Grunnlovsstridig FN-medlemskap, systematisk hjernevask av befolkningen og snikinnføring i EU av Gro Harlem Brundtland & Arbeiderpartiet

Gro Harlem Brundtland og AP beordret multikulturisme allerede i 1979.  Beordret samtidig systematisk multikulturell indoktrinering av våre barn og hjernevask av befolkningen via medier, skolevesen, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber etc.

Dagens politikere inkludert media opptrer som om flyktningestrømmen til Norge kom som et stort og uventet sjokk. Sannheten er en helt annen. Som det fremgår av Stortingsmelding nr. 74, skrevet av Gro Harlem Brundtland i 1979, så har det hele vært planlagt….åpenbart helt siden før 1979.

Stortingsmelding nr. 74 går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturellt og fler-etnisk samfunn. Det gis en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres så “smertefritt” som overhodet mulig og kanskje mest skremmende; det gir en detaljert plan for hvordan barna våre skal læres opp (indoktrineres) gjennom omfattende «holdningskampanjer» i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber til å akseptere den totale omdannelsen av nasjonen Norge. Som Gro Harlem Brundtland selv skriver i Stortingsmeldingen:

De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, framtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem.

Gro Harlem Brundtland slår fast at misnøyen mot de innvandrerne som hadde kommet til Norge fram til 1979 skyldtes:

….til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser.

Videre legger hun grunnen for all framtidig statlig engasjement når det kommer til innføringen av det flerkulturelle samfunnet:

Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Et av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet.

Sagt på en annen måte så skulle det norske folk fra da av oppdras av staten til å ha “korrekte holdninger” (LES DENNE, ANBEFALES!!)

Før 1975 kunne det norske folk selv avgjøre om de ville naturalisere fremmede mennesker i egne hjem ifølge Allmenningsprinsippet som Norges Grunnlov bygger på.  Dette ble senere forandret ved at Innvandringsstoppen ble innført og dermed ble oppgaven overført fra folket til stortingsrepresentantene, som deretter skulle avgjøre hvem som skulle få tilgang til vårt land. (Vi forstår alle hvilket “forberedende grep” som ble gjordt her, og med hvilket formål?)

Vi er ikke engang lovlig innmeldt i FN, da situasjonen i Norge på innmeldingstidspunktet var begrenset av en eller begge av følgende forhold:

1.) Norge var formelt underlagt alliert okkupasjon (britisk).

2.) Norge hadde ikke på dette tidspunkt en lovlig valgt regjering (“sittende regjering” kom til gjennom grunnlovsbrudd). 

Etter folkesuverenitetsprisippene hadde Norge derved ikke adgang til å inngå slike avtaler i en slik situasjon. Likevel skrev Norge under med forbehold av Stortingets samtykke til ratifikasjon.

Etter at folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring eller i det minste en folkeavstemming. Trygve Lie, som var utsett til å bli FN’s første generalsekretær, instruerte likevel FN-delegasjonen til å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert.

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp i stortinget, gikk bondepartiets Nils Trœdal imot.  Han ble senere funnet død under ett åpent vindu.

Så hvor er begrunnelsen for at vi som folk skal ta imot masse flyktninger uten at det norske folk har noe som helst å si? Skal våre skattepenger øses ut til velferdsflyktninger som reiser fra land til land, mens våre gamle på gamlehjem blir behandlet på en yttest uvennlig måte etter å ha jobbet i en mannsalder, betalt sine skatter og opplever at fremmedspråklige faktisk får en bedre “pensjon”:

En annen viktig sak er den såkalte EØS-AVTALEN.

Først skal vi bare avklare en sak for de mange som lurer.

Gro Harlem Brundtland brøt grunnloven og underskrev EU-MEDLEMSKAP på Korfu i Juni 1994.

Dette var altså 5 måneder FØR folkeavstemningen som ble holdt i November 1994.  Igjen, Gro underskrev MEDLEMSAVTALEN, dette dreier seg altså ikke om EØS-avtalen. Dette bekreftes av Bjørn Thore Godal i følgende telefonsamtale:

Da de såkalte EØS-forhandlingene tok til, var det full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i EFTA.  I henhold til det gjeldende GATT-regimet, skulle det fortsatt være frihandel mellom Norge, Island og de EFTA-landene som valgte å gå inn i EU. Basert på det frihandelsregimet som da gjaldt, var det planlagt full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i hele EU/EFTA-området fra 1998. 

Sannsynligvis ville det vært full frihandel mellom Norge og EU i dag, dersom det ikke hadde vært for følgende hendelser:

De såkalte EØS-forhandlingene gjaldt ikke primærnæringene og handel med varer fra disse. På et ministermøte i Brussel i juni 1991 ba Thorvald Stoltenberg om at salen måtte ryddes for alle andre enn ministrene. Så kom han med det vanvittige utspillet at EU-KOMMISJONEN skulle få fiskekvoter i norsk økonomisk sone om de bare ville være så snill å ta fiskerinæringen med i forhandlingene.

Den islandske ministeren trodde ikke sine egne ører, og det gjorde vel neppe ministrene fra fiskeflåtelandene heller, men denne landsforræderiske gavepakken ble naturligvis utnyttet til fulle. Resultatet kjenner vi. Island fikk full frihandel med fisken uten å innlemme noe som helst av EU-regelverket i fiskesonen, mens Norge påtok seg å innføre EU-regelverket i fiskerier og oppdrettsnæring uten å få noe igjen på frihandelsfeltet. Det var bare ett spill for galleriet at det ble forhandlet om EØS-avtale.

I virkeligheten organiserte Norge, Sverige, Finland og Østerrike “forhandlingene” som en praktisk gjennomføring av en allerede foretatt innmelding i “EU”: https://mayharrietdotcom.wordpress.com/2015/03/23/eos-bedraget/

Kilde: May-Harriet Seppola (May-Harriets tekst er her på Norgesaksjonen modifisert med utvidet informasjon vedr. omstendighetene rundt FN tilmeldingen som er tydeligere beskrevet andre steder.)


  screenshot-www facebook com 2015-11-28 21-14-38 Eller som Pål Steigan så presist formulerer det i hans utmerkede og høyst leseverdige artikkel “Det norske Kartellpartiet“:

EU- byråkratiet erstatter nasjonal politikk

Mair peker på at den politiske eliten har løst sitt eget problem når det gjelder å gjennomføre mange upopulære tiltak, og det er ved å overføre makt og myndighet til EU-kommisjonen. Kommisjonen er ikke valgt av noen og opptrer som en junta som trer tusentalls av politiske beslutinger ned over medlemslandas velgere, uten at det foregår noen form for politisk debatt eller vedtak.

Beslutninger som får stor virkning på folks liv tas av et ansiktsløst byråkrati, som ikke kan motsies og ikke stilles til ansvar. Det gjør at de nasjonale politiske eliten kan late som om de ikke har noe ansvar for dette og vise til direktivene til en form for naturlover man bare har å forholde seg til. Det kan gjelde innvandring, anbudsregler, regler for trailertransport eller privatisering av nasjonale ressurser. Norge er som kjent underlagt dette systemet gjennom EØS.

EØS var Gro Harlem Brundtlands hevn mot det norske folk, fordi folket var så nesevist at det stemte nei til EU. Gjennom EØS sørget hun for at vi ble påtvunget alle beslutninger i EU-kommisjonen, uten at norske velgere har hatt noe de skal ha sagt.

Vi ser at norske “folkevalgte” rikspolitikere står for en lang rekke grunnlovsbrudd, folkesvik og landssvik opp gjennom historien!  Og vi har bare begynt å skrape i overflaten….

Disse sakene skal vi komme tilbake til etterhvert som vi får gravd mer i detaljene.

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

20 Comments

 1. Landssvikere og grådige judaser, ha dere ut fra landet vårt! Norge er for nordmenn, og vi skal ikke bli en minoritet i vårt eget land. Evneveike politikere, spis ei kule.

  • Du ser ikke akkurat norsk ut… jaja, kan jo være nordmann for det altså…

   Redaksjonens tilføyelse: “Ali Baba”, jeg publiserer din kommentar under tvil. Det er revnende likelgyldig hvordan folk ser ut/etnisitet, eller hvilket land kommentatoren kommer fra. Kommentaren din slippes likevel gjennom denne gangen, hovedsakelig for å benytte anledningen til å presisere at kommentarer på gjørmebrytingsnivå heretter ikke bli godkjent for publisering.

   • Hvor ble det av kommentaren min? Var den på gjørmebrytingnivå? Skjønner ingenting av sensuren her… Er ikke kommentaren til Elisabeth på gjørmebrytingnivå? Trodde dere stod for åpenhet, frihet og mot sensur…

    Råd fra redaksjonen: Din kommentar ble slettet fordi det var mer av det samme, på gjørmebrytingsnivå, rettet mot en annen kommentator. Kommenter SAK og nettsidens ARTIKLER så får dine kommentarer stå. Det er flere kommentarer jeg kunne ha slettet, men mitt budskap til deg og andre (ovenfor) er at HERETTER vil slike kommentarer bli slettet. Jeg vil rett og slett ikke ha et ad hominem gjørmebrytingsmiljø her på nettsiden, og vil derfor slette slike kommentarer. Du må gjerne kalle det sensur. Vil du krangle om dette så er det blokkeringsknappen neste.

   • Godt spørsmål. Dog er det vel innlysende at de må ha deltatt, enten aktivt eller føyd seg under press. Hvor har Justisdepartementet vært i alle år etter og helt frem til i dag, hvor undergravingen av grunnloven har pågått løpenede? Dette har jo i tillegg vært påpekt og advart mot, til og med i media og flere ganger, av en rekke eksperter på området, men de blir ignorert. Jeg ser frem til den dagen det blir satt ned et folkets “store utredning” med kartlegging av hvem som har gjordt hva og hvem som har trukket i trådene. For dette er et arbeid det norske folk må gjøre, så vi får luket ut de kreftene som har stått bak, og slik at vi får skalket lukene og for fremtiden hindret slike krefter adgang til å utøve makt. Og det er mange artikler som også må skrives for å informere folket om disse ting, og folket må komme så langt at de forstår nødvendigheten av å lese seg opp. Veien er lang, og hver og en av oss har bare 24 timer i døgnet. Men vi klør på!

    • Da må du lese tidligere topp jurist og ambassadør Synnøve Fjellbakk Taftø sine 2 artikler som heter “Nornens Beretning”
     og “Skjoldmøysagaen “der gis det svar Justisdepartementet unfallenhet, disse ligger fritt ute nettet.

 2. Nå må dere gi dere ! Den ene konspirasjonsteorien etterfølger den andre !! Beklager å si det men dette minner om en mellomting mellom massesuggesjon og total uvitenhet !!

  • Hei Stein, hva er det KONKRET du mener er en teori om en konspirasjon (konspirasjonsteori), hva er det slags massesuggesjon du snakker om, og hvordan begrunner du dette med “total uvitenhet”?

  • Beklager å si det Stein, men massesuggesjon er noe vi alle er påvirket av igjennom media skolesystem osv..Og uvitenheten er mangelen på vilje til å lese seg opp for deretter å våkne opp fra manipulasjonen som vi til daglig blir preget av. Bare legg merke til at en løgn blir gjentatt til det kjedsommelige

 3. Hjertelig takk for all informasjonen. Nå kan vi vel levere
  5 meter tau til alle disse falske arbeiderpartiveteranene
  som har berøvet oss for vår frihet !!

  • De må stilles til ansvar ja. Men jeg har ikke sans for lynch mob løsninger. Den gjengen du peker på må gjerne dømmes til livslange forhør. Feilen menneskeheten har gjordt i århundrer er å ta livet av dem som vet mest. Ikke merkelig da at “historiene” gjentar seg.

   • Jeg tror Emeritus mente at de skulle FÅ 5 meter tau hver for å kunne gjøre den anstendige tingen: Gå og henge seg – selv uten hjelp annet enn en medfølgende bruksanvisning.

    • Kan godt være mange av dem vil gjøre akkurat det, for de avsløres mer og mer for hva de er og hva de holder på med. Skammen vil for noen av dem ikke være til å bære.

     • De føler ikke skam, skyld,, ol. De eier ikke samvittighet, empati, eller evne til selvkritikk, det eneste de frykter er å bli avslørt, og konsekvensene dette har for dem selv…

 4. Alt som står ovenfor r dokumentert.Gro og AP gjorde dette.Senere Regjeringer fulgte opp.Høyre er for EU

 5. En artikkel fra 2015 som på slutten sier de skal komme tilbake med mer….
  Hvor er det mer?
  Var det ikke mer…?
  Var det hele bare konspirasjonsteorier allikevel…?

  • Nettsiden er jo full av “mer”, og dokumentert forbi enhver skygge av tvil for den som gidder å lese. Men de andre artiklene vises kanskje ikke for besøkende fra Hamar?

6 Trackbacks / Pingbacks

 1. Globaliseringen og halalslakten av Sverige – En punkt for punkt blåkopi av hva som også har skjedd i Norge | Norgesaksjonen
 2. Foredrag ved Joan Veon: «Power, Strategy and Players of One World Government» – Våre rikspolitikeres høyst sannsynlige FOLKESVIK, LANDSSVIK og FORRÆDERI vil nå kreve en nasjonal dugnad for å ryddes opp i – OG VI HAR INGEN TID
 3. Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En «FN-STYRT» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist In
 4. Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En «FN-STYRT» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist In
 5. Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En «FN-STYRT» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist In
 6. Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En “FN-STYRT” FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist In

Legg igjen en kommentar til Ali Baba Avbryt svar

Epostadressen din vil ikke vises.


*