DEL 1 – FN’s Agenda 21: Maktelitens prosjekt for innførelse av den GLOBALE fascistiske diktaturstat.

Grunnlaget bygges og agendaen implementeres, udemokratisk og i det stille, også i norske kommuner....

Behind the Green Mask
Behind the Green Mask

«The Globalist Death Plan for Humanity» («Avbefolkningsagendaen for en bærekraftig utvikling») – FN’s Agenda 21 – markedsføres som, og kamufleres som, en global innsats for «bærekraftig utvikling» og «ivaretagelse av biologisk mangfold», men er i realiteten en steg for steg plan for innførelse av den globale kommunistiske/fascistiske diktaturstat.  Og hvor sentral har Gro Harlem Brundtland (og andre norske aktører og politikere) vært/er i denne planleggingen? Er du bekymret for TISA/TTIP og ønsker å stoppe disse avtaler?  Vel, da har du enda en god grunn til at du absolutt sette deg inn i FN’s Agenda 21 og Agenda 2030, som er disse «frihandelsavtalers» ideologiske bakteppe – kokt sammen av en maktelite mer psykopat enn man kan forestille seg i ens villeste fantasier.

«The Global Green Agenda» for bærekraftig utvikling og ivaretagelse av biologisk mangfold……hvem i all verden kan være hjerteløs, uansvarlig og miljøsinke nok til IKKE å støtte noe slikt?

FN’s Agenda 21/2030 – Et komplett rammeverk for innførelse av fullblods kommunistisk, fascistisk, kollektivistisk GLOBALT DIKTATUR – Den kommende FN-styrte verdensregjering.
FN’s Agenda 21/2030 – Et komplett rammeverk for innførelse av fullblods kommunistisk, fascistisk, kollektivistisk GLOBALT DIKTATUR – Den kommende FN-styrte verdensregjering.

Som i en romananalyse, hvor du har den ytre og indre handling, så har vi i Agenda 21 en ytre og en indre agenda.  Den ytre agenda er «bærekraftig utvikling» og «ivaretagelse av biologisk mangfold», mens den indre agendaen manifesteres av en liten superorganisert maktelites utrettelige, målbevisste bestræbelser og århundreders møysommelige planlegging for å skaffe seg totalt globalt herredømme, kontroll, dominans og eierskap over hele klodens ressurser, inklusive «human resources». For å kjapt illustrere tankegodset bak Agenda 21 bringer jeg innledningsvis 4 sitater, slik at du hurtig kan få en god indikasjon på hva som er den EGENTLIGE agenda menneskeheten forsøkes lurt med på her.

«The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us (in a world government), we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.» – Club of Rome, premier environmental think-tank, consultants to the United Nations

«We need to get some broad based support, to capture the public’s imagination… So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts… Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.» – Prof. Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC reports

«We’ve got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy.» – Timothy Wirth, President of the UN Foundation

«No matter if the science of global warming is all phony…climate change provides the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.» – Christine Stewart, former Canadian Minister of the Environment

For ytterligere å kjappe oss til kjernen av hva dette dreier seg om kan du se denne lille hilsen fra Ingunn Sigurdsdatter:

Så kan du se intervju med Lord Christopher Monckton som forteller hvordan FN arbeider for å ødelegge selvstendige nasjoner – UN’s AGENDA 21 – The Globalist Death Plan for Humanity.  Du bør absolutt ta dette seriøst og særdeles alvorlig, for norske politikere, norske kommuner og forvaltningen har udemokratisk og i det stille (uten mediaomtale) arbeidet med praktisk tilpasning til, og implementering av Agenda 21 minst siden 1992, og sannsynligvis enda lengre tilbake i tid, i det denne stormanngale psykofantplanen fikk sin formelle start under FN Stockholmkonferanse i 1972, via Brundtlandrapporten i 1982 og Riomøtet i 1992.  Mer om dette senere i artikkelen, men først Lord Christopher Monckton:

Et like viktig intervju med Rosa Koire:

Agenda 21 er handlingsplanen for GLOBAL CORPORATE TAKEOVER!  Konsekvensene av disse planer er groteske, det kommer vi tilbake til, men først en kort «definisjon» av omtalte handlingsplan, i følge Rosa Koire:

Agenda 21 er handlingsplanen for bærekraftig utvikling.  Det er handlingsplanen for TOTAL KARTLEGGING (inventory) OG KONTROLL AV ALLE RESSURSER som alt land, alt vann, alle mineraler, alle planter, alle dyr, all konstruksjonsvirksomhet, alle former for produksjon, all informasjon, og ALLE MENNESKER PÅ KLODEN.

Definisjon av «Inventory»

Definition of Inventory

The raw materials, work-in-process goods and completely finished goods that are considered to be the portion of a business’s assets that are ready or will be ready for sale. Inventory represents one of the most important assets that most businesses possess, because the turnover of inventory represents one of the primary sources of revenue generation and subsequent earnings for the company’s shareholders/owners. – INVESTOPEDIA

Vi er noens EIENDOM.  ALT og ALLE, inklusive oss mennesker betraktes som «assets for sale».  Det du ser her er konturene av den globale businessmodell, hvor hele kloden, alt liv, og alle ressurser blir definert som KORPORATIV EIENDOM, og handlingsplanen Agenda 21 er metoden for å skaffe seg kontroll, eierskap og dominans over denne «inventarlisten». Er det ikke merkelig at Agenda 21, som i innsiderkretser omtales som «verdens hovedagenda for det 21. århundrede», og som er etterfølgeren til og «oppgraderingen» av «Brundtlandkommisjonen», omtrent ikke har vært nevnt med et eneste ord i norsk offentlig debatt eller i corporate mafia media (tv/radio/aviser) de siste 20 år?

Det er altså snakk om en snikinnføring av «globalistisk teknokratprodusert fascistpolicy» uten at det norske folk aner noe som helst om hva som foregår.  Hvordan kan Agenda 21 være bra for menneskeheten, når det må innføres i hemmelighet og i det stille –  i rekke på rekke av små nesten umerkelige totalitære museskritt – for å unngå offentlighetens lys og unngå at menneskeheten skal få øye på og forstå hva som foregår?

Har du noen gang undret deg over hvorfor så mange norske gårdsbruk har blitt nedlagt, hvorfor enorme arealer dyrket mark forsvinner og blir brukt til oppføring av kjøpesenter og parkeringsplasser, hvorfor landets matkriselager og selvforsyningsevne raseres, hvorfor landets militære «forsvar» nedbygges og heller omgjøres til angrepsstyrker hovedsakelig i tjeneste for NATO, hvorfor landet oversvømmes av bomstasjoner, hvorfor det skal være gps-tracking i alle nye biler (i praksis restriksjoner og kontroll på menneskelig forflyttelse), hvorfor alle huststander nå skal påtvinges innmontert «smarte strømmålere», hvorfor vi har fått en eksplosjon i antall omsorgsovertagelser av norske barn, hvorfor finanseliten og folkesvikende rikspolitikerne jobber for innførelse av det kontantløse samfunn, forhandler i hemmelighet om Norges deltakelse i suverenitetsraserende handelsavtaler og tjenestedirektiver som TTIP og TISA, og en hel drøss andre tilsvarende samfunnsendringer som ikke harmonerer med vanlig folkelig sunn fornuft?

Vel her har du en en indikerende oppsummering av hva Agenda 21 / Bærekraftig utvikling / Biologisk mangfold søker å pålegge alle nasjoner og lokalsamfunn (og som norske myndigheter BEVISELIG er i ferd med å implementere i samfunnet):

 • Slutt på nasjonal suverenitet.
 • Avvikling av nasjonalt forsvar.  Nasjonene skal avvæpnes, slik at INGEN nasjoner skal kunne «angre», opponere mot, eller trekke seg ut av den «planetære verdensregjering» som da vil sitte med GLOBALT MONOPOL på våpenmakt, militær kompetanse, trent personell og materiell.
 • Befolkningen generellt skal avvæpnes, ikke bare for å hindre alle potensielle «terrorister» (sikkert annenhver nordmann) væpnede revolusjoner og opprør, men også fordi forvaltningen av jaktbare arter kun skal være et privilegium for den regjerende elite – du kan glemme både rypejakta, elgjakta, bærsanking og allemannsretten til fiske og fangst, med mindre du er en rævsleikende Agenda 21 buddy som får «ordnet» deg privilegier!
 • Statlig planlegging og detaljadministrasjon av alle arealressurser, naturressurser, økosystemer, ørkener, skoger, fjell, hav og ferskvann, jordbruk, bygdeutvikling, bioteknologi, og sikring av «likhet» (i praksis vår alles like slavestatus og «rettferdig» fordelte byrde av den globale maktelites understrykkelse i ny drakt – SLAVEPLANETEN 2.0).
 • Staten skal «definere rollen» til virksomhetsressurser og økonomiske ressurser.
 • Avskaffelse av privat eiendom (det er ikke «bærekraftig»).
 • Restruktureringer av «familieenheten».
 • Barn blir oppdratt av og eid av staten. Din rolle som foreldre, hvis du har fått tillatelse til og evner å få barn (din omsorgsevne og hjemmet ditt skal først evalueres og godkjennes), blir hovedsakelig å sørge for å fø dem og gi dem tak over hodet, etter instruksjoner «ovenfra».
 • Dine egne barn (hvis ikke barnevernet allerede har kidnappet dem) og naboene gjøres til angivere.  Barna får i oppdrag å overvåke at foreldrene følger «reglene», og naboen likeså.  Klassekamerater blir et helt TEAM av godt indoktrinerte og stolte Agenda 21 overvåkere, miljøpoliti og angivere som vil grindgå hjemmet ditt, handleposen din, hagen din, soverommet ditt og hjernen din, og gjøre ungen din til hakkekylling i skolegården dersom han/hun ikke jobber tilfredstillende med å oppdra deg til å bli en lydig og plikttro Agenda 21 forelder.  Det blir simpelthen ikke mulig å sluntre med kildesorteringen, for klassens prosjektarbeid fra første til tiende klasse vil være å saumfare søpla di, mens du er på det ukentlige obligatoriske ettermiddagsmøtet for «omskolering til den nye verdensordenen»! –  Fasten the seat-belts, this is going to be a hell of a ride!
 • Folk blir diktert hva deres jobb skal være.
 • Omfattende restriksjoner på bevegelses»frihet».
 • Opprettelse av «menneskelige bosetningsoner».  Det skal bli forbudt å bo og bevege seg utenfor disse soner.
 • Masseforflytting av folk som vil bli omplassert og tvunget til å forlate de jordarealer de bor på nå.
 • Fordumming/neddumming av menneskeheten via «skole og utdanning», hvor du tillates å bli akkurat smart nok til å evne å «run the machine and execute orders», men ikke så smart at du evner å tenke kritisk, stille kritiske spørsmål og/eller opponere mot diktaturet.
 • Massisv global avfolking – GLOBAL DEPOPULASJON – i jakten på alle de ovennevnte og en rekke andre målsetninger.
 • Innførelse av det kontantløse samfunn – 100% kontroll til bankmafiaen og fascistiske planetære verdensregjering.
 • Alle barn mikrochippes ved fødsel og skal kunne overvåkes døgnet rundt hele livet.
 • Alle som ikke går med på dette er defineres som terrorister og blir håndtert deretter.

Det er en grotesk genistrek å få mennesker som brenner for ivaretagelse av miljøet til å engasjere seg for innførelse av Agenda 21 uten å la disse få vite at de derved på lengre sikt samtidig arbeider for og tilrettelegger mekanismene for sin egen etterfølgende og sannsynlige utslettelse. ~ Mike Cechanowicz

FN’s Agenda 21/2030 – Et komplett rammeverk for innførelse av fullblods kommunistisk, fascistisk, kollektivistisk GLOBALT DIKTATUR – Den kommende FN-styrte verdensregjering.
FN’s Agenda 21/2030 – Et komplett rammeverk for innførelse av fullblods kommunistisk, fascistisk, kollektivistisk GLOBALT DIKTATUR – Den kommende FN-styrte verdensregjering.

Denne groteske planen blir koordinert gjennom FN, den trojanske hesten for innførelse av verdensdiktatur, via et ikke-statlig nettverk en gang kalt International Council of Local Environmental Initiatives (ICLEI), og nå kjent som «Local Governments for Sustainability» selv om de fortsatt bruker det forkortede navn ICLEI.  Vi skal straks vise konkrete eksempler hvordan ICLEI allerde er godt etablerte i norsk forvaltning. FN er nå også i full sving med å åpne «Agenda 21 Ambassader» rundt om i verden som heter «UN Houses» under dekke av å skulle øke bevisstheten om FNs virksomhet, samtidig som disse «ambassaders» aktiviterer skal sørge for å undertrykke informasjon FN ikke ønsker folk skal vite noe om.  Denne undertrykkelse kommer ofte til uttrykk gjennom systematisk kontroll, styring av, infiltrering og påvirkning av såkalte «demokratiske prosesser» på en slik måte at kritiske røster aldri slipper til i den offentlige debatten…i den grad man overhodet kan si at noe av dette er diskuttert i offentligheten i det hele tatt.  Vi kan vel konkludere av den offentlige totale taushet om Agenda 21, at sensursystemet allerede er bredt implementert og fungererer helt utmerket etter hensikten.

Globalt folkemord på 80% – 90% av jordens befolkning…..kan slike planer dokumenteres?

deagel-norway

Her har du den amerikanske militærkontraktøren Deagel (deagel.com) som viser statistikk og prognoser for over 200 land, hvor vi ser en en ENORM BEFOLKNINGSREDUKSJON over hele verden innen 2025.  For Norge estimeres en befolkningsreduksjon fra 5,2 millioner i 2014, til 2,5 millioner i 2025.  2,7 millioner nordmenn estimeres forsvunnet fra jordas overflate innen 2025.  Lurer du ikke på HVORFOR?

Det er altså det norske folk ABSOLUTT bør begynne å undersøke hva som VIRKELIG FOREGÅR, og det er altså det norske folk ABSOLUTT bør begynne å stille noen KRITISKE SPØRSMÅL til nasjonale og internasjonale politiske ledere og til corporate mafia media!  Vi har krav på å få vite hva som foregår, og hva som planlegges! Her kan du studere tilsvarende prognoser for andre land.

Så en god artikkel om Deagels prognoser: http://www.silverdoctors.com/military-site-deagel-com-predicts-economic-collapse-and-massive-78-u-s-depopulation/ Uansett hva som kommer, så kan vi umulig være så naive at vi innbiller oss at norske myndigheter IKKE VET hva som foregår.  Den eneste logiske forklaring på at vi ikke blir fortalt hva som foregår, er at vi ledes av PSYKOPATER.  Mer komplisert enn det er det ikke.

Vi har BEVISELIG en gjeng blodpsykopater i toppstillinger i internasjonal politikk og i internasjonale «tenke-tank organisasjoner» og utdanningsinstitusjoner, som I STRID MED FAKTA hevder at vi er for mange mennesker på jorda, og hevder at VI DERFOR ER NØDT TIL Å TA LIVET AV NOEN AV OSS, hvilket de i praksis har startet med for lenge siden (mer om dette senere)!

undepopulation

Som ytterligere ett av utallige dokumenterbare eksempler på galskapen lenker jeg herved til et intervju med Christiana Figueres – Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) – hvor hun etter 4 minutter og 20 sekunder ut i videoen kommer med uttalelser som bør få det til å gå kraftig iskaldt ned etter ryggen på enhver.

I kontrast til ovenstående galskap, uttalt av en OFFISIELL REPRESENTANT FOR FN, slenger jeg inn en liten video kalt «Overpopulation is a myth», som illustrerer hvor sinnssvake disse depopulasjonsfortalerne i realiteten er. FAKTUM er at hele jordens nåværende befolkning, i teorien kan rommes innenfor et areal på størrelse med delstaten Texas i USA, hvor vi alle hver i sær ville fått areal nok til å sette opp et hus og ha en liten hage, og resten av kloden ville vært fri til annen benyttelse (industri, matproduksjon og villmarksområder – hvordan kan så dette omtales som overbefolkning?

Når en setter seg en lille smule inn i denne tematikken, så bør en klare å forstå at maktelitens skremselspropaganda vedr. overbefolkning av planeten kun er…..nettopp skremselspropaganda.  Og hensikten?  Hensikten er selvfølgelig å hjernevaske menneskeheten til å underkaste seg mer og mer befolkningskontroll, som ikke bare dreier seg om depopulasjonstiltak, men i massiv grad reduksjon av individuelle friheter og rettigheter.  FN’s Agenda 21 er bare maktelitens formalisering og legalisering av GLOBALT FOLKEMORD og MASSIV UNDERTRYKELSE AV MENNESKEHETEN til fordel for disse elitenes begjær etter å eie, dominere, forbruke og forvalte hele planeten og alt liv på planeten som om DET HELE er maktelitens private eiendom.

Når politikerne og media forsøker å gjøre seg lekre ved bruk av hippkul nytale som «Bærekraftig utvikling», så forsøker de å skjule at det egentlig er snakk om BEFOLKNINGSKONTROLL.

De fleste av oss tror begrepet «bærekraftig utvikling» handler om f.eks å forbruke litt mindre, sortere søpla bedre, bruke minst mulig miljøgifter osv.  Vi har med andre ord kraftig naive forestillinger om betydningen av begrepet «bærekraftig utvikling».  For eliten selv dreier det seg i hovedsak om en DEPOPULASJONSAGENDA.  De snakker altså IKKE om bærekraftig utvikling FOR ALLE, derimot snakker de om bærekraftig utvikling FOR ELITEN, og det inkluderer selvsagt ikke deg og meg!

Det hevdes å være betydelig intern uenighet om dette tema innad i elitekretser, men fellesnevneren er at flertallet av dem seriøst mener at styrende organer bør gå kraftig til verks for å redusere antall mennesker på jorda, at det ikke kan gå fort nok, og at renspikket globalt folkemord (både åpenlyst og fordekt) er fullstendig akseptabel fremgangsmåte.

Mange av dem er svært åpen med det faktum at de hevder menneskeheten bør reduseres til ca. 500 millioner mennesker, eller til og med mindre.  Ja du leste riktig, 500.000.000 mennesker, altså EN HALV milliard mennesker.  Det er denne type galninger og supermilliardærer som sitter i globale «tenke-tank organisasjoner» som medfinansierer FN prosjekter, opptrer som rådgivere for FN, og hvorfra det utpekes og rekrutteres byråkrater til FN’s styrende organer. For eksempel, det første av “Nye 10 bud” opplistet på de berømte Georgia Guidestones lyder som følger….

«Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.»

CNN grunnlegger, Ted Turner ønsker å gå enda grundigere til verks….

«A total population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.»

Dave Foreman, medstifter av Earth First, sier at det å redusere verdens befolkning ned til 100 millioner er et av hans tre viktigste mål….

«My three main goals would be to reduce human population to about 100 million worldwide, destroy the industrial infrastructure and see wilderness, with it’s full complement of species, returning throughout the world.»

Utrolig nok blir denne type tankegang også undervist på store amerikanske universitet, og garantert på universiteter rundt om i hele verden. For eksempel, professor i biologi – Eric R. Pianka – ved Universitetet i Texas skrev en gang følgende….

«I do not bear any ill will toward people. However, I am convinced that the world, including all humanity, WOULD clearly be much better off without so many of us.«

Mikhail Gorbachev mener at en befolkningsreduksjon på 90% vil være sånn «akkurat passe»….

«We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there aren’t enough people left to do a great deal of ecological damage.»

Men i den daglige tale, når «befolkningskontroll» en sjelden gang blir offentlig debattert, så pakkes depopulasjonsagendaen inn i ufarliggjørende, forledende og politisk korrekt «sukkertale».   De bruker da termer som «bærekraftig utvikling», «reduksjon i fødselstall», «familieplanlegging», «livskvalitet» osv. osv. Her er en utmerket liten video som illustrerer hvor maktelitens depopulasjonsagenda og metoder har noen av sine røtter:

The environmentalist movement was created to impose the policies desired by the British Empire, typified by WWF-founder Prince Philip’s desire to kill off billions of people. Scares such as global warming, are lies, created to promote a fascist genocide policy… in the name of environmentalism,” or “green.” Followers of this movement maybe well meaning, though mislead.

Hvor langt er norske myndigheter kommet med implementeringen av Agenda 21?

I praksis har vi ingen anelse, i det Agenda 21 som tidligere nevnt er unndratt fra den offentlige debatten.  Media forholder seg totalt tause om emnet.  Og politikerne kan da lene seg tilbake….det er vel ikke deres skyld at media ikke spør dem ut om Agenda 21, ikke sant?  Eller har media fått munnkurv av “landsmoderen” selv, Gro Harlem Brundtland?

Gro Harlem Brundtland from the Labour Party – “Arbeiderpartiet ” in Norway had during her time as head of WHO prepared “The Brundtland Report”.  Her analysis is that 2 billion people must be removed from this planet.  George Hunt sais to have witnessed this conference where she layed out this report on population reduction by 2 billion people. Other attendees at the conference was Rothschild and Maurice Strong, and the result was Rothschild delivering a banking program to present to the UN october 1987.

regjeringen.no – Fredrikstaderklæringen – Lokal Agenda 21

«I februar 1998 ble det holdt en landskonferanse for Lokal Agenda 21 i Fredrikstad. Konferansen samlet mer enn 700 deltakere fra  kommuner, statsforvaltning, fylkeskommuner og organisasjoner. Denne konferansen laget en invitasjon, Fredrikstaderklæringen, til alle kommuner, lokalsamfunn og organisasjoner i landet om å gjøre en innsats for en bærekraftig utvikling. Hovedbudskapet i erklæringen er at kommunene må ta ansvar for å komme i gang med en Lokal Agenda 21-prosess.» <—–> «En rekke kommuner i Buskerud har sluttet seg til Fredrikstaderklæringen. Dermed har de forpliktet seg til å arbeide for en bærekraftig utvikling. Arbeidet med Lokal Agenda 21 blir konkret videreført gjennom en rekke prosjekter som skal fremme en bærekraftig utvikling.» <—–> «Forut for FN-toppmøtet i Johannesburg om bærekraftig utvikling i 2002 ble det lagt frem en nasjonal strategi for bærekraftig utvikling. Dette er begynnelsen på en langsiktig prosess for å skape et bærekraftig samfunn. I tilknytning til Nasjonalbudsjettet for 2004 har regjeringen lagt fram en handlingsplan for gjennomføring av bærekraftstrategien i form av en Nasjonal Agenda 21.» miljostatus.no/Buskerud

Nedenfor ser du en skjermdump fra en nettside drevet av Universitetet i Oslo, et prosjekt ved navn PROSUS – Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn – Senter for utvikling og Miljø

https://web.archive.org/web/20191012214649/http://www.prosus.org/bu/la_21/index.htm

screenshot-www-prosus-org-2015-07-17-21-22-15

Ovenstående nettside er ikke vedlikeholdt og i elendig forfatning.  Siste aktivitet i 2005.  De fleste lenker virker ikke.  Headeren lenker til en adressse http://www.prosus.uio.no/ som ikke er annet enn en tom blank nettside – altså intet innhold.  Hvorfor ble det stille etter 2005? https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1278_b_miljovernforvaltningens/id259642/

Her et skrekkeksempel fra Hole Kommune: Nettsiden om Lokal Agenda 21 ble sist oppdatert i 2006.  Artikkelen ligger bortgjemt på en delvis defekt del av kommunens nettside.  Hvorfor ble det stille etter 2006? http://www.hole.no/html/agenda_21.html Dette er bare eksempler.

For ikke å gjøre artikkelen for lang må jeg overlate til deg som leser å lete opp ytterligere kilder om Norsk Lokal Agenda 21 implementering.  Et google-søk er nyttig. Du skal lete lenge før du finner en artikkel om dette fra corporate mafia media.  Det meste av det du finner er bare lydig puddelpropaganda fra kommunale, statlige og forskningsmiljøer, som alle selvsagt er INSTRUERT til å omtale Agenda 21 i positive vendinger.

Grunnen legges i det skjulte, for at corporate mafia media i neste omgang skal få en lett jobb med å hjernevaske den norske befolkning til å omfavne galskapen. Der finnes ett norsk samfunnskritisk nettsted som har omtalt Agenda 21, og det er nettavisen Nyhetsspeilet. Utover det må vi forholde oss til utenlandske alternative mediakanaler.  Jeg lister noen eksempler nedenfor:

En av dem som leder kampen mot, og folkeopplysningskampanjen om galskapen i Agenda 21, er Rosa Koire, en liberal demokrat fra California som bl.a er forfatter av boken «Behind The Green Mask«.  Rosa Koire stresser det faktum, at Agenda 21 søker å endre og KONTROLLERE hvor og hvordan hver og en av oss skal leve våre liv.  Vi kommer til å bli DETALJSTYRT på et nivå hinsides folks fantasi.

Ovenstående video utgjør en ganske omfattende oppsummering av Glenn Beck.

Denne MÅ du bare se!

Dette utgør DEL 1 i serien av artikler om Agenda 21, som nå er speedet opp på steroider og fått navnet Agenda 2030.

I neste artikkel – DEL 2 – vil du få lese ytterligere historiske detaljer, bl.a om den planlagte (og nå pågående) depopulasjon, samt hvordan «den grønne agenda» i realiteten bidrar til det KOMPLETTE CORPORATE TAKEOVER av planeten.  Noe av stoffet jeg der skal henvise til er vedheftet med advarsel om at folk med dårlig hjerte anbefales å tenke seg nøye om før de leser, kanskje aller helst la være å lese. Anyway, det er på tide for det norske folk å snarest VÅKNE OPP TIL HVA SOM EGENTLIG FOREGÅR – OG HVA SOM PLANLEGGES – I DET SKJULTE!

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

12 Trackbacks / Pingbacks

 1. Klimaforsker, professor Tim Lenton: «Dagens pågående geoengineering er et UKONTROLLERT eksperiment» | Norgesaksjonen
 2. Den SKJULTE STORPOLITISKE AGENDA bak flyktningekrisen – og hvorfor dette bør lede til et nytt LANDSSVIKOPPGJØR! | Norgesaksjonen
 3. Filmserien Hunger Games – Din fremtidige slavetilværelse under VERDENSREGJERINGEN – den kommende FN-styrte NEW WORLD ORDER (FN’s Agenda 2030) | Norgesaksjonen
 4. #ErnaMeetTheKids – Våre barn hjernevaskes og indoktrineres nå MASSIVT for fremme av en GLOBALISTISK GIGANTISK KLIMASVINDEL iverksatt av eliten for å gi dem 100% KONTROLL og DOMINANS over hele menneskeheten! | Norgesaksjonen
 5. Jonas Gahr Støre om «Global Governance for Health» (Agenda 21/2030) – «I am pretty sure that the next government….if there is a next government…» | Norgesaksjonen
 6. The Empire: Verdensregjeringen snakker åpent om seg selv | Norgesaksjonen
 7. #ErnaMeetTheKids – Våre barn hjernevaskes og indoktrineres nå MASSIVT for fremme av en GLOBALISTISK GIGANTISK KLIMASVINDEL iverksatt av eliten for å gi dem 100% KONTROLL og DOMINANS over hele menneskeheten! – Norgesaksjonen
 8. Folkemordagendaen FN’s Agenda 21 – Analyse av det planlagte blodtotalitære fascistmaskineri våre norske rikspolitikere har deltatt i forberedelsen av de siste mer enn 20 år – Norgesaksjonen
 9. Folkemordagendaen FN’s Agenda 21 – Analyse av det planlagte blodtotalitære fascistmaskineri våre norske rikspolitikere har deltatt i forberedelsen av de siste mer enn 20 år – Norgesaksjonen
 10. Folkemordagendaen FN’s Agenda 21 – Analyse av det planlagte blodtotalitære fascistmaskineri våre norske rikspolitikere har deltatt i forberedelsen av de siste mer enn 40 år – Norgesaksjonen
 11. FN skal fremover diktere våre barns «utdannelse» (les: indoktrinering) slik at de kan bli gode hjernevaskede globalister og «Global Citizens» – Nasjonalstaten skal undergraves fra innsiden, ved hjelp av DINE Agenda 21 indokt
 12. FN skal fremover diktere våre barns «utdannelse» (les: indoktrinering) slik at de kan bli gode hjernevaskede globalister og «Global Citizens» – Nasjonalstaten skal undergraves fra innsiden, ved hjelp av DINE Agenda 21 indokt

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*