgjørende viktige for å forstå hva som foregår, og hvor dette gigantiske elitestyrte folkesviket er planlagt å bære hen. Her kommer en kort oppsummering av artikkelens innhold, i den rekkefølge jeg i artikkelen vil trekke dem frem, og i den rekkefølge disse “begivenheter” vil utspinne seg i vårt praktiske liv.

 • Jeg starter med en artikkel av James Perloff “The Agenda behind the Refugee Crisis” som vil demonstrere forbi enhver tvil at vi har å gjøre med en falsk flagg operasjon.  En konstruert krise som er bevisst igangsatt, og hvor et av hovedformålene er å rasere de europeiske lands nasjonale suverenitet og kulturelle homogenitet (kan også bekreftes av drøssevis av andre kilder), som igjen er del av en større agenda som jeg skal komme tilbake til i de avsluttende punkter.
 • Agendan bekreftes ytterligere av FN’s (og den kommende FN-styrte verdensregjerings) egen suverenitetsdestroyer Peter Sutherland United Nations Special Representative of the Secretary-General og initiativtaker til Global Forum on Immigration & Developement.  Under en høring i Lords EU home affairs sub-commitee skal han ha uttalt følgende: The EU should “do its best to undermine” the “homogeneity” of its member states …..og hvordan gjør man det, jo man deltar i terroristklubben som skaper flyktningekrisen og oversvømmer så de Europeiske land med flyktninger fra fremmede kulturer – akkurat hva som skjer nå.  Vi skal vise hvordan makteliten, via typer som f.eks supermilliardæren George Soros er helt sentral i orkestreringen av denne flyktningestrømmen.  Vi skal altså vise forbi enhver tvil, at det som skjer nå er gjennomføringen av maktelitens PLAN FOR RASERING AV EUROPA.
 • Grensekontrollene har nå stort sett brutt fullstendig sammen (med hensikt selvsagt).  For det er en viktig del av planen å sørge for at grensekontrollene fungerer så dårlig at flyktningene IKKE KAN IDENTIFISERES.  Det kommende planlagte kaos som vil utløses av disse identitetsløse fremmedkulturelles konflikter med mottakerlandenes folk og kultur, hvor mange av dem allerede er i full gang med å begå omfattende hærverk, igangsette konflikter og begå overfall og voldtekt på mottakerlandenes egne innbyggere (alt går etter planen med andre ord), skal nemlig brukes i neste fase av PROBLEM – REACTION – SOLUTION, maktelitens velkjente bruk av HEGELIAN DIALECTIC SOCIAL ENGINEERING.  Hvilket vil lede til: Vi vil i media fremover, over hele Europa, se en maximering av fokus på problemer skapt av – og i konflikt med – identitetsløse (PROBLEM), hvor etter det i mediene fabrikeres et konsensuskrav i folket hvor statsmaktene avkreves å finne løsninger (REACTION), hvoretter den globalistiske maktelite kan introdusere løsningen – nemlig den på forhånd og lenge planlagte innføring av GLOBAL OBLIGATORISK BIOMETRISK IDENTIFISERING – fra fødsel til grav – systemet for RFID-CHIPPING av hele menneskeheten vil være et realisert faktum (SOLUTION).
 • Innføring av det kontantløse samfunn – En av verdens mest anerkjente økonomiske analytikere, Martin Armstrong (også flere ganger omtalt i Norsk media), skrev tidligere i år følgende: “I find it extremely perplexing that I have been the only one to report of the secret meeting in London. Kenneth Rogoff of Harvard University, and Willem Butler, the Chief Economist at Citigroup, will address the central banks to advocate the elimination of all cash to bring to fruition the day when you cannot buy or sell anything without government approval.” Armstrong omtaler dette som “The new age of Economic Totalitarianism”.  I prinsippet skaffer mydigheter og bankmafiaen seg 100% makt og kontroll over alle individer.  Når den internasjonale bankmafiaen i realiteten dikterer nasjonale myndigheter,  og både banker og myndigheter alle er i tjeneste for innføringen av en verdensregjering, så forstår vi at all menneskelig aktivitet som er i opposisjon til en slik agenda (hva den nå enn vil innebære) vil få problemer.  Ser vi dette i sammenheng med den samme maktelites planer om RFID-chipping av menneskeheten, så ser vi at nettet snører seg rundt oss, og det skal jeg utdype i dette kapittel. (I praksis, juridisk og økonomisk, er vi allerede blodlinjefamilienes slaver, bokstavelig talt, men den SLAVEPLANETEN som planlegges, og som jeg omtaler og advarer mot i denne artikkelen som du nå leser, er av “unimaginable proportions”.)
 • PAVEN og VATIKANETS ROLLE I NWO:  Romerriket ble ikke oppløst, det ble bare reorganisert og hovedsetet flyttet til Vatikanet.  Paven har fremdeles tittelen “Pontifex Maximus” (Cæsar), og Paven og Vatikanet anser fremdeles at hele verden er deres eiendom.  Vatikanet har nå fremlagt forslag om opprettelse av Earth Constitution, Global Council og Planetary Court, som sammen med implementeringen av FN’s Agenda 2030 skal flytte ALL MAKT fra nasjonalstatene til den FN-styrte verdensregjering. Da må man jo ha en global politistyrke også, ikke sant?  Hva forteller det om Norges rolle og aktive involvering i opprettelsen av den FN-styrte verdensregjering, at Oslo’s forrige byrådsleder – og katolikk – Stian Berger Røsland (kona er statssekretær for Erna Solberg) som nylig har vært i audiens hos paven og avgitt “hellig klimaløfte“,  også nevnes og siteres som helt sentral i pressemeldingene fra det amerikanske Department of Justice av 28. september 2015 vedrørende etableringen av UN GLOBAL POLICE FORCE, til arge protester og sterk fordømmelse bl.a fra interessegrupper som avviser at FN skal ha noe som helst jurisdiksjon innenfor USA’s grenser. Hva med det norske folk….har det norske folk på noen som helst måte og på noe som helst tidspunkt gitt våre globalister på tinget mandat til å gi FN’s GLOBALE POLITI jurisdiksjon innefor Norges grenser?  Folket ble jo ikke engang spurt til råds da Norge grunnlovsstridig ble tilmeldt som medlemsland i FN? Hvor mye folkesvik og maktarroganse tåler vi før det eksploderer?  Godtar vi, at OSLO – Norges hovedstad – i det skjulte og bak folkets rygg nå offisielt har blitt medlem i denne globale politistyrkens Strong Cities Network?
 • Disse ting går hånd i hånd med FN’s Agenda 2030 (tidligere Agenda 21).  FN’s Agenda 2030 kan vel enklest beskrives med at det er arbeidstegningen for opprettelse av den planlagte verdensregjerings infrastruktur, kommando- og kontrollgrid, som er definert i detaljer, hele veien fra du blir unnfanget som menneske, berører og dominerer absolutt alt i ditt samfunnsliv, via ditt lokalmiljø, din kommune, ditt fylke, ditt land, din region og opp til VERDENSREGJERINGEN selv, til din død og enda litt til.  Absolutt ALT vil bli diktert fra FN. Denne infrastrukturen har bl.a til oppgave å nøytralisere all opposisjon, og vil i praksis fungere som et velsmurt SLAKTERI for alle opposisjonelle, individuelle, grupper og stater….de få som er igjen etter at makteliten er ferdig med sin planlagte og PÅGÅENDE DEPOPULASJONSAGENDA. (Det vil selvsagt ikke dreie seg om å busse folk til utryddelsesleire, metodene er betraktelig mer sofistikerte, og vil skjule seg bak en gradvis omdefinering av begrepet “normalt”, noe jeg skal komme tilbake til.)
 • Global Warming/Climate Change, Geoengineering og Global Weather Warfare:  På samme vis som statsfabrikert terrorisme aktivt tas i bruk for å manipulere verdens befolkning til å akseptere agendaer befolkningen aldri ville tilladt dersom disse agendaer hadde vært behandlet via åpne demokratiske prosesser, på samme vis brukes FABRIKERT CLIMATESCARE som del av den samme terrortaktikk for å manipulere befolkningen.  Dette kapittel skal demonstrere dette med all tydelighet, og vi skal vise hvordan den pågående Geoengineering/Weather Warfare passer inn i dette bildet, og hva planen er.  Jeg skal også vise deg en pågående og allestedsnærværende sublim “hidden in plane sight” geoengineeringshjernevask, indoktrinering og social engineering spesiellt rettet mot våre barn – DETTE PUNKT ALENE BØR VÆRE NOK TIL Å FÅ DE FLESTE TIL Å VÅKNE.  Denne hjernevaskkampanjen, indoktrineringen og social engineering er forøvrig rettet mot oss alle, og er så grotesk at du ikke kunne forestille deg at slikt kan foregå fordekt i et såkalt “demokratisk” samfunn.
 • Maktelitens depopulasjonsagenda: Ja det foregår I DAG, og enda værre skal det bli, hvis disse galningene får sin One World Government.  Dokumenterte fakta.
 • Norge er ALLEREDE teknisk sett KONKURS. Ifølge Finansdepartementet har det offentlige per i dag 7850 milliarder kroner i pensjonsforpliktelser. (Oljefondet er på ca. 7000 milliarder…og kan forsvinne i neste børscrack) Det betyr at vi i beste fall mangler nesten tusen milliarder bare for å kunne dekke eksiterende pensjonforpliktelser alene.  Kostnadsberegningen for nåværende estimerte flyktningestrøm tilsier MINIMUM 767 milliarder til.  En liten ekstra ønkning i flyktningetallet vil altså bringe oss opp i et underskudd på ca. 2000 milliarder for eksisterende pensjonsforpliktelser og flyktninger alene.  En trenger ikke å ha studert på BI for å forstå at landets ledelse enten tror på Julenissen, eller i det skjulte satser på en hest det norske folk ikke blir informert om.  Hvilken hest kan det være?  Rothschilds, Rockefellers, Henry Kissingers og Pave Francis New World Order, den planlagte FN-styrte verdensregjering?  Henry Kissinger sier: “The elderly are useless eaters”.  Er det her det skal spares inn?
 • Hvor vil dette bære hen? Hva er norske politikeres historiske og nåværende rolle i dette skuespillet, hvordan har disse servert Norge og det norske folk på sølvfat til den globalistiske maktelite (her kommer en nogenlunde kronologisk liste av bl.a grunnlovsbrudd siden regjeringen Nygaardsvold statskupp i 1939 og frem til i dag), og hva kan det norske folk gjøre for å stoppe galskapen?

Om du velger å ikke lese hele denne artikkelen, så still deg i det minste følgende spørsmål: Hvorfor har norsk media og norske politikere de siste 20 – 25 år forholdt seg TOTALT TAUSE om FN’s Agenda 21, FN’s Agenda 2030 og den planlagte FN-styrte verdensregjering?  Hvorfor har disse tema vært unndratt offentlig debatt og demokratisk behandling i Norge?

Hva det norske folk vil komme til å gjøre for å stoppe galskapen gjenstår å se.  Jeg vil forsøke å beskrive og oppfordre til hva vi KAN gjøre, men helt ærlig så er jeg ikke særlig optimistisk.  Jeg frykter at det norske folks ryggrad er fullstendig møllspist av forkrøplende social engineering.  Vi har uten å yte motstand latt disse landssvikere, femtekolonister og kuppmakere herje med land og folk i så mange tiår, at det som en gang var av selvoppholdelsesdrift og selvforsvarsmekanismer nå antakelig er ruinert beyond repair.  Det norske folk har latt seg kastrere.  Jeg håper dog inderlig jeg tar feil, og at det norske folk skjønner tegninga og klarer å HENTE FREM VIKINGEN!

God lesning! På neste side går vi løs på James Perloff’s artikkel: “The Agenda behind the Refugee Crisis”

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

22 Comments

 1. Takk for den omfattende jobben du her har gjort for å gi folk muligheten til å lære om disse bedrøvelige overgrepene mot Europas befolkning, Pål. Dette var bra.

  • Hei Jostemikk, og takk for støttende kommentar. Og ikke minst takk for den kjempeinspirasjon du og din egen blogg gir meg. Du har skrevet en masse relevant stoff i forbindelse med disse ting, som burde vært fast innslag på nyhetene hver eneste dag. Jeg skal hjelpe til så godt jeg kan ved å bake dine artikler inn her på siden. Nå må det norske folk våkne opp fra tornerosesøvnen og oppdage at de “ledes” av et kobbel landsvikere og høykriminelle.

 2. Bra artikkel. Har delt det meste jeg har kommet over de siste par årene, men har inntrykk av at folk ikke vil forstå. Dess mer akademisk bakgrunn dess mer trangsynt. Som f eks hvorfor ikke de viser det på nyhetene. Tenker mest på barn og barnebarn som må oppleve elendigheten. Triste saker, men takk for en fin artikkel på norsk som jeg allerede har delt. Håper bare at folk våkner i et raskere tempo.

  • Selv takk for at du deler og kommenterer. Det du nevner med barna opptar også meg. Det er villt å tenke på hvilken slaveplanet vi passivt og ryggradsløst overlater til kommende generasjoner. Det er helt klart snakk om en skjult illevarslende og menneskefiendlig agenda, når til og med barna må indoktrineres ved hjelp av sublim programmering i barnetv og tegnefilm for at de skal bli fremtidens forsvarere av en verdensregjering, noe jeg snart vil tilføye i artikkelen under kapitlet Global Warming/Climate Change, Geoengineering og Global Weather Warfare.

 3. Det har jeg lest så langt er skremmende, men jeg betviler ikke sannheten i innholdet. Har lenge hatt en forutanelse at “vi er inne i de siste tider”, , og når jeg har spurt teologene jeg kjenner har de svart :, nei det tror jeg ikke…nettprestene f.eks kan IKKE gi meg bibelreferanser som understøtter sin oppfatning, det ville beroliget meg. Jeg tenker på de to jentene jeg har som er snart 20 år, og hvordan deres verden vil fortone seg etter mitt jordiske liv er over. Jeg tenker på hva vi kan gjøre for å kjempe imot den ondskapen som er menneskefientlig, sadistisk, rå og brutal.

  • Ja, det går mer og mer opp for meg hvor uhyggelig det hele egentlig er. Jeg er ikke oppvokst med bibelvers, men utelukker ikke at det kan være noe i bibelens avdvarsler som ofte siteres. Det jeg opplever som mest uhyggelig er det jevne menneskets totale ignoranse (altså selvvalgt uvitenhet) og likegyldighet. Nå kan det være at slik selvvalgt ignoranse og likegyldighet er del av den livets skole enkeltmennesket må gjennom, det er bare så forbannet trasig at vi ALLE vil få smake konsekvensene, med mindre nok mange av oss tar ansvar og stopper utviklingen. Jeg har tro på at vi er i stand til det, men usikker på om vi blir MANGE NOK som oppdager at de både kan og må gjøre noe.

 4. Hei Pål og Alex Michael, kjempe innsats med å spre sannheten, dere er goe!!! Jeg vil gjerne bidra, om jeg får? Jeg vil gjerne skrive artikkel med lenker, etter denne disposisjonen: Pavens tittel Pontifex Maximus er konge / yppersteprest tittelen til Babylons hersker. Første romerske hersker som tok tittelen var Julius Cæsar i 63 bc. Tittelen har vært båret av samtlige herskere over Rom siden. Navnet “Babylon” er av ordene “Bab” og “El” som betyr “Porten til Gud.” slik er faktisk Romerriket og Pavekirken Babylon. Formelt ble pavekirken avsluttet som statsmakt i 1798 da Napoleon fengslet Paven. Pave Pius XI fikk igjen stat av Mussolini i 1929. Romerriket ble formelt avsluttet da keiser Wilhelm av Det Hellige Tysk-Romerske riket. Hitler var klar på og søkte markere at hans 3. Rike var fortsettelsen av Det Hellige Tysk-Romerske rike. Hitler agerte i velsignelse av Pave Pius XI, han som fikk stat av Mussolini. Frimureriet er en religiøs bevegelse med opprinnelse i det gamle Babylon, øverste leder i frimurer i et er Pontifex Maximus, dvs Paven. De revolusjonære i Russland fikk sin trening / opplæring av frimurere i USA, og revolusjonen ble finansiert av finans huset Kuhn og Loeb, som nå heter Chase Manhattan Bank. Kuhn er det jødiske preste navnet. Pave Pius stod således bak Den Russiske revolusjon, Mussolini, Hitler og endel andre. Det er på grunnlag kriger, så som 1 og 2 verdenskrig, at FN kom til. Da paven besøkte USA og FN september 2015 ble han hyllet av Generalsekretær for FN, Ban Ki Moon, å være moralsk autoritet. Dvs at Paven er autoritet over / sjefen av FN. Alle medlemslandene avsa seg sin suverenitet ved innmeldingen i FN. Paven eier således formelt hele verden, han vant den ved krig. Norge var som kjent under England da Norge ble innmeldt i FN, dvs av England, eller mer korrekt; Storbritannia, for det finnes ikke noen stat som heter England. Kronen av England derimot, finnes, den er eiet av Pontiff og Rome, dvs Paven, den er forvaltet av en trust med adresse i City of London, forvalterne er frimureriet og The Bar, dvs advokatenes relgiøse ledelse. Mange er ikke klar over at advokatene er en religiøs organisasjon under Paven. Norsk advokatforening (undret deg over hva_de er forenet for eller i mot?) er det norske underkapittelet til The Bar Association. Ingen får bli jurist eller advokat i Norge uten å avlegge troskapsed til faget / standen, -mer presist “to the Bar.”

  • Kjell Erik, dette er tema vi absolutt bør få belyst, så opprett en brukerkonto og ta kontakt når artikkelen er ferdig skrevet. Har den “kjøtt på benene” så så publiserer vi den. 🙂

  • På den annen side Pål, kan vi bare la faktaene stå her i kommentarfeltet, og så kan leserne selv finne kildebelegget.

  • Takk Rainer. Og selv takk for ditt eget gode bidrag i folkeopplysingens tjeneste. Stå på 🙂

 5. Siden jeg har studier på BI / nmh bak meg, vil jeg gjerne få tilføye av Norge sine fond er stillet til sikkerhet for lån / er belånt langt opp på pipa. Det betyr at NÅR fondene dunster vekk i finanskollaps, vil gjelden bestå. Dertil er fondene sikkerhet / gjeld i form av pensjonsforpliktelser. Så si fondene er på 7000 milliarder, utgjør de bunnløs gjeld på 14000 milliarder etter nært forestående finanskollaps. Dertil kommer selvsagt underdekningen på pensjoner, ca 1500 milliarder, pluss enda en milliard på forpliktelser til migrantene, totalt ca 16500 milliarder. Det er en festlig arv fra Gahr Støre sin generasjon ledere til våre barn.

 6. Takk for opplysningene,nå får vi bare håpe og tro at brorparten av folket stiller seg selv de riktige spørsmålene.Uansett hvor jævlig svarene blir.Jeg har alt gått ut med rop om samling og planlegging,i regi av ett par sentrale figurer,som er glad i sitt Fedreland,og tilsammen kan vi muligens få koordinert oss litt.For det vil ikke under noen omstendighet komme på tale å sette seg ned og resignere.Uansett hvor dårlig oddsen blir.1.Koordinator=kvinne,H.H.R.Mvh olej (NMI)Notodden 22.05.2017

 7. En helt naturlig og riktig handling ifra myndighetene i Østerrike.Ikke en dag for tidlig å forby dette plagget,som vel kan skremme vettet av langt flere enn eksempelvis bankfunksjonærer.Direkte galskap,som ikke har noe med relgion og gjøre,men ett plagg prakket på kvinner ifra endel land fra arabiske terrorvelde.Her i Norge,og størtstedelen av Europa,er landets myndigheter enten bundet av avtaler gjort med dette/disse land rundt 1992/93 årene,eller ledere som om ikke lenge vil måtte bli vraket til fordel for folk (politikere) som ikke styres av å måtte bli innlemmet i den nye “verdensorden”og den nye “verdensrelgionen”,som Soros og co med Pavens velsignelse prøver å innføre,og det uten at det knapt nok kommer en notis i de europeiske medier,som igjen styres av den radikale “uskyldsrene”venstresiden,der folket som spør og lurer på hva som skjer,er bannlyst og stemplet rasister og annet.Alt etter som det passer der vinden blåser til beste for disse.Skremmende og historiske tider blir skrevet,men av hvem?

 8. For ca 3 uker siden var jeg totalt uvitende om Agenda 2030 og det globale nettverket rundt om i verden som støtter opp og prosederer fremdriften i denne helt vannvittige plan.Det er mange år siden jeg sluttet å tro på en politiker. de siste årene har det fremkommet så mye tunge bevis på at ledende politikere helt klart er landssvikere og så absolutt må de ikke slippe unna men stilles for riksrett. Det er bare det at det er ikke lett og få satt igang den prosessen fordi hele statsapparatet er gjennomsyra av korrupte indoktrinerte lydige slaver under Agenda 2030. Det er nok folket som må våkne og forstå dette meget alvorlige overgrep som er iscenesatt og truer menneskeheten som vi kjenner den. Etter siste krigen var det mange som sviktet fedrelandet og støttet nazistene. mange ble straffet for sitt landssvik men også mange som ikke ble det av ulike årsaker. av de sistnevnte har jeg hørt historier om at mange fikk nok sin straff likevel. Borte ble de ihvertfall mange av dem. Noen ble åpenlyst drept andre forsvant for eksempel på “fisketur” Vi skylder våre barn og deres etterkommende slekter og nedkjempe disse kreftene som i det skjulte har klart og komme altfor langt allerede. Jeg tror på fremtiden og at utmelding av EØS og andre steder som kun er verktøy for å gjennomføre Agenda 2030 og selvfølgelig ikke bli EU medlemmer. Ganske utrolig at våre politikere har klart og holde sitt landssvik hemmelig i så mange år men også det at de deltar over en lav sko og faktisk øker sin deltagelse og rundlurer befolkningen med løgner og velregisserte produserte fake news. jeg tror “grotte ulykken” og den massive media dekningen i altfor mange land ble til for å fjerne fokuset på den intense møtevirksomhet som foregår nettopp i disse dager. Vår statsminister Erna Solberg skal den 16/7-2018 rapportere inn Norges fremdrift og status i Agenda 2030
  Agenda 2030 er så vannvittig at det er viktig at befolkningen leser den og forstår at det ikke er science-fiction men et ekte dokument og en plan som vil endre alt vi kjenner til nå, den er en meget alvorlig trussel for menneskets eksistens. Jeg oppfordrer daglig på sosiale nettverk folk om å lese og søke informasjon. En endring av det politiske systemet/modellen i Norge må på plass da det vi benytter i dag er uopprettelig ødelagt

8 Trackbacks / Pingbacks

 1. Prøverørs-politikere og flyktningekaos | Jostemikk
 2. FN’s Agenda 2030 – Rystende FAKTA myndigheter og media holder skjult for befolkningen | Norgesaksjonen
 3. Paris Falsk Flagg Terror 13.11.15: Terrorløken i flere lag – denne gangen med hovedformål å true statsledere til holde formasjonen i FN Agenda 2030 (NWO) marsjen. | Norgesaksjonen
 4. Orbán: Forræderi bak innvandringen til Europa | Norgesaksjonen
 5. Filmserien Hunger Games – Din fremtidige slavetilværelse under VERDENSREGJERINGEN – den kommende FN-styrte NEW WORLD ORDER (FN’s Agenda 2030) | Norgesaksjonen
 6. Jonas Gahr Støre om «Global Governance for Health» (Agenda 21/2030) – «I am pretty sure that the next government….if there is a next government…» | Norgesaksjonen
 7. Arbeiderpartiregjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting – En ULOVLIG regjering, og et ULOVLIG storting. – Norgesaksjonen
 8. FN skal fremover diktere våre barns «utdannelse» (les: indoktrinering) slik at de kan bli gode hjernevaskede globalister og «Global Citizens» – Nasjonalstaten skal undergraves fra innsiden, ved hjelp av DINE Agenda 21 indokt

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*