Lokal Agenda 21, Kommuneoverlegene og “Trygge Lokalsamfunn” – Hele Norges kommunesektor er gjennomsyret av globalistkuppet Agenda 21, KREFTEN HAR FULL SPREDNING!!

Lokal Agenda 21, Kommuneoverleger og "Trygge Lokasamfunn"
Lokal Agenda 21, Kommuneoverleger og "Trygge Lokasamfunn"

Jeg er dypt rystet!  KREFTSVULLEN FN’s Agenda 21 har nå full STEALTH spredning i alle deler av kommunal forvaltning , politiske organer og akademia.  TTIP og TISA er ille nok, men disse er bare avledningsmanøvre, slik at du ikke skal oppdage det egentlige GLOBALISTKUPP som foregår i det stille, og har foregått i det stille minst siden 1992.

Dette blir en ganske kort artikkel, mer som et lite notat.

Jeg gjorde et google-søk på “Lokal Agenda 21”, som jeg har gjordt så mange ganger før for å sjekke “hva som dukker opp”.  Denne gangen gjorde jeg i tillegg noe annet.  Da jeg fikk opp søkeresultatene klikket jeg på visning av BILDER, for å se om jeg kunne finne hvilke GRAFISKE manipulasjonsverktøyer som taes i bruk for å kunne infisere, overta hjerne, hjerte og sjel, og totalt zombiefisere kommunepolitikere og forvaltningen (De må jo være zombiefiserte så lett som de i massive antall marsjerer taktfast og ukritisk til hva som dikteres dem av FN i stedet for først å sørge for å få undersøkt i hvilken grad dette svineriet samsvarer med folkeviljen).

Jeg kom så over følgende grafikk, som viser seg å være del av et “slideshow” laget av Kommuneoverlege i Os Kommune, Helge Lund:

Lokal Agenda 21, Kommuneoverleger og "Trygge Lokasamfunn"
Lokal Agenda 21, Kommuneoverleger og “Trygge Lokalsamfunn”

Ser du hva som skjer her?  Her har vi “Lokal Agenda 21” som overskrift for et kommunalt “flytdiagram” for organisering og oppbygging av “Trygge Lokalsamfunn”.   FORSTÅR DU IMPLIKASJONENE?  BEGYNNER IKKE ALARMKLOKKENE Å RINGE?

Må jeg skjære det ut i papp og mate det inn med teskje?

Vi bor i den tilsynelatende suverene nasjonen Norge, vi har vårt eget “folkestyre”, vi har rikspolitikere, vi har fylkes- og lokalpolitikere, vi har et altomfattende mylder av interesseorganisasjoner, universiteter og utdanningsinstitusjoner etc. etc.

Som en selvstendig nasjon, og som et selstendig OPPEGÅENDE folk, med alle tenkelige ressurser tilgjengelig I EGET LAND, burde vi ikke SELV, på EGET initiativ, og med EGNE ressurser, klare å skape “trygge lokalsamfunn”, UTEN OVERSTYRENDE “HJELP” FRA FN?

Jo så absolutt burde vi klare det.  MEN HVA SKJER?  Snikende inn bakveien, uten at det norske folk får høre et pip om hva som foregår, så driver folkesvikende, landssvikende og forræderiske krefter og IMPLEMENTERER FN’s AGENDA 21 I HELE DEN NORSKE SAMFUNNSSTRUKTUREN!

Godtar DU at FN’s Agenda 21 skal definere og legge føringer på hvordan vi i Norge skal skape og opprettholde “Trygge Lokalsamfunn?  Godtar DU at de I DET SKJULTE har holdt på med slike ting siden minst 1992?

Etter å ha summet meg noen sekunder etter denne rystende oppdagelse, klikket jeg meg videre inn på Kommuneoverlege Helge Lunds “slideshow”.  Det finner du her

I bunnen av slideshowet fremgår det at det ble publisert av en Sivert Jacobsen, og det ble sist endret FOR 13 ÅR SIDEN. Hvor mye lengre i implementeringen av FN’s Agenda 21 tror du disse galningene har kommet siden den gang?

Jeg kom på den idé og foreta at nytt googlesøk, denne gang på søkefrasen “Lokal Agenda 21 Trygge Lokalsamfunn

Her dukker det opp SIDE ETTER SIDE med kommune etter kommune, samfunnsområde etter samfunnsområde, fylker, akademiske institusjoner, ja HELE SAMFUNNET gjennomgår nå en transformering – “CHANGE” – i samsvar med og etter overordnede retningslinjer fra en overnasjonal agenda det norske folk aldri har hørt om, og aldri fått muligheten til å uttale seg om – FN’s AGENDA 21.

Hvis ikke søkeresultatene får nakkehårene dine til å reise seg, og hvis du ikke forstår at NORGE HAR BLITT SÅ GODT SOM FULLSTENDIG KUPPET AV GLOBALISTKREFTER, så har du antakelig fått i deg for mye “fluor”.

Les hva Australierne har avslørt relatert til snikinnføringen av Agenda 21 i Australia:

Norsk folkesvik, landssvik og forræderi i stil med hva som er avdekket i Australia?
Nå tar også Australierne grep for å komme inn til kjernen av hva som foregår, og har foregått de siste flere tiår, i forbindelse med FN’s Agenda 21 svineriet i deres eget land.

Les dette dokumentet, og spør deg selv: Hvor mange av disse punktene korresponderer med hva våre norske rikspolitikere, fylkespolitikere, kommunepolitikere, offentlig administrasjon og forvaltning, samt såkalte Non-Government Organisations (NGO’s) har drevet med bak ryggen på det norske folk nå i flere tiår?

Spør deg selv: Hvis FN’s Agenda 21 er så bra for hele verden som det hevdes, hvorfor har de – over hele verden, i land etter land – hatt behov for å innføre dette I DET SKJULTE, I HEMMELIGHET og TOTALT UNNDRATT OFFENTLIG DEMOKRATISK DEBATT siden 1992?

Les dokumentet her: https://www.freedomadvocates.org/wp-content/uploads/2016/05/ASIO-UN-Complaint.pdf

CONCERNS:

No Federal, State or Local Government have ever publicly released or reported in their financial statements or budgets the amount of money, now in the billions that they have spent in implementing the UN’s Agenda 21 and the Climate Change agenda, over a twenty 23 year period, nor have they informed us of the ongoing costs.

No Federal, State or Local Government has informed their residents or voters about their involvement in the implementation of Agenda 21 over the past 23 years.

No Federal, State or Local Government has allowed their residents or voters a democratic choice or basic human right to vote on whether or not they want Agenda 21 implemented.

Sett i forhold til resten av innholdet i overnevnte dokument, så må en antakelig være rimelig hjernedød om en ikke forstår hvor alvorlig dette er!

Les også:

FN’s Agenda 2030 – Rystende FAKTA myndigheter og media holder skjult for befolkningen

Folkemordagendaen FN’s Agenda 21 – Analyse av det planlagte blodtotalitære fascistmaskineri våre norske rikspolitikere har deltatt i forberedelsen av de siste mer enn 40 år

Dokumentasjonen som smadrer enhver påstand om at FN’s Agenda 21 er «frivillig og uforpliktende» (som det påståes av dem som ikke ønsker fokus på at Agenda 21 er gjennomsyret blodtotalitær fascisme fra A til Å)

Dette har foregått i stillhet, BEVISST SKJULT for det norske folk, den praktiske implementering siden minst 1992 (Earth Summit, Rio), og de politiske forberedelser siden FN’s Stockholmkonferanse i 1972.

Vi gjennomlever et slow motion coup d’etat, med våre egne rikspolitikere, forvaltning og media som medløpere og tilretteleggere.  Vi trenger en ny NUREMBERG-PROSESS og et nytt LANDSSVIK-OPPGJØR!

Denne artikkelen søker å sette fokus på hvordan vi infiseres INNENFRA. Like viktig er det å sette seg inn i hvordan dette TEKNISK SETT har blitt rigget fra utsiden, hvilket du lese om her: Foredrag ved Joan Veon: «Power, Strategy and Players of One World Government» – Våre rikspolitikeres høyst sannsynlige FOLKESVIK, LANDSSVIK og FORRÆDERI vil nå kreve en nasjonal dugnad for å ryddes opp i – OG VI HAR INGEN TID Å MISTE!

Jeg siterer meg selv fra overnevnte artikkel:

Vi skal vise hvordan dette henger direkte sammen med FN’s Agenda 21, den operative arbeidsplan for innførelse av den planlagte FN-styrte verdensregjering. Agenda 21 er konstruert på den måte at den først og fremst skal implementeres LOKALT (altså ute i kommunene).  Astroturferne må nemlig få denne monstrøse menneskefiendtlige planen til å se ut som en grasrotsbevegelse.  Derfor må de nasjonale skjold/barriærer først brytes ned, slik at globalistbandittene via deres “rådgivere”, “tenketanker” og NGO’s (forøvrig finansiert av bl.a norske skattebetalere) får tilgang til å infisere samfunnet fra innsiden – «on the local level».

Jeg avslutter denne artikkelen med en instendig oppfordring til det norske folk: VÅKN OPP!!!

Her får du denne bloddiktatoriske fascistplanen brettet ut og avkledd av Rosa Koire fra Open Mind Conference 2013 i København.  Gjør deg selv og dine barn den tjeneste at du sjekker ut hva som virkelig befinner seg BAK DEN GRØNNE MASKEN!

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

1 Comment

  1. En kan lese om dette og annalysere fra komuneplanen rundt hele landet,pensum for barn iskolene,politiets oppgaver mm!!Bfolkningen blir mer og mer satt ut av spill!!!!

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*