Den SKJULTE STORPOLITISKE AGENDA bak flyktningekrisen – og hvorfor dette bør lede til et nytt LANDSSVIKOPPGJØR!

Det som foregår er planlagt storpolitisk voldtekt av folk og nasjoner - steng grensene NÅ!

The Resurrection (La Resurrezione) is an 800-quintal (8 metric ton) bronze/copper-alloy sculpture by Pericle Fazzini in the Paul VI Audience Hall in Rome.
The Resurrection (La Resurrezione) is an 800-quintal (8 metric ton) bronze/copper-alloy sculpture by Pericle Fazzini in the Paul VI Audience Hall in Rome.

Er du gobalismekritiker og klimarealist, så er du antakelig ikke velkommen her, med mindre du står anklaget for klimakjetteri.

Earth Constitution – Global Council – Planetary Court

PAVEN og VATIKANETS ROLLE I NWO:  Romerriket ble ikke oppløst, det ble bare reorganisert og hovedsetet flyttet til Vatikanet.  Paven har fremdeles tittelen “Pontifex Maximus” (Cæsar), og Paven og Vatikanet anser fremdeles at hele verden er deres eiendom.  Vatikanet har nå fremlagt forslag om opprettelse av Earth Constitution, Global Council og Planetary Court, som i realiteten skal flytte ALL MAKT fra nasjonalstatene til den FN-styrte verdensregjering. Kommer tilbake til dette om litt…..


Global Warming/Climate Change, Geoengineering og Global Weather Warfare

På samme vis som statsfabrikert terrorisme aktivt tas i bruk for å manipulere verdens befolkning til å akseptere agendaer befolkningen aldri ville tilladt dersom disse agendaer hadde vært behandlet via åpne demokratiske prosesser, på samme vis brukes FABRIKERT CLIMATESCARE som del av den samme terrortaktikk for å manipulere befolkningen.

Dette kapittel skal demonstrere dette med all tydelighet, og vi skal vise hvordan den pågående Geoengineering/Weather Warfare passer inn i dette bildet, og hva planen er.

Gjennom hele den menneskelige historie har denne planeten vært forpestet av krefter som utrettelig arbeider for å skaffe seg globalt herredømme.  Det har gått litt opp og ned gjennom historien, men de gir aldri opp, og er det noe de ikke mangler så er det kreativitet og oppfinnsomhet.  De kakker hodene sammen i den ene tenketanken etter den andre, for å komme opp med nye løsninger og metoder for å overliste verdens befolkning.

En av disse tenketankene, og den mest betydningsfulle for igangsettelse av CLIMATESCARE som metode for å oppnå One World Government fikk navnet Club of Rome.  Club of Rome publiserte i 1991 en rapport med tittelen “The First Global Revolution” hvor det stod følgende:

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. All these dangers are caused by human intervention… The real enemy, then, is humanity itself.

Club of Rome’s “idéer” var dog ikke nye, men det var vel i overnevte rapport at disse idéer ble mer formalisert og “offentliggjordt” om en vil se det slik.  Siden da har det meste i den globale storpolitikken dreid seg om med alle midler å bløffe menneskeheten til å tro at verden er på tur å gå under grunnet menneskeskapt global oppvarming, og at vi derfor trenger en verdensregjering som kan berge oss alle fra oss selv, under påstanden om at samarbeid nasjonalstater i mellom aldri vil kunne fungere tilstekkelig effektivt og hurtig nok til å berge planeten fra undergangen.

Og oppvarmingen måtte være menneskeskapt må vite, for det er jo ikke mulig å skape en global gigantisk skatte-, avgifts- og lovreguleringsbusiness av naturlige klimavariasjoner.  Det vil jo heller ikke være mulig å besmitte hele menneskeheten med Stockholmsyndromet med mindre en med kraft og overbevisning kunne legge skylden på menneskeheten selv.

DET HELE ER SELVSAGT EN BLØFF:  Verifiserte rådata fra NASA, edruelig og etisk forsvarlig forskning bekrefter at vi ikke har hatt stigning i temperaturen de siste 18 år, og ytterligere forskning indikerer at vi tvert i mot kan være på vei mot en ny istid.

Den samme forskning dokumenterer periodiske svingninger i temperatur og CO2 i atmosfæren over millioner av år tilbake, og dokumenterer at vi bl.a hadde høyere middeltemperatur på jorda rundt 1930 enn vi har i dag.

Grønland var varmere for 80 år siden enn i dag

Vikingene dyrket korn på Grønland

Norsk forsker tror sola kan gå i dvale. Varsler ny «mini-istid» i Norge

I følge tidligere års skremselspropaganda fra Al Gore & Co burde alle nordmenn i dag stå til halsen i smeltevann fra polene og Grønnlandsisen. (Jeg legger ikke noe prestige i å “dunke beviser i hodet på leseren”.  Enhver som er interessert kan sette seg inn i dette selv, her er også en god artikkel å starte med: http://www.aftenbladet.no/meninger/Ny-rapport-gir-storre-rom-for-tvil-3266498.html)

Bløffmakerne har derfor skiftet taktikk (det var de jo nødt til å gjøre for ikke å drite seg fullstendig ut): “Anthropogenic Global Warming” omdøpes til CLIMATE CHANGE(*).

Mantraet er dog stadig Anthropogenic (menneskeskapt) Climate Change, men de har nå i det minste prøvd å dekke over gigantflausen, ved jevnt over å fjerne fokus på global oppvarming fra nyhetsoverskriftene.  En riktig genistrek fra makteliten, for nå kan skatte-, avgifts- og lovreguleringsbonanzaen fortsette uavhengig av om det blir varmere eller kaldere.  Mennesket har uansett skylda. (*)

Jeg skal komme tilbake til begrepet “climate change”, for det er reellt, men det skjer altså i hele solsystemet samtidig, og skyldes altså helt andre fenomener enn VANLIG/NORMAL menneskelig aktivitet.  Dette får vi selvfølgelig ikke høre mye om, og folks uvitenhet utnyttes så maksimalt i denne agendaens tjeneste, bl.a ved at de naturlig forekommende klimaendringer i hele solsystemet, i det skjulte og med teknologiske metoder og verktøyer søkes FORSTERKET og INTENSIVERT via en FULLSTENDIG UNORMAL AKTIVITET vi i resten av dette kapittel skal omtale.

SKUESPILLET FORTSETTER:  Selv om begrepet “global oppvarming” benyttes minimalt, så kjøres de psykologiske manipulasjonsmetoder og mekanismer videre for full kraft. De aller fleste mennesker, over alt på kloden, har sakte men sikkert blitt tilvendt å se følgende scenario utspille seg i atmosfæren:

chemtrails-switzerland1-702x336

Dette er den velgjørende maktelite som over hele verden sprayer oss alle fra fly som om vi er insekter på en åker. Atmosfæren sprayes full av nanopartikler, aluminium, barium, strontium og diverse annet “snadder” for – som det hevdes – å “reflektere solstrålene tilbake ut i verdensrommet for å motvirke global oppvarming”.

Dette kalles på teknisk språk for Solar Radiation Management (SRM).  Aktiviteten, teknologiene og patentene er offenlig kjent og tilgjengelig for allmenheten, aktiviteten dokumenteres daglig på video og bilder av hundredevis og tusenvis av aktivister verden over, og foregår nå i tett på full skala globalt.  Det kan vi alle se! Men vi lever som du antakelig nå forstår i et samfunn som har mest til felles med eventyret KEISERENS NYE KLÆR, for samtidig som menneskeheten verden over observerer og protesterer mot aktiviteten, så har vi myndigheter, miljøbevegelser, værtjenestene, forsvaret og media som krampaktig nekter for at det foregår.

Det innrømmes dog at det pågår “lokale enkeltforsøk her og der” for å teste ut teknologien og metodene.  Regjeringen har her publisert et dokument de kaller “siste-utvei-teknologier“, hvor den groteske, globale og i full skala pågående aktiviteten forsøkes bortforklart og fremstilt som noe som “kun vil bli tatt i bruk en gang i fremtiden, som siste utvei for å berge planeten“.

Et google-søk gir deg tusenvis og atter tusenvis av bilder av typen nedenfor, som dokumenterer de mange “lokale kontrollerte enkeltforsøk her og der”.

screenshot-www google no 2015-11-06 00-42-22

Til og med våre barn undergår kontstant sublim indoktrinering via BARNE-TV og TEGNEFILM for at de skal vokse opp i troen på at en himmel full av kjemikaliestriper og kjemisk tåke ER HELT NORMALT.

Hva tenker du om at våre barn på barnetv, i barnebøker, tegneserier, pc-spill og videoer indoktrineres til å tro at en himmel full av kjemikalietåke og chemtrailstriper er NORMALT?

Min favoritt: Lille Jack på NRK. Det er simpelthen ikke mulig å finne en eneste episode som ikke er stappfull av sublim chemtrailsprogrammering. Nesten HVER ENESTE SCENE i HVER EPISODE er forpestet med denne type indoktrinering.
Min favoritt: Lille Jack på NRK. Det er simpelthen ikke mulig å finne en eneste episode som ikke er stappfull av sublim chemtrailsprogrammering. Nesten HVER ENESTE SCENE i HVER EPISODE er forpestet med denne type indoktrinering. Hvem har beordret dette…Gro Harlem Brundtland?

And you haven’t seen ANYTHING yet! – det du nå skal få se er grotesk – BEYOND BELIEF!

Det følgende er en 16 minutters video sammenfattet av et (eller flere) høyst oppegående medmennesker.  Videoen er en kompilasjon av eksempler på at chemtrailskondisjoneringen nå brukes OVER ALT, i produktreklamer, i filmer for voksne, krimserier, dokumentarer, underholdning, i filmer for barn, tegneserier, animasjonsfilm, videospill, pc-spill, oppslagstavler, til og med på VISA/kredittkort etc. etc.  Hele vår “mediavirkelighet” er gjennomsyret av svineriet.  Det er omtrent umulig å se på TV, bla i et magasin, lese avisen, gå på “nettet” uten å bli SERVERT en eller annen scene med CHEMTRAILSTRIPER/KJEMIKALIETÅKE på himmelen i bakgrunnen.  Vi er nødt til å stille spørsmålet: Hvorfor er de så DESPERAT og ENORMT PÅTRENGENDE for å få oss alle til å tro at geoengineering/chemtrailspraying er et helt normalt fenomen? Denne vidtrekkende og allestedsnærværende chemtrailskondisjoneringen er rett og slett GROTESK!

Hvor oppegående kan en sies å være, dersom en nå enda ikke forstår at vi alle utsettes for illevarslende, æreløs, nederdrektig, høykriminell systematisk indoktrinering og hjernevask – INFAM SOCIAL ENGINEERING?

Denne hjernevasken har nå også blitt del av barnas opplæring og skolehverdag.  På tide å studere skolebøkene til barna dine?

I Dagsavisen i 2003 stod vår daværende statssekretær i Justisdepartement, Jørn Holme, frem med følgende uttalelse: “Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet“.  Holme ble senere sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Per-Aslak Ertresvåg viser Dagsavisen hvor Jørn Holme formidler dypstatens hat mot demokratiske aktivister
Per-Aslak Ertresvåg viser Dagsavisen hvor Jørn Holme formidler dypstatens hat mot demokratiske aktivister

Vi må virkelig spørre: HVEM sitt rike var det statssekretær Jørn Holme egentlig snakket om?  Pavens Nye Verdensrike?  Eller det norske folks?  Hvem er det som EGENTLIG truer sikkerhet til det norske folks rike, globalistene, eller globaliseringskritikerne?

Dette underkapittel har ikke til hovedformål å levere dokumentasjon på den pågående flyspraying/geoengineering og værkrigføring.  Jeg tar det for gitt at oppegående mennesker vil være seg sitt ansvar bevisst, og selv søke opp disse beviser på nettsider som f.eks geoengineeringwatch.org som er en av de beste kilder for denne type informasjon.

On August 14th, 2015, there was a major event in Northern California that was organized for the purpose of exposing and halting the global climate engineering programs that are decimating our planet and the entire web of life. Numerous experts spoke out at this event including attorneys, former government scientists, a former defense industry technician, former military personnel, a prominent Northern California Neurologist, and a CEO for one of the largest environmental and engineering consulting firms in the world. Approximately 1000 people attended this event. The video above is the primary PowerPoint informational presentation given at the event, “Engineering Earth, Exposing The Global Climate Modification Assault”. This presentation was given by Dane Wigington, lead researcher for geoengineeringwatch.org.

En mer fagteknisk kilde finner du på Climate Change Sense.  Her får du også en oppstilling og “diskusjon” av disputten mellom klimaskremmerne og klimaskeptikerne.  FN’s klimapanel IPCC får kraftig på puklet, mildt sagt.

Det finnes også et par artikler om dette her på nettsiden, f.eks:

Klimaforsker, professor Tim Lenton: “Dagens pågående geoengineering er et UKONTROLLERT eksperiment”

Amerikansk kongressrapport fra 1978 bekrefter og ytterligere avslører GLOBAL GEOENGINEERING (Forbrytelse mot menneskeheten)

Her et par utmerkede artikler fra GlobalResearch:

Chemtrails Exposed: A History of the New Manhattan Project

Global Warming and the Ideology of Anthropogenic (Human Caused) Climate Change

The Ultimate Weapon of Mass Destruction: “Owning the Weather” for Military Use

Illustrerende artikler fra Nyhetsspeilet (bl.a bilder av sprayingen over Norge)

Det er altså snakk om en AGENDA, som er så AVSKYELIG at den må gjennomføres via fullstendig udemokratiske metoder, i det skjulte og ved hjelp av triks, knep, sensur, hemmelighold, manipulering, hjernevask, latterliggjøring/terrorisering/fengsling/tvangsmedisinering og drap av varslere og aktivister, social engineering, statsfabrikert terrorisme og forbrytelser mot menneskeheten over flere tiår.

Det er altså en liten eliteklikk på jorda som GJØR HVA FAEN DE VIL med menneskeheten og jorda, utelukkende i tråd med egne idealer og ønsker, hvor menneskeheten som helhet IKKE ER INVITERT MED på hverken diskusjoner eller avgjørelser.

Som resten av artikkelen viser, så kan dette også skyldes at store deler av menneskeheten planlegges å ikke lengre få være med som passasjerer på romskipet jorda i neste fase.  Vi skal kraftig reduseres i antall, og da behøver en heller ikke lytte til hva vi mener om saken, ikke sant?

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

22 Comments

 1. Takk for den omfattende jobben du her har gjort for å gi folk muligheten til å lære om disse bedrøvelige overgrepene mot Europas befolkning, Pål. Dette var bra.

  • Hei Jostemikk, og takk for støttende kommentar. Og ikke minst takk for den kjempeinspirasjon du og din egen blogg gir meg. Du har skrevet en masse relevant stoff i forbindelse med disse ting, som burde vært fast innslag på nyhetene hver eneste dag. Jeg skal hjelpe til så godt jeg kan ved å bake dine artikler inn her på siden. Nå må det norske folk våkne opp fra tornerosesøvnen og oppdage at de “ledes” av et kobbel landsvikere og høykriminelle.

 2. Bra artikkel. Har delt det meste jeg har kommet over de siste par årene, men har inntrykk av at folk ikke vil forstå. Dess mer akademisk bakgrunn dess mer trangsynt. Som f eks hvorfor ikke de viser det på nyhetene. Tenker mest på barn og barnebarn som må oppleve elendigheten. Triste saker, men takk for en fin artikkel på norsk som jeg allerede har delt. Håper bare at folk våkner i et raskere tempo.

  • Selv takk for at du deler og kommenterer. Det du nevner med barna opptar også meg. Det er villt å tenke på hvilken slaveplanet vi passivt og ryggradsløst overlater til kommende generasjoner. Det er helt klart snakk om en skjult illevarslende og menneskefiendlig agenda, når til og med barna må indoktrineres ved hjelp av sublim programmering i barnetv og tegnefilm for at de skal bli fremtidens forsvarere av en verdensregjering, noe jeg snart vil tilføye i artikkelen under kapitlet Global Warming/Climate Change, Geoengineering og Global Weather Warfare.

 3. Det har jeg lest så langt er skremmende, men jeg betviler ikke sannheten i innholdet. Har lenge hatt en forutanelse at “vi er inne i de siste tider”, , og når jeg har spurt teologene jeg kjenner har de svart :, nei det tror jeg ikke…nettprestene f.eks kan IKKE gi meg bibelreferanser som understøtter sin oppfatning, det ville beroliget meg. Jeg tenker på de to jentene jeg har som er snart 20 år, og hvordan deres verden vil fortone seg etter mitt jordiske liv er over. Jeg tenker på hva vi kan gjøre for å kjempe imot den ondskapen som er menneskefientlig, sadistisk, rå og brutal.

  • Ja, det går mer og mer opp for meg hvor uhyggelig det hele egentlig er. Jeg er ikke oppvokst med bibelvers, men utelukker ikke at det kan være noe i bibelens avdvarsler som ofte siteres. Det jeg opplever som mest uhyggelig er det jevne menneskets totale ignoranse (altså selvvalgt uvitenhet) og likegyldighet. Nå kan det være at slik selvvalgt ignoranse og likegyldighet er del av den livets skole enkeltmennesket må gjennom, det er bare så forbannet trasig at vi ALLE vil få smake konsekvensene, med mindre nok mange av oss tar ansvar og stopper utviklingen. Jeg har tro på at vi er i stand til det, men usikker på om vi blir MANGE NOK som oppdager at de både kan og må gjøre noe.

 4. Hei Pål og Alex Michael, kjempe innsats med å spre sannheten, dere er goe!!! Jeg vil gjerne bidra, om jeg får? Jeg vil gjerne skrive artikkel med lenker, etter denne disposisjonen: Pavens tittel Pontifex Maximus er konge / yppersteprest tittelen til Babylons hersker. Første romerske hersker som tok tittelen var Julius Cæsar i 63 bc. Tittelen har vært båret av samtlige herskere over Rom siden. Navnet “Babylon” er av ordene “Bab” og “El” som betyr “Porten til Gud.” slik er faktisk Romerriket og Pavekirken Babylon. Formelt ble pavekirken avsluttet som statsmakt i 1798 da Napoleon fengslet Paven. Pave Pius XI fikk igjen stat av Mussolini i 1929. Romerriket ble formelt avsluttet da keiser Wilhelm av Det Hellige Tysk-Romerske riket. Hitler var klar på og søkte markere at hans 3. Rike var fortsettelsen av Det Hellige Tysk-Romerske rike. Hitler agerte i velsignelse av Pave Pius XI, han som fikk stat av Mussolini. Frimureriet er en religiøs bevegelse med opprinnelse i det gamle Babylon, øverste leder i frimurer i et er Pontifex Maximus, dvs Paven. De revolusjonære i Russland fikk sin trening / opplæring av frimurere i USA, og revolusjonen ble finansiert av finans huset Kuhn og Loeb, som nå heter Chase Manhattan Bank. Kuhn er det jødiske preste navnet. Pave Pius stod således bak Den Russiske revolusjon, Mussolini, Hitler og endel andre. Det er på grunnlag kriger, så som 1 og 2 verdenskrig, at FN kom til. Da paven besøkte USA og FN september 2015 ble han hyllet av Generalsekretær for FN, Ban Ki Moon, å være moralsk autoritet. Dvs at Paven er autoritet over / sjefen av FN. Alle medlemslandene avsa seg sin suverenitet ved innmeldingen i FN. Paven eier således formelt hele verden, han vant den ved krig. Norge var som kjent under England da Norge ble innmeldt i FN, dvs av England, eller mer korrekt; Storbritannia, for det finnes ikke noen stat som heter England. Kronen av England derimot, finnes, den er eiet av Pontiff og Rome, dvs Paven, den er forvaltet av en trust med adresse i City of London, forvalterne er frimureriet og The Bar, dvs advokatenes relgiøse ledelse. Mange er ikke klar over at advokatene er en religiøs organisasjon under Paven. Norsk advokatforening (undret deg over hva_de er forenet for eller i mot?) er det norske underkapittelet til The Bar Association. Ingen får bli jurist eller advokat i Norge uten å avlegge troskapsed til faget / standen, -mer presist “to the Bar.”

  • Kjell Erik, dette er tema vi absolutt bør få belyst, så opprett en brukerkonto og ta kontakt når artikkelen er ferdig skrevet. Har den “kjøtt på benene” så så publiserer vi den. 🙂

  • På den annen side Pål, kan vi bare la faktaene stå her i kommentarfeltet, og så kan leserne selv finne kildebelegget.

  • Takk Rainer. Og selv takk for ditt eget gode bidrag i folkeopplysingens tjeneste. Stå på 🙂

 5. Siden jeg har studier på BI / nmh bak meg, vil jeg gjerne få tilføye av Norge sine fond er stillet til sikkerhet for lån / er belånt langt opp på pipa. Det betyr at NÅR fondene dunster vekk i finanskollaps, vil gjelden bestå. Dertil er fondene sikkerhet / gjeld i form av pensjonsforpliktelser. Så si fondene er på 7000 milliarder, utgjør de bunnløs gjeld på 14000 milliarder etter nært forestående finanskollaps. Dertil kommer selvsagt underdekningen på pensjoner, ca 1500 milliarder, pluss enda en milliard på forpliktelser til migrantene, totalt ca 16500 milliarder. Det er en festlig arv fra Gahr Støre sin generasjon ledere til våre barn.

 6. Takk for opplysningene,nå får vi bare håpe og tro at brorparten av folket stiller seg selv de riktige spørsmålene.Uansett hvor jævlig svarene blir.Jeg har alt gått ut med rop om samling og planlegging,i regi av ett par sentrale figurer,som er glad i sitt Fedreland,og tilsammen kan vi muligens få koordinert oss litt.For det vil ikke under noen omstendighet komme på tale å sette seg ned og resignere.Uansett hvor dårlig oddsen blir.1.Koordinator=kvinne,H.H.R.Mvh olej (NMI)Notodden 22.05.2017

 7. En helt naturlig og riktig handling ifra myndighetene i Østerrike.Ikke en dag for tidlig å forby dette plagget,som vel kan skremme vettet av langt flere enn eksempelvis bankfunksjonærer.Direkte galskap,som ikke har noe med relgion og gjøre,men ett plagg prakket på kvinner ifra endel land fra arabiske terrorvelde.Her i Norge,og størtstedelen av Europa,er landets myndigheter enten bundet av avtaler gjort med dette/disse land rundt 1992/93 årene,eller ledere som om ikke lenge vil måtte bli vraket til fordel for folk (politikere) som ikke styres av å måtte bli innlemmet i den nye “verdensorden”og den nye “verdensrelgionen”,som Soros og co med Pavens velsignelse prøver å innføre,og det uten at det knapt nok kommer en notis i de europeiske medier,som igjen styres av den radikale “uskyldsrene”venstresiden,der folket som spør og lurer på hva som skjer,er bannlyst og stemplet rasister og annet.Alt etter som det passer der vinden blåser til beste for disse.Skremmende og historiske tider blir skrevet,men av hvem?

 8. For ca 3 uker siden var jeg totalt uvitende om Agenda 2030 og det globale nettverket rundt om i verden som støtter opp og prosederer fremdriften i denne helt vannvittige plan.Det er mange år siden jeg sluttet å tro på en politiker. de siste årene har det fremkommet så mye tunge bevis på at ledende politikere helt klart er landssvikere og så absolutt må de ikke slippe unna men stilles for riksrett. Det er bare det at det er ikke lett og få satt igang den prosessen fordi hele statsapparatet er gjennomsyra av korrupte indoktrinerte lydige slaver under Agenda 2030. Det er nok folket som må våkne og forstå dette meget alvorlige overgrep som er iscenesatt og truer menneskeheten som vi kjenner den. Etter siste krigen var det mange som sviktet fedrelandet og støttet nazistene. mange ble straffet for sitt landssvik men også mange som ikke ble det av ulike årsaker. av de sistnevnte har jeg hørt historier om at mange fikk nok sin straff likevel. Borte ble de ihvertfall mange av dem. Noen ble åpenlyst drept andre forsvant for eksempel på “fisketur” Vi skylder våre barn og deres etterkommende slekter og nedkjempe disse kreftene som i det skjulte har klart og komme altfor langt allerede. Jeg tror på fremtiden og at utmelding av EØS og andre steder som kun er verktøy for å gjennomføre Agenda 2030 og selvfølgelig ikke bli EU medlemmer. Ganske utrolig at våre politikere har klart og holde sitt landssvik hemmelig i så mange år men også det at de deltar over en lav sko og faktisk øker sin deltagelse og rundlurer befolkningen med løgner og velregisserte produserte fake news. jeg tror “grotte ulykken” og den massive media dekningen i altfor mange land ble til for å fjerne fokuset på den intense møtevirksomhet som foregår nettopp i disse dager. Vår statsminister Erna Solberg skal den 16/7-2018 rapportere inn Norges fremdrift og status i Agenda 2030
  Agenda 2030 er så vannvittig at det er viktig at befolkningen leser den og forstår at det ikke er science-fiction men et ekte dokument og en plan som vil endre alt vi kjenner til nå, den er en meget alvorlig trussel for menneskets eksistens. Jeg oppfordrer daglig på sosiale nettverk folk om å lese og søke informasjon. En endring av det politiske systemet/modellen i Norge må på plass da det vi benytter i dag er uopprettelig ødelagt

8 Trackbacks / Pingbacks

 1. Prøverørs-politikere og flyktningekaos | Jostemikk
 2. FN’s Agenda 2030 – Rystende FAKTA myndigheter og media holder skjult for befolkningen | Norgesaksjonen
 3. Paris Falsk Flagg Terror 13.11.15: Terrorløken i flere lag – denne gangen med hovedformål å true statsledere til holde formasjonen i FN Agenda 2030 (NWO) marsjen. | Norgesaksjonen
 4. Orbán: Forræderi bak innvandringen til Europa | Norgesaksjonen
 5. Filmserien Hunger Games – Din fremtidige slavetilværelse under VERDENSREGJERINGEN – den kommende FN-styrte NEW WORLD ORDER (FN’s Agenda 2030) | Norgesaksjonen
 6. Jonas Gahr Støre om «Global Governance for Health» (Agenda 21/2030) – «I am pretty sure that the next government….if there is a next government…» | Norgesaksjonen
 7. Arbeiderpartiregjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting – En ULOVLIG regjering, og et ULOVLIG storting. – Norgesaksjonen
 8. FN skal fremover diktere våre barns «utdannelse» (les: indoktrinering) slik at de kan bli gode hjernevaskede globalister og «Global Citizens» – Nasjonalstaten skal undergraves fra innsiden, ved hjelp av DINE Agenda 21 indokt

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*