NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda

NRK og BBC - høy etisk standard?
NRK og BBC - høy etisk standard?

Jon Hustad i Dag og Tid hadde i går et tosidet oppslag om hvordan NRK har kommet på skråplanet med sin klimadekning. «Einspora» står det i overskriften, med en bokstavstørrelse som før i tiden var forbeholdt mord på statsledere eller utbrudd av verdenskriger. Etterhvert som man leser selve oppslaget, så blir det bare verre og verre. Løp og kjøp utgaven av Dag og Tid datert fredag 23.oktober!

Av Geir Aaslid/Klimarealistene

Jon Hustad - Foto: Dag og Tid
Jon Hustad – Foto: Dag og Tid

«Propagandaapparatet i DDR kunne ikke gjort det bedre»
En eller flere ansatte i NRK har med denne kommentaren lekket ut interne dokumenter til Dag og Tid hvor det fremgår at en rekke NRK-ansatte koordinerer klimadekningen slik at ingen kjettersk klimainformasjon skal få slippe ut.

Det er igjen Jon Hustad som har grepet tak i dette svineriet. Ensidigheten er total, og bruddene på NRK-vedtektene er systematiske og altomfattende. Alle redaksjonene skal involveres i budskapet, og alle skal skoleres i å fremføre det politisk korrekte budskapet.

Faktene om klimaet spiller ingen rolle.
Ikke NRK-vedtektene heller.

NRK-vedtektene
NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig… Virksomheten skal preges av høy etisk stndard og over tid være balansert.
Ifølge Dag og Tid er Svein Haaland ansvarlig for den redaksjonelle ensrettingen, han er redaksjonssjef for NRK i Hordaland. Dag og Tid stiller ham en rekke skarpe spørsmål og innleder med: «Har NRK ein politisk agenda?»

NRKgate er en skandale av dimensjoner
Det er allerede avdekket at NRK har klimasaken som en omfattende propagandakampanje hvor målet er å indoktrnere befolkningen i Norge. Det er avdekkes at NRK-ansatte ikke tør bedrive tradisjonell kritisk journalistikk på klimafeltet og det er klart at ansatte trues til taushet. NRK-vedtektene er i klimasammenheng like respektert i NRK som erklæringen om menneskerettigheter er i Nord-Korea.

NRK-ansatte er redde for represalier
Ingen av de NRK-ansatte som Dag og Tid hadde kontakt med ellers, var interessert i å uttale seg om saken, de var redde for represalier. Dette stemmer med den informasjon KR-redaksjonen sitter på. Saken Dag og Tid omtaler her har sirkulert i medienes gråsone en tid, her finnes det en rekke saker som nesten ingen tør å ta i fordi risikoen for personlige eller institusjonelle represalier er stor. KR-redaksjonen kjenner til at enkelte NRK-ansatte som har ønsket å dekke elementer av klimasaken fra enn annen vinkling enn den politisk korrekte, har blitt trakassert og truet på en lovstridig måte av øvre deler av NRK-byråkratiet.

Pål Brekke. Foto: Pål Brekke
Pål Brekke. Foto: Pål Brekke

Vitenskapsmenn med klar tale om NRK
Hva sier så to fremtredende forskere som lenge har arbeidet bl.a for NASA? Geolog og forsker Hans Erik Foss Amundsen uttaler fra Berlin til Dag og Tid at «det NRK nå gjør på klimafeltet minner meg om det ein stat berre nokre hundre meter ned i gata heldt på med fram til 1989.
Solforsker og fysiker Pål Brekke sier til Dag og Tid at når han uttaler seg til NRK om solas påvirkning på klimaet, så er det meste fjernet når det kommer på trykk. Brekke påpeker at intervjuobjekter med de rette meningene aldri får kritiske spørsmål, mens andre alltid blir kritisert i samme intervju. KR-redaksjonen vil her tilføye at det ikke er uvanlig at kritikken får 2-3 ganger så mye spalteplass som det forskere som Foss og Brekke blir tildelt i sjeldne tilfeller. Og noen tilsvarsrett til denne kritikken kan man bare glemme.

Ekstremvær og ekstremjournalistikk
Pål Brekke peker i Dag og Tid på det faktum at det i USA over en periode på 30 år har vært liten eller ingen økning i ekstremvær (orkantørken har f.eks vart i 3652 dager siden sist en Cat3-orkan traff USA). Samtidig har medias bruk av utrykket «ekstremvær» i USA økt med 500%! NRK foretrekker også å tale om mer ekstremvær, påpeker Brekke.

Løp og kjøp Dag og Tid, dette oppslaget er svært lesverdig og vi har bare referert en mindre del. Kudos til Jon Hustad for å ha tatt tak i dette.

EKKO-redaksjonen – en av mange propagandatentakler i NRK
Klimarealistene ble i slutten av juli hengt ut i et radioprogram fra Ekkoredaksjonen og det er helt elementært at man har tilsvarsrett når man er angrepet som organisasjon, noe også Ellen Wesche Guttormsen i Ekkoredaksjonen var enig i da KR tok kontakt i juli. Hun anså det som journalistisk interessant å sette de to partene i klimasaken opp mot hverandre i ett oppfølgningsprogram. Men straks øvre lag av NRK-byråkratiet ble involvert fikk pipa en annen låt, og tommeskruene ble satt på stakkars Ellen. Ekko-redaktør Espen Egge har i månedsvis kverulert for å hindre vår tilsvarsrett – denne saken innklages nå til Kringkastingsrådet.

Det kommende klimanytt forfattet av Prof. Ole Henrik Ellestad vil ta for seg denne NRK-skandalen.

Schoolroom Climate Change Indoctrination - Svært effektivt når det kombineres med massive ensidige hjernevaskekampanjer i media.
Schoolroom Climate Change Indoctrination – Svært effektivt når det kombineres med massive ensidige hjernevaskekampanjer i media.
Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*