The Empire: Verdensregjeringen snakker åpent om seg selv

Jeg har nettopp besøkt nettsiden til The Club of Rome, etter en liten rundreise i Dr. John Coleman’s bok “Conspirators’ Hierarchy – The Story of the Committee of 300“, som fremlegger hans flere tiår lange etterforskning rundt hvem som egentlig sitter på toppen av verdens maktpyramide.  Club of Rome legger ikke skjul på hva som foregår, de omtaler seg selv og deres arbeidsgivere som “The Empire”.

Først litt kort om Coleman og hans bok, så videre til The Club of Rome

I 1992 publiserte Dr John Coleman boken “Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300“.  Med solid utdannelse, etterforskningserfaring fra CIA, og flere tiår med informasjonsinnsamling, “samtaler” og intervjuer, kunne Coleman til slutt identifisere de impliserte, og nøye dokumentere One World Government agendaen om verdensdominans og total kontroll. Boken kan leses online her.
Coleman oppsummerer Committe of 300 sitt formål på følgende vis:

“A One World Government and one-unit monetary system, under permanent non-elected hereditary oligarchists who self-select from among their numbers in the form of a feudal system as it was in the Middle Ages. In this One World entity, population will be limited by restrictions on the number of children per family, diseases, wars, famines, until 1 billion people who are useful to the ruling class, in areas which will be strictly and clearly defined, remain as the total world population.

There will be no middle class, only rulers and the servants. All laws will be uniform under a legal system of world courts practicing the same unified code of laws, backed up by a One World Government police force and a One World unified military to enforce laws in all former countries where no national boundaries shall exist. The system will be on the basis of a welfare state; those who are obedient and subservient to the One World Government will be rewarded with the means to live; those who are rebellious will simply be starved to death or be declared outlaws, thus a target for anyone who wishes to kill them. Privately owned firearms or weapons of any kind will be prohibited.”

https://youtu.be/3I41pYs05LA

Club of Rome

Det fremgår klart og tydelig av Colemans bok, og også fra andre kilder, at The Club of Rome står direkte under Committee of 300 via Royal Institute of International Affairs

Først et innslag om Royal Institute of International Affairs:

Her er innslaget James Corbett omtaler i videoen over: Round Table Groups, hvordan de organiserer seg i “rings within rings”. Utdypes av G. Edward Griffin:

Her et illustrerende “organisasjonskart”:

the_illuminati_elite_organization_n_plan

I nedre venstre del av kartet ser man at Club of Rome og FN (sammens med WHO) har ansvar for “Environmentalism” og , “Eugenics/Population Control“.  Dette er interessant å merke seg, i forhold til deler av det jeg skal trekke frem i resten av artikkelen.

De av oss som har “fulgt med i timen” vet at Environmentalism (FN’s mantra om “bærekraftig utvikling” og “ivaretagelse av biologisk mangfold”) i sammens med klimasvindelen og tilhørende skremselspropaganda, utgjør hypnosen som skal lure menneskeheten til å akseptere en kommunistisk fascistisk One World Government.  Environmetalism innebærer massiv depopulasjon, destruksjon av det kapitalistiske økonomiske system, og full stopp for industriell utvikling (annet enn hva som direkte er til nytte for denne makteliten alene).

Maurice Strong (Død 2015) - Medlem av The Committee of 300
Maurice Strong (Død 2015) – Medlem av The Committee of 300

En agenda nylig bekreftet av FN’s klimasjef Christina Figueres:

«Det dreier seg ikke om klima, men om å destruere kapitalismen som har rådet i 150 år. For første gang innen en definert tidsperiode å skape en ny verdensordning». Her, her, her, og her.

Her uttaler samme dama seg om FN’s depopulasjonsplaner:

Her er en lite utdrag uttalelser fra Ted Turner, en av Christina Figueres overordnede i Committee of 300. Ted Turner, som tidligere har argumentert for å redusere verdens befolkning ned til 250 – 300 millioner, modererer seg når han blir intervjuet for åpent kamera. Her sier han at en verdensbefolkning på 2 milliarder vil være passe:

“A total world population of 250 – 300 million people, a 95% decline from present levels would be ideal.” Ted Turner in an interview with Audubon Magazine. Source: “You Don’t Say”, by Fred Gielow, 1999, page 189.

Ted Turner (nåværende styreformann i United Nations Foundation) sitter nå sammens med Erna Solberg i Ban Ki-moons Millenium Developement Goals Advocacy Group som skal sørge for at FN’s Agenda 21 og Agenda 2030 (verdensregjeringen) blir en realitet så snart som mulig.

 

screenshot-www un org 2015-12-17 22-01-53

Erna Solberg, som “co-chair”, sammens med folkemordarkitekten Ted Turner (medlem av Committee of 300), i FN’s Millenium Developement Goals Advocacy Group?  Hva sier dette om vår norske regjering? Og hva sier dette om norske media? Hva tror du det skyldes, at ingen av disse omtaler det faktum at vi har en norsk STATSMINISTER I SENG MED EN AV VERDENS VÆRSTE PSYKOPATER OG FOLKEMORDARKITEKTER?

screenshot-www un org 2015-12-17 22-03-23

Ted Turner, som argumenterer for en befolkningsreduksjon ned til mellom 250 millioner og 2 milliarder mennesker,  har forøvrig FN-ansvar for “developing practices and policies to curb population growth rates“.

Begynner du å fatte hva slags gjeng vi har med å gjøre?

screenshot-www un org 2015-12-17 22-10-21

Denne folkemordarkitekten bruker til og med FN for å innføre en ONE WORLD RELIGION. Her fra United Nations World Religions Summit i år 2000:

Lucis Trust er organisasjonen som skaper denne nye ONE WORLD RELIGION. Lucis Trust er et underbruk av FN og The Committee of 300, og er tett knyttet til Ted Turner, Rockefeller Foundation og andre pådrivere av ONE WORLD GOVERNMENT.

Lucis Trust har underavdeling i Oslo, den heter http://www.goodwilloslo.no/

Klarer de ikke å få lurt deg inn i NWO edderkoppnettet via KLIMASVINDELEN dems, så står KLIMARELIGIONEN klar til å ta i mot deg.

Og her er religionen til Lucis Trust (Og til Erna Solberg, Ted Turner, Gro Harlem Brundtland, Kristin Halvorsen osv. Om de tror på det selv er vanskelig å si, men de arbeider BEVISELIG for å få DEG og 7 milliarder andre til tro på det.):

The Lucis Trust was originally founded by Alice Bailey as the Lucifer Trust to establish a new world order. Because of controversy over the name, it was changed to Lucis Trust.  Bailey’s guru, Madame Blavatsky, named her magazine Lucifer and believed that Lucifer is a mystical agent of light and spiritual knowledge who is bringing enlightenment to mankind. Blavatsky and Bailey believed that Lucifer is the true God whereas the God of the Bible is the imposter!  Bailey’s god was not only called Lucifer but also Sanat, which is a thinly disguised form of Satan. She called him Sanat Kumara or the Lord of the World. In The Rays of the Initiations, Bailey described the “seven aspects of divine purpose” as delivered by her spirit guide, and the first of these was “the unknown, unseen, and unheard purpose of Sanat Kumara.” It is supposedly “the secret of life itself… known only to Him.”

Hvis du ønsker å fordype deg litt i denne ONE WORLD RELIGION, så finnes det vel knapt noen bedre kilde enn å lytte til dette foredraget av Mark Passio, hvor han stiller hele elendigheten midt på torget med buksene nede, og fullstendig RADBREKKER og MALTRAKTERER denne menneskefiendlige religionen:

Dette er altså hovedelementene i maktelitens NWO arbeidsplan.  I tillegg har vi ulike former for statsfabrikert terrorisme, falsk flagg operasjoner, bevisst planlagte finansielle kollapser, krigshandlinger, kynisk igangsatte folkevandringer og igangsettelse av GLOBALT KAOS, som også aktivt brukes som pressmiddel og “overtalelsesmetoder” for å få menneskeheten til å ønske den FN-styrte verdensregjering velkommen.

Vi ser at Environmentalism lenge har vært på planleggingsstadiumet som maktelitens ultimate strategi for innførelse av One World Government.  Allerede i 1978 orkestrerte Henry Kissinger (også medlem av Committee of 300), på ordre fra Club of Rome, drapet på den italienske statsminister Aldo Moro.  Årsaken hevdes å være at Aldo Moro nektet å følge oppfordringen om å iverksette depopulasjonstiltak, og nektet å sette bremsene på for Italias industrielle utvikling (zero-growth policy).  Allerede her ser vi altså at den globale maktelite direkte blander seg inn, til og med med drap av statsledere, for å gjennomtvinge sine langsiktige planer om å omforme planeten til et paradis for dem selv, på alle andres bekostning.

Kan dette også være forklaringen på hvorfor Norges oljeformue ikke blir brukt til infrastruktur, industri- og samfunnsutvikling i Norge? Med den vesentlige forskjell at norske statsledere ikke trenger å bli TRUET til å underkaste seg, i det de jo er blandt de ivrigste pådrivere for innførelse av denne New World Order.  Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for WHO, og tidligere visepresident i Socialist International, sitter f.eks nå som “Vice Chair” direkte under folkemordarkitekten Ted Turner (styreleder) i United Nation Foundation:

screenshot-www unfoundation org 2015-12-22 07-18-20

I tillegg er hun hovedarkitekten bak “Brundtlandrapporten” som var det direkte grunnlag for opprettelsen av FN’s Agenda 21.

Gro Harlem Brundtland from the Labour Party – «Arbeiderpartiet » in Norway had during her time as head of WHO prepared «The Brundtland Report».  Her analysis is that 2 billion people must be removed from this planet.  George Hunt sais to have witnessed this conference where she layed out this report on population reduction by 2 billion people. Other attendees at the conference was Rothschild and Maurice Strong, and the result was Rothschild delivering a banking program to present to the UN october 1987.

Dr. John Coleman skriver i sin bok:

Two of the Committee’s earliest targets were Italy and Pakistan. The late Aldo Moro, Prime Minister of Italy, was one leader who opposed “zero growth” and population-reductions planned for his country, thereby incurring the wrath of the Club of Rome commissioned by the “Olympians” to carry-out its policies in this regard. In a Rome courtroom on November 10th, 1982, a close friend of Moro’s testified that the former prime-minister was threatened by an agent of the Royal Institute for International Affairs (RIIA), who is also a Committee of 300 member, while he was still the U.S. Secretary of State. The meteoric rise of the man the witness named as Kissinger will be dealt with later.

It will be recalled that Prime Minister Moro was kidnapped by the Red Brigades in 1978 and subsequently brutally shot to death. It was at the trial of members of the Red Brigades that several of them testified to the fact that they knew of high-level U.S. involvement in the plot to kill Moro. When threatening Moro, Kissinger was obviously not carrying out U.S. foreign-policy, but rather acting according to instructions received from the Club of Rome, the foreign-policy arm of the The Committee of 300. The witness who delivered the bombshell in open court was a close associate of Moro’s, Gorrado Guerzoni.

Club of Rome publiserte i 1991 en rapport med tittelen «The First Global Revolution» hvor det stod følgende:

«In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. All these dangers are caused by human intervention… The real enemy, then, is humanity itself.”

Club of Rome‘s «idéer» var ikke nye, som vi har sett, men det var vel i overnevte rapport at disse idéer ble mer formalisert og «offentliggjordt» om en vil se det slik.  Siden da har det meste i den globale storpolitikken dreid seg om med alle midler å bløffe menneskeheten til å tro at verden er på tur å gå under grunnet menneskeskapt global oppvarming, at vi er alt for mange mennesker på kloden, og at vi derfor trenger en verdensregjering som kan berge oss alle fra oss selv, under påstanden om at samarbeid nasjonalstater i mellom aldri vil kunne fungere tilstekkelig effektivt og hurtig nok til å berge planeten fra undergangen.

The Empire

Som nevnt innledningsvis så besøkte jeg nettsiden til Club of Rome, bladde litt rundt der og fattet interesse for en blogpost med tittelen Hurrah for the free market! (Move aside now, please.)

Omtalte blogpost innleder med en hyllest til “det frie marked” og hvordan dette gjennom historien har hjulpet denne gjengen til “easy gains“, bidratt til lavere lønninger og maksimering av profitt. “The system is fair too, or at least mostly fair. It rewards those who are efficient and competitive while stragglers are swiftly killed off.  The free market has its limits however. It works best when focussed on the short term, and where returns can be monetised easily.”  Vi ser at hovedfokuset til denne gjengen er profitt.  Det frie market hylles for dets evne til å gjøre disse karene rike.

Så går blogposten over på hovedtema, som er at det frie marked skal termineres.  Her får vi også servert det klinkende klare budskap, at demokrati er over og ut, nå er det diktatur som gjelder, GLOBALT diktatur!

The free market has its limits however. It works best when focussed on the short term, and where returns can be monetised easily. It is great at meeting the needs of end-consumers, like you and me. But it tends to work less well when it is expected to provide basic infrastructure, like roads, railways or airports. It is also less than perfect when it is asked to provide universal services, like schooling or defence.

Schooling and defense = Universal services?  Kan det sies tydeligere?  Kan det formidles tydeligere, at denne gjengen planlegger nettopp hva Dr. John Colman advarer om i sin bok “Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300“?   “A One World Government with a One World Government police force and a One World unified military to enforce laws in all former countries where no national boundaries shall exist. Når alle grenser er oppløst må vi vel også ha “One World School” og “One World Education” slik at alle våre barn kan få den samme og korrekte ONE WORLD HJERNEVASK OG INDOKTRINERING?

Most bothersome, the free market is useless when it comes to something as big as climate change, a problem which needs global action today, to allow those living 30 years in the future to prosper.

To address these challenges needs an understanding, not from the ground up but from the top down, from those who can see the bigger picture and take the long term interests of society and the planet into account.

It needs rules and leadership and vision. It needs good governance and the biggest trouble the free market has brought us is that most people cannot now imagine these two words ever being together again. But ‘good’ and ‘governance’ do work well together. They work in Germany and they worked in Singapore for many years. They have also worked extremely well in China for most of the last 30 years. But now they need to work harder. We need more and better governance again. It is time for the credits to roll and for the free marketeers to gallop off into the sunset. They were heroes. But they cannot help us as they once did.

Demokrati skal avvikles og erstattes med kommunistisk fascistisk DIKTATUR.  Den kinesiske modellen for “good” and “governance” de siste 30 år hylles, men dette er ikke lengre nok det heller.  Nå skal “good” and “governance” arbeide enda hardere, og ifølge Club of Rome trenger vi enda mer av det (kommunisme og fascisme).

David Rockefeller hyller Mao Zedong’s Kina

David Rockefeller in the 1970’s praising the success of Mao Zedong’s transformation of China (after several million people had already been killed):

D-Rock-787959“One is impressed immediately by the sense of national harmony…. There is a very real and pervasive dedication to Chairman Mao and Maoist principles. Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community purpose. General social and economic progress is no less impressive. . . . The enormous social advances of China have benefited greatly from the singleness of ideology and purpose. . . . The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in history.

Rockefeller var i mange år styreleder i Council on Foreign Relations, medlem av Bilderberger Group, og bidro til oppstarten av Trilateral Commission (angivelig fordi han mente Council on Foreign Relations ikke var effektive nok i arbeidet med realiseringen av ONE WORLD GOVERNMENT. Disse folkene er farlige, de rår over enorme verdier, har enorm makt, og har en enorm tørst etter å “forandre verden” – til det beste for dem selv og beviselig på resten av menneskehetens bekostning.

Vi ser tankegangen igjen i Club of Romes omtale av seg selv:

The essential mission of the Club of Rome is to act as an international, non-official catalyst of change. This role is prompted by the slowness and inadequacy of governments and their institutions to respond to urgent problems, constrained as they are by structures and policies designed for earlier, simpler times and by relatively short electoral cycles. This, in view of the confrontational nature of much of public and international life, the stifling influence of expanding bureaucracies and the growing complexity of issues, suggests that the voice of independent and concerned people, having access to the corridors of power around the world, should have a valuable contribution to make towards increasing understanding and, at times, jolting the system into action.

Det handler altså om å overkjøre folk og nasjoner og disses folkevalgte regjeringer, de er ikke effektive nok for globalistene. Derfor trenger vi nå kommunistisk fascistisk DIKTATUR “jolting the system into action“, som Club of Rome og The Committee of 300 vil gi oss gjennom den FN-styrte verdensregjering som nå innføres via FN’s Agenda 21 og Agenda 2030! “Fri migrasjon i en verden uten grenser”!

I en annen blogpost (som pussig nok presenteres som del av Club of Romes egen blogseksjon med tittelen “Why Empires fall“, men egentlig befinner seg på redaktørens private nettside under tittelen “Power is nothing without control: how to lose an empire“) sammenlikner de seg selv med det Romerske Imperium, diskutterer hva som “den gang gikk galt”, og hva de nå må gjøre for å hindre at deres eget imperium faller sammen.

Det fremgår helt klart at de prioriterer sin egen militære slagkraft som helt essensielt for å beholde “The Empire”. “Power is nothing, without control”.

Jeg gjengir kun siste kapittel i blogposten.  Merk deg vinklingen “us….the empire“:

The Romans and us

It has always been fashionable to see the Roman Empire as a distant mirror of our civilization. And, indeed, we see that the points of contact are many. Just think of the sophisticated Roman logistic system: the navis oneraria which transported grain from Africa to Rome are the equivalent of our super-tankers transporting crude oil from the Middle East to Western countries. And think how China and India are playing today exactly the same role they were playing in the remote Roman times: they are manufacturing centers which are gradually soaking the wealth of the empire that we call, today, “globalization”.

This said, there is also an obvious difference. The Roman energy system was based on agriculture and hence it was theoretically renewable, at least until the Romans didn’t overexploit it. Our system is based on fossil fuels, which are obviously non renewable resources. Hence, we tend to be more worried about the depletion of our energy resources rather than that of gold and silver which – it seems – we could safely remove from our financial system without evident problems.

Still, there remains the fundamental problem that power is useless without control. The control system of the globalization empire works on similar principles as the older Roman one. It is based on a sophisticated financial system which, eventually, works because it is integrated with the military system. In the globalized army, soldiers, just like the Roman ones, want to be paid. And they want to be paid with a currency that they can redeem with goods and services somewhere. The dollar has, so far, played this role, but can it play it forever?

Eventually, everything that humans do is based on on some form of belief of what has value in this world. The Romans saw gold and silver as stores of value. For us, there is a belief that bits generated inside computers are stores of value – but we may be sorely disappointed – not that there will ever be a “peak bits” as long as there are computers around, but surely a major financial collapse would not just impoverish us, but most of all it would disrupt our capability of controlling the energy resources we need so desperately.

So, when oil pundits line up oil reserves as if each barrel were a soldier ready for battle, they tacitly assume that these reserves will available for use of the global empire. That’s not necessarily true. It depends on the degree of control that the empire will be able to exert on producers. That depends on the financial system which may well turn out to be the weak link of the chain. Without control, power is useless.

The Roman empire was lost when the financial system ceased to be able to control the military system. When the Romans lost their gold, everything was lost. In our case, it may well be that we will lose our ability to control the military system before we actually lose our ability to produce energy from fossil fuels. If the dollar loses its predominance in the world’s financial system, then producers may be tempted to keep their oil for themselves or, at least, not so enthusiastic any more in allowing the Empire to access it. What’s happening today in Ukraine may be a first symptom of the impending loss of global control.

Jeg henter følgende fra artikkelens kommentarfelt:

Empires don’t Collapse from Peak Oil OR Peak Gold. They collapse from PEAK STUPIDITY!

Her ser du en annen av våre norske rikspolitikere som er i tjeneste for The Committe of 300. Kristin Halvorsen er i dag direktør for Cicero, et FN underbruk som staker ut “Climate Governance“:

Innbill deg ikke et eneste sekund at Norge styres av “demokrati” eller “folkestyre”. Vi styres av folkesvikere, landssvikere, forrædere, muldvarper, femtekolonister, og disses arbeidsgivere i det zionistiske rottereiret Committee of 300, og det skal vi ytterligere synliggjøre i en rekke tidslinjer.

Jeg avslutter denne artikkelen med et videoutdrag fra Perdana Global Peace Foundation’s nylig avholdte konferanse (15. mars 2015) og konferansedeltakernes advarsel til verdenssamfunnet om “New World Order”.

Du kan lese mer om konferansen i artikkelen “Professors & Politicians Gather To Warn Us About The New World Order (NWO)

Du kan se hele konferansen her (ca. 7 timer)

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

5 Comments

 1. Her har du gjort en omfattende jobb og klart å presentere en skremmende gjeng med sosiopater på glimrende vis, Pål. Har lest alt du har skrevet om Agenda 21 og arvtakeren også, og det er viktig stoff. Disse maktsosiopatene må avsløres, og dine bidrag er svært viktige. Håper flest mulig på egenhånd begynner grave i FN-agendaen og det som kom ut av samarbeidet mellom Gro Harlem Brundtland og Maurice Strong. Det er skremmende stoff å fordype seg i, men det er nødvendig å gjøre det.

  • Takk Jostemikk. Jeg husker ikke hvor “ordtaket” kommer fra, men det lyder nogenlunde som følger: “Jo mer en forstår, jo mer forstår en hvor lite en egentlig forstår”. Godt mulig jeg husker det feil, men det er i allefall en form for “ydmyk” tilnærming jeg har til disse ting. Jeg (som du) prøver å grave denne elendigheten frem i lyset slik at flest mulig av oss kan studere disse ting på nært hold. Nå kan det godt være vi av og til trør feil, men hovedsaken er at vi PRØVER. Det er alt for mange som ikke prøver noe som helst i det hele tatt, og bare hjernedødt adopterer hva de får servert av den gjengse indoktrinering. Jeg får bare håpe at vi kan bidra til å vekke opp folk, hver på vår måte og via våre forskjellige blogger. Formålet er jo (som du sier) å forhåpentligvis motivere folk til å begynne å grave selv – absolutt nødvendig! For det eneste som kan berge oss er at HVER I SÆR nå våkner opp av dvalen og tar INDIVIDUELLT ANSVAR for å opplyse seg selv, for kritisk og avgjørende folkeopplysning får en IKKE av makta og dennes representanter, der får en kun løgn og propaganda. Vi klør på!!!

 2. Å ta feil og få det dokumentert, gir alle lærdom, Pål. Så ja, vi klør på!

 3. Takk at dere får skrive så tydelig om hva som foregår.
  Jeg har en del dokumenter på min google.drive og gjerne vil lenke her til noen:

  Ecofascism & Charles, Prince of Wales
  https://drive.google.com/file/d/0BxPvvz0IDrtTVmhNSHRqd0lZdXc/view?usp=sharing

  German Climate Advisor ‘proposes creation of a CO2 budget for every person on planet!’
  https://drive.google.com/file/d/0BxPvvz0IDrtTYkJJcjRubnJwazQ/view?usp=sharing

  Guildhall or GuiltHall (–> City of London Corporation)
  https://drive.google.com/file/d/0BxPvvz0IDrtTZ2R1SWx0MGd3WGM/view?usp=sharing

  Prince Charles Fascist Sustainable Development
  & Al Gore’s Global Warming
  https://drive.google.com/file/d/0BxPvvz0IDrtTdG1CRm1ocXNkSjA/view?usp=sharing

  The City of London Corporation, Vatican & Washington DC
  https://drive.google.com/file/d/0BxPvvz0IDrtTOWUtNjBKVGNTQjg/view?usp=sharing

  THE GREATEST DECEPTION IN HUMAN HISTORY: PRINCE CHARLES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  https://drive.google.com/file/d/0BxPvvz0IDrtTVnloYWIyd05YbHM/view?usp=sharing

  Further reading:
  http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Joan+Veon

  http://www.amazon.com/Antichrist-Cup-Tea-Tim-Cohen/dp/0966279301/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1451687754&sr=1-1&keywords=tim+cohen

  http://www.katholisches.info/2015/04/27/appell-an-papst-hoeren-sie-nicht-auf-panikmacher-des-klimawandels/

  http://www.larouchepub.com/eiw/public/greenfascismpromo/pdf/20-22_Greenfascism.pdf

  http://www.larouchepub.com/pr/2015/151115_charles_climate_conf.html

  • Mange takk for ditt verdifulle bidrag. Du har lenket til mye viktig informasjon som folk burde lese. Takk.

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Folkemordagendaen FN’s Agenda 21 – Analyse av det planlagte blodtotalitære fascistmaskineri våre norske rikspolitikere har deltatt i forberedelsen av de siste mer enn 20 år – Norgesaksjonen
 2. Folkemordagendaen FN’s Agenda 21 – Analyse av det planlagte blodtotalitære fascistmaskineri våre norske rikspolitikere har deltatt i forberedelsen av de siste mer enn 40 år – Norgesaksjonen

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*