Paris Falsk Flagg Terror 13.11.15: Terrorløken i flere lag – denne gangen med hovedformål å true statsledere til holde formasjonen i FN Agenda 2030 (NWO) marsjen.

Dirigenten?
Dirigenten?

Indikatorene for at terrorangrepet i Paris 13.11.15  må være atter en FALSK FLAGG OPERASJON tårner seg nå opp med så overveldene styrke at jeg i denne artikkelen heller velger å fokusere på det viktigste – nemlig hvem som mest sannsynlig står bak, og hvorfor.  I avslutningen av artikkelen skal jeg gi en kort oppsummering av indikatorene så langt.  Som du vil se så avsløres det en aksjon så sofistikert, raffinert og koordinert at det umulig kan være utført av “sinte hevngjerrige muslimer”.  Sannheten, folkens…er at Vestens innbyggere nå er under angrep fra våre egne lands “myndigheter” og “sikkerhetstjenester”!

De vestlige lands militære-industrielle-kompleks har gått fullstendig amok og totalt ute av kontroll. For nærmere beskrivelse av dette faktum anbefales at du også får med deg Steven Greers fordrag som jeg legger i bunnen av denne artikkelen.  En annen rykende fersk og særdeles viktig NORSK artikkel om det bakenforliggende uvesen finner du på Jostemikk.comDETTE ER BLODIG ALVOR – samfunnet er infisert, det norske folk må våkne og ta seg av infeksjonen før det blir for sent.  Eller som Jostemikk sier (sitert fra minnet) “…..det er kanskje allerede for sent, men det kan jo være greit å ha gjordt seg bevisst hva som treffer en, og hvem som er avsenderen.”

Her er sakens kjerne!  Den som nekter å se og erkjenne dette, er selv del av problemet, og bidrar SELV til opprettholdelse av de samfunnsmekanismer som skaper denne type terror og elendighet!  Så hvor lenge skal vi være del av problemet, før vi våkner opp, tar individuellt ansvar og bidrar til løsningen?

Hvor mye mer IN YOUR FACE ÅPENLYST TYDELIG må det bli før de ignorante masser våkner opp til det faktum at de VIRKELIGE TERRORISTER i realiten befinner seg som integrert del av våre egne vestlige lands “MYNDIGHETER” og “SIKKERHETSTJENESTER”?

Ovenstående video er nå SKRUBBET fra YouTube, og er nå umulig å finne igjen. Den viste et avslørende “nyhetsinnslag” fra en fransk TV-kanal, med flere “fraudian slips” fra både tv-reporter og intervjuobjekt som i praksis impliserte den franske dypstaten som gjerningsmenn bak terrordåden.  SOM VANLIG NÅR SLIK TERROR UTFØRES, SÅ VAR DET OGSÅ DENNE GANGEN PLANLAGTE OG IGANGSATTE TERRORØVELSER MED LIKNENDE SCENARIO”

Patrick Pelloux revealed on national radio on Saturday that a  “multi-site” emergency exercise was held in Paris on the same day as the Paris attacks on November 13.

[This exercise pertains to an emergency scenario of a terrorist attack. It involves first responders, police, emergency services and medical personnel. Organized by SAMU. It is not a military exercise, GR ed.] 

He said that the Paris emergency services were so well prepared, because “by chance” they had been planning for a similar scenario.

Transcript:

“By chance”, (le hasard a fait”) in the morning at the Paris SAMU (EMT), a multi-site attack exercise had been planned.”

“So we were prepared. What needs to be known is there was a mobilisation of police forces, firemen, EMTs, associations who came [to participate] and we tried to save as many people as possible.”

Kilde: https://www.globalresearch.ca/we-were-prepared-large-military-exercise-took-place-on-same-day-as-paris-terrorist-attacks/5489164

 

Jeg prøver på ingen måte å fremstille det som om jeg forstår ALT eller ser HELE det komplette bildet, men jeg mener her er evig nok å ta av for å stor grad av sikkerhet kunne videreformidle en helt annen vinkling på terroren enn hva folk flest får servert fra det korrupte og kabalstyrte massemedia. OG DET ER FAKTISK VIKTIG!  Det er VIKTIG, spesiellt i disse tider, å utgjøre en motkraft til den massemanipulasjon, masseindoktrinering, massehjernevask og mind-control som menneskeheten nå utsettes for.

Det finnes to grunnleggende teorier om årsakene til terrorisme

 1. Terror har sin årsak i frustrasjon over fattigdom, undertrykkelse og i politisk eller religiøs fanatisme.
 2. Terror er et verktøy for elitekretser til å kontrollere og manipulere befolkningen gjennom frykt, ved å utføre voldelige og horrible handlinger i fredstid eller i tider med konflikt og/eller krig, for å oppnå en eller flere målsettinger.  Terroristene er følgelig selv medlem av, eller kontrollert av, landets egen eller samarbeidende lands etterretning og/eller grupper tilhørende eget og/eller samarbeidene lands militære-industrielle kompleks. Dette omtales som falsk flagg terrorisme.

Falsk flag terrorisme er i hovedsak STATSFABRIKERT TERRORISME som iverksettes for å forlede og manipulere befolkningen på en slik måte at terrorakten FREMSTÅR som om den er utført AV ANDRE grupper, nasjoner eller entiteter enn de som FAKTISK planlegger og utførerer terroren.  Et verdenskjent eksempel er 11. september 2001 i USA, en terrorhandling som egentlig ble utført av MOSSAD/SAUDI-ARABIA i tett samarbeid med kriminelle elementer innad i den amerikanske administrasjon, mens Osama Bin Laden og muslimer ble utpekt som synderne (patsies).  Dette for å skaffe den amerikanske administrasjon det “nye Pearl Harbor” de mente de trengte for å tromme opp støtte i den amerikanske befolkning for å iverksette invasjon av Midt-Østen og starte “Krigen mot terror”.  Befolkningen blir altså programmert med falsk patriotisme og falsk frykt, som myndighetene så utnytter til å innskrenke folks friheter og rettigheter, utbygge kontroll- og overvåkningsstaten, rettferdiggjøre krigshandlinger og forbrytelser mot eget og andre lands befolkninger, samt gjennomføre skjulte og/eller upopulære agendaer som aldri ville latt seg gjennomføre om de utelukkende hadde vært forsøkt drevet frem med åpne fredelige samarbeidsprosesser.

De store mediene og deres «terroreksperter» nevner aldri punkt nummer 2., altså FALSK FLAGG TERRORISME.   Dette gjør at folk flest ikke forstår at dette faktisk eksisterer som en høyst reell, og oftest mest sannsynlige forklaring på terror. En amerikansk etteretningsoffiser uttaler faktisk: Samtlige terrorangrep i USA har vært FALSK FLAGG operasjoner!

Reaksjoner fra oppegående journalister og analytikere som ikke lar seg lure.

Aller først bør du lytte til denne særdeles opplysende og skarpe oppsummering av helhetsbildet, av hvilke krefter som er i sving, og hva som er den geopolitiske agenda bak det hele.  Dette er svært viktig å få med seg for lettere å kunne sette informasjonen som fremkommer i resten av artikkelen i den rette kontekst, og for lettere å kunne se gjennom de falske illusjoner og det terrornarrespill som iscenesettes for å manipulere verdens befolkning.

En tilsvarende oppsummering kommer her fra James Corbett, http://corbettreport.com.  James Corbett er en av verdens mest anerkjente “open source investigators”.

Ken O’Keefe hos PressTV, 14.11.2015

Hovedtrekkene diskutteres også her på norsk, på EQ Voices BlogTalk Radio med Ken A. Kjeldsen, Mike Cechanowicz og Hans Kristian Gaarder:

Den høykriminelle maktelite skyr ingen midler for å få innføre deres One World Government

Den internasjonale terrorkabalen (den såkalte maktelite) har det nå svært så travelt med å få innført og aktivert deres lenge planlagte NEW WORLD ORDER – Den FN-styrte VERDENSREGJERING.

STED og TID for dette terroranslaget er helt essensielt og av avgjørende betydning for fremdriften av denne planlagte verdensregjering:

Paris-terrorens hovedformål: Utført for å FORTIFISERE Paris til den kommende United Nations Climate Change Conference som skal avholdes nettopp i Paris, i Desember 2015, og for å skremme og true alle deltakerland til total underkastelse av denne konferansens på forhånd besluttede konklusjoner og globale direktiver.

Det kan overhodet ikke være et fnugg av tvil om, at maktelitens hovedformål med Paris-terroren er å sørge for en militær/politistat fortifisering av Paris for fullstendig og totalt å kunne kontrollere den kommende Climate Summit konferansen.  Selvfølgelig finnes det sikkert flerfoldige essensielle formål med terroren som del av maktelitens utvidede og langsiktige geopolitiske strategier, men kontroll av den kommende Climate Summit er helt klart det viktigste.

Denne konferansen representerer nemlig kulmineringen, det frem til nå største og mest betydningsfulle HØYDEPUNKT i maktelitens historiske bestrebelser for å få innført deres NEW WORLD ORDER via en FN-styrt One World Government, påviselig basert på denne samme maktelites planer om å REGJERE VERDEN via GLOBAL REGULERING OG BESKATNING AV KARBONUTSLIPP (CO2).  Når vi vet at absolutt ALT i denne verden er mer eller mindre karbonbasert, så forstår vi for det første at denne makteliten søker ABSOLUTT TOTAL ALTOMFATTENDE UINNSKRENKET GLOBAL MAKT, og for det andre at INTET på denne planeten, verken døde eller levende, vil unnslippe denne maktelitens kontroll, regulerings- og beskatningsregime.

Som blodbadsglobalisten og nåværende falsk-flagg-terror-general Jens Stoltenberg så vakkert og innbydende uttrykker det: «ALLE SKAL MED!»
Som blodbadsglobalisten og nåværende falsk-flagg-terror-general Jens GLADIO Stoltenberg så vakkert og innbydende uttrykker det: «ALLE SKAL MED!»

GLOBAL CARBON CONTROL MATRIX (GCCM): Mens maktelitens MANTRA er “globale klimaendringer” (global oppvarming), så er Global Carbon Control Matrix (GCCM) manifestasjonen av 10-felts MOTORVEIEN til endelig realisering av ONE WORLD GOVERNMENT.  Dette planlegges å gjennomføres via følgende stegvise progressjon:

• Først vil GCCM tjene som juridisk og politisk plattform for et nytt rammeverk av internasjonale avtaler og traktater vedrørende kontroll, håndtering og beskatning av CO2 utslipp.

• Deretter, og gjerne parallelt, vil GCCM fasilitere, utbygge og utgjøre en maktutøvende tvangsmekanisme for håndhevelse, kontroll og overvåkning av overnevnte avtaler, lover og traktater.

• For det tredje, GCCM planlegges å fungere som en GLOBAL SKATTE- OG AVGIFTSMYNDIGHET som igjen skal sørge for finansieringen av den planlagte ONE WORLD GOVERNMENT.

• Til sist vil GCCM operere som et FULL SKALA supernasjonalt CO2 administrasjonsregime med uinnskrenket global politimakt, såvel som med uinnskrenket global politisk, finansiell og militær makt.

De viktigste byggestener, lovtekster, traktatformuleringer, avtaler, rammeverk, kontrollmekanismer, fremdriftsplaner osv, er i hovedsak allerede BESLUTTET og DIKTERT av makteliten.  På samme vis som vårt norske storting og våre stortingsrepresentanter i praksis er KASTRERT og MED NULL INNFLYTELSE på de storpolitiske saker, på samme vis er de deltakende nasjoner I PRAKSIS KASTRERT og MED NULL INNFLYTELSE på de vedtak som skal fattes på den kommende United Nations Climate Change Conference i Desember 2015.

Terrorangrepet i Paris sender nemlig følgende melding til klimakonferansens deltakende representanter og statsledere:

Dere spiller rollen deres lydig og uten knussel, dere går taktfast og holder formasjonen, og dere underskriver de tekster, avtaler og traktater vi forelegger dere, ellers får deres egen befolkning smake samme medisin! ~ Mvh GLADIO

Konklusjon:  Verdens befolkning kommer ikke til å høre et MUSEPIP av opposisjon fra et eneste deltagerland eller tilstedeværende presse.  Det hele vil være ferdig regissert og DIKTERT medlemslandene, på samme vis som (UN) UNCED Earth Summit i 1992, hvor all opposisjon ble feid under teppet, med den vesentlige forskjell at utpressingen denne gangen ledsages av en IN YOUR FACE terrortrussel.

Lytt gjerne til George Hunt i følgende video, hvor han forteller om “arbeidsmetodene” i 1992.

Les også: FN’s Agenda 2030 – Rystende FAKTA myndigheter og media holder skjult for befolkningen

Les også: Den SKJULTE STORPOLITISKE AGENDA bak flyktningekrisen – og hvorfor dette bør lede til et nytt LANDSSVIKOPPGJØR!

Terrorløken i flere lag

Det ene lag i løken utgjør klar melding til den kommende klimakonferansens deltakende regjeringer – ADLYD ELLER BLI TERRORISERT.

Det andre lag i løken er den avskrekkende effekt terroranslagets påfølgende militarisering og politistat-opptrappingen av Paris søkes å signalisere til enhver som sysler med planer om å forsøke å forpurre eller forstyrre agendaen til det kommende klimatoppmøtet og utfallet av et slikt møte.

Det tredje lag i løken utgjør det typiske formål med falsk flagg operasjoner, nemlig å tromme opp patriotisme og støtte til angrep på en “felles fiende”, i dette tilfelle ISIS (som igjen bare er maktelitens skalkeskjul for å komme Syria til livs). Og dette til tross for at de fleste oppegående mennesker nå vet at det er USA/NATO, Israel, Storbritania, Saudi-Arabia, Tyrkia med flere, til og med Frankrike selv, som har skapt, trent, finansiert og bevæpnet det såkalte ISIS (som nå koordineres og styres av GLADIO som en GLADIO B løsning).

Det fjerde lag i løken er at terroren iverksettes for å “mørne” befolkningen ved å skape mest mulig terrorfrykt som igjen skal lede befolkningen til frivillig å gi avkall på frihet og elementære borgerrettigheter i bytte mot “sikkerhet og trygghet”.

Der er mange flere lag i løken….

Oppdatering 19.11.2015

Vi må vel kunne si at her kommer bekreftelsene på løpende bånd:

Som bestillt, hæ?
Som bestillt, hæ?
Som bestillt, hæ?
Som bestillt, hæ?

Det hele kan antakelig best oppsummeres med nedenforstående utvalg fra Joachim Hagopian’s artikkel, publisert i dag 19.11.2015: Paris attack II and the race to solidify the Globalist agenda

Another crucial piece of damning fact is the timing of the Friday the 13th debacle in Paris two weeks prior to the long awaited and highly important UN Global Climate Conference scheduled to officially begin at the end of this month. Many dissenting organizations that were planning to engage in mass protests with the aim to disrupt if not shut down the conference altogether now will not even have opportunity to be in Paris. The French president immediately sealed off all borders effectively eliminating a mass influx of human traffic to interfere with the global elite’s conference agenda to codify laws that override national autonomy to regulate, monitor and duly punish with a global carbon tax amounting to an extortion fee all under the benign banner of reducing global warming. The scientific dogma consensus militantly pushing through the worldwide hoax is being used as the elite’s ticket to implement its New World Order of a one world government. Despite the National Oceanographic and Atmospheric Association (NOAA) and NASA getting caught falsifying climate data for years to promote the global warming hoax, the power elite has seized climate change as its hard pressed vehicle for centralized world government. And by declaring a martial law lockdown on Paris well in advance of this much anticipated, all-important event, the globalists have effectively neutralized and silenced any dissenting voice of world citizenry from ever being heard.

Sacrificing 129 innocent human lives means nothing to the psychopathic globalists who’ve used US Empire to murder over 30 million people since World War II alone, especially when the 129 deaths ensure that global tyranny is achieved in the coming weeks when the UN conference is held without any resistance from protestors. It also provides the greenlight for implementing both UN Agenda 21 and UN 2030 Plan that push forward their Trojan horse of a buzzword “sustainability” to be addressed at the 120 nation UN conference. By 2030 the globalists plan to have every human still alive on the planet biometrically identified in a Zurich, Switzerland global database.

Additionally with passage of TPP and TTIP in the coming months, their strategic objective to kill whatever national sovereignty still left is accomplished, handing over centralized global supra-power to Fortune 500 international corporations, the demonic worshipping ruling elite will successfully have in their ruthless grasp absolute oppressive control over every person and nation on earth. Purposely excluding Russia and China despite the TPP plan that initially included China while aggressively plunging humanity into World War III is the last gasp effort to resist giving up hegemonic power and control to the emerging Eastern giants Russia and China while eugenically wiping out 90% of the global population. From the safety of their luxury underground bunkers, the subhuman transhumanism gods delude themselves into believing they will actually survive a potential nuclear holocaust while securing their sustainable future to live forever. Citizens of the world need to hold them and their gov.corps servant puppets accountable by arresting and trying them as genocidal murderous traitors.

Joachim Hagopian’s artikkel: Paris attack II and the race to solidify the Globalist agenda gir også en utmerket punkt for punkt beskrivelse av de helt klare konkrete indikatorer for at dette dreier seg om statsfabrikert FALSK FLAGG terror!

Opplisting av klinkeklare falsk flagg terror indikatorer:

Sikkerhets- og nødhjelpspersonell holder omtrent identiske “terrorøvelser” i samme øyeblikk eller umiddelbart før terrorangrepet går “live”:

Her har Jostemikk en utmerket artikkel på norsk, som jeg her delvis gjengir.  Jostemikk har også en enda mer utfyllende artikkel du finner her:

Multiple terrorøvelser i Paris den 13. november 2015

http://www.globalresearch.ca/we-were-prepared-large-military-exercise-took-place-on-same-day-as-paris-terrorist-attacks/5489164

As luck would have it, in the morning at the Paris SAMU (EMT), a multi-site attack exercise had been planned. So we were prepared. What needs to be known is there was a mobilisation of police forces, firemen, EMTs, associations who came [to participate] and we tried to save as many people as possible.

Globalresearch.com har flere saker om terroren i Paris. Jeg siterer deler av den ene:

http://www.globalresearch.ca/important-events-leading-up-to-the-november-13-paris-terrorist-attacks-sheer-coincidence/5489228

We are bringing to the attention of our readers four important events which preceded the Paris attacks.

1. the French media had already predicted a terrorist attack more than a month before the actual occurrence.

2. The head of France’s external intelligence was in Washington for consultations with CIA Chief John Brennan two weeks before the attacks.

3. On November 5 (one week before the Paris terrorist attacks), the Council of Ministers announces its decision to send France’s aircraft carrier group Charles de Gaulle to the Middle East, with a mandate to “fight against the Islamic state”.

4. On the morning of November 13, an emergency scenario of a multi-site terrorist attack is conducted in Paris, involving first responders, medical personnel, police and firemen.

At this early stage, it is impossible to confirm whether these events bear a relationship to the dramatic events of November 13th.What they do convey, however, is that France was on a “war footing” against the Islamic State prior to the events of November 13th.

The decision to dispatch the Charles de Gaulle aircraft carrier together with its GAN carrier group to the Middle East is of utmost significance. It constitutes a formidable force which will be joining its US and coalition partners.

This deployment of France’s naval and air power points to a strategy of military escalation directed against Syria and its allies. It is not intended to go after the Islamic State, which is protected by the US led coalition.

October 2: Paris Media Predicts a French Style 9/11, “un 11 septembre à la française”.

The threat is real, according to Judge Trévédic in an interview with Paris Match.

”The attacks in France will be on  a scale comparable to 9/11″

“Intelligence services fear a 9/11 French Style”

 

London 7/7/2005

Bøker, Google – The Puzzle of 7/7: An In-depth Analysis of the London Bombings

Her er de egne ordene til han som ledet bombeøvelsene i London, der de samme T-banestasjonene og den samme bussen de skulle øve på, eksploderte:

It’s a coincidence, and it’s a spooky coincidence. Our scenario was very similar – it wasn’t totally identical, but it was based on bombs going off, to the time, the locations, all this sort of stuff.

 

11. september 2001-terroren i USA:

http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2002-08-22-sept-11-plane-drill-_x.htm

Federal agency planned plane-crashing-into-building drill … last Sept. 11

WASHINGTON (AP) — In what the government describes as a bizarre coincidence, one U.S. intelligence agency was planning an exercise last Sept. 11 in which an errant aircraft would crash into one of its buildings.

 

22. juli 2011-terroren i Norge:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208952.ece#.Ud5xNuXIfto

Trente på Utøya-scenario 22. juli

Kun timer før Anders Behring Breivik begynte å skyte ungdommer på Utøya, avsluttet politiets beredskapstropp en øvelse hvor de øvde på en nesten identisk situasjon.

– Det var veldig nærme fasiten. Tilfeldighetene ville det slik, sier en sentral politikilde, som ikke vil siteres med navn.

 

Boston maraton 15. april 2013:

http://intellihub.com/2013/06/13/homeland-security-admits-boston-drill-eerily-similar-to-marathon-bombing/

Homeland Security Admits Boston Drill Eerily Similar to Marathon Bombing

The Department of Homeland Security has now officially acknowledged the ‘frighteningly similar’ scenarios between an Operation Urban Shield drill they planned for Boston and the actual Marathon bombing event in a Boston Globe article.

 

Kinoskytingen i Aurora 2012

Den 20. juli 2012 ble mange mennesker skutt og drept i kinoen i Aurora i USA mens de satt der for å se på en Batman-film. I likhet med alle de andre sakene jeg presenterer her, kunne jeg skrevet svært mye om politiets “etterforskning” og de øvrige hendelsene, men også i forbindelse med denne saken, lager jeg bare ei kobling til en øvelse.

http://www.denverpost.com/ci_21126462/real-life-shooting-imitates-training-exercise-at-parker

The tragedy that played out in an Aurora movie theater Friday was ironically paralleled as a classroom learning experience in a medical school in Parker the same day.

Rocky Vista University College of Osteopathic Medicine is in the middle of holding specialized classes in disaster life support for 150 second-year medical students. Along with response to natural disasters like hurricanes and floods and terrorist attacks, one of the scenarios being used to train the students is how to respond if a shooter fires at people in a movie theater and also uses a bomb in the attack.

«The irony is amazing, just amazing,» said Rocky Vista Dean Dr. Bruce Dubin

 

Madridbombingen 11. mars 2004:

Den 11. mars 2004 hadde NATO akkurat avsluttet ei uke med øvelse for å “øke sikkerheten” i Europa gjennom å trene på krisehåndtering i forbindelse med terroristangrep. Øvelsen het Crisis management exercise CMX 2004 from 4 to 10 march 2004.

http://www.nato.int/docu/pr/2004/p04-022e.htm

Press Statement
NATO to conduct its annual crisis management exercise CMX 2004 from 4 to 10 march 2004

The 19 NATO nations will conduct their annual crisis management exercise (CMX 2004) from 4 to 10 March 2004. CMX 2004 is sponsored by NATO’s Secretary General. It is jointly run by the International Staff and the International Military Staff, and the two NATO Strategic Commands – Allied Command Operations and Allied Command Transformation.

Den idealistiske organisasjonen Voltairenet retter søkelyset mot NATO og Operation Gladio (Stay Behind) i forbindelse med Madridbomba, og mer om dette kan leses ved hjelp av Google Translate – Madridbomba og det atlantiske sporet. NATOs mangeårige generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer uttalte at Det er en tilfeldighet at NATO holdt terrorøvelse i Madrid som ble avsluttet kun timer før toget eksploderte. NATOs scenario gikk ut på 200 ofre. Det offisielle tallet på omkomne er 191.

Det suspekte syriske pass

Det høyst suspekte syriske pass funnet umiddelbart etter Paris-angrepet har blitt et falsk flagg varemerke, som også ble brukt både i Charlie Hebdo og 9/11. Fordi det denne gangen antakelig ble erkjent at disse plantede passene ikke lengre duger for å lure befolkningen, ble det kort tid senere “avslørt” at passet faktisk ble plukket av kroppen til en “syrisk flyktning”, som om det skulle gjøre Corporate Mafia Media mer troverdig.  Hvilken terrorist (selvmordsbomber) ville i det virkelige liv risikere å miste sitt pass under en terroraksjon, eller enda værre…risikere å utsette egen familie for forfølgelse i all ettertid fordi vedkommende var så hjernedød å ta med seg passet?  Allerede før passfiaskoen, ble det i media “lekket” en historie om at et vitne skulle ha hørt en av terroristene uttale “dette er for Syria” – dette for høyst sannsynlig å forme og manipulere opinionen til raskt å skylde på Syria, ISIS og Syrias leder Assad.  Visstnok lenge før disse åpenbart bevisste “lekasjer” av (dis) informasjon begynte å komme til overflaten, knapt en time inn i angrepet mens angrepet fortsatt var i gang, gikk President Hollande ut offentlig og gjentok tre ganger i løpet av de neste timer hva som mer fremstår å være ferdig regisserte uttalelser og konklusjoner, med erklæring om at “Frankrike var i krig” mot allerede identifiserte angripere fra Syria.  Dette før noen som helst reell etterforskning hadde begynt.  Dette hendelsesforløpet og den lynkjappe “konklusjon” peker sterkt i retning av et falsk flagg angrep.

Hvor sannsynlig er det at terrorister tar med seg passet når de skal ut på tokt?
Hvor sannsynlig er det at terrorister tar med seg passet når de skal ut på tokt?

“PR-kåte ISIS terrorister” husket å ta med seg passene, men glemte ISIS-flagget…hvor troverdig er det?

I alle andre sammenheng hvor ISIS fremstilles i media, ledsages dette av et eller flere bilder/videoklipp hvor ISIS-flagget har en sentral plass.  Hvor stor er sannsynligheten for at ISIS skulle “glemme” å plante ISIS-flagget midt i Paris, hvis de virkelig stod bak Paris-terroren?  Faktum er at det ikke er publisert/annonsert noe bilde av flagg-vaiende terrorister, ingen “ryggsekker” funnet med ISIS-flagget som del av innholdet, ingen lik med ISIS-artifacter som armbånd, pannebånd, jakkemerker eller noe som helst annet.  Er det ikke her mer sannsynlig at de VIRKELIGE terroristene, f.eks Natos GLADIO, franske etterretning, MOSSAD eller hvem det nå er som EGENTLIG utførte udåden og scriptet den “offisielle historien”, her avsløres for ytterligere en falsk flagg flause?

Hvorfor er det ikke funnet noe ISIS-flagg i forbindelse med terrorangrepet i Paris?
Hvorfor er det ikke funnet noe ISIS-flagg i forbindelse med terrorangrepet i Paris?

Hvorfor finnes ikke et eneste foto av en eneste terrorist på åstedet eller i Paris?

Paris er pakke full av overvåkningskameraer.  Likeledes var det TUSENVIS av mennesker umiddelbart rundt og på selve åstedene for terroren.  Det er publisert noen foto, som HEVDES å være foto knipset i Bataclan diskoteket umiddelbart før angepet, hvor vi kan se flere mennesker vifte med sine mobilkamera.  Hvorfor er det INGEN av disse, i og rundt gjerningsstedene, som har klart å fotografere en eneste terrorist, eller klart å fotografere bilder eller film fra det som skjedde?

Her står det beviselig flere mennesker med fotoapparat og mobilkamera foran scenen under omtalte konsert. Er det troverdig å påstå at INGEN av disse har klart å dokumentere noe av det som skjedde?
Her står det beviselig flere mennesker med fotoapparat og mobilkamera foran scenen under omtalte konsert. Er det troverdig å påstå at INGEN av disse har klart å dokumentere noe av det som skjedde?

En bekjent av meg spør videre:

Hva er det med Paris og deres 30.000 overvåkningskamera? Da Diana ble myrdet var ingen kamera aktive på kjøreruten. Under Charlie Hebdo angrepet tidligere i år var heller ingen kamera aktive i området hvor terroraksjonen pågikk. Under nåværende terrorangrep 13. november var heller ingen kamera aktive i områdene hvor angrepene skjedde.

Er “ISIS” virkelig så dyktige?

Deler av telenettet i Paris satt ut av funksjon under angrepene.

Paul Craig Roberts, en høyst respektert amerikansk professor, journalist og forfatter, m.m., hevder på sin blog at han via Europeisk etterretning har fått vite at Paris ble utsatt for et massivt cyberangrep 48 timer før, og under terrorangrepet, som bl.a slo ut mobilnettverket og politiets overvåkningsutstyr.  Er “ISIS” virkelig så dyktige?

French Security Left Blind During Paris Attacks

Paul Craig Roberts

I have received a report from European security that there was a massive cyber attack on French systems 48 hours prior to and during the Paris attacks. Among other things, the attack took down the French mobile data network and blinded police surveillance The attack was not a straightforward DDOS attack but a sophisticated attack that targeted a weakness in infrastructure hardware.

Such an attack is beyond the capability of most organizations and requires capability that is unlikely to be in ISIL’s arsenal. An attack on this scale is difficult to pull off without authorities getting wind of it. The coordination required suggests state involvement.

It is common for people with no experience in government to believe that false flag attacks are not possible, because they think the entire government would have to be involved and not everyone would go along with it. Someone would talk. However, if the report I have received is correct, hardly anyone has to be involved, and security forces are simply disabled.

Remember the reports that during 9/11, a simulation of the actual events that were occuring was being conducted, thus confusing responsible parties about the reality.

I am unable to reveal any further information. If security experts find the information credible, they should direct their inquiries to the French authorities.

Her kommer forøvrig et helt fersk intervju med Paul Craig Roberts om Paris-terroren:

Dr. Paul Craig Roberts joins me to discuss the absurdity of the Paris Attack which is playing out just as Dr. Roberts expected. Like 9/11, the Paris “ISIS attacks” are being used to destroy people’s civil liberties in the name of “protecting them”. It’s the same worn out story propelled by the same CIA mockingbird media that’s been in control since John F Kennedy was murdered by the deep state. When will humanity wake up?

Fransk etteretnings forhåndskunnskap om et nært forestående angrep

På samme vis som ved Charlie Hebdo angrepet tidligere i år, ble det også denne gang lekket rapporter om at fransk etterretning lenge hadde overvåket påståtte gjerningsmenn før angrepene. Tidligere “antiterrorist” dommer Marc Trevidic hevdet i et intervju sist Søndag at franske myndigheter visste om, så tidlig som i august i fjor, at et forestående terrorangrep ble planlagt av “Islamic State” jihadister, som skulle gjennomføres tilknyttet “en fransk rockekonsert”.  Dommeren hevdet å ha kryssforhørt militante tre måneder tidligere som røpet denne ganske kritiske del av informasjonen. Dette tyder på at fransk etterretning enten medvirket passivt, eller kanskje til og med deltok aktivt i fredagens massakre. Tyrkia hevdes også å ha advart myndighetene i Frankrike to ganger om en av de tre angivelige selvmordsbombere, mens Franske myndigheter i historieversjonen publisert av The Guardian hevder at de bare kontaktet Tyrkia for informasjon etter Paris-angrepet.  Igjen virker det mer enn sannsynlig at franske sikkerhetsstyrker visste om det planlagte angrep, og med vilje enten unnlot å stoppe dem eller kanskje til og med spillte en mer uhyggelig rolle i aktiv gjennomføring av angrepene, et mønster som tegner seg i begge terrorangrepene i Paris i år.

Angrepet beskrevet på Twitter to dager før angrepet faktisk skjedde, og fullt beskrevet på Wikipedia kun to timer etter angrepet startet.

Et par andre slående paralleller til 9/11, da en BBC reporter på direkten annonserte at Bygning 7 kollapset hele 20 minutter før bygningen faktisk raste sammen, ble Paris angrepet beskrevet på twitter hele to dager i forkant av 13. november massakren.

ghertde_360000

Likeså merkelig på Wikipedia. Innen to timer etter det annonserte utbruddet av terrorangrepene hadde Wikipedia allerede lagt ut en fullt detaljert redegjørelse komplett med fotnoter som angav “Syria” nevnt av et vitne, “5 eller 6 terrorister” og “3 selvmordsbombere”, alt pekte ut fæle muslimske skurker helt fra starten. “The Smoking Gun” viser seg å være en tidligere versjon av Wikipedia-artikkelen, lagret kl 23:06 som spesifiserer følgende:

I en TV-uttalelse ca 23:58, erklærte Frankrikes president François Hollande unntakstilstand og lukking av Frankrikets landegrenser.

At en slik kunngjøring omtales på Wikipedia nesten en time før Hollande faktisk kommer med utsagnet på TV, representerer en overveldende sannsynlighet for at Wikipedia faktisk ble brukt av franske myndigheter som informasjonsformidler av en allerede ferdig skrevet “offisiell historie”, hvor det var viktig helt fra starten å få innprentet en offisiell fortelling om at arabiske terrorister fra Syria var de (upekte) skyldige, selv lenge før noen reell etterforskning ville være i stand til fastslå noe slikt med sikkerhet.
screenshot-yournewswire com 2015-11-27 00-40-28

Er det ikke på tide for det norske folk å se litt nærmere på hvordan denne gjengen jobber?

"Israels erfaring innen etterretning og forebygging av terror gjør at flere stortingspolitikere mener Norge bør innlede et nærmere sikkerhetspolitisk samarbeid med Israel."
“Israels erfaring innen etterretning og forebygging av terror gjør at flere stortingspolitikere mener Norge bør innlede et nærmere sikkerhetspolitisk samarbeid med Israel.”

Artikkelen oppdateres løpende.

Jeg avslutter med et nylig foredrag av Steven Greer, 21.11.2015, hvor han går i dybden med det “militære-industrielle-kompleks”.  Konklusjonen er at det hele er fullstendig ute av kontroll, og at denne verden styres hovedsakelig av en gjeng blodpsykopater menneskeheten nå må stoppe – og det starter med å gjøre seg selv bevisst hva som foregår, og dernest ansvarliggjøre våre egne politikere:

Steven Greer – UFOs and the Deep National Security State – 21.11.2015

Foredraget varer i 4 timer, og tar for seg følgende temaer:

 • How is secrecy maintained through the hybrid of corporate and government programs?
 • Which military bases and facilities and which corporations are involved?
 • How is black-budget and criminal activity funding these operations?
 • The Connection between the financial system , UFO technology, drug-running and covert military airspace and bases
 • Where are the key Underground Bases (UGBs) and how are they connected via subterranean tunnels ?
 • Who has been involved in managing this secrecy and how is that entity (MAJIC) controlled and operated?
 • How do Unacknowledged Special Access Projects (USAPs) operate and how are they kept secret from the people, the President and Congress?
 • The History of UFO secrecy since WW II and how it has devolved into its own illegal trans-national cartel.
 • See explosive documents on secrecy, how human military controlled «Abductions» are «stage-crafted» and what is the agenda for this Deception.
 • What is the future agenda for the cartel managing UFO secrecy-and how you need to prepare for this future!
Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

4 Comments

 1. Det du forteller så fint her, Pål, er at det er hold i Gro Harlem Brynolf Sandbergs påstand om at alt henger sammen med alt. Alt som skjer har en årsak, og alt er nøye planlagt av glimrende strateger. Hun visste hva hun snakket om, og hadde en helhetlig oversikt vi både bør beundre og frykte.

  Det fjerde laget i løken du skriver om, er kanskje det viktigste hva gjelder hvor raskt de vil klare å gjennomføre planen. Dessverre virker folk flest å være født til å la seg lede. Hele veien til slakteren. Konformitet, blind autoritetstro, og kognitiv dissonans er vår tidsalders farligste folkesykdom, og autoritetens representanter vet nøyaktig hvilke strenger de skal spille på. Sa ikke Rockefeller noe om hvor enkelt det var å påvirke folk? At vi var like enkle å forme som varm leire mellom fingrene?

  Psykologiprofessor Bob Altemeyer har skrevet ei like god som viktig bok om blind autoritetstro, og den har han lagt ut gratis til nedlasting.

  http://members.shaw.ca/jeanaltemeyer/drbob/TheAuthoritarians.pdf

  Dr. Altemeyer mer enn antyder at de blindt autoritetstro er den største trusselen mot demokrati og likeverd. Her er en smaksprøve fra boka:

  “What is Authoritarianism?

  Authoritarianism is something authoritarian followers and authoritarian leaders cook up between themselves. It happens when the followers submit too much to the leaders, trust them too much, and give them too much leeway to do whatever they want–which often is something undemocratic, tyrannical and brutal. In my day, authoritarian fascist and authoritarian communist dictatorships posed the biggest threats to democracies, and eventually lost to them in wars both hot and cold. But authoritarianism itself has not disappeared, and I’m going to present the case in this book that the greatest threat to American democracy today arises from a militant authoritarianism that has become a cancer upon the nation.”

  Når det gjelder konformitet, overgikk vi nordmenn oss selv i forbindelse med forskning om temaet. På en spørreundersøkelse ville studenter heller svare bevisst galt på spørsmål, enn å skille seg fra flertallet.

  http://polynomial.me.uk/2012/06/03/which-nations-conform-most/

  Forskningen ble utført på 60-tallet, og jeg frykter at dette tragiske ønsket om å følge flertallet (saueflokk-mentaliteten) har vokst seg sterkere for hvert år siden den gang. Resultatet dokumenterer at samfunnslederne har enkelt spill, og at hjernevasking gjennom utdanning gjør befolkningen fullstendig motstandsløs.

  • Jostemikk, atter en gang takk for dine gode og folkeopplysende kommentarer.

   Konformiteten og den blinde autoritetstro har nådd groteske proposjoner. Det blir landets undergang, og det norske folk må selv ta ansvaret, i siste ende. Reisen i bevisstgjøring er knallhard, men den reisen må vi alle ta dersom vi (og menneskeheten) skal klare å endre kurs. Vi marsjerer nå av egen fri vilje rett på slaktebenken, vi har blitt zombier, og blir ledet av zombier.

   Gro ja. Folk burde virkelig studere denne dama nærmere. http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html

   Det som nå undrer meg mest, er at INGEN tilsynelatende reagerer på at våre folkesvikende politikere har tilsluttet og forpliktet Norge til sin egen undergang som suveren nasjon, via de samme folkesvikende politikeres tilslutning til FN’s Agenda 2030. Det er så grotesk og vanvittig som det er mulig å få det, og folk sover likevel videre…..hadde det enda vært et mareritt, men det er desverre virkeligheten.

   Takk for lenke til Altemeyers bok. Vi får bare klø på videre i håp om å vekke noen flere opp fra tornerosesøvnen.

 2. Det er ufattelig at dei kan køyre same showet gong etter gong. Øvelse som går over i verkeleg handling, overvåkings kameraer som ikkje fungerte akkurat den dagen, terroristen mister alltid passet sitt, same personar er vitne til fleire terror hendelsar, alt stoppar opp akkurat den dagen.

  Vi kan legge fram det eine beviset etter det andre, folk vil nekta å tru at to pluss to er fire. Det er trist dette her.

 3. Når ingen har reagert på Agenda 2030 så er ikkje det så rart. Ingen har høyrt om det. Media er kontrollert av dei same som vil innføre agendaen. Igjen, det er så leit og trist.

5 Trackbacks / Pingbacks

 1. Filmserien Hunger Games – Din fremtidige slavetilværelse under VERDENSREGJERINGEN – den kommende FN-styrte NEW WORLD ORDER (FN’s Agenda 2030) | Norgesaksjonen
 2. Vi må feie for egen dør først – sionistene er mektige i vårt land | Jostemikk
 3. Det Israelske SHIN BET med ansvar for «sikkerheten» på Oslo Lufthavn Gardermoen? – And you haven’t seen ANYTHING yet! | Norgesaksjonen
 4. #ErnaMeetTheKids – Våre barn hjernevaskes og indoktrineres nå MASSIVT for fremme av en GLOBALISTISK GIGANTISK KLIMASVINDEL iverksatt av eliten for å gi dem 100% KONTROLL og DOMINANS over hele menneskeheten! | Norgesaksjonen
 5. The Empire: Verdensregjeringen snakker åpent om seg selv | Norgesaksjonen

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*