Maurice Newman, chairman of Tony Abbott’s business advisory council
Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

Statsministerens rådgiver uttaler: “Climate Change er en FN SVINDEL iverksatt for innføring av en FN-styrt verdensregjering (New World Order)”

Maurice Newman, styreleder for den australske statsminister Tony Abbott’s “business advisory council”, uttaler at FN bruker miljøkatastrofisme og tilbakevist og ugyldiggjordt “climate change” vitenskap (dvs. ren forsknings-svindel), som middel for å påføre verdens befolkning en […]

Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

Stor demonstrasjon mot TISA i Oslo 10.oktober 2015

Forsvar folkestyret – Nei til TISA Den 10. oktober starter den internasjonale aksjonsuken mot de nye handelsavtalene som ryster demokratiet. Titusenvis av mennesker kommer til å være på gatene over hele verden: https://www.trade4people.org/ I Oslo […]

Foto: Kristin Brenna
Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

De hemmelige avtalene som truer vår framtid

Verden over forhandles det nå i hemmelighet om en rekke antidemokratiske avtaler som vil frata oss retten til å påvirke vår egen framtid og overføre makt over våre livsvilkår til store multinasjonale selskaper. Norgesaksjonens anmerkning:  […]

Helene Bank
Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

TISA og TTIP: Politisk sprengkraft i detaljene

Akkurat som troll ikke tåler sol uten å sprekke eller bli til stein, tåler heller ikke handels- og investeringsavtalene dagens lys. Når forhandlingsdokumenter lekker ut av de lukkede rom, blir deres antidemokratiske og samfunnsødeleggende klausuler […]