Pengefyrstenes hemmeligheter: Hvorfor Forbes Rich List ikke inkluderer de rikeste familiene på planeten.

I disse tider hvor Oxfam advarer om at ulikheten i global rikdom og velstand er helt på viddene ute av tilsynelatende kontroll, spør vi – og fler og fler av oss – atter en gang om hvorfor verdens rikeste som Rothschild familien, Rockefeller familien og tilsvarende pengefyrstefamilier som vanlig ikke fremkommer på magasinet Forbes årlige publiserte oversikt over verdens rikeste……

Denne bør du absolutt lese hvis du vil vite hvem som i hovedsak definerer og styrer det samfunn, de samfunnbetingelser, det propagandafabrikerte konsensus og de “verdier” du og oss alle tvinges i tjeneste for – for dette ER TVANG, intet annet.  Les bare videre, rosinen i pølsa har jeg tilføyd til slutt.

“Tillat meg å utstede og kontrollere penger for en nasjon, og jeg bryr meg ikke om hvem som lager lovene.” ~ Mayer Amschel Rothschild

Dette er en av House of Rothschilds arbeidsprinsipper, og sitatet tilskrives banktycoon Mayer Amschel Rothschild uttalt i 1838 og sies å være et grunnleggende prinsipp for hele det gjennomsyret korrupte bank, finans og politiske system vi alle er underlagt, i det minste i samtlige verdens ca. 173 sentralbanknasjoner. Sammen med Rockefeller dynastiet, er Rothschild dynastiet anslått å være i størrelsesorden trillioner av dollar.  Hvordan er disse mektige familier knyttet til den pågående globale krisen i finans, politikk og samfunnsliv, hvorfor er så mange mennesker nærmest totalt uvitende om disse familienes eksistens og klamme hånd bak ALT SOM SKJER, og hvorfor har ikke Forbes noensinne nevnt disse verdenssamfunnets kreftsvuller og parasitter i sine årlige lister over verdens rikeste mennesker?

Den globale velstandsutviklingen er grotesk skjevfordelt, blir bare værre og værre, og det er ingen tilfeldighet

I Januar 2014 meldte avisa The Guardian at en liten håndfull finansoligarker, ved hjelp av det menneskefiendlige og samfunnsfiendlige sentralbankstyrte rentebærende gjeldspengesystem nå har rasket til seg så store samfunnsverdier, at de rikeste 85 av disse individer (du leste riktig, ÅTTIFEM INDIVIDER), i privateid formue eier like mye som de samlede verdier tilhørende hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning. De rikeste 1% i verden, eier tilsammen 65 ganger mer verdier, enn de samlede verdier tilhørende hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning.
I Januar 2014 meldte avisa The Guardian at en liten håndfull finansoligarker, ved hjelp av det menneskefiendlige og samfunnsfiendlige sentralbankstyrte rentebærende gjeldspengesystem nå har rasket til seg så store samfunnsverdier, at de rikeste 85 av disse individer (du leste riktig, ÅTTIFEM INDIVIDER), i privateid formue eier like mye som de samlede verdier tilhørende hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning. De rikeste 1% i verden, eier tilsammen 65 ganger mer verdier, enn de samlede verdier tilhørende hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning.

I januar 2014 annonserte Oxfam at de rikeste 85 mennesker på planeten deler en kombinert velstand og rikdom på $110 billioner.  Tallet var basert på Forbes rikingliste fra 2013.  Mens enkelte forkvaklede og sjelsløse kommentatorer omtalte dette som “fantastiske nyheter,” vekket nyheten for det meste total avsky verden over.  Winnie Byanyima, Oxfams administrerende direktør, sa den gang: “Det er svimlende at det i det 21. århundre er slik at halvparten av verdens befolkning ikke eier mer enn en liten elite som i antall er så få at de alle sammen får plass i en dobbeltdekker buss.”

To måneder senere, etter en ny Oxfam beregning og etter at Forbes publisert den nye rikinglisten for 2014, utførte Forbes journalist Kasia Morena en ny oppfølgende sjekk av tallene. Hun fant at antallet milliardærer som eier tilsvarende verdier som de fattigste 3,5 milliarder av oss, hadde falt 85 individer til 67 individer: som demonstrerer en enorm økning i globale velstandsforskjeller på bare ett år.

Vi spoler tiden frem til 2015, og til atter en ny Oxfam undersøkelse. Oxfam advarte i januar 2015 at hvis ingenting blir gjort for å takle de enorme globale velstandsforskjeller – ved å tvinge bedrifter til å betale sine skatter, samt nedstengning av offshore skatteparadiser, vil de rikeste 1% i 2016 komme til å eie mer enn alle andre i verden kombinert.  I en pubikasjon som heter Wealth: Having it all and wanting more, skisserer Oxfam hvordan de rikeste 1% har sett sin andel av global velstand øke fra 44% i 2009 til 48% i 2014, og vil trolig overgå 50% i 2016.

Winnie Byanyima advarte igjen om at eksplosjonen i ulikhetene holder igjen kampen mot global fattigdom i en tid hvor hvert niende menneske på kloden ikke har nok å spise, og mer enn en milliard mennesker fortsatt lever på mindre enn $1,25 per dag. Organisasjonen skisserte også hvordan 20 prosent av milliardærene i verden har interesser i finans- og forsikringssektoren –  en gruppe som så sine pengerikdom øke med 11 prosent de siste 12 månedene.  Milliardærer oppført med interesser i den farmasøytiske industri og i helsesektorene så deres kollektive nettoformue økte med 47 prosent, og disse samfunnsparasittene (min omskrivning) har brukt mer enn $500 millioner på lobbyvirksomhet hos politikere i Washington og Brussel i 2013 alene.

“Har vi virkelig ønsker om å leve i en verden der 1% av menneskeheten eier mer enn resten av oss tilsammen?” spurte Byanyima. “Omfanget av global ulikhet er rett og slett overveldende, og til tross for problemene som i økende grad manifesterer seg globalt, øker gapet mellom de rikeste og resten av oss enormt og i et eskallerende tempo.”

OPPDATERING: Pål Steigan: De rikeste 1% eier over halvparten av verdens rikdom

OPPDATERING 22.01.2017

Oxfam International rapporterer nå at de 85 stk rapportert i 2014 nå i 2017 er redusert til 8 individer.   Dvs. at disse 8 individer nå eier mer verdier enn verdiene tilhørende den fattigste halvdel av jordas befolking, dvs. ca. 3,6 milliarder mennesker.

Så har vi familien Rothschilds, som ikke fremkommer på Forbes Rich List:

Investopedia estimerer nå at Rothschild families totale verdier er over $2 trillion, inkludert noen av verdens eldste korporasjoner:

“…their holdings span a number of diverse industries, including financial services, real estate, mining, energy and even charitable work.There are a few Rothschild-owned financial institutions still operating in Europe, including N M Rothschild & Sons Ltd in the United Kingdom, and Edmond de Rothschild Group in Switzerland. The family also owns more than a dozen wineries in North America, Europe, South America, South Africa and Australia.” [Source]

Med over $2 trillioner i formue, nærmer denne familiens formue seg 5 ganger så mye som de overnnevnte 8 stk rikeste individer TIL SAMMEN, hvilket betyr at Rotchschild-familien ALENE kontroller kanskje mer verdier enn verdiene tilhørende 3/4 av verdens befolking til sammen.

Møt folkene som eier 50% (og fortløpende enda mer) av verdens rikdom

Her er Forbes (sanntids) liste over de 66 milliardærer som (offisielt) eier halvparten av alle globale verdier, og vil snart eie mer enn resten av jordens syv milliarder mennesker kombinert. Disse spenner fra administrerende direktører i store selskaper, olje- og gass, farmasøytisk industri, finansnæringen, våpen- og krigsindustrien, råvareindustrien, tycoons og Silicon Valley-gründere. Listen detaljerer navn, nettoformue, prosentvis endring siden 2015 resultatene, deres alder, industri og nasjonalitet. Bill Gates er rangert først på $ 469 000 000 000.

Men hvor er verdens kongefamilier? Og mer til poenget, hvor er Rothschilds og Rockefellers? Disse to familiene har en ufattelig mengde rikdom som overgår milliard ligaen, disse er de eneste dollarbilliardærene i verden, og likevel uteblir de fra Forbes liste hvert eneste år, sammen med en håndfull andre menn av et kaliber som vanligvis antas å eie og kontrollere våre politikere, våre media, våre bedrifter, våre forskere og vitenskapsfolk, vårt utdanningssystem, vår helsesystem og vårt pengesystem.

Fem av de rikeste og mest maktfulle parasitter i verden tilhører familiedynastiene Rothschild og Rockefeller. Hvor mye samfunnsmakt har de, og hvorfor hører vi nesten aldri om dem?
Fem av de rikeste og mest maktfulle parasitter i verden tilhører familiedynastiene Rothschild og Rockefeller. Hvor mye samfunnsmakt har de, og hvorfor hører vi nesten aldri om dem?

Rothschild og Rockefeller dynastiene: Med stor makt følger stort hemmelighold

Forbes rikingliste omfatter ikke medlemmer av kongelige familier eller diktatorer som har skaffet sin formue gjennom en maktposisjon, eller som kontrollerer rikdommene i deres respektive land.  På denne måten kan de mennesker som virkelig trekker i trådene være i stand til å arbeide under absolutt hemmelighold uten medias oppmerksomhet i det hele tatt (med mindre det er nøye konstruert positiv propaganda, som denne artikkelen om Rothschilds filantropi, selvfølgelig).

Forbes, som har som policy å ekskludere statsledere fra rikinglisten forklarer hvorfor dronningen av England er fraværende, selv om ingen har den ringeste anelse om omfanget av hennes rikdom i alle fall: hennes eierinteresser forblir skjult bak Bank of Englands forvalterkonti. Som avisen The Guardian rapporterte mai 2002:  “Bakgrunnen for ville variasjoner i verdivurderinger av hennes private formue kan forklares gjennom hemmeligholdet over hennes portefølje av aksjeinvesteringer … Hennes undersåtter har ingen tilgang til noe offentlig register av slike interesser der hun, som deres statsoverhode, velger å investere pengene sine. I motsetning til [britiske politikere og Lords], behøver ikke dronningen å årlig erklære hennes finans- og næringsinteresser, med det resultat at hennes undersåtter ikke kan se henne i kortene eller få kjennskap til potensielle interessekonflikter …

Det samme kan sies om Rothschilds og Rockerfellers, hvis europeiske forfedre var rikere enn noen kongefamilier på den tiden. Familiene antas å ha satt opp og eier Federal Reserve (G Edward Griffin’s bok The Creature From Jekyll Island og denne etterforskningen utført av journalist Dean Henderson anbefales å lese hvis du ønsker å komme dypere inn i dette emnet).

Kan dette være grunnen til at familiene, hvis makt til å manipulere globale spørsmål for de siste par hundre år ikke kan underestimeres, er beskyttet av Forbes’s “don’t ever go there” politikk?  Pensjonert administrerende konsulent Gaylon Ross Sr, forfatter av Who’s Who of the Global Elite, ble tydeligvis fortalt i 1998 at den kombinerte formue til Rockefeller-familien var ca $11 billion og Rothschilds $100 billion … hva kan dette tallet har nådd 17 år senere (Vi nå i 2017, så det er nå 19 år siden)?

Man kan vanskelig forestille seg tallene, men kanskje penger ikke er det viktigste for din gjennomsnittlige billiardær, uansett … “Det eneste problemet med formue er, hva gjør du med det?” var et retorisk spørsmål som en gang ble stillet av ingen ringere enn John D. Rockefeller.  Vel, hvis Aaron Russo’s vitnesbyrd står til å bli trodd, så vil Rockefeller’s rikdommer i verden absolutt ikke bli brukt til fordel for menneskeheten … En liten dokumentar om dine eiere…

The Dynasty of Rothschild | The Only Trillionaires in the World – Full Documentary

LES OGSÅ: Maktelitens ultimate slaveriverktøy – Illusjonen om den «juridiske person».

LES OGSÅ: Pål Steigan: Masters of the Universe

Russo’s Rockefeller avsløringer: Falske flagg operasjoner, maktovertagelser, og en befolkning i totalt slaveri.

Aaron Russo, en filmskaper og aktivist som produserte filmen Amerika: Fra Frihet til Fascisme, hevdet at Nick Rockefeller en gang fortalte ham om “en hendelse som ville tillate oss å invadere Afghanistan og Irak“, dette ble fortalt ca. elleve måneder før 11/9-2001, hvor Rockefeller videre fortalte at den kommende “krigen mot terror” vil være en bløff, hvor soldater ville bli sysselsatt med å “grave i huler etter ikke-eksisterende fiender (se video).

I intervjuet hevder Russo at han først møtte advokat Nick Rockefeller etter å ha blitt introdusert av en felles advokatvenn. De to mennene slo av en prat, ble etterhvert bedre kjent med hverandre, hvor Rockefeller senere ut i dette bekjentskapet tilsynelatende betrodde Russo privat hva hans familie hadde planlagt for verden: endeløs krig, global befolkningsreduksjon, økonomisk kollaps, utbredt kaos og uorden i et slikt omfang at folk faktisk ville ønske velkommen den ultimate “løsningen”: en verdensregjering.

Rockefellers betroelser kom i oktober 2000, og de fleste av hans “spådommer” har nå blitt virkelighet, inkludert 9/11 og den påfølgende “Krigen mot Terror“. Russo hevdet at Rockefeller ba ham om å bli medlem i Council on Foreign Relations (CFR), men mannen som tilbrakte sin karriere i kampen for menneskehetens frihet og for å avsløre og avkle Federal Reserve System, svarte angivelig Rockefeller at han ikke kunne samarbeide med Rockefeller og CFR om disse groteske planer for menneskeheten . “Uansett så mye jeg liker deg Nick, så har jeg ingen tro på å slavebinde menneskeheten. Vi er på hver vår side av dette gjerdet.

Til hvilket Rockefeller tilsynelatende svarte: “Hvorfor bryr du deg om disse menneskene? Ta vare på ditt eget liv; gjør det beste du kan for deg og din familie.

Russo konkluderer: “Det var bare en mangel på omsorg;. det var bare kaldt.” Han fortsetter: “Jeg pleide å spørre hva er poenget, Nick? Du har alle pengene i verden, du har all makt i verden, hva er målet?”

Rockefeller sies å ha svart rett ut: “For å få alle microchippet.

Ifølge denne teorien, er disse parasittfamiliene som eier verdens bankssystem lei av sin rikdom, rikdom er ikke lenger nok.  Det å eie, forvalte og å styre HELE SAMFUNNET selv, er det ultimate end-game disse ønsker seg. Ifølge Russo, fortalte Rockefeller ham at en global regjering sakte ville begynne å fase ut papirpenger fra sirkulasjon, hvor det endelige målet er å mikrobrikke hele verdens befolkning, gjøre oss alle til slaver av NWO ( New World Order).

Det er også verdt å merke seg at like før Russo døde i august 2007, filmet han en rørende melding til alle amerikanere.  I denne meldingen snakket han om hvor viktig det er for folk å fortsette å motstå nasjonale ID-kort og mikrobrikker, og kjempe for deres individuelle friheter mot dem som vil slavebinde oss.  Det er også verdt å påpeke at det er ikke bare aktivister som Russo og patrioter av typen Alex Jones som har forsøkt å flombelyse Rothschilds og Rockefellers.  Problemet er alle de som forsøker å gjøre det, ganske snart blir forsøkt diskreditert og kneblet.

Her har vi et nogenlunde ferskt innslag om RFID-chipping.

Ashley Mote, medlem av Europaparlamentet og det britiske Selvstendighetspartiet UKIP,  stillte følgende spørsmål i Brussel, og gjengjeldelsen var raskt: “Herr president, jeg ønsker å lede oppmerksomheten din til Global Security Fund, satt opp i begynnelsen av 1990 i regi av Jacob Rothschild.  Dette er et Brussel-basert fond, og det er ikke noe vanlig fond: det utfører ingen handler, det er ikke oppført/registrert noe sted, og det har åpenbart en helt annen hensikt. Det blir brukt for geopolitiske tekniske formål, tilsynelatende under veiledning av etterretningstjenesten. Jeg har tidligere spurt om den angivelige involvering av EU’s egne etterretningsressurser i forvaltningen av bestikkelsesfond i offshore-kontoer, og jeg venter fortsatt på svar.  Til disse spørsmål vil jeg nå tilføye et annet: Hva er EU’s forbindelser til Global Security Fund og hvilken relasjon har dette fondet med våre ulike EU-institusjoner?

Dette er akkurat den type spørsmål det europeiske publikum ønsker svar på.  Mote fikk aldri noe svar. I stedet ble den 79 år gamle politikeren sparket fra sitt eget parti, og senere arrestert og sendt i fengsel for angivelig å ha gjordt krav på refusjon av “forfalskede utgifter” i løpet av sin tid som en MEP.   Mote hevdet gjennom hele rettssaken at han ble “målrettet beskyldt for å være anti-Europa”, og hevdet at pengene han fremsatte krav om var utgifter brukt til å betale tredjeparts varslere i et forsøk på å avdekke korrupsjon og kjempe for demokrati og åpenhet i europeisk politikk.

Kilde (oversatt og modifisert fra): http://www.trueactivist.com/secrets-of-the-elite-why-forbess-rich-list-doesnt-include-the-wealthiest-families-on-the-planet


 

ROSINEN I PØLSA

Rosinen i pølsa er følgende artikkel: Svindelen media (de presstituerte) i Norge må stilles til ansvar for ikke å avsløre – khazarene og deres askenasiske etterkommere Jostemikk.com er bloggen til en av, etter min mening, Norges skarpeste samfunnskritikere, en særdeles særdeles oppegående herre, så Jostemikk’s blog bør du absolutt lese! For vi vil jo vite hvem de egenlig er, disse Rothschild’s, Rockefeller’s og den øvrige “klubben” som styrer verdens finans, bank og gjeldspengesystem.  Vi må lære å forstå hvem de er, disse hvis aktiviteter og interesser det ikke er lov å kritisere uten å øyeblikkelig bli offer for den samme gjengens mest slagkraftige og globalt utbredte hersketeknikk, nemlig påstanden om at en da nødvendigvis må være anti-semitt, jødehater og det som værre er.  DETTE TIL TROSS FOR, AT DISSE KHAZARENE VERKEN ER JØDER ELLER SEMITTER, DE KAMUFLERER SEG SOM JØDER OG SEMITTER.  Jødene og semittene er like mye offer for disse askenasikhazarene som resten av verden, på mange vis kanskje mer. Som Jostemikk nogenlunde skriver på bloggen:

De (askenasikhazarene) har aldri hatt noen historiske odelsrettigheter i Palestina, så det å kritisere dem får aldri vært – og kan aldri bli regnet antisemittisme, da de ikke har en dråpe semittisk blod i årene.

Har du ikke selv lagt merke til den samme tendens i den offenlige debatt, både i Norge og internasjonalt.  Kritiserer man noe disse ashkenasikhazarene har sine blodige monopol- og kleptomanfingre i, det være seg energisektoren, banksektorn, den faramsøytiske industri, helsesektoren, utdanningssektoren, våpen- og krigsindustrien, THE HUMAN RESOURCE, you name it, PANG…man blir øyeblikkelig utsatt for et kobbel høyst sannsynlig godt betalte NETT-TROLL og desinformasjonsagenter, som i kommentarfeltene febrilsk går i gang med å forsøke å lede leserens oppmerksomhet BORT FRA SAKENS KJERNE og over på nett-trollenes fragmenterte og forkvaklede banehalvdel – som utelukkende dreier seg om PÅ FALSK GRUNNLAG å forsøke å diskreditere samfunnskritikeren.

Storfavoritten er gjerne å forsøke å fremstille vedkommende som ANTI-SEMITT. Jostemikk har på sin blogg en serie utmerkede artikler om disse tema, som med laserpresisjon kapper ballene av, og syr igjen kjeften til disse imbesile nett-troll.  Les disse artikler, så forstår du hvor lett du neste gang fullstendig kan ignorere disse nett-trollene når de kommer drassende med sitt hjernedøde anti-semitteri. Disse nett-troll har i tillegg noen få andre verktøyer i sitt svært begrensede diskrediteringsarsenal som de regelmessig tar i bruk, ad nauseam; anti-semitt, jødehater, konspirasjonsteoretiker, holocaustfornekter, alternativtenker, vaksinenekter osv.  Lær deg teknikkene disse nett-trollene bruker for å kvele samfunnskritiske ytringer, her en utmerket artikkel om temaet fra Kulturverk: “Konspirasjonsteori” – det magiske ordet som struper samfunnsdebatten

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

6 Comments

 1. Fyrstelige og adelige titler etter rang. Legg merke til at Rotschilds har barontittel, som er to trinn under greve. Her er bilde av Grafo von Ezerinio m/Grafina… Gjett hvem det er… https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203344606839153&set=pb.1330405953.-2207520000.1445030721.&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xaf1%2Ft31.0-8%2F10841908_10203344606839153_1168685022164389246_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xaf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10262173_10203344606839153_1168685022164389246_n.jpg%3Foh%3Dbc4bbcbe1e8e7cc4c90b0005747bc159%26oe%3D56C2EC40&size=1536%2C2048

  Men ikke vis det til noen av pengefyrstene, de kan bli sjalu…. 🙂

  Keiser og keiserinne
  ________________________________________
  Konge og dronning
  ________________________________________
  Kurfyrste og kurfyrstinne
  ________________________________________
  Storhertug og storhertuginne
  ________________________________________
  Erkehertug og erkehertuginne
  ________________________________________
  Hertug og hertuginne
  ________________________________________
  Storfyrste og storfyrstinne
  ________________________________________
  Markgreve og markgrevinne
  Marki og markise
  ________________________________________
  Fyrste og fyrstinne
  ________________________________________
  Greve og grevinne
  ________________________________________
  Borggreve og borggrevinne
  Vicomte og vicomtesse
  ________________________________________
  Baron og baronesse
  Friherre og friherrinne
  ________________________________________
  Ridder og dame
  ________________________________________
  Edler og edle
  ________________________________________
  Herre og dame

 2. ” DETTE TIL TROSS FOR, AT DISSE KHAZARENE VERKEN ER JØDER ELLER SEMITTER, DE KAMUFLERER SEG SOM JØDER OG SEMITTER. Jødene og semittene er like mye offer for disse askenasikhazarene som resten av verden, på mange vis kanskje mer.”
  Jeg drister meg til være uenig.
  Jødene var rimelig slemme lenge før khazarene lot seg omvende til judaismen. Alle jøder, askenazi(khazarer) så vel som sefardi, er tilhengere av Judaismen, og det medfører at de med viten og vilje, alle, går for verdenskontroll sammen med sin gud. Det er Judaismen som er uhyrligheten, styggedommen. Og alle som bekjenner seg til Judaismen er medskyldige.
  Dette er å sammenlikne med at alle medlemmene i Arbeiderpartiet er medskyldige i arbeiderpartiets politikk. Man må formode at de forstår hva partiprogrammet medfører av konsekvenser …
  Men for all del … det finnes da rikelig med vannartinger som ikke er jøder, vi har og har hatt en god del av dem innen kristendom og islam… Men Judaismen er langt den verste … Loven (og Talmud)er vedtekter for en kosmisk forbryterorganisasjon…

 3. Ja det er lett å gå i surr med norske billioner og engelske “billions”, men nå er jo det eingang spessialiteten til denne siden her, å gå i surr, og lage seg konspirasjonsteorier fordi man er kunnskapsløs om det meste.
  Ein engelsk billion, er ikkje mere enn ein ussel milliard, ok, 7 om du har den i dollar, og da er du såvidt på topp i Norge, eit bitte lite land.
  Mere fakta, mindre fri dikting.
  Surrehode.

  • Ja du er hva du kaller andre Bing. Ett godt surre hode som ikke takler at verden er som den er. Da tyr du til barnehage utrykkene. Vær stolt Bing.Du er en stor man for menneskeheten. Takk for en fin artikkel Pål. Mvh

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*