Her skal det komme en artikkel som handler om HVORDAN og HVORFOR vi alle bør trekke tilbake vårt implisitte og/eller eksplisitte samtykke til ondskapen som utøves av statsmakter, organisasjoner, bedrifter, enkeltmennesker (order followers) og mer esoteriske elementer i samfunnet.  Artikkelen vil forhåpentligvis også inneholde en mal/forslag til hva vi kaller “Erklæring om tilbaketrukket samtykke” som enhver kan ta i bruk, både konkret og til hjelp for egen bevissthetsutvikling.

Vil du hjelpe til med å skrive denne artikkelen?  Den er viktig, og den skal ligge her permanent på forsiden. Jeg kan ikke utføre alle arbeidsoppgaver alene, jeg må derfor i noen tilfeller (og foreløbig) begrense meg til å “skissere” (komme med forslag til) hvordan jeg tenker meg nettsiden skal se ut, og hvilket innhold vi bør fokusere på.  Denne lille oppfordringen er et eksempel på nettopp dette.

Som alltid, jeg inviterer til at vi gjør denne jobben i fellesskap, og en god måte å gjøre det på er å registrere en brukerkonto her på nettsiden, hvor du kan delta i våre ulike arbeidsgrupper.