Stor demonstrasjon mot TISA i Oslo 10.oktober 2015

Forsvar folkestyret – Nei til TISA

Den 10. oktober starter den internasjonale aksjonsuken mot de nye handelsavtalene som ryster demokratiet. Titusenvis av mennesker kommer til å være på gatene over hele verden:

https://www.trade4people.org/

I Oslo har en rekke organisasjoner og aksjonsgrupper gått sammen om å arrangere det norske bidraget til aksjonsuken. Vi vil vise at demokratiet ikke er til salgs.

Norge er pådriver for avtalen for handel med tjenester (TISA). TISA er ikke signert, men vi frykter at avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av et bredt spekter av tjenester. Alt fra post, transport, helse til utdanning er på forhandlingsbordet. Norge er med i forhandlingene, men vi vet lite om hvordan Norge skal beskytte sine offentlige tjenester, og hvordan regjeringen vil beholde de folkevalgtes politiske handlingsrom.

For mer informasjon om TISA, se: www.tisa.no

Til nå har Folkeaksjonen mot TISA, Fagforbundet, Attac, Nei til EU, Handelskampanjen, For velferdsstaten, LO i Oslo, Fellesorganisasjonen FO, Musikernes fellesorganisasjon, EL og IT forbundet, Norsk Tjenestemannslag NTL, Postkom, Framtiden i våre hender FIVH, Greenpeace og Kvinnefronten tilsluttet seg demonstrasjonen.

Hold av den 10, oktober! Vi samles på Eidsvoll plass klokken 13.00. Mer informasjon kommer på disse nettsidene etterhvert:

www.folkeaksjonenmottisa.blogspot.no
www.fagforbundet.no
www.attac.no
www.neitileu.no
www.handelskampanjen.no
http://www.lo-oslo.no/
http://kvinnefronten.no/

Vi håper flere folk landet rundt vil ta initiativ til å arrangere noe på sin hjemplass denne dagen. Det kan være åpne møter, debatt, stands eller aksjoner for å nevne noe. Ta gjerne kontakt for tips og råd, om dere vil invitere noen av oss til å holde innledning om temaet, om dere trenger materiell eller annet. Ta kontakt med Nei til EU, Attac, Fagforbundet, eller Rødt, SV, Sp, eller andre lokalt for å lage en lokal allianse. Ring lokalavisa og dere er i gang! Vi håper på å se initiativ og engasjement landet rundt! Organisasjoner som ønsker å tilslutte seg demonstrasjonen i Oslo oppfordres til å ta kontakt.

På selve dagen ønsker vi appeller og kultur, slagord, fine bannere og folkefest. Vi oppfordrer folk landet rundt til å lage arrangementer som retter søkelyset mot TISA!

Mer om arrangementet her: https://www.facebook.com/events/919599714783854/

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*