Hjernevask, propaganda og social engineering

Intervju : Wikipedias mørke side

Wikipedia er for de fleste av oss et dagligdags oppslagsverk. Det er fremragende for naturvitenskap, men hvordan behandler det samtidshistorie og politikk? Fredsbevegelser blir forsøkt sidestilt med høyreekstremister. Jens Wernicke intervjuer Markus Fiedler om manipulasjon […]