Den SKJULTE STORPOLITISKE AGENDA bak flyktningekrisen – og hvorfor dette bør lede til et nytt LANDSSVIKOPPGJØR!

Det som foregår er planlagt storpolitisk voldtekt av folk og nasjoner - steng grensene NÅ!

Makteliten....hvem er det? Hierarkiet er som følger: Konger, dronninger og statsledere kysser Paven på hånden. Sjeldne bilder som dette indikerer strukturen videre OPPOVER i hierarkiet...
Makteliten….hvem er det? Hierarkiet er som følger: Konger, dronninger og statsledere kysser Paven på hånden. Sjeldne bilder som dette indikerer strukturen videre OPPOVER i hierarkiet…

Mange av oss har i flere tiår levd i villfarelsen om at USA’s og alierte lands imperialisme i hovedsak har dreid seg om å skaffe Vesten direkte kontroll med offerlandenes naturressurser, olje, mineraler, infrastruktur, bedrive regimevelting og utplassere sine militærbaser verden rundt for å “holde Russland og Kina vekk fra matfatet”.  Vel, dette har selvsagt vært en viktig del av “aktiviteten”, men ikke hovedformålet. Hovedformålet, som verdens høykriminelle maktelite ikke lengre anstrenger seg for å skjule, er nemlig å igangsette folkevandringer som skal ha til formål å rasere europeiske nasjonalstaters suverenitet og homogenitet, for å fasilitere og lette innføringen av den planlagte FN-styrte verdensregjering. Det er nemlig slik, at den planlagte FN-styrte verdensregjering, gjennom FN’s AGENDA 2030, har som mål å overta styring og eierskap med ALT på hele kloden, inklusive alle lands naturressurser.  En skjønner derfor at agendaen om innførelse av en verdensregjering har den høyste prioritet, for da vil verdens naturressurser likevel før eller siden havne under denne høykriminelle bandittgjengens kontroll.  Dette skal jeg vise i detaljer litt senere i artikkelen. Når vi så vet at det er den samme høykriminelle bandittgjengen som utpeker seg selv som verdensregjering, så forstår vi jo at imperialismeplottet er flerfoldige ganger værre enn hva de fleste av oss tidligere kunne forestille oss.  Nedenfor ser du deler av et sitat jeg skal komme tilbake til senere i artikkelen…

Insatiable Globocrats The UN grabs for power cited above are far from a complete list. The UN’s Law of the Sea Treaty (LOST) aims to give the UN authority over the planet’s oceans, coastal waters, fisheries, seabed oil and mineral wealth, and maritime traffic.

The elderly are useless eaters!
The elderly are useless eaters!

The UN’s World Health Organization and Food & Agriculture Organization are in charge of the Codex Alimentarius, the UN effort to regulate and take control over raw food, processed food, and semi-processed food, including vitamin and mineral supplements, herbs, and other nutritional products.

The list goes on and on — and on. If any human condition or domain of human activity, any potential “crisis,” or any particle or parcel of the Earth, sea, or sky has been overlooked by the UN, one can be sure the omission will soon be corrected, and that a new UN commission, agency, and/or treaty will soon be initiated to claim responsibility and jurisdiction over it.

Til tross for denne maktelitens nå åpne innrømmelser om hva de holder på med, så ser vi altså at de ulike europeiske lands ledere og rikspolitikere opptrer som om de ikke har fått med seg dette.  Det er jo et SKUESPILL UTEN SIDESTYKKE.  Faktum er at alle disse ledere og politikere VET hva som foregår og hva som er det endelige målet, og de er altså lydige medsammensvorne i det flyktningenarrespill som nå kjøres i fleisen på den europeiske befolkning. Dette inkluderer selvsagt våre norske “folkevalgte” rikspolitikere og landets “ledelse”. Forstår du nå bedre hvorfor jeg omtaler dem som landsvikere og folkesvikere? Forstår du nå hvilke planer disse folkene har for Norge, det norske folk og natturressursene i norsk territorialfarvann? Har du tenkt å fortsette å “stemme” på disse høyforræderiske bandittene, eller klarer du nå å se at det norske folk nå er nødt til å finne frem en helt annen type medisin?

The EU should “do its best to undermine” the “homogeneity” of its member states.

Peter Sutherland is a former Attorney General of Ireland, a non-executive chairman of Goldman Sachs International, and a former chairman of oil giant BP. He has also attended meetings of The Bilderberg Group. Pope Francis has appointed Sutherland as an adviser to the Administration of the Patrimony of the Holy See, which manages the Vatican’s investment and property portfolios, and he is on the advisory board of Opus Dei’s flagship graduate business school.
Peter Sutherland

James Perloff‘s teorier og konklusjoner (forrige side) bekreftes av FN’s (og den planlagte FN-styrte verdensregjerings) egen STATSDESTROYER Peter Sutherland, United Nations Special Representative of the Secretary-General, og initiativtaker til Global Forum on Immigration & Developement.  Under en høring i “Lords EU home affairs sub-commitee” skal han ha uttalt følgende: “The EU should “do its best to undermine” the “homogeneity” of its member states

…..og hvordan gjør man det, jo man deltar i terroristklubben som skaper flyktningekrisen og oversvømmer så de Europeiske land med flyktninger fra fremmede kulturer – akkurat hva som skjer nå.  Bankoligarken Sutherland, som er i tjeneste for blodlinjefamilienes dødsgrep om internasjonal politikk og finans, er tidligere styreformann for Goldman Sachs International, tidligere styreformann for oljegiganten British Petrolium, medlem av The Bilderberg Group. I tillegg til å være “on the advisory board” i Vatikanets jesuittreir Opus Dei, er han til alt overmål også utnevnt av Pave Francis som “an adviser to the Administration of the Patrimony of the Holy See, which manages the Vatican’s investment and property portfolios“.

Peter Sutherland uttaler seg altså 100% i samsvar med maktelitens steg for steg plan for innførelse av en FN styrt verdensregjering, og bekrefter således James Perloffs (og en drøss andres) konklusjoner og historiske etterforskning rundt maktelitens agenda og metoder for innførelse av en verdensregjering.

Så har vi supermilliardæren George Soros, tilhørende toppsjiktet i verdens maktelite, og en av hovedarkitektene bak den såkalte “Arab Spring”, de såkalte “fargerevolusjoner” og krisen i Ukraina. For å lese mer om George Soros klamme arkitekthånd og direkte involvering i invasjonen av Europa, og ikke minst raseringen av Midt-Østen og Nord-Afrika, les her, her, her, her og her.

http://steigan.no/2015/11/09/george-soros-sponser-migrasjonen-og-vil-oke-den/

Det er altså et komplett ferdig SAMFUNNSMASKINERI som er i gang med å realisere globalistenes syke plan, alt fra terrororganisasjonene USA, NATO, Israel, Saudi-Arabia, Tyrkia og disses øvrige alierte (inklusive de norske blodbadsglobalistene Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo & Co, som lydige ORDER FOLLOWERS under direktiver fra Washington var best i klassen med å bombe Libya tilbake til steinalderen) som SKAPER flyktningekrisen, til DISTRIBUSJONS og KOORDINERINGSAPPARATET under styring av FN som har til oppgave å sørge for at flyktningestrømmen tjener den overordnede globalistagenda maksimalt.

Alt er tilrettelagt ned til minste detalj, og arbeidsplanen har nå gått over på steroider. Europeiske politikere holder den europeiske befolkning totalt for narr. Norske politikere holder den norske befolkning totalt for narr!

På neste side belyser vi hvordan flyktningestrømmen er planlagt å tjene som HEGELIAN DIALECTIC katalysator og brekkstang for den globalistiske maktelites planlagte innføring av GLOBAL OBLIGATORISK BIOMETRISK IDENTIFISERING, et avgjørende viktig verktøy for å kunne innføre og drifte SLAVEPLANETEN 2.0.

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

22 Comments

 1. Takk for den omfattende jobben du her har gjort for å gi folk muligheten til å lære om disse bedrøvelige overgrepene mot Europas befolkning, Pål. Dette var bra.

  • Hei Jostemikk, og takk for støttende kommentar. Og ikke minst takk for den kjempeinspirasjon du og din egen blogg gir meg. Du har skrevet en masse relevant stoff i forbindelse med disse ting, som burde vært fast innslag på nyhetene hver eneste dag. Jeg skal hjelpe til så godt jeg kan ved å bake dine artikler inn her på siden. Nå må det norske folk våkne opp fra tornerosesøvnen og oppdage at de “ledes” av et kobbel landsvikere og høykriminelle.

 2. Bra artikkel. Har delt det meste jeg har kommet over de siste par årene, men har inntrykk av at folk ikke vil forstå. Dess mer akademisk bakgrunn dess mer trangsynt. Som f eks hvorfor ikke de viser det på nyhetene. Tenker mest på barn og barnebarn som må oppleve elendigheten. Triste saker, men takk for en fin artikkel på norsk som jeg allerede har delt. Håper bare at folk våkner i et raskere tempo.

  • Selv takk for at du deler og kommenterer. Det du nevner med barna opptar også meg. Det er villt å tenke på hvilken slaveplanet vi passivt og ryggradsløst overlater til kommende generasjoner. Det er helt klart snakk om en skjult illevarslende og menneskefiendlig agenda, når til og med barna må indoktrineres ved hjelp av sublim programmering i barnetv og tegnefilm for at de skal bli fremtidens forsvarere av en verdensregjering, noe jeg snart vil tilføye i artikkelen under kapitlet Global Warming/Climate Change, Geoengineering og Global Weather Warfare.

 3. Det har jeg lest så langt er skremmende, men jeg betviler ikke sannheten i innholdet. Har lenge hatt en forutanelse at “vi er inne i de siste tider”, , og når jeg har spurt teologene jeg kjenner har de svart :, nei det tror jeg ikke…nettprestene f.eks kan IKKE gi meg bibelreferanser som understøtter sin oppfatning, det ville beroliget meg. Jeg tenker på de to jentene jeg har som er snart 20 år, og hvordan deres verden vil fortone seg etter mitt jordiske liv er over. Jeg tenker på hva vi kan gjøre for å kjempe imot den ondskapen som er menneskefientlig, sadistisk, rå og brutal.

  • Ja, det går mer og mer opp for meg hvor uhyggelig det hele egentlig er. Jeg er ikke oppvokst med bibelvers, men utelukker ikke at det kan være noe i bibelens avdvarsler som ofte siteres. Det jeg opplever som mest uhyggelig er det jevne menneskets totale ignoranse (altså selvvalgt uvitenhet) og likegyldighet. Nå kan det være at slik selvvalgt ignoranse og likegyldighet er del av den livets skole enkeltmennesket må gjennom, det er bare så forbannet trasig at vi ALLE vil få smake konsekvensene, med mindre nok mange av oss tar ansvar og stopper utviklingen. Jeg har tro på at vi er i stand til det, men usikker på om vi blir MANGE NOK som oppdager at de både kan og må gjøre noe.

 4. Hei Pål og Alex Michael, kjempe innsats med å spre sannheten, dere er goe!!! Jeg vil gjerne bidra, om jeg får? Jeg vil gjerne skrive artikkel med lenker, etter denne disposisjonen: Pavens tittel Pontifex Maximus er konge / yppersteprest tittelen til Babylons hersker. Første romerske hersker som tok tittelen var Julius Cæsar i 63 bc. Tittelen har vært båret av samtlige herskere over Rom siden. Navnet “Babylon” er av ordene “Bab” og “El” som betyr “Porten til Gud.” slik er faktisk Romerriket og Pavekirken Babylon. Formelt ble pavekirken avsluttet som statsmakt i 1798 da Napoleon fengslet Paven. Pave Pius XI fikk igjen stat av Mussolini i 1929. Romerriket ble formelt avsluttet da keiser Wilhelm av Det Hellige Tysk-Romerske riket. Hitler var klar på og søkte markere at hans 3. Rike var fortsettelsen av Det Hellige Tysk-Romerske rike. Hitler agerte i velsignelse av Pave Pius XI, han som fikk stat av Mussolini. Frimureriet er en religiøs bevegelse med opprinnelse i det gamle Babylon, øverste leder i frimurer i et er Pontifex Maximus, dvs Paven. De revolusjonære i Russland fikk sin trening / opplæring av frimurere i USA, og revolusjonen ble finansiert av finans huset Kuhn og Loeb, som nå heter Chase Manhattan Bank. Kuhn er det jødiske preste navnet. Pave Pius stod således bak Den Russiske revolusjon, Mussolini, Hitler og endel andre. Det er på grunnlag kriger, så som 1 og 2 verdenskrig, at FN kom til. Da paven besøkte USA og FN september 2015 ble han hyllet av Generalsekretær for FN, Ban Ki Moon, å være moralsk autoritet. Dvs at Paven er autoritet over / sjefen av FN. Alle medlemslandene avsa seg sin suverenitet ved innmeldingen i FN. Paven eier således formelt hele verden, han vant den ved krig. Norge var som kjent under England da Norge ble innmeldt i FN, dvs av England, eller mer korrekt; Storbritannia, for det finnes ikke noen stat som heter England. Kronen av England derimot, finnes, den er eiet av Pontiff og Rome, dvs Paven, den er forvaltet av en trust med adresse i City of London, forvalterne er frimureriet og The Bar, dvs advokatenes relgiøse ledelse. Mange er ikke klar over at advokatene er en religiøs organisasjon under Paven. Norsk advokatforening (undret deg over hva_de er forenet for eller i mot?) er det norske underkapittelet til The Bar Association. Ingen får bli jurist eller advokat i Norge uten å avlegge troskapsed til faget / standen, -mer presist “to the Bar.”

  • Kjell Erik, dette er tema vi absolutt bør få belyst, så opprett en brukerkonto og ta kontakt når artikkelen er ferdig skrevet. Har den “kjøtt på benene” så så publiserer vi den. 🙂

  • På den annen side Pål, kan vi bare la faktaene stå her i kommentarfeltet, og så kan leserne selv finne kildebelegget.

  • Takk Rainer. Og selv takk for ditt eget gode bidrag i folkeopplysingens tjeneste. Stå på 🙂

 5. Siden jeg har studier på BI / nmh bak meg, vil jeg gjerne få tilføye av Norge sine fond er stillet til sikkerhet for lån / er belånt langt opp på pipa. Det betyr at NÅR fondene dunster vekk i finanskollaps, vil gjelden bestå. Dertil er fondene sikkerhet / gjeld i form av pensjonsforpliktelser. Så si fondene er på 7000 milliarder, utgjør de bunnløs gjeld på 14000 milliarder etter nært forestående finanskollaps. Dertil kommer selvsagt underdekningen på pensjoner, ca 1500 milliarder, pluss enda en milliard på forpliktelser til migrantene, totalt ca 16500 milliarder. Det er en festlig arv fra Gahr Støre sin generasjon ledere til våre barn.

 6. Takk for opplysningene,nå får vi bare håpe og tro at brorparten av folket stiller seg selv de riktige spørsmålene.Uansett hvor jævlig svarene blir.Jeg har alt gått ut med rop om samling og planlegging,i regi av ett par sentrale figurer,som er glad i sitt Fedreland,og tilsammen kan vi muligens få koordinert oss litt.For det vil ikke under noen omstendighet komme på tale å sette seg ned og resignere.Uansett hvor dårlig oddsen blir.1.Koordinator=kvinne,H.H.R.Mvh olej (NMI)Notodden 22.05.2017

 7. En helt naturlig og riktig handling ifra myndighetene i Østerrike.Ikke en dag for tidlig å forby dette plagget,som vel kan skremme vettet av langt flere enn eksempelvis bankfunksjonærer.Direkte galskap,som ikke har noe med relgion og gjøre,men ett plagg prakket på kvinner ifra endel land fra arabiske terrorvelde.Her i Norge,og størtstedelen av Europa,er landets myndigheter enten bundet av avtaler gjort med dette/disse land rundt 1992/93 årene,eller ledere som om ikke lenge vil måtte bli vraket til fordel for folk (politikere) som ikke styres av å måtte bli innlemmet i den nye “verdensorden”og den nye “verdensrelgionen”,som Soros og co med Pavens velsignelse prøver å innføre,og det uten at det knapt nok kommer en notis i de europeiske medier,som igjen styres av den radikale “uskyldsrene”venstresiden,der folket som spør og lurer på hva som skjer,er bannlyst og stemplet rasister og annet.Alt etter som det passer der vinden blåser til beste for disse.Skremmende og historiske tider blir skrevet,men av hvem?

 8. For ca 3 uker siden var jeg totalt uvitende om Agenda 2030 og det globale nettverket rundt om i verden som støtter opp og prosederer fremdriften i denne helt vannvittige plan.Det er mange år siden jeg sluttet å tro på en politiker. de siste årene har det fremkommet så mye tunge bevis på at ledende politikere helt klart er landssvikere og så absolutt må de ikke slippe unna men stilles for riksrett. Det er bare det at det er ikke lett og få satt igang den prosessen fordi hele statsapparatet er gjennomsyra av korrupte indoktrinerte lydige slaver under Agenda 2030. Det er nok folket som må våkne og forstå dette meget alvorlige overgrep som er iscenesatt og truer menneskeheten som vi kjenner den. Etter siste krigen var det mange som sviktet fedrelandet og støttet nazistene. mange ble straffet for sitt landssvik men også mange som ikke ble det av ulike årsaker. av de sistnevnte har jeg hørt historier om at mange fikk nok sin straff likevel. Borte ble de ihvertfall mange av dem. Noen ble åpenlyst drept andre forsvant for eksempel på “fisketur” Vi skylder våre barn og deres etterkommende slekter og nedkjempe disse kreftene som i det skjulte har klart og komme altfor langt allerede. Jeg tror på fremtiden og at utmelding av EØS og andre steder som kun er verktøy for å gjennomføre Agenda 2030 og selvfølgelig ikke bli EU medlemmer. Ganske utrolig at våre politikere har klart og holde sitt landssvik hemmelig i så mange år men også det at de deltar over en lav sko og faktisk øker sin deltagelse og rundlurer befolkningen med løgner og velregisserte produserte fake news. jeg tror “grotte ulykken” og den massive media dekningen i altfor mange land ble til for å fjerne fokuset på den intense møtevirksomhet som foregår nettopp i disse dager. Vår statsminister Erna Solberg skal den 16/7-2018 rapportere inn Norges fremdrift og status i Agenda 2030
  Agenda 2030 er så vannvittig at det er viktig at befolkningen leser den og forstår at det ikke er science-fiction men et ekte dokument og en plan som vil endre alt vi kjenner til nå, den er en meget alvorlig trussel for menneskets eksistens. Jeg oppfordrer daglig på sosiale nettverk folk om å lese og søke informasjon. En endring av det politiske systemet/modellen i Norge må på plass da det vi benytter i dag er uopprettelig ødelagt

8 Trackbacks / Pingbacks

 1. Prøverørs-politikere og flyktningekaos | Jostemikk
 2. FN’s Agenda 2030 – Rystende FAKTA myndigheter og media holder skjult for befolkningen | Norgesaksjonen
 3. Paris Falsk Flagg Terror 13.11.15: Terrorløken i flere lag – denne gangen med hovedformål å true statsledere til holde formasjonen i FN Agenda 2030 (NWO) marsjen. | Norgesaksjonen
 4. Orbán: Forræderi bak innvandringen til Europa | Norgesaksjonen
 5. Filmserien Hunger Games – Din fremtidige slavetilværelse under VERDENSREGJERINGEN – den kommende FN-styrte NEW WORLD ORDER (FN’s Agenda 2030) | Norgesaksjonen
 6. Jonas Gahr Støre om «Global Governance for Health» (Agenda 21/2030) – «I am pretty sure that the next government….if there is a next government…» | Norgesaksjonen
 7. Arbeiderpartiregjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting – En ULOVLIG regjering, og et ULOVLIG storting. – Norgesaksjonen
 8. FN skal fremover diktere våre barns «utdannelse» (les: indoktrinering) slik at de kan bli gode hjernevaskede globalister og «Global Citizens» – Nasjonalstaten skal undergraves fra innsiden, ved hjelp av DINE Agenda 21 indokt

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*