Israelsk universitet i 2011: Rabbi hevder JØDENE er ALIEN COMMANDOES, kommet hit fra en annen galaxe for å “CONQUER THE EARTH and THE EARTHLINGS”

Michael Laitman - We, the jews, are ALIENS sent here to conquer the earth and the earthlings (goyims).
Michael Laitman - We, the jews, are ALIENS sent here to conquer the earth and the earthlings (goyims).

Vi lever i år 2016, opplysningstiden, hvor alle som har lest et minimum av historie utover den gjengse hjernevask i skolen ER KLAR OVER jødenes endeløse og vedvarende aspirasjon for verdensherredømme. Begrepet “Gud’s utvalgte folk” har dog fått en ny ALIEN vending som kanskje passer bedre i denne project-blue-beam transhumanistiske “stjernekrigsalderen” vi mer og mer beveger oss inn i, en vending som forbereder den “røde løperen av new-age bullshit tilbedere” for Jødenes Messias, som etter jødenes mening snart skal komme å hjelpe dem med fullføringen av JEW WORLD ORDER og kroningen av jødene som verdens herskere over alle oss goyim (slavebundne ikke-jøder).

Om Norgesaksjonens fokus på 'Gud's utvalgte folk'
Norgesaksjonen har opprettet egen artikkelkategori for “Gud’s utvalgte folk”, og det gjøres FORDI den dokumenterte historie viser at dette folks ideologer, ledere, demagoger og fanatiske trosfeller i praksis er de værste rasister på planeten, som SELV fremmer rasisme, ondskap, løgn, bedrag, svindel, undertrykkelse og terror.  Og dette i et omfang som nærmest er ufattelig….helt til man begynner å sette seg inn i hva de har holdt på med i tusenvis av år, og hva de stadig holder på med. SÅ FATTER MAN DET!

Denne gjengen står i tillegg ansvarlig for omfattende historieforfalskning, en omskrivning som gir dem dekke for å planlegge og utføre renspikket ondskap mot folk og nasjoner, utført i ly av en oppkonstruert og selvdyrket OFFER-ROLLE de beviselig har hatt på tegnebrettet, løpende prøvd ut verden rundt ad nauseam og perfeksjonert siden siste millenium f.Kr.  Energetiske erkekannibaler som ikke bare ofrer andre, men som også glatt ofrer sine egne i store hopetall for å komme i mål med sine agendaer.

Jeg snakker ikke om den jevne “hverdagsjøde” som passer sitt liv og omgåes andre mennesker på fredelig og anstendig vis, jeg snakker om “jødenes” luciferianske lederskap, sionistene, talmudistene, satanistene, det gigantiske korps av håndtlangere og forførere, de svært så mange sayanims og hjernevaskede fanatiske følgere (inkludert sionistiske KRISTNE som støtter opp om denne djevelskapen).

Et utmerket eksempel på denne gjengens djevelske “håndtverk” var den Russiske “Revolusjon” i 1917.  Dette var overhodet IKKE en revolusjon initiert av det russiske folk, det var et SIONISTKUPP som ble mulig å gjennomføre hovedsakelig med bakgrunn i de samme khazarjødiske sionisters infiltrering av de russiske sikkerhetstjenester og militære, og det hele planlagt av crypto-jøder og sionister, og finansiert av crypto-jødiske og sionistiske finansoligarker og industrimagnater i vesten. En må være blind på begge øynene – og lam i mellom ørene – om en (etter å ha satt seg en liten smule inn i dette) ikke klarer å se at den samme type sionistiske infiltrering av sikkerhetstjenester, militære og andre offentlige institusjoner har pågått for fullt i ALLE VESTLIGE LAND de siste minst 100 år.

Når en begynner å forstå “denne gjengen” og disses modus operandi, så har en også moralsk plikt til å bidra til å avsløre og stoppe dem. DET har vi gått i gang med her. Dette forklarer selvsagt ikke ALT, men det forklarer AVGJØRENDE VIKTIGE DELER av menneskehetens historie, og hvorfor verden er slik den er, på kanten av stupet, på randen av en lenge planlagt total global finanskollaps, på randen av den lenge planlagte WW3 og innføring av den planlagte BABYLONSKE VERDENSREGJERING (forøvrig er det mange oppegående samfunnsanalytikere som hevder at WW3 allerede har startet, hvor menneskehetens hovedoppgaven så er å få galskapen stoppet!)

Den beste start for å kunne forstå denne gjengens “modus operandi” er å lese den norske oversettelsen av Douglas Reed’s bok “Kontroversen om Sion“.  For å danne seg et godt inntrykk av hvor langt omtalte infiltrering har kommet i Norge, samt gi seg selv en solid realitetsorientering om høykriminellt “styre og stell” i Norge, så finnes det vel knapt en bedre bok å lese enn “GroGate – Historien om ‘den fjerde tjeneste’ og Mossad i Norge” av Hans Henrik Ramm og Major M. Setsaas.  Husk boken ble skrevet i 1996, infiltreringen er GARANTERT mye mye værre nå, 20 år senere.

Og la deg for alt i verden ikke skremme av folk som roper “anti-semitt” og “anti-semittisme”.  Begrepet “anti-semittisme” ble oppfunnet som en hersketeknikk av den samme khazarjødiske sionistgjengen som IKKE HAR EN DRÅPE SEMITTISK BLOD I ÅRENE, med det enkle formål å SKREMME DEG VEKK fra å undersøke disse sakene!  Her har vi altså IKKE-SEMITTER som har prestert det fantastiske illusjonsnummer å skjerme seg selv fra kritikk, ved å KAMUFLERE seg som semitter, og kalle sine kritikere for anti-semitter. Det er så galemathias som det er mulig å få det, vi har alle gått på limpinnen og latt oss lure trill rundt de siste 100 år, MEN NÅ ER LURERIET AVSLØRT OG PÅ GOD VEI TIL Å BLI ALLMENT KJENT!!  Les om “anti-semittisme” i Åsmund Kaspersens utmerkede artikkel “Hva er antisemittisme“.

Følgende foredrag om Rothschild-Zionism kan tjene som innledning for dem som er interessert i å sette seg grundigere inn i disse tema, hvilket burde gjelde ALLE.  Og husk….dette er bare starten – en forsmak –  på hva en BØR sette seg inn i. “David Icke – What Others Dare Not Say

Og hvem har alt å tjene på at vi lar oss skremme til ikke å undersøke disse ting nærmere? Det er absolutt tid for KRITISK NØDVENDIG FOLKEOPPLYSNING, og det er tid for en SANNFERDIG KORRIGERING AV EN MASSE HISTORIEFORFALSKNING!

Det du her skal få lese om kan ved første øyenkast betraktes som forkvaklet stormannsgalskap fra en godt indoktrinert rabbi, men VI VET at makteliten lenge har forberedt (og gjordt småskala testing) PROJECT BLUEBEAM[1]http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bluebeam04.htm type “shock & ave”, kombinert med STATSFABRIKERT falsk flagg terror, aktivering av borgerkrigsliknende tilstander, menneskeskapte “naturkatastrofer” og annen kaosgenerering for å lure og tvinge menneskeheten til å akseptere etablering av en verdensregjering og avvikling av nasjonalstater, og da selvfølgelig med de ashkenazi-khazarske pengefyrster og talmudister på toppen av maktpyramiden.

Det skjer nemlig mange merkelige ting for tiden, som f.eks at EU kommisjonens president Jean-Claude Juncker, i EU parlamentet og for åpent kamera uttalte følgende:

“You should know that those who observe us from afar are worried. I saw and heard and listened to several leaders of other planets who are very worried, because they question how the European Union will continue, and therefore one should be reassuring both the Europeans and those who observe us from further away.”

Menneskeheten har i flere tiår, via Hollywood, blitt psykologisk kondisjonert med “gode og ondskapsfulle aliens“, så vi (de store masser) er antakelig rede til å tro på hva som helst av psyops som makteliten kan/vil kaste oss i fjeset.

Når Jean-Claude Juncker kommer med slike uttalelser i EU-parlamentet, så er det selvsagt ikke for å kondisjonere de store masser, dette dreier seg om å kondisjonere verdens ledere.

Så hva har vi her?  Får vi snart se en alien false flag, hvor alt av medier hypnotiserer oss 24 timer i døgnet med påstander om at vi “angripes av fryktelige aliens”, og at de “gode” aliens (jødene) kommer oss til unnsetning?  Eller får vi en annen variant av nogenlunde samme tema?

“Jødene er en ALIEN rase kommet hit for å erobre jorda og jordboerne”

I Israel, på den såkalte “Israeli Memorial Day” 9/5-2011, talte kabbalistrabbien Michael Laitman til en forsamling universitetsstudenter, hvor han med gravalvor og seriøs mine fortalte forsamlingen at “jødene er en alien rase som er kommet hit for å erobre jorda og jordboerne”.

Tilsynelatende sjokkerte og måpende universitetsstudenter inngår så i en Q&A med rabbien, hvor rabbien utdyper påstandene, bl.a forteller han at jødene er alien commandoes som nå må organisere seg i kommandogrupper for “å gjøre jobben de har kommet hit for å gjøre“.

Menneskeheten trenger nemlig disse godhjertede jødiske ALIENS for å tvinge menneskeheten hurtigst mulig inn i den blodige og tragiske transformasjonsprosess mot JEW WORLD ORDER, slik at vi alle snarest mulig kan få nyte jødenes “paradis” på andre siden av elendigheten.

Spenn sikkerhetsbeltet og fest hårnettet godt før du går i gang med å lytte til hva denne rabbien har å si.  Videoen starter 15 minuter og 20 sekunder ut i sceansen, hvor rabbien introduserer temaet om at jødene er en ALIEN RASE som er her for å “frelse oss alle”

Rabbien innleder med å fortelle om reinkarnerende sjeler som følger sine instruksjoner i syklus etter syklus, og når de kommer til rett sted på rett tid så må de aktivere og organisere seg, og gjøre seg klar til “The Last Battle”.

5:53-6:53

We have to succeed in the inner war…. If we win over ourselves, then the external enemy disappears. If not, then we must also fight the external enemy. We are entering the time zone now [of the Final Battle].

Han sier videre at jødene blir mer og mer korrigert for hver reinkarnasjon, og hvis de oppnår tilstrekkelig intern korrigering vil de ytre vanskeligeheter med å erobre jorda og jordboerne så mye enklere.

09:20

[En student stiller spørsmål] – You said that Israel is like a commando unit sent on a special mission?
Laitman svarte – Yes, inside a hostile country [ = the Gentile world].

11:18

Laitman lager en tegning, synlig på en skjerm for hans publikum, som illustrerer Israel (det jødiske folk) kommer fra en utenomjordisk verden inn i en fiendlig verden av gentiles/goyims.

13:24

“He [Yahweh] gave them [Jews] the same [outer] form [to look human?] as that hostile land.”

15:33-15:53

So from this entire planet we are the aliens.  We’re coming [= the ancestors of the Jews] from a different galaxy.

We receive this ray of light, this awakening, individually, and now we’re gathering as groups and starting to prepare ourselves to conquer Earth.

That’s the mission.

How do we conquer it? We’re also sent the method. We’re being shown everything, gradually; we’re being taught….or not taught but being trained, being activated, and then that emotion, in our mind, awakens us.

It’s new for us [right now] but in fact it is coming from our original planet. And thanks to that original, natural force that we have, we’ll take over those living on Earth.

[Forundrede studenter ser på ham med spørrende blikk]

Why are you looking at me like that? I am telling you that

16:42

Having that energy from that planet, we will take over those living on this earth.

20:42

Han refererer til jordboerne, som Jødene må bekjempe og lede.

21:39

Maybe we will throw something into the water. [the goyim’s water]

Jødenes stammegud - Yahweh - kommanderer folkemord
Jødenes stammegud – Yahweh – kommanderer folkemord

23:05

The hard drive with the data is being revealed in you.

25:28

Jews at one time were almost dissolved into the earthlings.

25:34-25:48

Jews aren’t from this world; they are from another planet. I agree with that.

Her er et annet intervju med den samme Rabbi Michael Laitman, hvor han forsøker å berolige oss alle om hvor vakkert, fredelig og fint det vil bli under jødenes kommende JEW WORLD ORDER med Jerusalem som verdens hovedstad og setet for “The Supreme Court of Mankind“.

Stephen Hawkings
Stephen Hawking

Jeg er enig med Stephen Hawking på dette punkt.  Studier, ja selv amatørstudier, av menneskehetens dokumenterte historie, altså de deler av historien som ER dokumentert (tross den regjerende avmaktelites forsøk på å sensure, undertrykke, bortforklare, tåkelegge og hemmeligholde disse arkeologiske og paleontologiske funn), GRUSER DARWINISMEN, ved at SVÆRT MANGE FUNN peker i retning av at jorda gjennom antakelig flere hundrede tusen år har vært besøkt og “befolket” av teknologisk overlegne høykulturer, som med all sannsynlighet også har bidratt med genetisk manipulering og engineering av det moderne mennesket.  Vi er i tillegg sjelsvesen, hvis “sjeler” kommer et sted fra, og dette stedet eller disse stedene kan utmerket godt befinne seg andre steder i vår galakse, i en annen galakse i vårt univers, eller vi kan komme fra parallelle universer og/eller parallelle dimensjoner.  Dette må vi i det minste være åpne for.

MEN TRO IKKE ET ØYEBLIKK AT JØDENE ER DISSE EKSKLUSIVE ALIENS SOM ER KOMMET HIT FOR Å FRELSE MENNESKEHETEN MED SIN JEW WORLD ORDER.  Dette er bare en av triksene de bruker for å fremme deres 2500 år gamle aspirasjon for “judaistisk” verdenherredømme.  Forhåpentligvis vil ethvert oppegående menneske avfeie denne rabbiens kabbalistiske new-age bullshit.  De kan godt være aliens, vi kan alle opprinnelig være et produkt av utenomjordisk genmanipulering, det kan ikke utelukkes, men det vil mildt sagt være grenseløst naivt å forestille seg at denne gjengen ULTRAFANATISKE TALMUD- og KABBALAHMESSENDE BLODRASISTER, MENNESKEOFRERE, TERRORISTER, TORTURISTER, BARNEMORDERE OG FOLKEMORDERE har noe annet enn zombiefisert slaveri å “tilby” oss goyim i deres lenge etterlengtede og lenge planlagte JEW WORLD ORDER.

Den første israelske statsminister, David Ben Gurion, uttalte i 1962 følgende fremtidsvisjon i et blad ved navn Look Magazine:

David Ben Gurion, 1962
David Ben Gurion, 1962

“The image of the world in 1987 as traced in my imagination: The Cold War will be a thing of the past. Internal pressure of the constantly growing intelligentsia in Russia for more freedom and the pressure of the masses for raising their living standards may lead to a gradual democratization of the Soviet Union. On the other hand, the increasing influence of the workers and farmers, and the rising political importance of men of science, may transform the United States into a welfare state with a planned economy.

Western and Eastern Europe will become a federation of autonomous states having a Socialist and democratic regime. With the exception of the USSR as a federated Eurasian state, all other continents will become united in a world alliance, at whose disposal will be an international police force. All armies will be abolished, and there will be no more wars.

In Jerusalem, the United Nations (a truly United Nations) will build a Shrine of the Prophets to serve the federated union of all continents; this will be the seat of the Supreme Court of Mankind, to settle all controversies among the federated continents, as prophesied by Isaiah. Higher education will be the right of every person in the world. A pill to prevent pregnancy will slow down the explosive natural increase in China and India, And by 1987, the average life-span of man will reach 100 years.”

Winston S. Churchill om jødenes aspirasjon for verdensherredømme, fra: Zionism versus Bolshevism. A Struggle for the Soul of the Jewish People

Winston Churchill
Winston Churchill

International Jews

…..”This movement among the Jews is not new. From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It played, as a modern writer, Mrs. Webster, has so ably shown, a definitely recognizable part in the tragedy of the French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the Nineteenth Century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire.

Terrorist Jews

There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin, the majority of the leading figures are Jews. Moreover, the principal inspiration and driving power comes from the Jewish leaders. Thus Tchitcherin, a pure Russian, is eclipsed by his nominal subordinate Litvinoff, and the influence of Russians like Bukharin or Lunacharski cannot be compared with the power of Trotsky, or of Zinovieff, the Dictator of the Red Citadel (Petrograd) or of Krassin or Radek — all Jews. In the Soviet institutions the predominance of Jews is even more astonishing. And the prominent, if not indeed the principal, part in the system of terrorism applied by the Extraordinary Commissions for Combating Counter-Revolution has been taken by Jews, and in some notable cases by Jewesses. The same evil prominence was obtained by Jews in the brief period of terror during which Bela Kun ruled in Hungary. The same phenomenon has been presented in Germany (especially in Bavaria), so far as this madness has been allowed to prey upon the temporary prostration of the German people. Although in all these countries there are many non-Jews every whit as bad as the worst of the Jewish revolutionaries, the part played by the latter in proportion to their numbers in the population is astonishing.

Bloggeren JOSTEMIKK har en BAUTASTEIN av en solid artikkel som utdyper Winston Churchill og andres syn på de jødiske sionistene på den tiden, og som også viser jødisk innflytelse og aktivitet i Skandinavia i tiden rundt (og etter) Bolsjevik-revolusjonen (det jødiske kupp) i Russland i 1917.  DETTE ER OBLIGATORISK LESNING!

Winston Churchill før han bøyde av for overmakten

Et knippe uttalelser fra jødene selv, hvor de formidler oss deres syn på dem selv som jordas overlegne og ledende rase, med alle oss andre ikke-jøder (goyim) som jødenes slaver.

“Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world; only to serve the People of Israel”
“Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world; only to serve the People of Israel”

Ovenstående artikkel ble senere flyttet fra sin opprinnelige plassering, og befinner seg nå her: http://www.jta.org/2010/10/18/news-opinion/israel-middle-east/sephardi-leader-yosef-non-jews-exist-to-serve-jews

Her fra ytterligere et par blodfanatikere:

Så godt pakket inn fra de mer “moderate”:

Hvordan forklarer jødene at de er en slik unik og overlegen rase, og hva KONKRET er det de mener som skiller dem fra oss?

Den jødiske forfatter, foredragsholder og holocaustkritiker/revisjonist, Normann Finkelstein, siterer HoloHoax-svindleren Elie Wiesel i Finkelsteins bok “The Holocaust Industry“, side 49:

Vehement as he is about the uniqueness of The Holocaust, Elie Wiesel is no less vehement that Jews are unique. “Everything about us is different. Jews are ontologically exceptional.”

Hva er så spesiellt med denne uttalelsen? Ingen bruker uttrykket “ontologically exceptional” uten først å forstå betydningen av slike svulstige påstander.  Wikipedia om ontologi:

In philosophy, ontology (from the Greek ὦν, genitive ὄντος: of being and -λογία: science, study, theory) is the study of the nature of being, existence or reality in general, as well as of the basic categories of being and their relations. Traditionally listed as a part of the major branch of philosophy known as metaphysics, ontology deals with questions concerning what entities exist or can be said to exist, and how such entities can be grouped, related within a hierarchy, and subdivided according to similarities and differences.

Her er flere slike uttalelser:

“…although Jews are physically similar to all other men, yet they are endowed with a ‘second soul’ that renders them a SEPERATE SPECIES.” (Zimmer, Uriel, Torah-Judaism and the State of Israel, Congregation Kehillath Yaakov, Inc., NY, 5732 (1972), p. 12)

“The Jewish people are a SEPERATE ENTITY, A SPECIES UNIQUE in Creation, differing from nations in the same manner as man differs from the beast or the beast from the plant…” (Rabbi Judah Halevy (the famous medieval poet and philosopher explains in his ‘Kuzari’)

“The Jewish People constitutes a SPECIES OF THEIR OWN…i.e…a special, separate act of Creation by the Almighty. ‘The thought of creating the Jewish People preceded every other thought’ of the Almighty when creating the Universe according to the teaching of Rabbi Samuel bar Isaac.” (Bereshith Rabba 1,5)

“The difference between a Jewish and a non-Jewish person stems from the common expression: ‘Let us differentiate.’ Thus, we do not have a case of profound change in which a person is merely on a superior level. Rather we have a case of ‘let us differentiate’ between TWO TOTALLY DIFFERENT SPECIES” (Jew & Gentile). – Rabbi Menachem Mandel Schneerson, Allan C. Brownfield, “It Is Time to Confront the Exclusionary Ethnocentrism,” Issues of the American Council for Judaism, Winter 2000, cited in Michael Hoffman, Judaism Discovered, p.365-366.

“This is not simply a matter of religious distinction, but rather of TWO COMPLETLY DIFFERENT SPECIES.” Rabbi Saadya Grama, Romemut Yisrael Ufarashat Hagalut (“Jewish Superiority and the Question of Exile”) 2003.

“ALL Jews share a particular gene THAT MAKES THEM DIFFERENT FROM OTHER HUMANS.” (Thilo Sarrazin, a Jew and member of the German Social Democratic party and a board member of the German central bank, from Sarrazin’s interview with the paper, Welt am Sonntag)

Rabbi Yitzhak Ginsburg declared, “We have to recognize that JEWISH BLOOD AND THE BLOOD OF A GOY (NON-JEW) ARE NOT THE SAME THING.” (NY Times, June 6, 1989, p.5).

Dr. Abba Hillel Silver, a well known Jew, when writing in the Jewish publication, Liberal Judaism, January, 1949, about the newly created state of Israel declared: “FOR THE CURSE OF CAIN, the curse of being an outcast and a wanderer over the face of the earth has been removed…”

Det hevdes at Jimmy Carter, tidligere USA president, i sine memoarer over tiden som president, skreiv at det kunne ha blitt etablert fred mellom Palestinerne og Israel, hadde det ikke vært for statsminister Menachem Begin’s blodrasistiske holdninger.  I følge Jimmy Carter uttrykte Menachem Begin at “jødene var en Master Race”, et hellig folk overlegent egyptere, arabere og alt annet på planeten, og at Begin trodde fast på at GUD ønsket at jødene skulle eie landet i Israel.  Jødene siklet etter landet og var fast bestemt på å beholde det.  Der var ingen mulighet for å etablere fred.

Det er usikkert om følgende sitat er ekte.  Men jeg tar det likevel med, i det sitatet utmerket føyer seg inn i rekken av andre stormannsgale sitater fra jødene, og harmoner perfekt med Jimmy Carters fremstilling:

Menachem Begin
Menachem Begin
Peking Man?
Peking Man?

“Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.” — Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983

Animert grafikk, KLIKK for å se animasjon - Spread of the Black Death in Europe (1346–1353)
Animert grafikk, KLIKK for å se animasjon – Spread of the Black Death in Europe (1346–1353)

Kanskje har de rett når de hevder de er en HELT SEPARAT RASE, og kanskje har de rett når de hevder de er ALIENS.  De hevder selv at de har et helt annet blod enn oss, og er genetisk forskjellig fra oss goyims.  Kan dette gi oss et hint hvorfor SVARTEDAUEN[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Death i perioden 1346 – 1353 tok livet av 30% – 60% av den europeiske befolking, mens jødene ble spart.  Det viser seg nemlig at jødene på den tiden befant seg hovedsakelig tre steder i Europa; i BASKERLAND i Nord-Spania, i MILAN i Nord-Italia, og det største andel jøder befant seg i og rundt POLEN.  Kikker man på grafikken som illustrerer svartedauens spredning i perioden 1346 – 1353, så ser en at nettopp BASKERLAND, MILAN og POLEN var de eneste steder i Europa som ble spart for Svartedauens herjinger.

Nedenfor finner du et intervju med revisjonisten Michael Hoffman, om hans 1100 siders bok “Judaism Discovered”, hvor han – foruten å plukke judaismen fullstendig i stykker – forklarer hvordan roten til denne elendigheten ligger i den ortodokse judaismen.  Han spenner derved også ben under påstandene om at “judaismen er uskyldig, og at det er sionismen som er den store stygge ulven”.  Sionisme er politisert ortodox judaisme.  Det er samme grøten.  Sionismen er sånn sett kun en kamuflasje for å avlede folk oppmerksomhet vekk fra den ortodoxe judaisme.  Kamuflasjeteknikkene er mange, jesuittordene er en annen.

Jeg avslutter der jeg startet, med jødenes annonsering av dem selv som ALIENS som er kommet hit for å erobre jorda og jordboerne, og “hjelpe oss” gjennom den pinefulle overgangen til JEW WORD ORDER paradiset.

Dette er høyst sannsynlig delforberedelse til en GIGANTISK PSYOP mot menneskeheten.  Det er mange ting som tyder på at både Brexit og valget av Trump i USA har stukket kjepper i hjulene på globalistbandittene og deres planer for formell etablering av en verdensregjering. DET VIL VÆRE NAIVT Å TRO AT DE VIL GI SEG!  Det er derimot stor fare for at det braker løs, i det NWO-globalistbandittene garantert vil gjøre alt hva de kan for å få globalismetoget tilbake på sporet så de får innført sin planlagte verdensregjering og lagt til rette for tilbakekomsten av Vatikanets og talmud-sionistenes falske Messias (gjerne med Project Bluebeam type “shock & ave”, kombinert med STATSFABRIKERT falsk flagg terror, borgerkrigutløsning i USA med påfølgende kriseutløsning i de øvrige anglo-sionistiske vasallstater, inklusiv Norge. I Norge kan vi muligvis oppleve at bankene, strøm, internet og telefon legges død en periode mens globalistbandittene rigger landet for det endelige globalistkupp.

Robotisering og automatisering er spådd å gjøre 2 MILLIARDER mennesker arbeidsløse innen 2020.  Det Rothschildske parasittiske pengesystem er en pyramidespillsboble som nå EKPLODERER i fjeset på verdens befolkning, lureriet og svindlene avsløres i disse dager med rekordfart, og folkets misnøye bobler nå så kraftig over hele verden at vår kjære avmaktselite snart blir tvunget til å gå av og bli stillet til ansvar for elendigheten, eller de vil prøve å FINNE PÅ NOE.  Og det er det siste de garantert vil velge, og det kommer IKKE til å slå heldig ut for de fleste av oss.  Representanter for denne avmaktseliten har jo i flere tiår stått frem med formaninger om at de syns det er for mange av oss på planeten – useless eaters.  Globale krisetider kan jo være utmerkede anledninger til å gjøre noe med det.

Her kommer en advarsel fra Steven Greer.  Uansett hva man måtte mene om denne mannen, om hans motiver og hvor lojaliteten enn måtte ligge, så snakker han sant:  Vi står antakelig foran en NY GIGANTISK FALSK FLAGG OPERASJON SOM SKAL SKREMME OG TERRORISERE MENNESKEHETEN MER ENN NOEN ANNEN FALSK FLAGG OPERASJON HITTIL I MENNESKETS KJENTE HISTORIE – OG DET ER SVÆRT MANGE TING SOM TYDER PÅ AT VI HAR EN GJENG TALMUDISTER BÅDE PÅ ARKITEKTKONTORET OG I KONTROLLROMMET.

Jeg siterer atter en gang kabbalistrabbi Michael Leitman:

Maybe we will throw something into the water.

Jødenes stammegud - Yahweh - kommanderer folkemord
Jødenes stammegud – Yahweh – kommanderer folkemord
Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

2 Comments

 1. Kjempefreskt !
  Men som vanlig så kommer rabbiene med halve sannheter.
  Det er lett å se at de imperialistiske bevegelser siden Ankhnaton har ledet verden inn i mørket, fornektelse og idioti, og lagd pseudo religion hvor der før var lys. Og det er dette som er igangsatt av de fremmede astronauter. Vi kan skjønne utifra bl.a bibelske tekster at disse ble gamle og deres få generasjoner gjorde massivt inntrykk. Men de blandet seg med mennesker, (les om Nimrod & Nephilim) og forsvant i sin rene form. Men fortsatt kommer det mere nyheter om disse med “elongated skulls”.
  Hva som begynner å komme frem om Jødene er at det er stor forskjell mellom lederskapet og fotfolket (bufferjødene). Skillet går tydelig mellom de to formene for linje føring. Lederskapet anser de mannlige genene for avgjørende, mens fotfolket følger de kvinnelige genene for å avgjøre jødetilhørigheten. Dette skal resten av verden også etterhvert følge, for slik på sikt å fjerne menneskehetens faderland og menn.

  En ting med fremmede astronauter er at de kommer aldri til å bli vant til akkurat den tyngdekraften som den fremmede planeten har, og dette gjør raseblanding med de tilhørende til en stor sak.
  Som kjent er da Jødene også kjent for sine Neanderthaler gener og det er dem som vi vet har eksistert lengst på jorda, mens Cro-Magnon (Mennesket/Arierne) har vi kun hodeskaller som er 40-50 000 år gamle, hvilket er bakgrunnen for “the missing link”.
  Og Neanderthalerne fra Midt-østen er kalt kananitter. Det var disse som Nimrod hadde seg med, hvilket de opprinnelige Semitter ikke var mye for.
  Resten er Imperiets krig, og den Asiatiske krigsgeneral Zun Tzu’s bok er fortsatt bibelen for dagens “axis of evil”. Hovedmotto War is deception and deceit. Og forkledning og stedfortrederkrig, falsk flagg er varemerket. “When you are weak, appear strong, and when strong, appear weak” skriver Sun Tzu også, og er det noe som Jødene holder på med så er det dette. Skyve de svake foran seg for å fremstå som dem.

  Forskjellig blod? Ja det er en kjent sak at Jøder hovedsaklig har B type blod.

  • Du kommer inn på mye spennende her. Det må absolutt børstes støv av de sumerske kileskrifttavler og Annunakiene, Langskallene osv. Jeg er i startgropa der. Også viktig dette med jødisk lederskap og “bufferjødene”. De har jo slaktet sine egne (bufferjødene) i hopetall opp gjennom tidene, og sånn bidratt til å skape sin egen lidelseshistorie. Dette med lidelseshistorien er også komplekse greier. Gilad Atzmon skriver mye om det og avslører det som i stor grad bløff, og selvforskyldt de tilfeller hvor de har lidd, og da som resultat av kynisme fra eget lederskap. Det er i sannhet mye å grave i, og alt du kommer med i kommentaren er viktige saker å få frem i lyset og frem i den offentlige debatt. http://jostemikk.com har skrevet mye om disse ting, og selv er jeg som sagt i siget med å grave frem relevant historisk stoff. Det som er overordnet viktg her er at vi alle kaster av oss hersketeknikkene, PK-tvangstrøyen og alle andre mekanismer som er konstruert rundt oss for å hindre oss å grave etter og å finne sannheten om dette stoffet. Vi må bare klø på, vi må ikke la disse historieforalskerne og illusjonistene få fortsette å dominere denne planeten.

3 Trackbacks / Pingbacks

 1. Vi må regne med at menneskeheten snart blir offer for en ny GIGANTISK FALSK FLAGG TERROR operasjon i det avmaktseliten nå stræber med nebb og
 2. Om «jødene» som SLAKTET over 60 millioner russere og sovjetborgere, og kamuflerte seg selv som «nazi holocaust survivors» – Norgesaksjonen
 3. God's Chosen What? #3

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*