Einar Flydal med kraftinnsats mot den nye foreslåtte strålevernforskriften. Flydal (og vi alle) trenger DIN HJELP!

Ny strålevernforskrift på høring: Den treffer deg! Du bør svare.

Ja, akkurat DU vil bli rammet hvis gjeldende strålevernforskrift blir revidert slik Statens strålevern har tenkt seg. I form av tapte muligheter for bedre helse og miljø. For den forskriften som nå er ute på høring, tar ikke tak i dagens utfordringer: helse- og miljøskadene fra vår elektriske hverdag og fra massekonsumet av kommuniserende ting og tjenester. Som vi kunne dempet kraftig, eller hindret, med et tidsriktig Strålevern.

Hvorfor skal du bry deg? Hva kan du bidra med? Send inn ditt eget høringssvar! Det tar deg fem minutter eller mer, så det har du tid til. Høringssvaret ditt er nemlig ferdigskrevet – og klarert av kyndig advokat. Du leser, tilpasser det du ønsker, setter navn på, og sender inn en epost. Gjør det raskt, for nett-hukommelsen vår er flyktig. Høringsfrist er 20. september.

Dokumentet finner du HER. Det er likt det Einar Flydal selv sendte inn i dag. Du kan bruke det slik, eller du kan redigere alt du vil.

Nedenfor får du vite mer.

Hva er problemet?

Den 20. juni, rett før ferien, sendte Statens strålevern et utkast til revidert strålevernforskrift på høring til noen ganske få adressater på en foreldet høringsliste, og med frist den 20. september, altså rett etter at Norge har startet opp igjen etter sommeren. Slik får man få høringsuttalelser.

Forskriftsutkastet er preget av gamle tradisjoner: Det tradisjonelle strålevernet dreide seg om å temme radioaktivitet og ha beredskap ved atomulykker. Det gjør det fortsatt. Men dagens og morgendagens utfordringer er knyttet til den enorme utbredelsen og veksten i den svake strålingen fra elektromagnetiske felt (EMF) – den som er er ikke-ioniserende, svakere enn dagens grenseverdier, og likevel skader over tid. Og er i sterk vekst.

sammeprosessaltlivFor å få en oversikt over hvordan forskere og eksperter tegner risikobildet, og hvordan folk og (lokal)politikere har begynt å ta ansvar i andre land, ta en titt på kunnskapsoppdateringen som du kan laste ned HER. Men du kan egentlig lese kunnskapsstatus ut av figuren: Elektromagnetiske felt fra dagliglivets strålekilder truer livet selv. Når fugler fortrenges, fisk skades, trær vantrivs, folk får helseproblemer, celler påvirkes og nervebaner går i feilmodus, betyr det at elektromagnetiske felt fra menneskeskapte strålekilder er blitt en av våre viktigste miljøtrusler.

Derfor skal du bry deg, og få Statens strålevern til å skifte fokus. For slik kan vi ikke holde på. Selv om vi liker den nyeste app’en vi har lastet ned.

Hva er feil med utkastet til revidert forskrift?

Den reviderte forskriften har først og fremst øynene rettet mot radioaktivitet, røntgen, strålebehandling og slikt. Altså mot Strålevernets tradisjonelle arbeidsfelt, den ioniserende strålingen. Det er et felt de sikkert er gode på.

Det feltet som forskriften ikke behandler skikkelig, er den ikke-ioniserende strålingen som er svakere enn dagens grenseverdier. I høringsnotatet, der Strålevernet gjennomgår endringene, erklæres det nemlig at forskningen viser at det ikke trengs noen forsiktighetsregler mot denne typen stråling fordi sannsynligheten for at det skal kunne oppstå noen slags helseskader er så liten! Det er bare mulig å utvikle en slik forståelse av forskningen hvis man har sittet for lenge i sitt ekkokammer og omgitt seg med ja-mennesker, de som forteller deg det de tror du vil høre.

En slik virkelighetsbeskrivelse er ikke bare grovt feilaktig, men også fullstendig på kollisjonskurs med moderne aktsomhetskrav fra EU, i Grunnlovens § 112, ja selv i ICNIRP Guidelines, der grenseverdiene har sitt opphav. (Mer detaljer finner du i høringssvaret.)

Les resten av denne omfattende og viktige artikkelen på Einar Flydal’s egen blogg: Ny strålevernforskrift på høring: Den treffer deg! Du bør svare.

Les også: «Det er jo på grunn av skadene at vi bruker mikrobølger som våpen!» ~ Jerry Flynn, pensjonert kaptein og spesialist i elektronisk krigføring

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

3 Comments

 1. For over 4 mndr siden opprettet jeg en underskriftskampanje mot smartmålere , i løpet av den tiden har ca. 1000 mennesker signert dette og ifølge nettsiden til Einar Flydal som har en imponerende kunnskap er det kun 600 individer i Norge som har søkt om fritak . Min tanke var den at vi kunne sette igang ett storoffensiv mot innstalleringen, for selv om noen får fritak hjelper det ikke det store bildet . Jeg har nå skrevet ett b rev til NVE om hvem som i realiteten sitter med ansvaret for brann, sykdom, ivervåking , noe jeg ennå ikke har mottatt svar på og det er tvilsomt om jeg v il få det -Jeg har nå i flere måneder forsøkt å ƒå svar på ett eneste spørsmål vedrørende tvungen innstallering av sutomatiske strømmålere som staten skal påtvinge den norske befolkning .
  Ikke nok med at dette er tvang, men vi som forbrukere skal betale i dyre dommer i økte strømutgifter, påfort sykdom og en overvåking som minner temmelig mye im filmen 1984 av Geotge Orwell som jeg synes De skulle ta en titt på .Jeg trodde Olje-Og Energidepartementet hadde ansvar for dette , i og med at den forrige olje-og energiministeren fremmet dette .
  I brev fra departementet som jeg vedlegger skrives det følgende.
  “Det er Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som er ansvarlige , og den eneste grunn for å slippe er hvis dettte er en ulempe for sluttbruker og hvis man kan få en legeattest for å forhindre dette .
  Helsedepartementet har heller . intet ansvar hvis folk skulle b li syke av stråling , hvor de henviser til en forskning fra FOLKEHELSEINSTITUTTET , som viser til en rapport fra 2012 hvor de v iser til “grenseverdier”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/02/23/brev-til-nve-om-ansvar-ved-innstallering-av-smartmalere/

 2. Smarte strømmålere” avgir helseplagende stråling 24 timer i døgnet (selv om dette ikke er merkbart for mange er det nok av dem som har fått helseplager som konsentrasjonssvikt, hodepine, el-overfølsomhet m.v. som en direkte konsekvens av å ha fått s-meter installert i sitt umiddelbare nærmiljø, I SITT EGET “hjem”:http://www.underskrift.no/vis/5946

 3. Dette er helt utrolig, takk for informasjon! Så forferdelige våre politikere er! Takk for at noen vekker folket. Jeg vil følge dere!
  Jeg vet ikke hva jeg skal skrive på nettside.

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*