#ErnaMeetTheKids – Våre barn hjernevaskes og indoktrineres nå MASSIVT for fremme av en GLOBALISTISK GIGANTISK KLIMASVINDEL iverksatt av eliten for å gi dem 100% KONTROLL og DOMINANS over hele menneskeheten!

Våre barn og ungdommer skal nå trenes opp til å bli gode og lydige KULT-medlemmer i den globale KLIMASVINDELKULTEN - FN's AGENDA 2030 - maktelitens VERDENSREGJERING basert på en gigantisk bløff om klima, og basert på hypnotiske løgner om "smeltende poler", "bærekraftig utvikling" og "ivaretagelse av biologisk mangfold"!

Massiv hjernevask- og indoktrineringskampanje SPESIELT RETTET MOT VÅRE BARN OG UNGE, kjøres nå gjennomgående hele dagen på NRKSuper, på Twitter, Facebook, Gramosphere, Instagram, i aviser, bøker, i skoler, fritidsordninger, barnehager, på reklametavler, digitale informasjons og underholdningsplattformer som pc-spill, videoer og omtrent alle andre tenkelige steder hvor BARN og UNGE oppholder seg, aktiverer seg og kan påvirkes!

V7T64
De aller fleste mennesker er bekymret for miljøet og vil engasjere seg for ivaretagelse av denne planeten. Det de færreste dog forstår er at denne bekymringen og dette miljøengasjement har blitt KUPPET av elitiske krefter som ønsker å bruke dette for å befeste og forsterke sin egen posisjon som GLOBALE PLANTASJEEIERE MED ALLE OSS ANDRE SOM SLAVER! Som Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet sier om den kommende SLAVEPLANETEN 2.0 – “Alle skal med”!

Nedenfor kan du innledningsvis se et lite galleri med utvalg av den type propaganda som nå massivt kjøres ut, blandt annet på BARNEKANALEN NRKSuper! Mantraet som kjøres på NRKSuper og innpodes våre barn er Isen smelter, og vi må redde den før den forsvinner helt! – La oss hjernevaskes og indoktrineres av #ErnaMeetTheKids og de andre landssvikende og folkesvikende globalister som demonterer demokratiet og innfører FN’styrt globalt diktatur nå!

Vil du være med og redde jorda? Barna i Oppdrag Nansen trenger din hjelp. De har vært på Nordpolen og sett at isen smelter der. Snart forsvinner Nordpolen helt hvis vi ikke gjør noe.

Betraktelig mer groteske eksempler vil bli illustrert, dokumentert og omtalt lengre ned i artikkelen.

Hva tenker du om at våre barn på barnetv, i barnebøker, tegneserier, pc-spill og videoer indoktrineres til å tro at en himmel full av kjemikalietåke og chemtrailstriper er NORMALT? Dette er bare en smakebit - det jeg skal vise deg senere i artikkelen er grotesk - BEYOND BELIEF!
Hva tenker du om at våre barn på barnetv, i barnebøker, tegneserier, pc-spill og videoer indoktrineres til å tro at en himmel full av kjemikalietåke og chemtrailstriper fra fly er NORMALT? Dette er bare en smakebit – det jeg skal vise deg senere i artikkelen er grotesk – BEYOND BELIEF!

Enda en smakebit:

Min favoritt: Lille Jack på NRK. Det er simpelthen ikke mulig å finne en eneste episode som ikke er stappfull av sublim chemtrailsprogrammering. Nesten HVER ENESTE SCENE i HVER EPISODE er forpestet med denne type indoktrinering.
Min favoritt: Lille Jack på NRK. Det er simpelthen ikke mulig å finne en eneste episode som ikke er stappfull av sublim chemtrailsprogrammering. Nesten HVER ENESTE SCENE i HVER EPISODE er forpestet med denne type indoktrinering.

Denne hjernevasken og indoktrineringen kommer bare til å bli intensivert fremover. Regn også med at nå masseproduseres nytt “skolemateriell” over HELE FJØLA, og vi vil sikkert om ikke så lenge få en ny tilpasset “skolereform” fundamentert på en GIGANTISK GLOBAL KLIMASVINDEL! Verdensregjeringen planlegges å være full skala implementert innen 2030, så nå vil det bli satset MAKSIMALT for å massivt hjernevaske en hel generasjon unge helt frem til 2030.  Dette er grotesk nok i seg selv, men tenk også over HVA DENNE HJERNEVASKEN VIL KOSTE BARNA i form av det gigantiske OVERGREP som nå iverksettes over for våre barns autonomi og selvutvikling, og hva dette vil koste samfunnet i form av at denne massive hjernevaskekampanjen finansieres av VÅRE FELLES SKATTEPENGER – uansett om du støtter denne agendaen eller ei.

Her har du en oppegående barnefar som bruker YouTube til å kommentere svineriet:

Les også fra Klimarealistene: http://www.klimarealistene.com/2016/03/11/uio-med-propaganda-rettet-mot-skolebarn/

Her kan du se noen lenker som illustrerer utviklingen, og som samtidig viser at dette er en GLOBAL hjernevaskekampanje.  Det er altså sterke krefter satt i sving for å sørge for å gjøre våre barn til fremtidens indoktrinerte New World Order soldater:

https://gramosphere.com/tag/ObamaMeetTheKids (….polene smelter, må vite.  La oss avvikle nasjonal suverenitet, avvikle demokrati, og innføre globalt fascistisk diktatur hurtigst mulig!)

https://gramosphere.com/tag/ErnaMeetTheKids (….polene smelter, må vite.  La oss avvikle nasjonal suverenitet, avvikle demokrati, og innføre globalt fascistisk diktatur hurtigst mulig!)

Våre barn og ungdommer skal nå trenes opp til å bli gode og lydige KULT-medlemmer i den globale KLIMASVINDELKULTEN – FN’s AGENDA 2030 – maktelitens VERDENSREGJERING basert på en gigantisk bløff om klima, og basert på hypnotiske løgner om “smeltende poler”, “bærekraftig utvikling” og “ivaretagelse av biologisk mangfold”!

Mike Adams med kritisk viktig folkeopplysning om KLIMASVINDELEN!
Mike Adams - NaturalNews.com
Mike Adams – NaturalNews.com

Mike Adams driver en vitenskapelig basert helse- og miljørelatert nettside med millioner av besøkende hver måned. Mike Adams trodde innledningsvis på klimaskremmerne, men etter å ha undersøkt FAKTA, og gått disse globalistkreftene etter i sømmene, advarer han nå på det sterkeste mot hele “global warming/climate change” svindelen som han mener dreier seg om den psykopate maktelites (finansoligarkene, mengele-teknokrater, kongelige, pavemakten, blodlinjefamiliene, multinasjonale korporasjoner og det militære industrielle terrorkompleks) forsøk på å TOTALT SLAVEBINDE, KONTROLLERE, DOMINERE menneskeheten og EIE jorden. Gjør deg selv, dine etterkommere og oss alle den tjeneste å lytt gjennom hele podcasten, slik at OGSÅ DU kan hjelpe oss å stoppe disse galningene.

Intens folkeopplysning og aktivisme er det eneste som kan stoppe denne utviklingen som nå påtvinges menneskeheten – I STRID MED FOLKEVILJEN I ALLE LAND. Vi tvinges ALLE inn i dette ved hjelp av statsfabrikert falsk flagg terror, hjernevask og indoktrinering – spesielt rettet mot våre barn og ungdommer, massiv løgnpropaganda, globalistinfiltrering av samfunnsbærende institusjoner, landssvik, folkesvik og forræderi, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og GLOBALT KAOS. Dette er ELITENS agenda, og IKKE menneskehetens!

Klikk her for for å åpne denne spoileren med en gjennomgang av de viktigste momenter, som også Mike Adams påpeker i sin podcast.
Den påståtte globale oppvarming som massivt har vært pushet av vestlige myndigheter, media og i særdeleshet FN’s klimapanel IPCC viser seg å være en vitenskapssvindel.  De satelittdata som hevdes å vise en oppvarmingstrend over de siste hundrede år, har blitt svindelaktig manipulert til å vise en oppvarmingstrend hvor ingen slik trend i realiteten eksisterer.

Faktum er at de råe data viser en åpenbar nedkjølingstrend over de siste 100 år. Verifiserte rådata fra NASA, edruelig og etisk forsvarlig forskning bekrefter at vi ikke har hatt stigning i temperaturen de siste 18 år (noe som i større grad bekrefter den 100 årige nedkjølingstrenden i motsetning til den påstådte oppvarming), og ytterligere forskning indikerer at vi tvert i mot kan være på vei mot en ny istid.  Den samme forskning dokumenterer naturlige periodiske svingninger i temperatur og CO2 i atmosfæren over millioner av år tilbake, og dokumenterer at vi bl.a hadde høyere middeltemperatur på jorda rundt 1930 enn vi har i dag.

Men fordi denne nedkjølingstrenden ikke passer inn globalistenes agenda om å innføre en verdensregjering for å slavebinde menneskeheten under et diktatorisk fascistisk karbonbeskattningsregime, så har de altså gått til det skritt å systematisk forfalske måleresultatene for å få disse til å passe globalistagendaen.  Vi ser altså at det dreier seg om en SYSTEMATISK VITENSKAPSSVINDEL som blir kjørt med full gass av KLIMASKREMME for politiske grunner, hvor målet er et globalt diktatur som skal regulere alle menneskelig aktivitet ned til minste detaljer, (inkludert ditt behov for å puste….husk du puster ut CO2)

 

Systematisk svindel av temperaturdata siden 1920. Her kan du se hvordan temperaturene spesiellt fra år 2000 og tilbake til 1920 har blitt manipulert for å skape inntrykk av at vi har hatt en oppvarmingstrend. De faktisk målte rådata viser det motsatte.
Systematisk svindel av temperaturdata siden 1920. Her kan du se hvordan temperaturene spesielt fra år 2000 og tilbake til 1920 har blitt manipulert for å skape inntrykk av at vi har hatt en oppvarmingstrend. De faktisk målte rådata viser det motsatte og avslører de ansvarlige forskere, politikere og klimaskremmere som renspikkede svindlere.

 

NOAA and NASA continue to manipulate temperature data to show a warming trend when the science shows the opposite. This video is a deeper look at the agenda behind the fiction of climate change for political agendas globally.

Hvor har denne KLIMASVINDELEN sine røtter?

På samme vis som statsfabrikert falsk flagg terrorisme aktivt tas i bruk for å manipulere verdens befolkning til å akseptere agendaer befolkningen aldri ville akseptert dersom disse agendaer hadde vært behandlet via åpne demokratiske prosesser, på samme vis brukes FABRIKERT KLIMASKREMMING som del av den samme terrortaktikk for å manipulere befolkningen.

Gjennom hele den menneskelige historie har denne planeten vært forpestet av krefter som utrettelig arbeider for å skaffe seg globalt herredømme.  Det har gått litt opp og ned for disse gjennom historien, men de gir aldri opp, og er det noe de ikke mangler så er det kreativitet og oppfinnsomhet.  De kakker hodene sammen i den ene tenketanken etter den andre, for å komme opp med nye løsninger og metoder for å overliste verdens befolkning.

En av disse tenketankene, og den mest betydningsfulle for igangsettelse av KLIMASKREMMING som metode for å oppnå One World Government fikk navnet Club of RomeClub of Rome publiserte i 1991 en rapport med tittelen «The First Global Revolution» hvor det stod følgende:

«In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. All these dangers are caused by human intervention… The real enemy, then, is humanity itself.”

Club of Rome‘s «idéer» var dog ikke nye, men det var vel i overnevte rapport at disse idéer ble mer formalisert og «offentliggjordt» om en vil se det slik.  Siden da har det meste i den globale storpolitikken dreid seg om med alle midler å bløffe menneskeheten til å tro at verden er på tur å gå under grunnet menneskeskapt global oppvarming, og at vi derfor trenger en verdensregjering som kan berge oss alle fra oss selv, under påstanden om at samarbeid nasjonalstater i mellom aldri vil kunne fungere tilstekkelig effektivt og hurtig nok til å berge planeten fra undergangen.

Og oppvarmingen måtte være menneskeskapt må vite, for det er jo ikke mulig å skape en global gigantisk skatte-, avgifts- og lovreguleringsbusiness av naturlige klimavariasjoner.  Det vil jo heller ikke være mulig å besmitte hele menneskeheten med Stockholmsyndromet med mindre en med kraft og overbevisning kunne legge skylden på menneskeheten selv.

11049499_934389849962304_3376710575766512267_n

Oppsummering av noen viktige momenter enhver må tilegne seg kunnskaper om for å kunne forstå hvordan vi alle svindles og lures inn under denne maktelitens syke agenda:

• The utterly false premise that any government wants to “help the people” or “save the planet.” History shows that governments only exist to expand their power, crushing freedom in the process.

• The fake media’s false narrative and why the mainstream media is nothing more than a puppet for totalitarian government.

• Why governments remain totally silent on the real threats to humanity such as Fukushima radiation, mercury in vaccines, fluoride in water, GMOs grown in open field experiments and the total medical fraud of toxic medications such as statin drugs.

• Why CO2 is a gift to the planet that can create food abundance and reforestation as CO2 levels rise.

CO2 utgjør 0,035% av vår atmosfære.  Sjekk hva som vil skje om dette øker til 0,1%.

Isolated for 42 days in chambers of ambient and elevated CO2 concentrations, we periodically document the growth of cowpea plants (Vigna unguiculata) via time-lapse photography.

• How governments destroy the careers of scientists who aren’t willing to perpetuate the global warming hoax.

• In what ways global warming “science” mirrors Adolf Hitler’s eugenics science from the 1930’s.

• How satellite temperature data was systematically faked to create the illusion of global warming where none exists.

• How “science” has now been almost universally corrupted by corporations and governments, abandoning the very principles of real science.

Om du vil ytterligere REALITETSORIENTERE deg, så kan jeg anbefale thrilleren “Toxic Skies”:

Anne Heche stars as a World Health Organization Doctor who uncovers the real cause of an epidemic is the government's secret chem-trail program. http://www.imdb.com/title/tt1414863/
Anne Heche stars as a World Health Organization Doctor who uncovers the real cause of an epidemic is the government’s secret chem-trail program. http://www.imdb.com/title/tt1414863/

Da denne artikkelen hovedsakelig fokuserer på hvordan vi alle hjernevaskes og indoktrineres, så har jeg lagt generelle opplysninger om maktelitens planer og metoder, samt essensielle poenger fra Mike Adams, i ovenstående spoiler. Dette for å spare litt plass. Du bør dog absolutt lese innholdet.

Den massive hjernevask og indoktrinering rammer oss alle – HVER DAG

Først skal jeg kort vise hva som faktisk foregår i vår atmosfære, og så skal jeg vise hvordan dette brukes i massiv sublim indoktrinering av oss alle, og spesiellt våre barn og unge.

De aller fleste mennesker, over alt på kloden, har sakte men sikkert blitt tilvendt å se følgende scenario utspille seg i atmosfæren. Bare les videre, du skal snart få se indoktrinering som garantert vil gi deg kraftig bakoversveis:

chemtrails-switzerland1-702x336

Dette er den velgjørende maktelite som over hele verden sprayer oss alle fra fly som om vi er insekter på en åker. Atmosfæren sprayes full av nanopartikler, aluminium, barium, strontium og diverse annet “snadder” for – som det hevdes – å “reflektere solstrålene tilbake ut i verdensrommet for å motvirke global oppvarming”. Dette kalles på teknisk språk for Solar Radiation Management (SRM). Aktiviteten, teknologiene og patentene er offenlig kjent og tilgjengelig for allmenheten, aktiviteten dokumenteres daglig på video og bilder av hundredevis og tusenvis av aktivister verden over, og foregår nå i tett på full skala globalt. Det kan vi alle se!

Men vi lever som du antakelig nå forstår i et samfunn som har mest til felles med eventyret KEISERENS NYE KLÆR, for samtidig som menneskeheten verden over observerer, dokumenterer og protesterer mot aktiviteten, så har vi myndigheter, miljøbevegelser, værtjenestene, forsvaret og media som krampaktig nekter for at det foregår.

FAKTA: Ingen myndigheter har kontroll med hva som faktisk sprayes over det enkelte lands territorium, da aktiviteten så godt som 100% kontrolleres og utføres av det internasjonale militære industrielle kompleks, med FN og NATO som “ansvarlig myndighet”, og med private virksomheter og “Unacknowledged Special Access Projects” (USAPs) som utøvende kontraktører.

Det innrømmes dog at det pågår “lokale enkeltforsøk her og der” for å teste ut teknologien og metodene. Regjeringen har her publisert et dokument de kaller “siste-utvei-teknologier“, hvor den groteske, globale og i full skala pågående aktiviteten forsøkes fremstilt som noe som kun vil bli tatt i bruk “en gang i fremtiden, som siste utvei for å berge planeten”.

Et google-søk gir deg tusenvis og atter tusenvis av bilder av typen nedenfor, som dokumenterer at de mange “lokale kontrollerte enkeltforsøk her og der” i realiteten forgår FULL SKALA, OVER HELE VERDEN, HVER DAG!

screenshot-www google no 2015-11-06 00-42-22

Her en kort liten 30 sekunders snutt som viser hvordan det så ut i Sveits 16.11.2015:

Hvordan brukes så dette til hjernevask og indoktrinering?

Våre barn undergår kontstant sublim indoktrinering via BARNE-TV og TEGNEFILM for at de skal vokse opp i troen på at en himmel full av kjemikaliestriper og kjemisk tåke ER HELT NORMALT. Dette for å innpode dem at dette er NØDVENDIG FOR Å BERGE OSS ALLE FRA UNDERGANGEN. Barna skal altså hjernevaskes til å tro at denne aktiviteten er til for å BERGE MENNESKEHETEN OG JORDA fra klimaendringer. Det barna ikke blir fortalt, er at den samme aktiviteten som av makteliten fremmes som løsningen, faktisk er den menneskeskapte aktivitet som er mest skadelig for vårt klima og livet på jorda. Slik har makteliten KONSTRUERT en løgn og et bedrag som i større og større grad nå brukes som argument for avvikling av nasjonal suverenitet, avdemokratisering og innførelse av en totalitær fascistisk verdensregjering styrt av teknokrater, mengele-forskere og finansoligarker.

Min favoritt: Lille Jack på NRK. Det er simpelthen ikke mulig å finne en eneste episode som ikke er stappfull av sublim chemtrailsprogrammering. Nesten HVER ENESTE SCENE i HVER EPISODE er forpestet med denne type indoktrinering.
Min favoritt: Lille Jack på NRK. Det er simpelthen ikke mulig å finne en eneste episode som ikke er stappfull av sublim chemtrailsprogrammering. Nesten HVER ENESTE SCENE i HVER EPISODE er forpestet med denne type gjennomsyrede hjernevask av våre barn. Hvem har beordret dette? Gro Harlem Brundtland?

Her fra en barnebok:

12309960_944159658983714_5039649185297868852_o

And you haven’t seen ANYTHING yet!

Det følgende er en 16 minutters video sammenfattet av et (eller flere) høyst oppegående medmennesker.  De første 3 minuttene viser deg forskjellen på normale contrails (vanndamp) og chemtrails.   Resten av videoen er en kompilasjon av eksempler på at chemtrailskondisjoneringen nå brukes OVER ALT, i produktreklamer, i filmer for voksne, krimserier, dokumentarer, underholdning, i filmer for barn, tegneserier, animasjonsfilm, leketøy, leketøysreklame, videospill, pc-spill, oppslagstavler, til og med på VISA/kredittkort etc. etc.

Hele vår “mediavirkelighet” er gjennomsyret av svineriet. Det er omtrent umulig å se på TV, bla i et magasin, lese avisen, gå på “nettet” uten å bli SERVERT en eller annen scene med CHEMTRAILSTRIPER/KJEMIKALIETÅKE på himmelen i bakgrunnen.

Vi er nødt til å stille spørsmålet: Hvorfor er de så DESPERAT og ENORMT PÅTRENGENDE for å få oss alle til å tro at geoengineering/chemtrailspraying er et helt normalt fenomen?

Denne hjernevasken har nå også blitt del av barnas opplæring og skolehverdag. På tide å studere skolebøkene til barna dine?

 

I Dagsavisen i 2003 stod vår daværende statssekretær i Justisdepartement, Jørn Holme, frem med følgende uttalelse: “Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet“. Holme ble senere sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Per-Aslak Ertresvåg viser Dagsavisen hvor Jørn Holme formidler dypstatens hat mot demokratiske aktivister
Per-Aslak Ertresvåg viser Dagsavisen hvor Jørn Holme formidler dypstatens hat mot demokratiske aktivister

Vi må virkelig spørre: HVEM sitt rike var det statssekretær Jørn Holme egentlig snakket om? Pavens Nye Verdensrike? Eller det norske folks? Hvem er det som EGENTLIG truer sikkerhet til det norske folks rike, globalistene, eller globaliseringskritikerne?

On August 14th, 2015, there was a major event in Northern California that was organized for the purpose of exposing and halting the global climate engineering programs that are decimating our planet and the entire web of life. Numerous experts spoke out at this event including attorneys, former government scientists, a former defense industry technician, former military personnel, a prominent Northern California Neurologist, and a CEO for one of the largest environmental and engineering consulting firms in the world. Approximately 1000 people attended this event. The video above is the primary PowerPoint informational presentation given at the event, “Engineering Earth, Exposing The Global Climate Modification Assault”. This presentation was given by Dane Wigington, lead researcher for geoengineeringwatch.org.

En liste artikler om global warming og geoengineering

Det er altså snakk om en AGENDA, som er så AVSKYELIG at den må gjennomføres via fullstendig udemokratiske metoder, i det skjulte og ved hjelp av triks, knep, sensur, hemmelighold, manipulering, hjernevask, infiltrering av samfunnsbærende institusjoner, MASSIV INDOKTRINERING AV VÅRE BARN, latterliggjøring/terrorisering/fengsling/tvangsmedisinering og drap av varslere og aktivister, social engineering, statsfabrikert terrorisme og forbrytelser mot menneskeheten over flere tiår.

Menneskeheten kan stoppe denne galskapen, men det krever altså mer enn at noen få ildsjeler engasjerer seg.  ALLE må bidra med å spre folkeopplysning om denne galskapen, kontakte politikere og media og KREVE at denne problematikken og denne GIGANTSVINDELEN nå blir tatt frem i den offentlige debatten!

Først av alt: Kontakt NRK og be dem øyeblikkelig å stoppe med hjernevasken og indoktrineringen på barnekanalen NRK Super!

Les også: UNICEF: We Must Fight Climate Change — for the Children (of Course)

Les også: UN Summit: Transforming Your Kids into “Climate Change Agents”

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

2 Comments

  1. Selve ordet global er indoktrinering, jorden er flat og ubevegelig, FN logoen viser oss jorden vi bor på, Truman Show for alle.

4 Trackbacks / Pingbacks

  1. KLIMAREALISTENE er på sporet, men sliter åpenbart stadig i PK-tvangstrøyen. Kan vi hjelpe dem? – Norgesaksjonen
  2. FN skal fremover diktere våre barns «utdannelse» (les: indoktrinering) slik at de kan bli gode hjernevaskede globalister og «Global Citizens» – Nasjonalstaten skal undergraves fra innsiden, ved hjelp av DINE Agenda 21 indokt
  3. GEOENGINEERING: Kampsportlegenden Chuck Norris med knockoutartikkel om den gale maktelites pågående verdensomspennende, helsefarlige, miljøskadelige og høykriminelle værkrigføring og chemtrailspraying fra fly – Norgesaksjonen
  4. GEOENGINEERING: Kampsportlegenden Chuck Norris med knockoutartikkel om den gale maktelites pågående verdensomspennende, helsefarlige, miljøskadelige og høykriminelle værkrigføring og chemtrailspraying fra fly – Norgesaksjonen

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*