Dødelig medisin, organisert helsekriminalitet, systematisk forskningsjuks og rene “ville vesten”

Toppforskere er enig: Det florerer med svindel og bedrag i medisinsk forskning (som i de fleste andre “proffesjoner” hvor konkurranseparadigmet og jaget etter PROFITT er hoveddrivkraften. Peter C. Gøtzsche, leder av Nordic Cochrane Center ved Rigshospitalet i København, Denmark, avslører i tillegg gjennomsyret horrible bransjetilstander i sin bok “Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care“.

BLODFERSKT EKSEMPEL fra Department of Justice, USA, 29.10.2015: Warner Chilcott Agrees to Plead Guilty to Health Care Fraud Scheme and Pay $125 Million – Former president arrested today in Boston

Nedenfor kan du lese den knusende kritikk fra Peter C. Gøtzsche og Richard Horton, men først sveiper vi innom et videointervju med den amerikanske advokat og vaksineaktivist Robert F. Kennedy som fremfører sviende kritikk av den amerikanske medisinalindustrien, og om korrupsjonen i det offentlige systemet (som folk flest tror forventer er der for å beskytte dem).  En må være kraftig naiv om en ikke tror, eller ikke forstår, at de samme typer “næringsinteresser”, mekanismer og korrupte koblinger også dominerer i “helse” Norge.

Beklageligvis argumenterer Kennedy fortsatt for almenvaksinering, men han svinger så kraftig med storslegga mot det etablerte “helsevesen” og profittapparatet rundt, at hans avlsøringer og karakteristikker bør sees av ALLE!

Den amerikanske nyhetsnettverket CBS er ifølge Robert F. Kennedy det eneste nyhetsnettverk i USA som tør å slippe til kritikk av denne allmektige medisinalindustrien. Her får du se et eksempel på et slikt nyhetsinnslag, hvor nettverket i praksis demonstrerer et nivå av moralsk kompass som norske medier ikke en gang matcher opp til anklene.

 

Så til Richard Horton fra The Lancet

Dr. Richard Horton, sjefsredaktør av The Lancet, verdens antatt mest velrenomerte peer-reviewed medisinske journal
Dr. Richard Horton, sjefsredaktør av The Lancet, verdens antatt mest velrenomerte peer-reviewed medisinske journal

Top Scientists Agree: Medical Research is Rife with Fraud

Oversatt fra: newswire.net

Problemet med vitenskapelig litteratur er at mye av det ikke kan være sant eller fullstendig, ifølge Dr. Richard Horton, den nåværende sjefsredaktør av Lancet, verdens mest velrenomerte peer-reviewed medisinske journal.

“Saken mot vitenskapen er enkel: mye av den vitenskapelige litteraturen, kanskje halvparten, kan være usanne” – kommenterte Dr. Horton i The Lancet.

Hva han egentlig sa i ovenstående lenkede dokument, og enda værre, som artikkelen ikke nevner:

“A lot of what is published is incorrect.” I’m not allowed to say who made this remark because we were asked to observe Chatham House rules. We were also asked not to take photographs of slides. Those who worked for government agencies pleaded that their comments especially remain unquoted, since the forthcoming UK election meant they were living in “purdah”—a chilling state where severe restrictions on freedom of speech are placed on anyone on the government’s payroll. Why the paranoid concern for secrecy and non-attribution? Because this symposium—on the reproducibility and reliability of biomedical research, held at the Wellcome Trust in London last week—touched on one of the most sensitive issues in science today: the idea that something has gone fundamentally wrong with one of our greatest human creation.

Ifølge Dr. Horton, er det ulike årsaker til brutto unøyaktigheter; Studier med små utvalg, bittesmå eksempler, ugyldige utforskende analyser, og åpenbare konflikter, skrev han.

Dr. Horton anklaget forskere for å forfølge en “søken etter å fortelle en fengslende historie,” og sier at forskere ofte prøver å få modelldata for å passe de foretrukne teorier, eller finpusse hypoteser for å få disse til å passe sine data.

Faktisk ligger årsaken til denne utstsrakte bruk av tvilsomme data i det moderne pengeavhengige samfunn, og drives frem av et konstant press for å bruke mindre og tjene mer.  Det er et “publiser eller gå under” samfunn som er drevet hovedsakelig av økonomisk interesse og frykt for å mislykkes.  Likevel er ikke tidsskrifter og publikasjoner de eneste som gjør det galt. Ifølge Dr. Horton, er “universiteter i en evig kamp for penger og talent”, som hele frister forskerne å skli mot den mørke siden av vitenskap.

Dr. Marcia Angell, lege og mangeårig sjefredaktør i ytterligere ett prestisjetungt fagfellevurdert medisinsk tidsskrifte, New England Medical Journal (NEMJ), var enig med Dr. Horton.

Det er rett og slett ikke lenger mulig å tro på mye av den kliniske forskning som er publisert, eller å stole på vurderingsevnen til “betrodde og anerkjente” leger eller autoritatære medisinske retningslinjer” skrev Dr. Angell i en kommentar i New England Journal of Medicine.

“Jeg har ingen glede av denne konklusjonen, som jeg nådde langsomt og motvillig over min to tiår som redaktør av New England Journal of Medicine,» skrev hun.

Ifølge en av de viktigste vitenskapsmenn i historien, to ganger Nobelprisvinner i kjemi (1901-1994), Linus Pauling, Ph.D. bør vi ikke ha tiltro til f.eks de fleste studier av kreft, fordi de har blitt bestilt av en tredjepart.

Alle bør vite at det meste av kreftforskning i stor grad er svindel, og at de store kreftforskningsorganisasjoner har forlatt sine plikter overfor folket som støtter dem.”  Dr. Linus Pauling sitert av nationalpress.org gjengitt i collective-evolution.com

Selvfølgelig er ikke alt svindel og villedelse. Forskere er enige om at det finnes andre typer forskere, seriøse og selvstendige, som kan bidra til å opprette en likevekt. Men disses studier blir ofte ikke publisert og går under radaren av det “vitenskapelige samfunnet” og det offentlige.

“I motsatt ende er det gode studier som ikke blir publisert av mange grunner,” sier Dr. Kevin Buckman, administrerende direktør i Viratech Corporation.

“Den gode nyheten er at vitenskapen er i ferd med å ta noen av sine verste svakheter svært alvorlig,” skrev Dr. Horton, og la til at de dårlige nyhetene er at ingen ennå er klar “for å ta det første skrittet for å rydde opp i systemet.”

Legg litt godvilje i oversettelsen, men jeg tror den er temmelig innafor.

Kom gjerne med innspill til gode linker hvor industrien avkles, enten det gjelder forfalskninger, bestikkelser, lobbyvirksomhet osv. Skal prøve å samle endel gode linker og vise hvordan denne industrien jobber. Det er helt sykt at det ikke er poliktikere, granskende journalister som tar mer tak i dette. For hver forvirrende studie som lages, for hvert medikament som påfører oss skade osv – dess lengre seiler vi unna sannheten.

Kilde: newswire.net

 

Så til en liknende artikkel hentet fra kilden.info

mafia-godfather

Dødelige medisiner og organisert kriminalitet: Hvordan farmasøytisk industri har ødelagt helsevesenet

Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care

Skrevet av Peter Gøtzsche, MD. 9 september 2013

Oversatt av kilden.info

Det finnes mange gode bøker om forbrytelser i den farmasøytiske industrien og den utbredte korrupsjonen i yrket som jeg tilhører; leger. Jeg hadde derfor lovet meg selv at jeg ikke ville skrive en. Men spesielt to ting gjorde at jeg endret mening i løpet av sommeren 2012.

I 2007 søkte PhD student Anders Jørgensen og jeg tilgang til forsøksprotokoller og kliniske studierapporter for to slankepiller hos European Medicines Agency (EMA). Vår forespørsel ble kategorisk avvist med den unnskyldning at dokumentene ikke kunne bli løslatt fordi de ville undergrave kommersielle interesser. Vi klaget til den europeiske ombudsmannen, og han var enig med oss i at disse dokumentene ikke inneholdt kommersielt fortrolig informasjon. Når etter tre år byrået fortsatt var helt imot mot våre argumenter og de fra ombudet, anklaget han EMA av vanstyre. Dette førte til at EMA forandret holdning. Deres direktør forlot byrået for å bli konsulent for legemiddelselskaper, og den nye direktøren innførte en vidtrekkende åpenhet i samsvar med ombudsmannens ønsker og i henhold til de prinsipper som EU bygger på.

I 2012 fant jeg ut at de ti største farmasiselskapene i verden begår gjentatt og alvorlig kriminalitet i en slik grad at de oppfyller kriteriene for organisert kriminalitet i henhold til amerikansk lov. Jeg har også funnet ut hvor store konsekvensene av forbrytelsene er. De innebærer kolossale tyverier av offentlige midler og de bidrar vesentlig til det faktum at våre legemidler er den tredje største dødsårsaken etter hjertesykdommer og kreft.

Jeg beskriver mange terapeutiske områder i min bok, Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care, og har kommet til den konklusjon at psykiatriske legemidler er de mest ødeleggende. Psykiatri er legemiddelbransjens paradis da definisjoner av psykiatriske lidelser er vage og lett å manipulere, og siden det er så lett å tilsynelatende lage en positiv effekt, selv for legemidler som ikke fungerer.

Jeg vier to av bokens 22 kapitler til psykiatri og avslutter siste kapittel på denne måten:

«Hva kommer det av at vi har har vi tillatt farmasøytiske selskaper å lyve så mye, begå vanekriminalitet og drepe hundretusener av pasienter, men alikevel så gjør vi ikke noe? Hvorfor setter vi ikke de ansvarlige i fengsel? Hvorfor er mange mennesker fortsatt mot å la folket få tilgang til alle rådata fra alle kliniske studier, og hvorfor er de mot kassering av hele systemet og bare tillate offentlig ansatt akademikere å teste legemidler på pasienter, uavhengig av den farmasøytiske industrien?»

«Jeg vet noen gode psykiatere som hjelper sine pasienter mye, f.eks; David Healy bruker vaktsom venting før han gir legemidler til første-episode pasienter. Jeg vet også at noen legemidler kan være nyttig noen ganger for enkelte pasienter. Og, jeg er ikke «antipsykiatri» på noen måte. Men mine studier på dette området har ført meg til en svært ubehagelig konklusjon:

«Våre medborgere ville ha det langt bedre hvis vi fjernet alle psykofarmaka fra markedet, siden legene ikke klarer å håndtere dem. Det er uunngåelig at deres tilgjengelighet skaper mer skade enn nytte. «

Du kan lese andre kapittel, om psykiatri, på utgiverens nettsted .

deadly_medicines_front

Fra innledningen:

«Den viktigste grunnen til at vi tar så mange legemidler er at farmasøytiske selskaper selger ikke medikamenter, de selger løgner om medikamenter. Dette er hva som gjør legemidler så forskjellig fra alt annet i livet … Nesten alt vi vet om medikamentene er hva selskapene har valgt å fortelle oss og våre leger … grunnen pasienter stoler på deres medisin er at de resonerer tilliten de har til sine leger over til medisiner de foreskriver. Pasientene skjønner ikke at selv om deres leger kan vite mye om sykdommer og menneskets fysiologi og psykologi, så vet de veldig, veldig lite om legemidler som ikke er nøye oppdiktet og pyntet på av legemiddelbransjen … Hvis du ikke synes systemet er ute av kontroll, så vennligst send epost til meg og forklar hvorfor legemidler er den tredje største dødsårsaken … Hvis en slik enormt dødelig epidemi hadde vært forårsaket av en ny bakterie eller et virus, eller en hundredel av det, vi ville ha gjort alt vi kunne for å få det under kontroll.»

Av interesse:

Richard Smith, tidligere sjefsredaktør for British Medical Journal, gjennomgår Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care:

«Det meste av Peters bok er viet til å bygge opp saken at legemiddelbransjen har systematisk ødelagt vitenskap ved å hype opp fordelene og bagatellisere skadene av deres medikamenter.

«Som en epidemiolog med svært høy numerisk leseferdighet og en lidenskap for detaljer, som gjør han er en verdensleder i kritikk av kliniske studier, er Peter her på veldig trygg grunn. Han slutter seg til mange andre, inkludert tidligere redaktører av New England Journal of Medicine , i å vise denne korrupsjonen.

«Han viser også hvordan industrien har kjøpt leger, akademikere, tidsskrifter, faglige og pasient organisasjoner, universitet avdelinger, journalister, myndigheter og politikere.

«Dette er fremgangsmåten til mafiaen.»

Professor Peter C. Gøtzsche, direktør for Nordic Cochrane Centre , ble uteksaminert  Master of Science i biologi og kjemi i 1974, og som lege i 1984. Han er spesialist i indremedisin, jobbet med kliniske studier og regulatoriske forhold i den farmasøytiske industrien i perioden 1975-1983, og ved sykehus i København 1984-1995. Han var med å starte The Cochrane Collaboration i 1993 og etablerte The Nordic Cochrane Centre samme år. Han ble professor i klinisk forskningsdesign og analyse i 2010 ved Universitetet i København.

Peter har publisert mer enn 50 artikler i «the big five» (British Medical Journal, Lancet, Journal of American Medical Association, Annals of Internal Medicine og New England Journal of Medicine) og hans vitenskapelige arbeider har blitt sitert over 10.000 ganger. Han er forfatter av bøkene » Rational Diagnosis and Treatment. Evidence-Based Clinical Decision-Making «(2007),»Mammography Screening: truth, lies and controversy»(2012), og»Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care»(2013)

Peter har en interesse for statistikk og forskningsmetodikk. Han er medlem av flere grupper som publiserer retningslinjer for god rapportering av forskning og er medforfatter i CONSORT for randomiserte studier, STROBE for observasjonsstudier, PRISMA for systematiske oversikter og metaanalyser, og SPIRIT for studie protokoller. Peter er og leder for Cochrane Methodology Review Group.

Som siste illustrerende video anbefales den danske dokumentaren “Psykiatriens mest dødbringende svindelnummer” Jeg anbefaler alle å se den! Her får vi bl.a se hvordan diagnoser blir oppfunnet for å sykeliggjøre flest mulig mennesker, slik at denne forvaklede industrien kan selge flere piller.

Avsluttende kommentar:  Jeg vurderte om jeg i nedenforstående stikkordliste skulle tilføye stikkordet folkemord, og kom til at jeg skal gjøre akkurat det, for ser en helhetlig på det så forstår en at det må ligge en ufattelig grotesk agenda bak det hele som herjer fritt med menneskeheten, med såkalte “folkevalgte” politikeres støtte og involvering.  De er alle fantastisk gode til å fragmentere bort sitt individuelle ansvar.  Tenk at de har latt det gå så langt, at folk har ALLE GODE GRUNNER til å utvikle seriøs skepsis mot helsehegemoniet!  En kan kun applaudere alle dem som TAR ANSVAR FOR EGET LIV OG HELSE ved å søke ut alternativer.  Tiden er overmoden for å slutte å frivillig legge seg på medisinalindustriens slaktebenk – å innta en SÆRDELES KRITISK holdning til medikamenter og spesiellt vaksiner, kombinert med å føre en sunn og forebyggende livsstil, er et høyst oppegående valg!

GOD HELSE!

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*