Du er IKKE EIER av “ditt nedbetalte” hus, bil, tomt osv. Forklaringen får du her!

"Gold is money; everything else is credit." ~ J.P. Morgan
"Gold is money; everything else is credit." ~ J.P. Morgan

Penger i dagens samfunn er IKKE penger, de er kun GJELD (kreditter).  Du kan altså ikke nedbetale en gjeld med en annen gjeld og tro du har blitt EIER av det “kjøpte”!  Vi skal i denne artikkelen gjennomgå de historiske hendelser og FAKTISKE BEVISER som dokumenterer påstanden, og så stille det spørsmål vi alle bør stille – Hvorfor holdes dette skjult for deg?

Artikkelen publiseres som del av den oppvask og det oppgjør menneskeheten nå MÅ ta med de GIGANTISKE SAMFUNNSBEDRAG som holder oss alle fast i den evolusjonsmessige mørkealder.

Den RØDE TRÅD og SAKENS KJERNE er at menneskeheten på en rekke områder bevisst har blitt holdt i uvitenhet om helt elementære og avgjørende viktige aspekter ved samfunnsstrukturen og det å være menneske på denne kloden.  Det snakkes i filosofiske vendinger om DEN FULLT OPPLYSTE FRIE VILJE, som “på papiret” opphøyes som et samfunnsideal, samtidig som menneskeheten på alle områder har blitt, og stadig frarøves tilgang til den kunnskap og viten som nødvendigvis må ligge til grunn for å kvalifisere enkeltmennesket til å kunne PRAKTISERE fri vilje.  Påført uvitenhet kan aldri på noen som helst måte kvalifisere en til utøvelse av fullt opplyst fri vilje, det er da høyst snakk om MANIPULERT fri vilje, ILLUSJONEN om fri vilje, som av eliten er brukt – og vedvarende brukes – massivt for å holde oss alle i slaveri.  (Vi snakker ikke her om IGNORANSE, som er ens eget bevisste valg å leve i uvitenhet, hvilket er noe helt annet.)

Tiden er moden for å avvikle denne undertrykkende samfunnsmodellen.

Jeg publiserer artikkelen kun med den foreløbige ingress allerede nå, slik at du kan få en indikasjon på hvilke avsløringer som er i vente.  Jeg forventer at denne artikkelen er nogenlunde komplett innen en ukes tid, forhåpentligvis kanskje rett over helga.

I påvente av at artikkelen ferdigstilles, anbefaler jeg at du lytter til denne lille tankevekker.  Innholdet er viktig å ta stilling til, for problematikken er internasjonal.  At mye av dette stoffet kommer fra USA betyr bare at amerikanerne har kommet litt lengre i bevisstgjøringen om hvilken gigantsvindel vi alle utsettes for:

Viktig informasjon om artikler og forfattere på Norgesaksjonen

Formålet med publisering av denne og andre artikler her på Norgesaksjonen er hovedsakelig tredelt:

  • Vi ønsker å drive frem kritisk viktig folkeopplysning som det etablerte norske media undertrykker, manipulerer og tilbakeholder (etter direktiver “ovenfra”, fra eiere, politikere, “hemmelige” gutteklubber, såkalte “sikkerhetstjenester” og andre elitiske pressgrupper og maktmisbrukerkonstellasjoner med folkefiendtlige og skjulte agendaer
  • Vi ønsker å hjelpe frem informasjon som kan bidra til langsiktig vitalitet for individ, samfunn og miljø. Nåværende konkurranseparadigme og den fordekte føydalismen er ikke bærekraftig, og de relaterte samfunnsproblemer og utfordringer kan ikke løses ved innførelse av globalt diktatur og folkemordagendaer – som dagens globale maktelite åpenbart har hatt på tegnebrettet svært lenge .
  • Vi ønsker å bidra til å hjelpe folk å organisere seg, både i protest mot og avdekking av overgrep, maktmisbruk, svindel og bedrag, folkesvik og landsvik, og for å hjelpe folk å organisere seg for bedre å kunne formidle, fremdrive og praktisere bærekraftige løsninger.

Hver forfatter som bidrar med innlegg her på Norgesaksjonen er selvstendig ansvarlig for egne innlegg. Det siteres og videreformidles informasjon/artikler fra andre nettsider. Norgesaksjonen tar ikke ansvar for innhold som opprinnelig er publisert på andre nettsteder.

Pål
Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

2 Comments

    • Hei Johannes. Du skriver gode artikler. Du må gjerne bli medforfatter her på Norgesaksjonen. Det er bare å registrere en brukerkonto og så snakkes vi nærmere i nettsidens sosiale nettverksdel (medlems- og fellesvegger, fokusgrupper etc.).

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*