A Deep State of Mind: USA’s skyggeregjering og dens stille kupp

Photo by Diego Torres Silvestre | CC BY 2.0
Photo by Diego Torres Silvestre | CC BY 2.0

Denne artikkelen publiseres også her på Norgesaksjonen fordi den så klart og tydelig beskriver “tingenes tilstand”, ikke bare i USA men også i Europa, og også i Norge.  Vi er alle nødt til å sette oss inn i hvordan DYPSTATEN/SKYGGEREGJERINGENE arbeider.  Det blir da overhodet ikke vanskelig å se dem, også i Norge.  Utviklingen er farlig, og det eneste som kan stoppe og reversere denne utviklingen er at folket setter seg på “skolebenken” og oppgraderer sin kunnskap og forståelse av VIRKELIGHETEN.

Tips: Avslutt ditt abonnement på Propagandaministeriets indoktrinerings- og hjernevaskekanaler (f.eks den koselige onkel hjernevask i “Dagsrevyen”).  Orienter deg mot alternative nyhetskilder.  Finner du nyhetsmedier og nyhetsformidlere som bryter med den politiske korrekthet og det etablerte “konsensus”, så er du på rett spor!

A Deep State of Mind: USAs skyggeregjering og dens stille kupp

Av John W. Whitehead

I dag kan veien til det komplette diktatur i USA legges med helt lovlige virkemidler, utenfor syns- og hørevidden til presidenten, kongressen og folket. Utad har vi en konstitusjonell regjering. Det opereres på innsiden av regjeringen og det politiske systemet … en velorganisert politisk aksjonsgruppe i dette land, fast bestemt på å ødelegge konstitusjonen og etablere en ett-partistat … Det som er viktig å huske når det gjelder denne gruppen, er ikke dens ideologi, men dens organisasjon … Den opererer hemmelig, i det stille, kontinuerlig for å transformere vårt styresett … Denne gruppen … står ikke ansvarlig for hverken presidenten, kongressen eller rettssystemet. Den er praktisk talt umulig å bli kvitt.

-Senator William Jenner, tale 1954

 

Photo by Diego Torres Silvestre | CC BY 2.0
Photo by Diego Torres Silvestre | CC BY 2.0

Upåvirket av valg. Uendret av folkelige bevegelser. Utenfor lovens rekkevidde.

Hils på Amerikas skyggeregjering.

Et forretningsdrevet, militarisert, forskanset byråkrati, bemannet av ikke-valgte tjenestemenn og -kvinner som, kort fortalt, styrer landet, utgjør det skjulte ansiktet til en skyggeregjering som ikke har noen respekt for innbyggernes frihet.

Uansett hvilken kandidat som vinner presidentvalget, skyggeregjeringen er kommet for å bli. Ja, så menn, som ferske dokumenter fra FBI avslører, denne skyggeregjeringen, også omtalt som “The 7th Floor Group”, kan utmerket godt ha hatt en finger med i spillet når det gjelder hvem som kommer til å vinne Det Hvite Hus i år.

For å være nøyaktig, vil den kommende presidenten imidlertid ikke arve bare én, men to skyggeregjeringer.

Den første skyggeregjeringen, omtalt som COG eller Continuity of Government, består av ikke-valgte personer som er oppnevnt til å ta hånd om styringen av landet ved et eventuelt “katastrofetilfelle”. COG er en skjult trussel som venter på de rette omstendigheter – et terrorangrep, en naturkatastrofe, økonomisk sammenbrudd – til å tre ut av skyggen, der den allerede nå opererer. Når og hvis COG tar over, vil politistaten gå over i militær unntakstilstand.

Allikevel er det den andre skyggeregjeringen – også omtalt som The Deep State, dypstaten – som utgjør den største trusselen mot friheten akkurat nå. Sammensatt som den er av ikke-valgte forvaltningsbyråkrater, store selskaper, entreprenører, papirflyttere og tastetrykkere som tar avgjørelsene i kulissene, er denne stat i staten den virkelige grunnen til at “vi, folket”, ikke har reell kontroll over våre myndigheter. Dypstaten, som manøvrerer etter sitt eget kompass helt uavhengig av hvem som formelt sitter med makten, er en hån mot valg og hele konseptet med et representativt styresett.

Så hvem eller hva er dypstaten?

Det er det militariserte politiet, som har slått seg sammen med statlige og føderale ordensmakter for å kunne etablere seg som en stående hær. Det er Fusion Center’ene (Homeland Securitys informasjonshåndterings- og -delingssentre) og etterretnings-organisasjonene, som har skapt et overvåkingssamfunn og mistenkeliggjort oss alle. Det er rettssystemet og fengselsvesenet, som har tillatt privat profittbehov å få forrang over rettssikkerhet og rettferd. Det er militærimperiet, med sine private kontraktører, og forsvarsindustrien, som ruinerer nasjonen. Det er den private sektoren, med sine 854.000 kontraktsbaserte ansatte med høyeste sikkerhetsklarering, mer enn det tilsvarende tallet for statsansatte med samme klarering. Det er det fhv. kongress-stabsmedarbeider Mike Lofgren omtaler som “en hybrid av nasjonale sikkerhets- og politimyndigheter”: Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Homeland Security, CIA, Justisdepartementet, Finansdepartementet, Presidentens kanselli via Nasjonalt sikkerhetsråd, Kontrollkomitéen for de hemmelige tjenestene, en håndfull viktige føderale domstoler og medlemmer av forsvars- og etterretningskomitéene.

Det er de umiskjennelige trekkene til en regjering som ikke lenger ser med blide øyne på frihet, og jobber overtid for å knuse konstitusjonen under jærnhælen og stille befolkningen maktesløs overfor denne regjeringens tilraning av makt, maktmisbruk og korrupsjon.

Disse er nøkkelspillerne som skygge-regjerer.

Dette er det skjulte ansiktet til den amerikanske politistaten som vil leve videre lenge etter valgdagen.

Bare ta i betraktning en del av de viktigste programmene og politikken som er fremmet av skyggeregjeringen, og som kommer til å bli videreført uansett hvem som okkuperer Det ovale kontor:

Hjemlig overvåking

Uansett hvem som vinner popularitetskonkurransen for presidentkandidater, vil National Security Agency (NSA), med sitt 10.8 milliarder dollars årlige budsjett til hemmelige operasjoner, fortsette å spionere på alle personer i USA som bruker en datamaskin eller en telefon. Derfor kan du alltid, enten du går gjennom et kjøpesenter, kjører bil, sjekker epost eller snakker med familie og venner på telefonen, være sikker på at en eller annen av skyggregjeringens etater, det være seg NSA eller andre, følger med og sporer din adferd. Lokale politimyndigheter har blitt utstyrt med et formidabelt arsenal av overvåkingsutstyr, fra nummerskiltlesere og telefonsporingsutstyr, til registratorer for biometriske data. Teknologien gjør det nå mulig for politiet å skanne forbipasserende og detektere innholdet i lommer, vesker og dokumentmapper, etc. Utstyr for full kropps-skanning, som utfører virtuell stripping og ransaking av flyreisende i Amerika, er nå blitt mobilt, med ambulerende politibiler som kikker inn i kjøretøy, såvel som bygninger – private hjem inkludert. Kombinert med landets voksende nettverk av overvåkingskameraer og programvare for ansiktsgjenkjenning, finnes det snart ingen steder å gjemme seg.

49d97-co-traveler-nsae28099scellphonelocationstrackingtoolgathering5billionrecordsaday1

 

Global spionasje

NSAs enorme overvåkingsnettverk, omtalt av Washington Post som “et 500 milliarder dollars spionasje-imperium”, vil fortsatt dekke kloden og rette overvåking mot hver eneste person på planeten som bruker en datamaskin eller en telefon. NSAs Echelon-program fanger opp og analyserer så godt som hver eneste telefonsamtale, fax eller epost overalt i verden. I tillegg til å drive med hjemlig overvåking av fredelige politiske grupperinger som Amnesty International, Greenpeace og diverse religiøse organisasjoner, har Echelon vært en hjørnestein i myndighetenes anstrengelser innen politisk spionasje og industrispionasje.

Ambulerende transportsikkerhetskontroller

Den amerikanske skattebetaleren vil fortsatt bli svindlet av myndighetene i den nasjonale sikkerhetens tvilsomme navn. En av de største skurkene når det gjelder å svindle skattebetalerne, har vært Transport Security Administration (TSA) (Transportsikkerhetsadministrasjonen), med sin kritikkverdige bruk og grove misforvaltning av flyplass-skannere for millioner av dollar, intensjonelt ubehagelige kroppsvisitasjoner og tyveri av de reisendes verdisaker. Ansett som avgjørende for den nasjonale sikkerheten som de er, vil TSA-programmene fortsette på flyplasser og andre knutepunkter for transport rundt om i landet.

USA Patriot Act, NDAA

Amerikas såkalte krig mot terror, som utrettelig har blitt ført siden 9/11, vil fortsette å gnage på friheten, avvikle konstitusjonen og gjøre vårt land til en slagmark, i stor grad takket være direkte samfunnsskadelige forordninger som the USA Patriot Act og National Defence Authorization Act (NDAA). Disse lovene undergraver rettssikkerheten og amerikanske borgeres rettigheter fullstendig. Slik re-orienteres hele det juridiske landskapet på en måte som sikrer at den militære unntakstilstanden, snarere enn den amerikanske grunnloven, er det det skal navigeres etter i de Forente Stater. Disse lovene vil fortsatt bli håndhevet, uansett hvem som vinner valget.

 

militarisert-politi

Militarisert politistat

Takket være føderale stipendprogram som gjør det mulig for Pentagon å overføre militært overskuddsmateriell og våpen kostnadsfritt til lokale politimyndigheter, vil politistyrken fortsette å bli omgjort fra fredskorps til en tungt bevæpnet forlengelse av det militære, komplett utstyrt med støvler, hjelmer, skjold, batonger, pepperspray, elektrosjokkvåpen, automatrifler, fullt verneutstyr, miniatyr-tanks og bevæpnede droner. Med grønt lys for å beføle, stikke, klype, elektrosjokke, ransake, legge i jern, strippe og generelt behandle hvem som helst akkurat så røft de måtte finne for godt, i nær sagt en hvilken som helst situasjon, alt med rettsapparatets velsignelse, vil Amerikas polititjenestemenn og -kvinner, som ikke lenger kun er folkets tjenere med den betrodde oppgave å opprettholde offentlig ro og fred, fortsette å holde befolkningen innesperret, kontrollert og behandlet som mistenkte og fiender, snarere enn som medborgere.

Beredskapstropp-aksjoner

Med mer enn 80.000 beredskapstropp (SWAT team)-aksjoner årlig rettet mot intetanende amerikanere i forbindelse med relativt rutinepregede politisaker, og føderale etater som krever å få ha sine egne politstyrker, vil forekomsten av mislykkede aksjoner og tap av liv fortsette å øke. Over hele landet vil beredskapstropper fortsatt bli satt inn for å håndtere en rekke forbløffende trivielle lovovertredelser og rene ordensforstyrrelser, hvori opptatt sinte hunder, familiekrangler, feilaktig utfylte skjemaer fra orkidé-dyrkere og forseelser som marihuana-besittelse.

Droner på hjemmebane

Bruken av droner på hjemmebane vil fortsette i uforminsket grad. Slik kongressen har bestemt, vil det i 2020 være 30.000 droner som patruljerer himmelen over Amerika på kryss og tvers, alt sammen deler av en bransje som omsetter for kanskje så mye som 30 milliarder dollar i året. Disse maskinene, som vil bli utstyrt med våpen, vil være i stand til å registrere all aktivitet ved hjelp av videokameraer, varmesensorer og radar. En offentlig tilsynsrapport røper at Justisdepartementet allerede har brukt nærmere 4 millioner dollar på hjemlige droner, i all hovedsak til bruk for FBI, med løfter om ytterligere 1.26 millioner dollar, så politiavdelinger og frivillige organisasjoner også kan få skaffet seg sine egne droner.

Rørledning fra skolen til fengselet

I skoleverket vil det fortsatt, gjennom praktiske eksempler, undervises i prinsippet om selvutslettende lydighet mot Staten, med skoler som stenges av og klasserom som entres av politi og narkohunder, og en null-toleranse-linje der alle overtredelser straffes likt, og som fører til at unge mennesker blir utvist for barnslig oppførsel. Skolekretsene vil samarbeide med politimyndighetene om å lage en skole-til-fengsel-trassé ved å innføre dobbelt straff: Midlertidig eller permanent utvisning, kombinert med arrestasjon og en tur til juvenile court (amerikansk ungdomsforbryterdomstol).

Overkriminalisering

Myndighetsbyråkratiet vil fortsette å utferdige lover, forskrifter, regler og reguleringer som styrker sin egen, politistatens og deres næringslivsalliertes makt og verdinormer, og gjør resten av oss til småkriminelle. Gjennomsnittsamerikaneren begår i dag uvitende tre lovbrudd pr. dag, på grunn av en overflod av vage lover som gjør ellers uskyldig aktivitet ulovlig. Som en følge av dette, vil småbønder som våger å produsere upasteurisert geitemelk og dele litt med folk i bygda, fortsatt få gårdene sine raidet.

Privatiserte fengsler

Delstater vil fortsette å outsource fengselsdrift til private selskaper, dette resulterer i en økonomisk melkeku for mega-korporasjoner som sperrer amerikanere inne i private fengsler for profittens skyld. I bytte mot at selskapene kjøper opp og driver fengslene, til antatte besparelser for det offentlige, må delstatene garantere 90% fullt belegg i de private fengslene i minst 20 år.

Endeløse kriger

Amerikas ekspanderende militærimperium vil fortsette å tørke ut statskassa med en rate på mer enn 15 milliarder dollar i måneden, eller 20 milloner i timen. Pentagon bruker mer på krig enn alle de 50 statene til sammen bruker på helse, utdanning, velferd og trygghet. Likevel er det de færreste amerikanere som klarer å se at disse pågående krigene har lite å gjøre med det å sørge for at landet er trygt, og alt å gjøre med det å berike det militær-industrielle kompleks på skattebetalernes bekostning.

Skjønner du tegninga nå, eller?

Den neste presidenten vil, i likhet med den forrige presidenten, være lite annet enn en gallionsfigur, en marionett for å underholde og distrahere befolkningen bort fra det som i virkeligheten skjer.

Som Lofgren avslører, er denne stat i staten, kamuflert bak den som er synlig i hver ende av Pennsylvania Avenue, en sammensatt enhet av offentlige og private institusjoner som styrer landet etter fastlagte mønstre, som i varierende grad er forbundet med, men bare sporadisk kontrolleres av den synlige staten hvis ledere vi har valgt.

Dypstaten har ikke bare trellbundet hovedstaden, den kontrollerer også Wall Street (”som sørger for pengene som passiviserer det politiske apparatet og får det til å fungere som et avledende marionetteater”) og Silicon Valley.

Dette er fascisme i sin best skjulte form, som gjemmer seg bak offentlige etater og private selskaper mens de utfører sine udåder.

Det er et ekteskap mellom byråkrater og næringslivspamper.

Som Lofgren konkluderer:

Dypstaten er så tungt forkanset, så godt beskyttet av etterretning, ildkraft, penger og sin evne til å infiltrere og nøytralisere all opposisjon, at den er bortimot immun mot forandringer … Hvis det er noe dypstaten er avhengig av, er det en stille, uavbrutt kontantstrøm, og tillit til at ting vil fortsette videre omtrent slik de har gjort i fortiden. Den er til og med villig til å akseptere en viss grad av indre stridigheter: Gjørmebryting mellom interessemotsetninger i kulturelle spørsmål kan fungere som en nyttig distraksjon fra dens agenda.

Med andre ord, som jeg påpeker i boka Battlefield America: The War on the American People, så lenge offentlige tjenestepersoner, valgte så vel som ikke-valgte, tillates å operere utenfor rekkevidden til konstitusjonen, rettsapparatet og borgerne, vil trusselen mot våre friheter være uforminsket.

Så neste gang du føler deg fullstendig oppgitt over presidentkandidatene, husk at det bare er et narrespill for å avlede din oppmerksomhet fra den amerikanske skyggeregjeringens stille kupp.

________

Norsk oversettelse av Achsel Ford

Original kilde: A Deep State of Mind: America’s Shadow Government and Its Silent Coup

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

1 Comment

  1. Takk for en meget beskrivende artikkel om hvordan USA har blitt, en kan tydelig se konturene av hvordan livet i NWO, den nye verdensordningen blir. NWO bankkartellene og det militære industrielle komplekset er USA basert, så det er her de utvikler sitt brutale overvåkings-samfunn og tester det på USAs befolkning før det blir hverdagen i Europa også.

    Dette blir livet for slaveklassen i NWO, det er kun herskerklassen som får leve et liv uten døgnet rundt overvåkning med et nærvær av et militærpoliti i sine boligområder.

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*