LA OSS STARTE PÅ NY?

Standpunktet.no's sjefredaktør Jan Inge Iversen
Standpunktet.no's sjefredaktør Jan Inge Iversen

Lite av det norske politikere har stelt i stand opp gjennom årene, har fungert tilfredsstillende etter intensjonene. Ikke for å være negativ, men rett og slett for å være analyserende på en folkelig måte. Med all respekt å melde, men ingen av systemene deres fungerer etter prinsipper eller opprinnelige hensikter, i bunn og grunn.

Av Jan Inge Iversen, standpunktet.no

Olje-eventyret

Æren for at oljepengene strømmer inn i statskassa og at infrastrukturen fungerer bra i Norge skal de heller ikke ha gleden av å skryte på seg.

For det er det norske folk som har sørget for dette gjennom sin vilje, arbeidskraft, og alle sine innbetalinger av skatter og avgifter, sammen med olje-dykkerne i Nordsjøen som ofret livene sine for at Norge skulle bli en nasjon med bærekraftig utvikling. Og norske politikere stjal æren for det hele, etter å ha dolket arbeiderne og dykkerne i ryggen.

Bærekraftig utvikling har blitt erstattet av begreper som lønnsvekst, vekstøkonomi, skatter og avgifter. Ingen av delene er riktig definert, men alle politikere elsker å bruke dem i sine vakre og politisk korrekte fremstillinger.

Vi kunne like gjerne opphevet økonomien og gitt bort vår arbeidskraft til staten, gratis. Da ville alle hatt det mye bedre faktisk. Og rettferd ville ikke lenger bare være noen vakre ord man bare kunne drømme om, men også en realitet alle kunne nyte likeverdig godt av.

Da kunne man også avskaffet alle «tilleggspartiene» til Arbeidspartiet og arbeiderklassen, som for eksempel LO, og slik fått bort de mest manipulative elementene i samfunnet vårt.

Eierrettigheter over egne ressurser

Da ville også våre eiendeler og eiendommer tilfalle oss, i motsetning til hvordan det fungerer i dag, hvor spekulative banker og griske kapitalister eier rettighetene på alt.

For i realiteten er jo arbeidskraften vår gratis i dag også, med tanke på alle skatter og avgifter som innkreves av en frekkere og frekkere regjering som tar seg mer og mer til rette i form av undertrykkende tiltak.

Forskjellen er at vi i dag ikke eier vår egen tid, våre egne barn, eller våre egne eiendeler. Men den største forskjellen er kanskje at man i dag er totalt hjernevasket med tanke på sosialisme, vekstøkonomi og arbeiderklassens vrangforestilling om å bli likeverdig ivaretatt som arbeider.

Lite eller ingenting fungerer som det skal og lite eller ingenting blir gjort for å bedre på forholdene, i realiteten. For vi er i realiteten styrt utenfra, og inn. Er det ikke EU/EØS, så er det andre bostavkjekser som USA og EFTA som styrer oss. Likevel klarer myndighetene å så tvil i motstandernes kamp mot urettferdighetene.

Statistikk og snikksnakkeri

For det er enkelt å kverulere med tall og statistikker, spesielt når man i tillegg kan kjøpe seg noen nye rapporter som skryter av alle norske tendenser, og som sier at Norge er verdens beste land å bo i, og ikke minst verdens rikeste land.

Slike rapporter går jo på billigsalg, tatt i betraktning vår økonomiske status i internasjonal sammenheng, og slike rapporter undergraver jo fakta om at fattigdom ikke kan sammenlignes fra land til land, da den er kulturelt betinget.

Og likeledes bestilles det nye statistikker hos SSB på grunnlag av enkeltes interesser for grunnleggende feil data, for å drive tallmessig triksing og feil informasjon i propagandavirksomheten. Slik kjøper man også folkets stemmer, dessverre.

Welcome to paradise!

Her finnes det nemlig ikke fattige nordmenn, bare noen få fattige barn. Det er jo derfor vi kaller det hele for «barnefattigdom» i stedet for fattigdom, for å få ned statistikkene i et land som ikke tillater barnearbeid eller barneundertrykkelse. For barna har jo både rettigheter og økonomi i Norge, ikke sant?

Her finnes jo nesten ikke arbeidsledighet heller, så her er det bare å invitere nye landsmenn til bords, det er nok arbeid til alle. Slik lages det propaganda gjennom politisk påvirkede medier, for å få sanket flere stemmer til neste stortingsvalg. For innvandrerne teller sikkert med doble stemmer, etter snillismen å bedømme.

Makt og begjær

For alt som betyr noe, når alt kommer til alt, er jo hvorvidt man sitter med makten eller ikke?

Joda, man kan saktens kritisere meg for å være negativ og ute etter å syte å klage hele tiden. Og det kan man for så vidt ha en viss mengde sannhet i, i og med at jeg driver en nettavis som skal ta standpunkter til gråsonen i samfunnet, og ikke nødvendigvis konstatere de få gode resultatene av en ellers feilslått politikk.

Men jeg håper vi heretter kan slippe argumenter som forsøker å bygge opp under at Norge er et land uten korrupsjon og skjevheter i samfunnet og at Norge ikke kan utvikle seg videre. Det er alltid rom for kritikk.

For uansett hvordan man vrir og vrenger på sannheten, så er fakta bare fakta, intet mer eller mindre. Og da er også Norge et helvetes land å bo i, om man ikke innehar de riktige samfunns-kvalifikasjoner. Det er bare de andre nasjonene som er så mye verre, skjønner du.

Det er nemlig mye som ikke fungerer i det norske samfunnet i dag, og jeg tror faktisk det er verre i dag enn det var før i tiden, på mange områder. Og når det gjelder forvaltning av våre ressurser og politiske tiltak for å bedre vårt samfunn, så er det vel også påvist en viss tilbakegang der også.

Misforstå meg riktig. Jeg sier nemlig ikke nødvendigvis at det ikke gjøres noe for å bedre forholdene, jeg sier bare at politikerne ikke evner å bygge systemer som fungerer og å gjennomføre fornuftige vurderinger.

Systematiske systemfeil

Eksemplene er mange på systemer som ikke fungerer særlig bra i samfunnet, men for å nevne noen: Nav, Barnevernet, Forliksrådet, Rettsapparatet, Kommuner, Fylker, inkassobransjen, Partipolitiske organisasjoner, helsevesenet, politiet og mye annet.

Alt dette fungerer i praksis svært dårlig og med liten eller ingen moral. De etiske retningslinjene i så måte, er bare svada for å fremstå bedre i propagandaen de sprer rundt seg.

For griskheten og kåtheten på seg selv er større enn selve viljen til å danne et samfunn som ivaretar alle borgeres interesser og rettigheter i dette landet.

Det er tydeligvis viktigere å stikke hodet sitt i sanden og følge de høye herrers kultur, enn det er å bygge broer på tvers av politiske standpunkter for å løse floker i samfunnet.

Selvstendigheten er allerede forplantet og videre overgitt til de i makteliten som lider av samme type sykdom som både Hitler og mange andre psykopatiske og herskekåte idioter led under, i sin tid.

Galskap satt i system

For hvor ligger egentlig problemet i offentlig sektor, eller som man i dag sier, i forvaltningen? Er problemet rett og slett for dårlig folkeskikk hos de statlig ansatte, eller er det brukerne som har for høye forventninger til forvaltningen? Kanskje er det begge deler som utgjør problemet?

Jeg tror problemet ligger i flere elementer, men spesielt dette med vår egen arbeidskultur og forståelse av vårt eget ansvar i forhold til våre egne posisjoner i samfunnet forøvrig. Man bør innføre mye større personlig ansvar i rollene som forvalter, og alt lovverk må være likt for alle.

Vi kan ikke lenger leve med de forskjellene som i dag gjøres gjeldende. Til og med politikerne må innse at de velger en risikosport når de velger sitt yrke. Det er mange yrker som er fylt med risiko, ikke bare politiker-yrket. Og de er også betalt deretter.

Man må i alle fall evne å se at disse forskjellene som bygges i samfunnet vårt i dag, vil føre frem til flere og dypere konflikter etter hvert, som til slutt vil ende opp med katastrofale følger for samfunnet.

Det er som regel religionene som får skylden for disse konfliktene, og det er kanskje til og med velfortjent. For når sant skal sies så står jo de religiøse for samme type holdninger som både myndigheter og militæret gjør. For det er jo i bunn og grunn ett og samme konsept, som går ut på å manipulere og å kontrollere andre menneskers skjebner, i håp om å få større makt selv.

Integritet

Prinsippet om integritet og respekt for enkeltmennesker, er i ferd med å bli utslettet i Norge. Og prinsippene våre ligger i rennesteinene, fordi visse maktpersoner ikke evner å se annet enn egen nese.

Frihet, med fri vilje og egen integritet under særdeles ansvar, er det vi trenger. Man kan gjøre hva man vil, så lenge det ikke går utover andre enn seg selv. Å dyrke mennesket som individ er den beste løsningen for samfunnet generelt og dermed den beste investeringen vi kan gjøre i vår egen fremtid. Mister vi troen på dette, har vi mistet troen på oss selv og dermed tapt.

Religiøse aspekter i det politiske liv

De kristnes verdier har også vært på kant med allmennhetens rettigheter og deres folkelige atferd i lang tid, det vet vi alle utmerket godt. Men når sant skal sies, så er vel hele det religiøse aspektet preget av avvik når det gjelder normal atferd og troverdighet, slik som også visse andre samfunnsstrukturer og sub-miljøer viser tendenser til.

Og hva religion vedgår, så er det nettopp disse religionene som også brukes for å eskalere de fleste konflikter i verden. Ikke bare globalt, men også nasjonalt. Men nå som man snakker om å gi bort vår kjære nasjons integritet med å frasi seg sin egen suverenitet, så betyr kanskje ikke det så mye lenger.

Organisasjoner som IS og andre religiøse fanatikere utnytter våre svakheter. Det ser vi kanskje allerede konturene av i vår egen nasjonale utvikling også, for man kan saktens lure på om man virkelig er i Norge enkelte ganger, tatt i betraktning den utviklingen enkelte utenlandske mafiaer har etablert seg på, og ikke minst tilknyttet seg norsk kompetanse på.

Norge til salgs

Deler av landet vårt har blitt solgt på billigsalg til utenlandske interesser, der i blant våre egne fiender, og en stor del av landet vårt har blitt gitt bort til innvandrere som bygger Ghetto og Mekka i våre byer.

Våre egne kirker benyttes som asyl fremfor å dyrke vår kristne tradisjon, spesielt for de flyktingene som virkelig har god grunn til å oppholde seg i Norge. Ikke det at jeg bryr meg så mye om disse fjollete kristne verdiene, for de bygger liksom på samme idiotiske prinsipper om å undertrykke andre og å moralisere overfor andre mennesker, slik som også myndighetene gjør.

Nå skal det likevel sies at det er verdier i den kristne kulturen, også andre religiøse kulturer, som svært godt kan sies å være gode verdier. Men hovedprinsippene deres ligner dessverre mer på mafiaens måte å strukturere makt på, slik som også nasjonale myndigheter gjør.

Andre mottar statsstøtte for å etablere nye internasjonale kriminelle ligaer, for videre utvikling av moderne kriminalitet.

Billig arbeidskraft til en dobbeltmoralsk lønn

De norske politikerne benytter seg i mellomtiden av billig polsk arbeidskraft til å utføre forbedringer på egne eiendommer, betalt av oss skattebetalere, nettopp fordi de fortjener det. Men også fordi de selv ikke har tid til å følge opp sine mange rikdommer, med vedlikehold, på grunn av alt arbeidet med å flå norske borgere.

Det er selvfølgelig også betenkelig at de i tillegg til å ha disse boligene, også må ha egne leiligheter nær Stortinget, på folkets regning. Det er selvfølgelig også lite akseptabelt at de tilegner seg selv en spesiell lønnsordning på toppen av det hele, for å få økonomien til å gå opp. Til orientering kan jeg fortelle at det også er billig å kjøpe mat og drikke i stortingskantinen, det har jeg selv erfart.

Nav underbetaler arbeidere gjennom sine tiltak for å bedre på statistiske forhold, slik at det hele ser litt penere ut på utsiden. Men i realiteten bidrar de til utnyttelse i stor skala, ikke fra navere, men fra handelsstanden som utnytter billig arbeidskraft.

Til eksempel kan jeg nevne at jeg kjenner en dyktig IT-fagmann som ble plassert ut på tiltak av Nav, til å gjøre forefallende arbeid for under 45 kroner timen. Dette er en person som tidligere har tjent rundt 600 kroner i timen. Slik bidrar Nav til å undergrave sine egne prinsipper og ikke minst Arbeiderpartiets stolte flaggskip, LO.

Neida, dette er sikkert velfortjent og vel anvendte skattepenger, det er derfor man ikke lenger kan ta seg råd til en løsning hvor arbeidsgivere i Norge bidrar med litt økonomisk støtte til innkjøp av pc til sine ansatte, slik som før. Det er tross alt snakk om prioriteringer, og da må man jo løse prioriteringsproblemene med flere skatter og avgifter.

Staten ilegger liksom ordet prioritet en helt annen betydning, enn hva folket gjør. Og de fortsetter dermed sine inngripen i folkets økonomi, med skatter og avgifter.

Et splittet Norge

Og slik har de også klart å splitte Norge på alle måter. Man betaler avgifter, priser og lever under andre lover og regler, alt etter hvor man bor i landet og alt etter hvilken status man har.

Og man får infrastruktur alt etter som hva østlandske politikere i realiteten bestemmer seg for. Til og med snøscooter-løypene i Norge, stikkes ut av østlendinger som knapt nok har vært på utsiden av sitt eget hus.

Grossister og leverandører skylder på transportutgifter når de tar seg rikelig betalt for å levere sine produkter i utkantnorge, imens andre skylder på helt andre ting. De prater sjelden eller aldri om at de likevel kjører forbi landhandelen, når de skal levere til de store fiskene i havet.

Man bør derfor ta inn over seg fakta om at man ikke lenger er en samlet nasjon, men derimot et splittet Norge. Man kan ta med seg en øl ut i solen i en kommune, innenfor avmerket område selvfølgelig, i hele åpningstiden. Men man kan kanskje ikke gjøre det samme i nabokommunen. Hvilke signaler sender dette da?

Korrupsjon og inhabilitet

Sandnes kommune i Rogaland har til eksempel klart det kunststykket å vinne en rettssak mot en tidligere strippeklubb i Sandnes, mot alle odds, til tross for at det ikke var en ulovlig virksomhet. Det kan kun tyde på korrupsjon og inhabilitet etter min mening.

De har på denne måten satt en ny standard for hvor mye makt forvalterne kan tilrøve seg, og i realiteten kan man nå inndra bevilling på utesteder i Sandnes, om man ikke liker musikken deres. Det samme er i ferd med å skje i Bergen.

Andre løsninger som for eksempel Forliksrådet, går på fornavn med sine «medarbeidere» som fungerer som beltebånd for inkassosaker, for at forvaltere skal kunne hente ut sine lønninger. Ja, det gjør jo forsåvidt inkassoselskapet også da, men de har man jo ikke lov til å nevne. For det er virkelig mafia det, det kan jeg love dere. Men slik har «vennskapet» oppstått og felles interesser i forvaltningen fått føde til enda større makt, griskhet og kåthet. Man ser ingen grenser for sin egen grådighet lenger, og man ser heller intet ansvar.

Rettspraksisen i Norge er nemlig totalt blottet for moral, etikk og vanlig rettferdforståelse.

Forvaltningens håpløse intensjoner

Og politiet utgjør også en fantastisk innsats i så måte, med all sin tilstedeværelse i det norske samfunnet, der det trengs. I alle fall om man regner tilstedeværelse med laser og lignende langs norske landeveier som mer relevant tilstedeværelse, enn i selve bybildet i de største norske byene. Og i alle fall om man regner samfunnstoppene som borgere, og resten av den norske befolkningen som slaver. Man har liksom fått det for seg at politiet nå i dag primært arbeider for det politiske miljøet, imens de i realiteten hører til å arbeide for det norske folk, primært sett. Det er vårt politi, ikke politikernes.

Det brukes stort sett penger og ressurser til å innhente «smart-bøter» fra norske slaver, slik at man kan få finansiert de rikes tilbud om politi-service.

Ellers har man stort sett ikke politi i Norge lenger. Så hva er egentlig forvaltningens intensjon?

Legaliserte ran

Norske borgere blir stadig utsatt for ubevæpnede ran av norske myndigheter, for å finansiere deres egne berikelser og godtbefinnende. Da er liksom kakekasting og Krekar-spasmer ikke noe hodebry lenger, for det finnes jo langt dårligere anvendte skattepenger enn som så.

Og de som måtte være så uheldige å bli ranet på gaten eller i eget hjem, de får se seg om etter forsikrings-løsninger som kanskje kan tilby en kompensasjon for ødelagt helse og stjålne verdier, for nesten en uløselig sum. Og skulle du virkelig være så uheldig at du blir banket opp på gaten eller voldtatt av importerte kriminelle, så bør du passe deg, for du kan kanskje risikere å bli anmeldt for å ha forsøkt å forsvare deg selv.

Nettroll og verbalt tilbakestående mennesker i nettsamfunn kan også stort sett gjøre hva dem vil, uten å bli straffet. Ja, hvis det ikke involverer kjente statsråder da. Det finnes liksom ingen grenser lenger for hva som er lov å gjøre mot allmennheten.

Også politikerne benytter seg av denne muligheten. Men når det gjelder offentlig tjenestemann eller statsoverhode, så setter vi inn alle ressurser og ilegger også underholdningsverdien av det hele, en ubeskrivelig verdi.

Nei, la oss bygge Norge på ny, dette kan vi ikke akseptere lenger. La oss samle oss og protestere på dette, og la oss kvitte oss med alle utro tjenere i våre statlige forvaltningsorganer.

Foreslår følgelig å sende oppsigelse både til dårlige lokale politikere, uetiske sentrale politikere, og respektløse forvaltere, for å få inn mer vettuge folk. Det gjøres med å melde seg inn hos protestsiden på Facebook, samt å bidra med egne ressurser. Det hjelper i alle fall ikke å skifte parti og å bruke sin stemme ved neste stortingsvalg, det er i hvertfall sikkert.

La oss starte på ny?


Klikk her for å gå til Protestsiden.


Kilde:  http://standpunktet.no/2016/07/11/la-oss-starte-pa-ny/

 

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*