Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana

Art: Albina Kumirova
Art: Albina Kumirova

Av Onar Åm · 13. november, 2015

I juli 2012 besøkte en ressurssterk Fana-kvinne i 40-årene legevakten etter å ha vært dårlig på reise i en uke. Det ble tatt blodprøver og rustest via blåseapparat.

Fylkeslege Helga Arianson gjorde en feil som ruinerte en uskyldig familie
Fylkeslege Helga Arianson gjorde en feil som ruinerte en uskyldig familie

Utåndingsprøven viste 2.73 i promille, noe som fremstod som uforståelig siden kvinnen ikke viste tegn til å være ruset. Hun ble lagt inn på rus-akutten som ba Fylkeslegen Helga Arianson sende bekymringsmelding til Ytrebygda Barnevernet samt beslaglegge kvinnens førerkort.

Da kontrollprøven ble tatt 5 timer senere var utåndingsprøven null. Det skulle i ettertid vise seg at det var munnskyllevann som ga promillen på 2.73. Munnskyllevannet ble tatt minutter før første utblåsning grunnet oppkast. Munnskyllevann kan gi meget høy kunstig promille, selv når en person er helt edru.

Men skaden var allerede skjedd.

Kvinnen var selvstendig næringsdrivende og var avhengig av bil i sitt virke. Uten sertifikat ble bedriften sterkt lidende. Barnevernet begynte også med uanmeldte promille-utåndingsprøver tre ganger i uken, med null utslag hver eneste gang. Dette holdt de på med i et halvt år.

De avsluttet saken etter 11 måneder og lot familien få pusterom i to måneder, hvorpå saken fortsatte.

Barnevernet fremmet saken for Fylkesnemnda 12 februar 2014 og kvinnen ba om nye utåndingsprøver for å bevise at hun var edru. Barnevernet nektet, og kvinnen innhentet for egen regning et uavhengig firma som kom uanmeldt tre ganger i uken for utåndingsprøver slik barnevernet hadde gjort.

Barnevernet trakk saken da den ikke kom til i Nemnda, men de skrev i sluttskrivet at de på tross av sakens slutt, var alvorlig bekymret for grov omsorgssvikt.

– Vi fikk fred i noen måneder. Men angst og frykt for at de skulle hente vår datter på skolen var daglig. Økonomien raste. Vi solgte unna verktøy og diverse for å livnære oss, sier kvinnen.

Fylkeslege Helga Arianson nektet å innrømme feil til tross for at kvinnen hadde blåst null i promille i over ett år.

Leder Anita Fonnes i Ytrebygda Barnevern er ansvarlig for å ruinere en ressurssterk norsk familie basert på feilmålinger
Leder Anita Fonnes i Ytrebygda Barnevern er ansvarlig for å ruinere en ressurssterk norsk familie basert på feilmålinger

Saken er altså at barnevernet uten grunn har terrorisert en uskyldig ressurssterk familie på feil grunnlag og drevet dem til konkurs. Familien ønsket en beklagelse fra lederen av Anita Fonnes i Ytrebygda Barnevernet, som var den hovedansvarlige for å ruinere familien.

– Vi ville ha en unnskyldning for å ha ødelagt et ressurssterkt hjem. Det kunne vi glemme, sier kvinnen.

De søkte så hjelp fra NAV.

– Vi inviterte NAV hjem til oss på kaffe like før julen 2014,for å prate om våre rettigheter i en håpløs situasjon. Men vi skulle med all hjelp fra advokat og jurister i omgangskretsen vår, redde huset. Vi trengte bare noe mat på bordet mens vi kjempet.

Saksbehandler Mari Haugland i NAV sendte da en bekymringsmelding til barnevernet fordi hun anså familien som virkelighetsfjern fordi de hadde håp om å redde huset fra å bli solgt på tvangsauksjon, og på grunn av at familien nå slet med dårlig økonomi.

Saksbehandler Mari Haugland i NAV sendte bekymringsmelding til barnevernet fordi familien hadde dårlig økonomi etter å ha blitt ruinert av barnevernet.
Saksbehandler Mari Haugland i NAV sendte bekymringsmelding til barnevernet fordi familien hadde dårlig økonomi etter å ha blitt ruinert av barnevernet.

– Nå fikk vi barnevernet på nakken igjen, og denne gang var de meget hissig. De prøvde å skille meg og min mann i vitners nærvær tidligere, der de ba ham bort på sitt kontor flere ganger uten meg, og formelig sjanset på ham . De ba ham kaste meg ut og ta ut skilsmisse. Dette er bevitnet av vår advokat, sier kvinnen.

Barnevernet satte nå opp møter tre ganger i uka, og mannen i huset som akkurat hadde fått seg ny jobb måtte slutte fordi jobben var uforenlig med alle møtene med barnevernet.

Barnevernet terroriserte også datteren som var livredd. Hun skulle nå bli hentet på skolen, uten bistand. Datteren nektet nå å gå på skole, livredd for å bli kidnappet av barnevernet. Frykten var ekstra sterk fordi en av datterens beste venninner ble kidnappet av barnevernet høsten 2014.

Barnevernet kom så med en dato for å hente henne. I stedet for å utsette henne for dette, innhentet familien Kokstad Familiesenter som skulle gjennomføre samtale med barnet i henhold til barnevernets lov om samtaler med barn. Kokstad Familiesenter foretok samtale med barnet den 23 .mars. Det ble skalert til 1 av 10, det vil si ingen grunn til bekymring.

Dette var ikke godt nok for barnevernet. De ville nå på skolen og hente henne. Familien tilkalte politi for å sikre henne trygg skolegang. Saken ble henlagt.

Hun var hjemme den 25. mars for å slippe unna. Da kom barnevernet mannssterk på døren for å gjennomføre avhør av datteren. Avhøret ble gjennomført fra barnevernet sammen med en livredd jente. På tross av hennes redsel fant de heller ikke noe som helst de kunne bygge sak på. Familien hadde kamera i rommet og gjorde opptak.

Barnevernet fortsette med å nok en gang avhøre lærer som forsatt bare rister på hodet.

– Vi har nå mistet tall på hvor mange ganger de har utsatt læreren. De ba om meldeboken og mailer fra hjemmet og til skolen. Og omvendt. Intet fant de heller her å bygge på. Vi ser dem nå som desperat.
NAV begynner samtidig å nekte å betale strømregninger selv om vedtaket sier så, sier kvinnen.

Etter å ha terrorisert denne familien i tre år har de nå avsluttet sak for tredje gang, men sluttpapirene konkluderer fremdeles: Fortsatt alvorlig bekymret for grov omsorgssvikt.

Kvinnen har ennå ikke fått tilbakelevert sertifikatet.

Siste utvikling i saken: familiens hus er blitt tvangsauksjonert, og de må ut innen 1. desember. De har ikke råd til flytting, og NAV nekter å betale for flyttingen. NAV tilbyr familien å bo på campingplass som i dag brukes som asylmottak. Siden dette ikke er et trygt sted for datteren å bo vil datteren bli plassert i fosterhjem. Barnevernet tapte saken, men det kan nå se ut som de får siste stikk likevel.

Kilde: ektenyheter.no

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

1 Comment

  1. Nok et eksempel på mange som skjer land og strand rundt, bl.a. overfor meg siden 2010. Denne Fana-familien har vært offer for et nøye planlagt komplott. Barnevernet og legen har her rettet seg etter instrukser ifra det svinske frimureriet i e-tjenesten i regi av Illuminati. Og nåde den enkeltperson som ikke følger disse instrukser; de står uten jobb og embete samme dag.Alt dette for å så splid og dramatisme i familien og blant folket. I verste fall blir du forsøkt myrdet, slik det skjedde med meg. Idag eier jeg ikke engang skjorta jeg har på kroppen og jeg fører en åpen krig imot fansmakta. Vær ved godt mot, satansmakta er på retrett; vi skal snart være kvitt åket!

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*