Dagens Næringsliv 23.01.2017 - Hunger Games samfunnet en realitet innen 30 år
Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

Dagens Næringsliv lufter informasjon om elitens planlagte grøssersamfunn. Her beskrives FN’s Agenda 21, menneskepakking i “smart cities” og total avbefolkning av landsbygda.

Under Nordic Business Forum Sweden forrige uke var svensk-finske Kjell Anders Nordström et av trekkplastrene.  Nordström hevder at vi innen 30 år vil få det Agenda 21/2030 samfunn som mange av oss har advart mot i […]