Filmserien Hunger Games – Din fremtidige slavetilværelse under VERDENSREGJERINGEN – den kommende FN-styrte NEW WORLD ORDER (FN’s Agenda 2030)

Donald Sutherland til dagens ungdom: "Blind faith in your leaders will get you dead!"

Donald Sutherland som spiller diktatoren i Hunger Games, gir klar melding til oss alle. Dette blir din fremtid om du ikke snart våkner opp og bidrar til å stoppe det!
Donald Sutherland som spiller diktatoren i Hunger Games, gir klar melding til oss alle. Dette blir din fremtid om du ikke snart våkner opp og bidrar til å stoppe det!

And if there’s any question as to what (the Hunger Games) it’s an allegory for I will tell you… it is the powers that be in the United States of America. It’s profiteers. War is for profit. It’s not to save the world, or for democracy or king and country. No, it’s for the profit of the top 10%. And the young people, who see this film, must recognize that in the future blind faith in their leaders … will get you dead. ~ Donald Sutherland

Folkens, dette gjelder ikke bare USA, det samme skjer globalt og innføres fordekt bl.a ved hjelp av FN’s Agenda 21, FN’s Agenda 2030 og et nå globalt inferno av krig og terror.  Alt du behøver å gjøre for å få dette bekreftet er å begynne å LESE, og gjøre EGNE UNDERSØKELSER!  Og vi hjelper deg på vei!

I et annet intervju for et år siden uttalte han noe liknende, og med dypt alvor.  2 minutter og 36 sekunder ut i følgende intervju uttalte han følgende, mens han med gravalvorlig blikk ser rett i kameraet:

“Young people have to get out…you have to get out and change things, you really do! And its up to you,…we wrecked this world, and if you want to fix it, you have to do it NOW!”

Legg merke til ansiktsuttrykk og kroppsspråk når han prøver å “pushe” dette budskapet ut.

Samme type alvor i et annet intervju:

GLOBAL TOTALITARIAN DICTATORSHIP har vært på tegnebordet lenge, planene ble innledende formalisert via FN’s Agenda 21 og implementeringen kjøres nå på STEROIDER via FN’s Agenda 2030. Du og alle oss andre skal hjernevaskes til underkastelse av et globalt sosialistfascistisk diktatur via indoktrinering og hypnotiske budskaper om “bærekraftig utvikling”, “bevarelse av biologisk mangfold”, “likestilling”, “fred”, selvfølgelig understøttet av global STATSFABRIKERT falsk flagg terror samt bevisst skapte og fremprovoserte flyktningestrømmer, krigshandlinger og globalt kaos for å tvinge folk og nasjoner til å akseptere en FN-styrt ONE WORLD GOVERNMENT.

Og dette har våre egne folkesvikende rikspolitikere og media visst om OG SELV DELTATT I, helt siden 1979, samtidig som de har holdt planene og AGENDAEN skjult for den norske befolkning!

A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. ~ Marcus Tullius Cicero

Det er faktisk snakk om forræderi, folkesvik og landssvik!

Om det begynner å gå opp for deg hvor alvorlig dette er, så spør du deg kanskje hvordan dette kan ha pågått nå i flere tiår uten at det norske folk har reagert.  Noen av svarene finner vi selvsagt i rent HØYFORRÆDERI, men i større grad finnes svarene i de samfunnslammende psykogiske verktøyer som over flere tiår har blitt tatt i bruk for å kastrere befolkningens evne til å utøve SUNN FORNUFT.  Helt sentralt står det vi kaller Politisk Korrekthet, som blir fantastisk godt illustrert i følgende lille 7 minutters satirefilm. Videoen er 14 dager gammel og er allerede sett over 2,5 millioner ganger.

Hollywood’s og maktelitens formål med filmer av typen Hunger Games….

Hvorfor lager det maktelitestyrte Hollywood denne type filmer, som i realiteten avslører maktelitens planer for verdens befolkning?  Hovedsakelig er det to årsaker, den ene er basert på den samme maktelites forståelse av karmaloven, de føler seg forpliktet til å på ulike vis å ANNONSERE sine planer på forhånd (som de gjør sublimt, fordekt og kamuflert), og tror videre at DERSOM INGEN PROTESTERER så er det fritt frem å gjennomføre planene.  Dernest bruker de filmene for å på en måte å “venne oss til” å lettere forholde oss til denne type dystopiske fremtidsutsikter.  Denne type kondisjonering av folks psyke er selvfølgelig spesielt rettet mot dagens unge.  Når så deler av disse dystopier senere materialiserer seg i den virkelige verden (fordi det er planlagt slik), er tanken at sjokket for menneskeheten vil bli mindre, fordi menneskeheten allerede via film er tilvendt.

Det er en horribelt kynisk fremgangsmåte, men den virker.  Filmene lages også for å installere og befeste håpløshet i befolkningen.  De tjener til å forsterke vår alles bekymringer om en verden i stadig mer ufrihet, og forsterke manges følelse av at disse dystopiske fremtidsscenarioer nærmest er forutbestemt, og umulig å gjøre noe med.  Makteliten ønsker at vi skal gi opp, at vi skal forholde oss passive.  De prøver å overbevise oss alle om at overmakten er for stor.  GI OPP, SOV VIDERE, DET BLIR SLIK VI HAR BESTEMT…er budskapet.

Men faktum er, at denne makteliten nå handler i desperasjon.  De er avslørt globalt av en våken verdensbefolkning, og bruker nå sine siste kort, TERROR, VOLDSMAKT og TRUSLER som siste mulighet, og siste krampetrekninger for å få innført deres One World Government.  Hver av oss som kjenner til den såkalte “globalist timeline” ser at denne makteliten snubler og snubler i sine forsøk, og det hele blir bare mer og mer latterlig og mer og mer åpenlyst for hvert steg de tar.

MILLIONER PÅ MILLIONER AV MENNESKER våkner nå opp hver dag til denne virkeligheten, og blir fullstendig klar over denne maktelitens horrible planer for menneskeheten – forhåpentligvis med det resultat at MENNESKEHETEN IKKE VIL TILLATE DEM Å FULLFØRE!

Skal menneskeheten få stoppet disse galningene er vi alle nødt til å våkne opp, og vi er alle nødt til selv å begynne å ta aktivt handlekraftig medansvar!

Her er en virkelighetsrapport om hvor langt denne utviklingen har kommet i USA.  Dette er bare ETT eksempel.  Du gjør klokt i å lese og se gjennom de øvrige artikler og videoer om FN’s Agenda 21 og Agenda 2030, vi tilbyr her på Norgesaksjonen, og ta gjerne et google søk.

Det er tungt stoff å sette seg inn i, MEN DET MÅ DU hvis vi skal ha et håp om å klare å stoppe denne utviklingen!

Denne videoen dokumenterer hvordan “The Wildlands Project” (isoleringen av menneskeheten vekk fra naturen) og de såkalte “Smart Cities” (konsentrasjonsleirene) allerede begynner å bli virkelighet over i USA.  Tilsvarende utvikling…eller skal vi si tilpasning, skjer samtidig over hele verden også i Norge, med den vesentlige forskjell at her foregår det mer i det stille, dypest sett fasilitert av en ekstremt autoritetstro befolkning som ikke stiller avgjørende kritiske spørsmål til hva landets ledelse egentlig foretar seg, en taus presse som har latt seg diktere og true til taushet av Gro Harlem Brundland (Agenda 21 “mastermind”), og med en befolkning som lever under et propagandafabrikert politisk konsensus og ekstrem politisk korrekthet.

Hjemløse blir kriminalisert, transportert til “FEMA camps” og RFID-chippet

Dette er alvor!  I flere amerikanske stater er det nå innført lover som kriminaliserer hjemløshetHjemløse arresteres, samles opp som om de er løshunder, de transporteres til konsentrasjonsleire (FEMA camps), og tvinges til å la seg RFID-chippe (microchippe).  De får valget, enten å la seg chippe eller miste all økonomisk støtte.  Det går til og med historier om hvordan hjemløse “forsvinner for godt” etter å ha blitt slept inn til disse leirene.  Hvor lang tid tror du det tar før de utvider målgruppen til å inkludere politiske motstandere, opposisjonelle, fløyteblåsere, samfunnskritikere osv osv?

Som Sutherland sier, vår blinde tiltro til landets ledelse vil bli vår egen undergang.

Det er jo innlysende åpenlyst i dagen for alle å se:  Dagens “politikere”, som arbeider febrilsk for å få innført denne NEW WORLD ORDER, demonstrerer jo med all verdens tydelighet at ALL OPPOSISJON VIL BLI MØTT MED UNDERTRYKKENDE VOLDSMAKT.  De innfører sin ONE WORLD GOVERNMENT ved hjelp av indoktrinering, mind-control, undertrykkelse, vold, terror, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten osv osv.

Det er jo overhodet ikke vanskelig å erkjenne dette, det er jo bare å se hvilke metoder disse tar i bruk for å “løse” dagens problemer og utfordringer rundt om i verden.  Hva får deg til å tro at det vil bli bedre i fremtiden, med den samme type “folkevalgte politikere”, maktsyke oligarker og pengegriske næringslivsledere ved roret?

Selvfølgelig må det jo være klart for ALLE, at i en nær fremtid, hvor all opposisjon er utryddet ved hjelp av voldsmakt og undertrykkelse, så får vi sikkert “fred”.  Men hvilken type “fred” vil det være snakk om?  Det er som regel fredelig i alle konsentrasjonsleire, for alle vet at enhver opposisjon vil bli møtt med lidelse og fordervelse.

Trenger du mer “hjelp” for å forstå hvor det bærer hen, så kan kanskje dette foredraget anbefales:

Steven Greer – UFOs and the Deep National Security State – 21.11.2015

Foredraget varer i 4 timer, og tar for seg følgende temaer:

  • How is secrecy maintained through the hybrid of corporate and government programs?
  • Which military bases and facilities and which corporations are involved?
  • How is black-budget and criminal activity funding these operations?
  • The Connection between the financial system , UFO technology, drug-running and covert military airspace and bases
  • Where are the key Underground Bases (UGBs) and how are they connected via subterranean tunnels ?
  • Who has been involved in managing this secrecy and how is that entity (MAJIC) controlled and operated?
  • How do Unacknowledged Special Access Projects (USAPs) operate and how are they kept secret from the people, the President and Congress?
  • The History of UFO secrecy since WW II and how it has devolved into its own illegal trans-national cartel.
  • See explosive documents on secrecy, how human military controlled “Abductions” are “stage-crafted” and what is the agenda for this Deception.
  • What is the future agenda for the cartel managing UFO secrecy-and how you need to prepare for this future!

Gjør deg selv og oss alle en tjeneste, ta Donald Sutherlands råd på alvor!

HUSK BARE at det å “stemme til valg” i dagens korrupte system umulig kan bidra til radikale nødvendige endringer.  Det eneste man oppnår ved å stemme, er at man i realiteten legitimerer et gjennomsyret korrupt, ineffektivt og undertrykkende samfunnssystem.  Vi lever nemlig ikke i et demokrati, vi lever i en demokrati-illusjon.  Og skal vi være ærlige, og det skal vi, så må vi også erkjenne at “demokrati” i dagens forstand er et mindretallsdiktatur, og i sin ideelle form ikke er annet enn et flertallsdiktatur.  Menneskeheten må kvitte seg med ideen om at makt og myndighet kan delegeres til en spesiell “gruppe” som så skal ha makt til å definere og begrense tilværelsen for alle andre.

Vi må alle legge hodene i bløtt for å komme opp med løsninger som bidrar til langsiktig vitalitet for individ, samfunn og miljø, og denne typer løsninger kan umulig skapes gjennom dagens system og dagens paradigme.  Vi trenger et systemskifte!

Er det ikke på høy tid at menneskeheten nå snarest tar et endelig oppgør med konkurranseparadigmet?

Er det ikke på tide å begynne å bytte ut selvdestruktiv underkastelse med BÆREKRAFTIG SELVFORSVAR, både for deg selv, din familie, for dine naboer, venner, bekjente, landsmenn- og kvinner og for nasjonen Norge?  Eller skal vi bare legge oss på rygg å gi det hele over til disse globalistiske diktatorer med god hjelp av våre egne folkesvikende og landssvikende rikspolitikere?  Handler ikke dette dypest sett om selvrespekt, eller mangel på sådan?

Trenger du litt “vitamininnsprøytning” for å piffe opp selvrespekten, så anbefaler jeg på det sterkeste følgende intervju med Mark Passio

Mark Passio er en uavhengig etterforsker, offentlig taler, radiovert, konferanseorganisator og frihetsaktivist fra Philadelphia. Mark har påtatt seg oppgaven å samle enorme mengder forskning og etterforskning på områder som metafysikk, okkultisme, spiritutalitet, symbolbruk og bevissthetsstudier.  Forrige gang Mark ble intervjuet av Red Ice Radio diskutterte de NewAge bedraget, feilene, feilslutningene og den subtile manipuleringen i dette passiviserende trossystemet.

I dette oppfølgerprogrammet diskutteres hvordan NewAge religionen og tilsvarende “mekanismer” har blitt brukt til å undertrykke sunn opposisjon og kvele raseri mange føler som svar på den undertrykkelse menneskeheten utsettes for.  NewAge ideologiens ønskede effekt – passivisering av menneskeheten – er svært nyttig for globalisteliten som da kan ture frem som det passer dem.  Mark forklarer begrepet SELVFORSVAR, hvor viktig dette er å forstå og å integrere for ethvert menneske, også som motvekt til NewAge passifismen, samt hvilken innlysende rettmessige plass selvforsvar har som sunn og naturlig respons til elitens langt fremskredne slaveriagenda.  Når skal gode menn og kvinner organisere seg, og gjøre noe med elendigheten?

I andre del av intervjuet (du finner det på medlemsområdet på Red Ice Radio), diskutteres dagens situasjon, og det forklares hvordan NewAge bedraget, koblet med andre politiske oppfinnelser og sosiale passivitetskonstruksjoner har blitt en PEST i den vestlige kultur.  Eksempler på dette er det såkalte politiske korrekthet.  Senere følges opp med diskusjoner om hvordan menneskeheten kan kjempe tilbake på alle fronter ved å infiltrere «styre og stell» på alle nivåer.  Mark gir også sin tolkning av hva han mener det egentlig betyr å bli «opplyst».

Hvis du først har gått i gang med å lytte til Mark Passio, så kan du med fordel også lytte til dette ferske foredraget han holdt på Free Your Mind Conference 3 nå i 2015. Høyst relevant i forhold til å forstå hva som foregår i verden, og hva vi kan gjøre med det:

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.