Den SKJULTE STORPOLITISKE AGENDA bak flyktningekrisen – og hvorfor dette bør lede til et nytt LANDSSVIKOPPGJØR!

Det som foregår er planlagt storpolitisk voldtekt av folk og nasjoner - steng grensene NÅ!

Depopulasjon – Globalt folkemord

Henviser igjen til min tidligere artikkel http://norgesaksjonen.org/2015/09/11/del-1-fns-agenda-21-maktelitens-prosjekt-for-innforelse-av-den-globale-fascistiske-diktaturstat/ hvor du kan lese noe innledende stoff om maktelitens depopulasjonsplaner.  Dette er ikke konspirasjonsteori, det er konspirasjonsFAKTA. En særdeles viktig del av “Den nye verdensorden” er for makteliten å bli kvitt en helvetes masse “useless eaters”, slik at de får planeten for seg selv.

screenshot-www breitbart com 2015-11-04 02-17-48

Tviler du på at “ansvarlige” ledere kan finne på slike grusomheter så har antakelig ikke hørt om begrepet “Democide” Democide = DEATH BY GOVERNMENT.  Når myndighetene massemyrder egne ubevæpnede innbyggere.

Det viser seg at i løpet av de siste 100 år, så har myndigheter rundt om i verden SLAKTET over 260 MILLIONER av deres EGNE INNBYGGERE, og dette tallet inkluderer KUN SIVILE.

DEATH BY GOVERNMENT er altså den desidert største unaturlige dødsårsaken i verden de siste 100 år.

Democide: 260 Million Unarmed Civilians Killed

Innocents Betrayed – The History of Gun Control

https://en.wikipedia.org/wiki/Democide

 Deagel estimerer enorm befolkningsreduksjon innen 2025

deagel-norway Her har du den amerikanske militærkontraktøren Deagel (deagel.com) som viser statistikk og prognoser for over 200 land, hvor vi ser en en ENORM BEFOLKNINGSREDUKSJON over hele verden innen 2025.  For Norge estimeres en befolkningsreduksjon fra 5,2 millioner i 2014, til 2,5 millioner i 2025.

2,7 millioner nordmenn estimeres forsvunnet fra jordas overflate innen 2025.  Norges politske ledelse, det norske forsvaret og vår etterretningstjeneste er NØDT til å vite hva dette dreier seg om.  Hvis ikke vil dette være ytterligere en bekreftelse på disses komplette udugelighet.  Uansett, det norske folk HAR KRAV PÅ Å FÅ VITE HVA SOM FOREGÅR, OG HVA SOM PLANLEGGES!

Hva EKSAKT de enkelte vet om hva som foregår og hva som planlegges er på nåværende tidspunkt vanskelig å si, i det Agenda 21 som tidligere nevnt er unndratt fra den offentlige debatten.  Media forholder seg totalt tause om emnet (særdeles tankevekkende).  Og politikerne kan da lene seg tilbake….det er vel ikke deres skyld at media ikke spør dem ut om Agenda 21, ikke sant?  Eller har media fått munnkurv av «landsmoderen» selv, Gro Harlem Brundtland?

Gro Harlem Brundtland from the Labour Party – «Arbeiderpartiet » in Norway had during her time as head of WHO prepared «The Brundtland Report».  Her analysis is that 2 billion people must be removed from this planet.  George Hunt sais to have witnessed this conference where she layed out this report on population reduction by 2 billion people. Other attendees at the conference was Rothschild and Maurice Strong, and the result was Rothschild delivering a banking program to present to the UN october 1987.

Det kan neppe være tvil om at Arbeiderpartiets toppledelse, i det minste siden 2. verdenskrig, antakelig tilhører den indre kjerne i NWO-kabalen, ikke bare grunnet Brundtlands sentrale rolle i utformingen av Brundtland rapporten som senere ble Agenda 21, men også grunnet hennes tidligere lederverv som Visepresident i Social International – en organisasjon som er velkjent som en av de ivrigste pådivere for innføring av en global verdensregjering.

Hva Brundtland, Arbeiderpartiet, resten av landets ledelse, sentrale media- og næringslivsaktører har for rolle i denne NWO, og hva de konkret vet om maktelitens depopulasjonsplaner ER DET NORSKE FOLK NÅ NØDT TIL Å FINNE UT AV OG KOMME TIL BUNNS I.


Og hva er endestasjonen for alt dette dersom det norske folk ikke nå KOMMER SEG OPP AV SOFFAEN?

Endestasjonen er et globalt fascistmaskineri uten sidestykke i menneskets histore (Orwells “1984” og Huxleys “Brave New World” i tiende potens) hvor de få gjenlevende av oss er SLAVER (biomasse, inventory, produksjonsmidler) for en knøttliten fascistelite av selvoppnevnte teknokrater og bankoligarker.  Nasjonalstater eksisterer ikke lengre i dagens forstand, vi dikteres alle fra fascistklikken i FN, og det meste av samfunnet vil dreie seg om KONTROLL, INDOKTRINERING og INNHØSTING AV LIVSENERGIEN til kjemisk lobotomerte RFID-chippede arbeidsmaur (oss).

OG DET STARTER NÅ, MED DESTABILISERINGSHÆREN SOM NÅ FLOMMER INN OVER ALLE EUROPEISKE LAND.

Og store antall rikspolitikere og forvaltningen er IN ON IT, selv om noen av de involverte sannsynligvis ikke forstår de fulle konsekvenser av hva de er med på!  Særdeles illustrerende er følgende videoer, samt det vi alle kan observere i dagens norske samfunn – hvor våre folkesvikende globalister på tinget bokstavelig talt går over lik for å ønske den globale terrorkabalens DESTABILISERINGSSTYRKER velkommen.

Folk kastes ut av eldreboliger og sykehjem, skoleelever hives på gata og hoteller tømmes for å skaffe bolig til denne hæren. UDI planlegger 2000 nye asylmottak i Norge.  Det er jo ikke snakk om nybygg, det er selvfølgelig snakk om at eksisterende brukere av eksisterende bygnigsmasse skal kastes ut og erstattes med flyktninger.

– Gråtende skoleelever kastes ut – skolen skal bli asylmottak

– For dyrt å gjøre om hotell til elevhybler – blir asylmottak istedenfor

– Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

– 77-årig pensjonist kastet ut for å gi plass til flyktninger

– Politiker vil ofre velferden og tryggheten for å hente inn flere flyktninger

– Haugesund: Vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

Kranene for tilgang til det norske folks skattepenger åpnes på vidt gap, og det er ikke måte på hvor hvor mye penger våre “folkevalgte” plutselig har til rådighet.

Les også: Hegnar: 767 milliarder til flyktninger?

SV-Kristin og Jonas Gahr Støre vil avvikle nasjonen Norge og underlegge oss alle under den FN-styrte verdensregjering

En overoptimistisk Jonas Gahr Støre har det så travelt med å få realisert “global government” at han uttaler følgende:

“I am pretty sure, that the next government….if there is a next government….”

Dette har de åpenbart jobbet med lenge, les Hvilket demokrati? Norske lederes springmarsj mot NWO med deres egne ord

Her kan du også høre hvordan Gro Harlem Brundtland har hatt en betydelig rolle som en av arkitektene bak denne flykningkrisen og det som i dag skjer i tråd med globalistagendaen NWO.  Det er kanskje her på sin plass å sitere Putin: “Do you understand what you have done?”


OPPGJØRETS TIME – FØR DET BLIR FOR SENT!

Artikkelen vil oppdateres med de manglende punkter i løpet av kort tid….følg med. Her vil jeg avslutte med det jeg begyndte med, nemlig hvordan vi skal få stillet de landssvikende og folkesvikende globalister og femtekolonnister for retten, for det MÅ vi dersom vi på noen måte skal ha håp om å berge folk og land fra disse blodbadglobalistene og disses håndtlangere i de europeiske vassallstater, inlusive – og ikke minst i Norge!

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

22 Comments

 1. Takk for den omfattende jobben du her har gjort for å gi folk muligheten til å lære om disse bedrøvelige overgrepene mot Europas befolkning, Pål. Dette var bra.

  • Hei Jostemikk, og takk for støttende kommentar. Og ikke minst takk for den kjempeinspirasjon du og din egen blogg gir meg. Du har skrevet en masse relevant stoff i forbindelse med disse ting, som burde vært fast innslag på nyhetene hver eneste dag. Jeg skal hjelpe til så godt jeg kan ved å bake dine artikler inn her på siden. Nå må det norske folk våkne opp fra tornerosesøvnen og oppdage at de “ledes” av et kobbel landsvikere og høykriminelle.

 2. Bra artikkel. Har delt det meste jeg har kommet over de siste par årene, men har inntrykk av at folk ikke vil forstå. Dess mer akademisk bakgrunn dess mer trangsynt. Som f eks hvorfor ikke de viser det på nyhetene. Tenker mest på barn og barnebarn som må oppleve elendigheten. Triste saker, men takk for en fin artikkel på norsk som jeg allerede har delt. Håper bare at folk våkner i et raskere tempo.

  • Selv takk for at du deler og kommenterer. Det du nevner med barna opptar også meg. Det er villt å tenke på hvilken slaveplanet vi passivt og ryggradsløst overlater til kommende generasjoner. Det er helt klart snakk om en skjult illevarslende og menneskefiendlig agenda, når til og med barna må indoktrineres ved hjelp av sublim programmering i barnetv og tegnefilm for at de skal bli fremtidens forsvarere av en verdensregjering, noe jeg snart vil tilføye i artikkelen under kapitlet Global Warming/Climate Change, Geoengineering og Global Weather Warfare.

 3. Det har jeg lest så langt er skremmende, men jeg betviler ikke sannheten i innholdet. Har lenge hatt en forutanelse at “vi er inne i de siste tider”, , og når jeg har spurt teologene jeg kjenner har de svart :, nei det tror jeg ikke…nettprestene f.eks kan IKKE gi meg bibelreferanser som understøtter sin oppfatning, det ville beroliget meg. Jeg tenker på de to jentene jeg har som er snart 20 år, og hvordan deres verden vil fortone seg etter mitt jordiske liv er over. Jeg tenker på hva vi kan gjøre for å kjempe imot den ondskapen som er menneskefientlig, sadistisk, rå og brutal.

  • Ja, det går mer og mer opp for meg hvor uhyggelig det hele egentlig er. Jeg er ikke oppvokst med bibelvers, men utelukker ikke at det kan være noe i bibelens avdvarsler som ofte siteres. Det jeg opplever som mest uhyggelig er det jevne menneskets totale ignoranse (altså selvvalgt uvitenhet) og likegyldighet. Nå kan det være at slik selvvalgt ignoranse og likegyldighet er del av den livets skole enkeltmennesket må gjennom, det er bare så forbannet trasig at vi ALLE vil få smake konsekvensene, med mindre nok mange av oss tar ansvar og stopper utviklingen. Jeg har tro på at vi er i stand til det, men usikker på om vi blir MANGE NOK som oppdager at de både kan og må gjøre noe.

 4. Hei Pål og Alex Michael, kjempe innsats med å spre sannheten, dere er goe!!! Jeg vil gjerne bidra, om jeg får? Jeg vil gjerne skrive artikkel med lenker, etter denne disposisjonen: Pavens tittel Pontifex Maximus er konge / yppersteprest tittelen til Babylons hersker. Første romerske hersker som tok tittelen var Julius Cæsar i 63 bc. Tittelen har vært båret av samtlige herskere over Rom siden. Navnet “Babylon” er av ordene “Bab” og “El” som betyr “Porten til Gud.” slik er faktisk Romerriket og Pavekirken Babylon. Formelt ble pavekirken avsluttet som statsmakt i 1798 da Napoleon fengslet Paven. Pave Pius XI fikk igjen stat av Mussolini i 1929. Romerriket ble formelt avsluttet da keiser Wilhelm av Det Hellige Tysk-Romerske riket. Hitler var klar på og søkte markere at hans 3. Rike var fortsettelsen av Det Hellige Tysk-Romerske rike. Hitler agerte i velsignelse av Pave Pius XI, han som fikk stat av Mussolini. Frimureriet er en religiøs bevegelse med opprinnelse i det gamle Babylon, øverste leder i frimurer i et er Pontifex Maximus, dvs Paven. De revolusjonære i Russland fikk sin trening / opplæring av frimurere i USA, og revolusjonen ble finansiert av finans huset Kuhn og Loeb, som nå heter Chase Manhattan Bank. Kuhn er det jødiske preste navnet. Pave Pius stod således bak Den Russiske revolusjon, Mussolini, Hitler og endel andre. Det er på grunnlag kriger, så som 1 og 2 verdenskrig, at FN kom til. Da paven besøkte USA og FN september 2015 ble han hyllet av Generalsekretær for FN, Ban Ki Moon, å være moralsk autoritet. Dvs at Paven er autoritet over / sjefen av FN. Alle medlemslandene avsa seg sin suverenitet ved innmeldingen i FN. Paven eier således formelt hele verden, han vant den ved krig. Norge var som kjent under England da Norge ble innmeldt i FN, dvs av England, eller mer korrekt; Storbritannia, for det finnes ikke noen stat som heter England. Kronen av England derimot, finnes, den er eiet av Pontiff og Rome, dvs Paven, den er forvaltet av en trust med adresse i City of London, forvalterne er frimureriet og The Bar, dvs advokatenes relgiøse ledelse. Mange er ikke klar over at advokatene er en religiøs organisasjon under Paven. Norsk advokatforening (undret deg over hva_de er forenet for eller i mot?) er det norske underkapittelet til The Bar Association. Ingen får bli jurist eller advokat i Norge uten å avlegge troskapsed til faget / standen, -mer presist “to the Bar.”

  • Kjell Erik, dette er tema vi absolutt bør få belyst, så opprett en brukerkonto og ta kontakt når artikkelen er ferdig skrevet. Har den “kjøtt på benene” så så publiserer vi den. 🙂

  • På den annen side Pål, kan vi bare la faktaene stå her i kommentarfeltet, og så kan leserne selv finne kildebelegget.

  • Takk Rainer. Og selv takk for ditt eget gode bidrag i folkeopplysingens tjeneste. Stå på 🙂

 5. Siden jeg har studier på BI / nmh bak meg, vil jeg gjerne få tilføye av Norge sine fond er stillet til sikkerhet for lån / er belånt langt opp på pipa. Det betyr at NÅR fondene dunster vekk i finanskollaps, vil gjelden bestå. Dertil er fondene sikkerhet / gjeld i form av pensjonsforpliktelser. Så si fondene er på 7000 milliarder, utgjør de bunnløs gjeld på 14000 milliarder etter nært forestående finanskollaps. Dertil kommer selvsagt underdekningen på pensjoner, ca 1500 milliarder, pluss enda en milliard på forpliktelser til migrantene, totalt ca 16500 milliarder. Det er en festlig arv fra Gahr Støre sin generasjon ledere til våre barn.

 6. Takk for opplysningene,nå får vi bare håpe og tro at brorparten av folket stiller seg selv de riktige spørsmålene.Uansett hvor jævlig svarene blir.Jeg har alt gått ut med rop om samling og planlegging,i regi av ett par sentrale figurer,som er glad i sitt Fedreland,og tilsammen kan vi muligens få koordinert oss litt.For det vil ikke under noen omstendighet komme på tale å sette seg ned og resignere.Uansett hvor dårlig oddsen blir.1.Koordinator=kvinne,H.H.R.Mvh olej (NMI)Notodden 22.05.2017

 7. En helt naturlig og riktig handling ifra myndighetene i Østerrike.Ikke en dag for tidlig å forby dette plagget,som vel kan skremme vettet av langt flere enn eksempelvis bankfunksjonærer.Direkte galskap,som ikke har noe med relgion og gjøre,men ett plagg prakket på kvinner ifra endel land fra arabiske terrorvelde.Her i Norge,og størtstedelen av Europa,er landets myndigheter enten bundet av avtaler gjort med dette/disse land rundt 1992/93 årene,eller ledere som om ikke lenge vil måtte bli vraket til fordel for folk (politikere) som ikke styres av å måtte bli innlemmet i den nye “verdensorden”og den nye “verdensrelgionen”,som Soros og co med Pavens velsignelse prøver å innføre,og det uten at det knapt nok kommer en notis i de europeiske medier,som igjen styres av den radikale “uskyldsrene”venstresiden,der folket som spør og lurer på hva som skjer,er bannlyst og stemplet rasister og annet.Alt etter som det passer der vinden blåser til beste for disse.Skremmende og historiske tider blir skrevet,men av hvem?

 8. For ca 3 uker siden var jeg totalt uvitende om Agenda 2030 og det globale nettverket rundt om i verden som støtter opp og prosederer fremdriften i denne helt vannvittige plan.Det er mange år siden jeg sluttet å tro på en politiker. de siste årene har det fremkommet så mye tunge bevis på at ledende politikere helt klart er landssvikere og så absolutt må de ikke slippe unna men stilles for riksrett. Det er bare det at det er ikke lett og få satt igang den prosessen fordi hele statsapparatet er gjennomsyra av korrupte indoktrinerte lydige slaver under Agenda 2030. Det er nok folket som må våkne og forstå dette meget alvorlige overgrep som er iscenesatt og truer menneskeheten som vi kjenner den. Etter siste krigen var det mange som sviktet fedrelandet og støttet nazistene. mange ble straffet for sitt landssvik men også mange som ikke ble det av ulike årsaker. av de sistnevnte har jeg hørt historier om at mange fikk nok sin straff likevel. Borte ble de ihvertfall mange av dem. Noen ble åpenlyst drept andre forsvant for eksempel på “fisketur” Vi skylder våre barn og deres etterkommende slekter og nedkjempe disse kreftene som i det skjulte har klart og komme altfor langt allerede. Jeg tror på fremtiden og at utmelding av EØS og andre steder som kun er verktøy for å gjennomføre Agenda 2030 og selvfølgelig ikke bli EU medlemmer. Ganske utrolig at våre politikere har klart og holde sitt landssvik hemmelig i så mange år men også det at de deltar over en lav sko og faktisk øker sin deltagelse og rundlurer befolkningen med løgner og velregisserte produserte fake news. jeg tror “grotte ulykken” og den massive media dekningen i altfor mange land ble til for å fjerne fokuset på den intense møtevirksomhet som foregår nettopp i disse dager. Vår statsminister Erna Solberg skal den 16/7-2018 rapportere inn Norges fremdrift og status i Agenda 2030
  Agenda 2030 er så vannvittig at det er viktig at befolkningen leser den og forstår at det ikke er science-fiction men et ekte dokument og en plan som vil endre alt vi kjenner til nå, den er en meget alvorlig trussel for menneskets eksistens. Jeg oppfordrer daglig på sosiale nettverk folk om å lese og søke informasjon. En endring av det politiske systemet/modellen i Norge må på plass da det vi benytter i dag er uopprettelig ødelagt

8 Trackbacks / Pingbacks

 1. Prøverørs-politikere og flyktningekaos | Jostemikk
 2. FN’s Agenda 2030 – Rystende FAKTA myndigheter og media holder skjult for befolkningen | Norgesaksjonen
 3. Paris Falsk Flagg Terror 13.11.15: Terrorløken i flere lag – denne gangen med hovedformål å true statsledere til holde formasjonen i FN Agenda 2030 (NWO) marsjen. | Norgesaksjonen
 4. Orbán: Forræderi bak innvandringen til Europa | Norgesaksjonen
 5. Filmserien Hunger Games – Din fremtidige slavetilværelse under VERDENSREGJERINGEN – den kommende FN-styrte NEW WORLD ORDER (FN’s Agenda 2030) | Norgesaksjonen
 6. Jonas Gahr Støre om «Global Governance for Health» (Agenda 21/2030) – «I am pretty sure that the next government….if there is a next government…» | Norgesaksjonen
 7. Arbeiderpartiregjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting – En ULOVLIG regjering, og et ULOVLIG storting. – Norgesaksjonen
 8. FN skal fremover diktere våre barns «utdannelse» (les: indoktrinering) slik at de kan bli gode hjernevaskede globalister og «Global Citizens» – Nasjonalstaten skal undergraves fra innsiden, ved hjelp av DINE Agenda 21 indokt

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*