Vitalitet for individ, samfunn og miljø

Oppgjøret med konkurranse – Del 4

15. september 2015 Mike Cechanowicz 0

En evolusjonsprosess som er hinsides de flestes forstand er i ferd med å utvikle seg rett foran øynene på oss alle.  Den tolkes på et utall av måter, men kan bare forståes ved å betrakte […]

Vitalitet for individ, samfunn og miljø

Oppgjøret med konkurranse – Del 3

15. september 2015 Mike Cechanowicz 0

Det er helt naturlig å stille spørsmål om hva det er som gjør konkurranseparadigmet så bestandig.  Kan det være at det har tjent en meningsfull hensikt i en evolusjonsprosess vi enda ikke erkjenner? Hvorfor er […]

Vitalitet for individ, samfunn og miljø

Oppgjøret med konkurranse – Del 2

15. september 2015 Mike Cechanowicz 0

Vitenskapen har nokså mye å si om konkurranse og dens virkninger.  Mange nye oppdagelser, og gamle oppdagelser som kommer tilbake til søkelyset har gjort det nødvendig å redefinere de gamle vitenskapelig antagelsene som kom fra […]

Vitalitet for individ, samfunn og miljø

Oppgjøret med konkurranse – Del 1

14. september 2015 Mike Cechanowicz 0

Konkurranse og dens effekter på alt den berører er lite forstått fra et større perspektiv.  Det opplagte blir så lett til det usynlige når vi har gjort oss vant med hva som er “normalt”.  Det […]