Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

Stor demonstrasjon mot TISA i Oslo 10.oktober 2015

Forsvar folkestyret – Nei til TISA Den 10. oktober starter den internasjonale aksjonsuken mot de nye handelsavtalene som ryster demokratiet. Titusenvis av mennesker kommer til å være på gatene over hele verden: https://www.trade4people.org/ I Oslo […]

Foto: Kristin Brenna
Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)

De hemmelige avtalene som truer vår framtid

Verden over forhandles det nå i hemmelighet om en rekke antidemokratiske avtaler som vil frata oss retten til å påvirke vår egen framtid og overføre makt over våre livsvilkår til store multinasjonale selskaper. Norgesaksjonens anmerkning:  […]