Oppgjøret med konkurranse – Del 4

En evolusjonsprosess som er hinsides de flestes forstand er i ferd med å utvikle seg rett foran øynene på oss alle.  Den tolkes på et utall av måter, men kan bare forståes ved å betrakte ekstremt mye ovenfra og ned.  Det er store ting på gang.

Evolusjonsprosessen er syklisk

Mennesket har en kollektiv evolusjonsprosess og en individuell prosess som pågår om hverandre.  Den individuelle prosessen kan være langt over og forbikommet den lokale evolusjonsprosessen for en gitt planet.  Dette er for at nye ideer kan introduseres inn i samfunnet for dets videre utvikling. Herfra kommer planetens veivisere og lærere.

Den kollektive evolusjonen er syklisk og knyttet bl.a. til større astronomiske sykluser av galaktiske proporsjoner.  De største av disse syklusene er ca. 26,000-års perioder.  Disse er igjen delt opp i halvdeler på 13,000 år.

Denne syklusen er i direkte forbindelse med vårt Solsystems reise i en spiralaktig bane fra den Nordlige til Sydlige magnetiske poler av galaksen, separert av et ”nullpunkt”, som i magnetisk vitenskap kalles ”The Bloch Wall”.  Ved denne horisonten som finnes på alle magnetiske vesener, er det et skifte i magnetisk orientering gjennom en nøytralt sone.

Vårt solsystem er på vei inn i denne sonen nå og det er forklaringen på klimaendringer, magnetiske polendringer, energetiske endringer og generell reduksjon av den magnetiske styrken mens vi gjør vårt entré inn i denne ”nullpunktssonen”.

Polarisering er overordnet viktig for individets fremtidige utviklingsvei

I fysikken er det tre ulike former for polarisering.  Det er også et nivå som kalles ”upolarisert”.  Systemer som er positivt polariserte har energetiske systemer som roterer for eks. mot uret.  Systemer som er negativt polariserte har energetiske systemer som roterer motsatt vei – med uret. Systemer som er Nøytrale består av to energetiske systemer i balanse med hverandre – med og mot uret.  Den upolariserte tilstanden roterer den ene så den andre veien alt ettersom hva som ”lønner seg” for øyeblikket.  De polariserte systemene har tatt en emosjonell beslutning om å være slik de er.

Dette systemet for energetisk forståelse gjelder gjennom hele vårt kjente univers.  Dette er vitenskapelig korrekt, og som prinsipp gjelder det allting fra atomstrukturer til menneskets psykologi.  Det gjelder for planeter og for stjerner.  Det gjelder også for galakser.

Sjelens polarisering

butterflyDet sjelelig liv hos det store flertall mennesker på Jorden er preget av å være ”upolariserte”.  I dette miljø er det alltid en balanse av negativ og positiv polariserte sjeler som er til for å skape de dynamiske forholdene i dualitetskampen for at alle de upolariserte sjelene skal få de opplevelsene de trenger for sin utvikling.

De positivt polariserte sjelene tilbyr utvikling gjennom kortsiktig smerte og langsiktig glede.  De negativt polariserte sjelene tilbyr utvikling gjennom kortsiktig glede og langsiktig smerte.  Higher Self i denne forbindelsen er nøytral.  Den tilbyr den utviklingen du trenger i full opplyst viten og fri vilje.

Gjennom denne sonen som kalles nullpunktet er det en ”prøve” som bestemmer sjelens videre utviklingsvei.  De upolariserte fortsetter sine inkarnasjoner i denne eksisterende virkelighet med konkurranse og forvirring.  De vil inkarnere på en planet som passer perfekt for deres valg. De som har blitt polariserte den ene eller andre veien går i fellesskap på sine bestemte baner i motsatt spinn retning.  Disse møter ikke hverandre og lever i hver sin virkelighet.  Om de hadde møttes, hadde det blitt en ”kortslutning”. Du kan tenke deg DNA spiralen med to strenger som går rundt hverandre. Tenk bare at den ene beveger seg oppover mens den andre beveger seg nedover. De hjelper hverandre, faktisk driver hverandre gjennom en dynamisk utvikling.  I så måte er vi elektriske og magnetiske skapninger.

I konteksten av et paradigmeskifte på Jorden er det forhold som er svært spesielle.  Det er et relativt ukjent fenomen at også planeter har sin sjelelige utvikling.  Jorden har vært ”nøytral” i den forstand at dens magnetiske systemer har tillat nøytrale, positive, negative og upolariserte livsformer.

Jordens polarisering

Ut fra informasjonen som er tilgjengelig for meg, også kryssjekket med mange uavhengige kilder, forteller at Jorden vil transformeres fra en nøytral polarisering til en positiv polariseringsform – rent magnetisk.  Det vil si at an av de magnetiske polene vil undertrykkes.  Dette gjøres rent fysisk med magneter ved å kapsle inn en av polene med nøytralt stål mens den andre polen er uhemmet. På godt norsk kalles dette for en ”holdemagnet”.  Du kan kjøpe slike på jernvareforretninger.

Ved denne overgangen vil upolariserte og negativ polariserte sjeler ikke ha fysiske forutsetninger for å opprettholde livet.

Denne hendelsen vil skje svært plutselig og uten større forvarsel.  Den som er polarisert positiv vil oppleve at de er fortsatt på Jorden, men i en høyere energetisk tilstand.  Det vil også være slik for individets kropp.  Den vil være fysisk for deg, men ikke slik som den du har nå.  Du har også gjort din entré i en utviklingssyklus som ikke kjenner døden slik som vi gjør på det nåværende nivået.  Det vil ikke være separasjon mellom det bevisste og det ubevisste slik som i dag.  Du vil ha evner som i dag oppfattes som umulig.  Det er en verden som er hundrede ganger mer harmonisk enn det du kjenner til i dag.

Hvorfor motsetninger i dag?

I tiden forut for en ny syklus gjennom nordlig og sydlig magnetisk kvadratur av vår galakse er det en økt polarisering i samfunn hos mennesket.  Det vil si at kontrastene blir sterkere og mer aktiviserte.

Situasjonen på Jorden siden 1933 har vært mot en sterkere grad av polarisering begge veier.  Det har kommet flere despoter og psykopater, så vel som flere hjelpere og veivisere.  Det har alltid vært en balanse mellom disse og disse er selvfølgelig alltid i konflikt med hverandres agendaer.  Det er få som forstår at begge må til for å tillate fri vilje.

Prøvene som alle gjennomgår har en hensikt og det er å enten styrke din kongruens i en allerede bestemt retning eller miste den i forvirring.  For den som er upolarisert, er dette tiden der det er lettere å ta en emosjonell beslutning om hvordan din verden MÅ bli istedenfor.

Dette forklarer hele ”spillet” du deltar i nå.  Filmen ”Spillet” med Michael Douglas – ”The Game” er ikke langt fra en metafor om dramaet som utspiller seg.  Den er verd å se i denne konteksten.

Er dette troverdig?

Det er absolutt ingen krav om at du må ”tro på” de ekstraordinære påstandene som jeg kommer med her.  Du kan tro på noen og la være å tro på andre.  Det vil bli signaturen av din egen hjertefrekvens som avgjør hvordan veien din blir fremover.

Selv om de utvidede perspektivene på utviklingen din virker fjern for deg, vil jeg invitere deg til å tenke tilbake til utgangspunktet – for eller i mot konkurranse.  All evidens presentert her viser at universet er høyst intelligent og levende forbi de flestes forstand.  Ta høyde for at du lever på en planet befolket av mange unge sjeler som ikke er klar for dette budskapet.  Derfor bør valget for deg ikke være basert på hva andre måtte tenke og mene, men derimot basert på hva du selv tenker og mener.

Jeg tror nå at det er klargjort at konkurransekraften er et valg vi har i oss, og fullt individuellt ansvar for å ta stilling til.  Det er også inngangsbilletten til det jeg beskriver som, ”The Spirit of Vitality”.

Du inviteres til å bruke all den tiden du trenger for å ta stilling til det som er presentert her.  Jeg vil invitere deg til også å ta inn over deg, at det er en begrenset varighet som dette tilbudet vil ha.  Ingen kan si når øyeblikket for beslutningen er forbi.  Det er ingen tid som er bedre enn HER OG NÅ.

Om Mike Cechanowicz 6 artikler
Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososiale Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*