Foto: Kristin Brenna
Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

De hemmelige avtalene som truer vår framtid

Verden over forhandles det nå i hemmelighet om en rekke antidemokratiske avtaler som vil frata oss retten til å påvirke vår egen framtid og overføre makt over våre livsvilkår til store multinasjonale selskaper. Norgesaksjonens anmerkning:  […]

Vitalitet for individ, samfunn og miljø

Hva vi kjemper for, alle sammen

Kontrastene i samfunnet er blitt sterke og klare de siste årene. De blir enda mer tydelige for hver dag som går. Samfunnets og kulturens tilsynelatende kompleksitet er avgjort innviklet og forvirrende for folk flest. Ulike […]

Helene Bank
Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

TISA og TTIP: Politisk sprengkraft i detaljene

Akkurat som troll ikke tåler sol uten å sprekke eller bli til stein, tåler heller ikke handels- og investeringsavtalene dagens lys. Når forhandlingsdokumenter lekker ut av de lukkede rom, blir deres antidemokratiske og samfunnsødeleggende klausuler […]