Dagens Næringsliv lufter informasjon om elitens planlagte grøssersamfunn. Her beskrives FN’s Agenda 21, menneskepakking i “smart cities” og total avbefolkning av landsbygda.

Dagens Næringsliv 23.01.2017 - Hunger Games samfunnet en realitet innen 30 år
Dagens Næringsliv 23.01.2017 - Hunger Games samfunnet en realitet innen 30 år

Under Nordic Business Forum Sweden forrige uke var svensk-finske Kjell Anders Nordström et av trekkplastrene.  Nordström hevder at vi innen 30 år vil få det Agenda 21/2030 samfunn som mange av oss har advart mot i flere tiår.  Etter å ha lest denne artikkelen kan du aldri hevde at du ikke ble advart.  SLAVEPLANETEN 2.0 har vært på tegnebrettet lenge, og implementeringen er allerede langt fremskreden.  Vi har bare ikke blitt fortalt hva som foregår.  Dette kan du lese mer om i mine 19 – 20 stk advarende artikler om nettopp FN’s Agenda 21/2030.

Nordström sier følgende (gjengitt på Dagens Næringsliv):

– Den digitale revolusjonen skjer ti ganger raskere enn den industrielle revolusjon. Og den teknologien vi har tilgjengelig i dag er 300 ganger mer kraftfull enn ved den industrielle revolusjon. Det betyr at det politiske og økonomiske systemet nå utsettes for en kraft som er 3000 ganger sterkere enn den industrielle revolusjon.

Nordström hevder videre at flere megatrender de neste 30 årene vil totalforandre verden slik vi kjenner den.

En av disse megatrendene er at vi står overfor den raskeste urbaniseringen i historien:

– Dere ble født inn i en verden med 200 land, og dere kommer til å dø i en verden av 600 superbyer som står for nesten all økonomisk aktivitet. Disse byene kommer til å utgjøre 80 prosent av verdens befolkning og opptil 95 prosent av bruttonasjonsproduktetet (Bnp). Alt i løpet av bare 30 år, sa Nordström ifølge VA.

Han har stor tro på Sverige og Norden, men tror utkanten i Sverige, som for eksempel Värmland og Gotland, mildt sagt vil gå triste tider i møte.

– Hvis du reiser dit, vil du finne tre alkoholikere, noe unger og et par galninger. Det er det som er tilbake, alle andre har dratt. Jeg sier ikke at det er bra. Men jeg sier ikke at det er dårlig heller. Det eneste jeg sier er: bli vant til dette, sa Nordström ifølge Veckans Affärer.

Hovedtrenden er følgende:

En planet, og ett system for alle land


For første gang i historien spiller alle land (foruten Nord-Korea) med samme sosioøkonomiske regler.

Nordström beskriver i realiteten her den planlagte FN-styrte verdensregjering i tråd med FN’s Agenda 2030 (tidligere Agenda 21), tusenårsmålene og de nye 17 bærekraftsmål, og den likeså planlagte AVVIKLING AV NASJONALSTATENE.

Nordström er selvsagt ingen spåmann, han har ingen glasskule å kikke i.  Han er en innsider.  Det han fremlegger er hans kunnskap om maktelitens fremtidsplaner.  Han holder seg trygt innenfor det snævre spektrum av politisk korrekte ytringer, ved ikke å identifisere planene og aktørene ved navn, men han vet utmerket godt hva som planlegges.  Nordström’s jobb er å kondisjonere den menneskelige psyke for hva som kommer og samtidig tåkelegge de konkrete mekanismer og aktører som står bak og er ANSVARLIG for denne planlagte utvikling.

Dersom ikke vi (folket) får presset dette tema frem i den offenlige debatten, og dersom ikke vi (folket) beslutter oss for å ta styring med galskapen, så er det snart for sent.  Mulig det allerede er for sent, men sørg i det minste for å oppdater deg på hva slags marerittsamfunn dine barn, barnebarn og øvrige etterkommere vil komme til å måtte leve i.

Hva skal du svare dine barn, når de en gang i fremtiden spør deg: “Visste du om hva de planla?  Hva gjorde du for å stoppe galskapen?”

Om dette snikende globalistkupp vil jeg sitere John Rappoport:

The people in charge of, yes, running the future are counting on a populace who can’t think beyond a few weeks or months. That’s their ace in the hole. The long-term future must always seem blurry and vague—and a waste of time to consider. Why? It’s obvious. The people in charge are always building the long-term future, brick by brick, and if very few citizens can grasp what it looks like, how can they object or resist or sound an alarm?

Her kan du ta et googlesøk på “UN Agenda 21 2030 Smart Cities

Dette har de holdt på med i det skjulte for det norske folk helt siden Stockholmkonferansen i 1972, via Brundtlandkommisjonen i 1983 og Rio-møtet i 1993 (som ble til Agenda 21)

Det norske folk har i årevis hørt om «bærekraftig utvikling», «ivaretagelse av biologisk mangfold» og liknende typer floskler, men ALDRI i norsk media, og ALDRI fra politikermunn har vi hørt et pip om AGENDA 21 og AGENDA 2030.  Norske folkesvikende politikere, med Gro Harlem Brundtland i spissen, har I FLERE TIÅR, OG I DET SKJULTE implementert Agenda 21 i norske kommuner og i norsk forvaltning (som «Lokal Agenda 21«), UTEN AT DET NORSKE FOLK NOENSINDE HAR BLITT SPURT OM DE ØNSKER DETTE, OG UTEN AT DET NORSKE FOLK HAR BLITT ORIENTERT OM AGENDAEN OG KONSEKVENSENE FOR FREMTIDEN.

Om disse norske “folkevalgte” som i det skjulte har holdt på med dette svineriet bak det norske folks rygg i flere tiår, er det bare en ting å si – VI SER DERE, VI VET HVA DERE HOLDER PÅ MED, OG VI VET HVEM DERE ER!

A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. ~ Marcus Tullius Cicero

Se også gjennom Ingunn Sigurdsdatter’s innledende presentasjon:

Horrorsamfunnet som planlegges illustreres også veldig godt av filmserien Hunger Games, som jeg har omtalt i artikkelen Filmserien Hunger Games – Din fremtidige slavetilværelse under VERDENSREGJERINGEN – den kommende FN-styrte NEW WORLD ORDER (FN’s Agenda 2030). Bit deg spesiellt merke til hva hovedskuespilleren Donald Sutherland uttaler om filmserien, og hva den er ment å illustrere.

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

5 Comments

  1. Den lokale Agenda21 heter i Norge Fredrikstaderklæringen: https://no.wikipedia.org/wiki/Fredrikstaderklæringen

    Diktatur innpakket i flotte ord og vendinger, og folk flest lar seg forføre. Rett og slett fordi de stoler på politikerne, selv om det burde vært motsatt, med politikernes historie i mente. Dessuten forstår de ikke nytale. Akkurat som “Menneskerettighetene”, rettigheter alle refererer til, men få har lest, i det minste forstått. http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/er-menneskerettigheter-virkelig-menneskerettigheter/

    • Du har så rett! Dog bør man ikke henge seg for mye opp i denne Fredrikstaderklæringen. Den forteller riktignok om en mer offisiell tilslutning til agendaen, men jeg tror man får et mer oppdatert virkelighetsbilde ved å søke i google på søkeord som “lokal agenda 21 kommune”, kombinert med fancy termer som “bærekraftig utvikling”, “smartgrid”, “miljø” etc. etc. Da får en opp enorme antall søkeresultater som viser hvordan denne Agenda 21/2030 dukker opp i alle deler av forvaltningen, både i stat og kommune. Jeg har en rekke artikler her på nettsiden som beskriver disse ting ganske så detaljert, og som også trekker inn erfaringer, kunnskap, analyser og betraktninger fra engasjerte mennesker verden over. Dette MÅ det norske folk ta tak i, NÅ!

      Forøvrig er jeg også 100% enig med deg når det gjelder de såkalte “Menneskerettigheter”. Det høres fint ut, men enhver som studerer dette “lovverket” må komme til konklusjon om at det er et særdeles tveegget sverd, som av overgriperstaten kan brukes til nærmest hva som helst. Rundt om i verden ser vi jo allerede en rekke eksempler hvor disse såkalte “menneskerettigheter” blir brukt til å forsvare de værste overgrep, alt fra å bruke dem som argumentasjon for innførelse av tvangsvaksinering, tvangsmedisinering, til å forsvare regimevelting, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskehten. Disse ting har jeg også trukket frem i følgende artikkel her på nettsiden: https://norgesaksjonen.org/2016/05/04/smart-power-the-human-rights-industrial-complex/

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*