Foredrag ved Joan Veon: “Power, Strategy and Players of One World Government” – Våre rikspolitikeres høyst sannsynlige FOLKESVIK, LANDSSVIK og FORRÆDERI vil nå kreve en nasjonal dugnad for å ryddes opp i – OG VI HAR INGEN TID Å MISTE!

Boken "Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization" - Utgitt i 2003
Boken "Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization" - Utgitt i 2003

FOLKET og våre lokalpolitikere må nå sette seg inn i den groteske CORPORATE GLOBAL TAKEOVER strukturen bandittene på Storting og i Regjering drar land og folk inn i!

Det er UFATTELIG at dette kan pågå, og har pågått nå i mer enn 40 år, fullstendig bak ryggen – og over hodet – på det norske folk!

Jeg publiserer STARTEN på denne artikkelen allerede nå, slik at FOLKET hurtigst mulig kan begynne å sette seg inn i saken og komme seg igang med å mobilisere massiv motstand mot disse planene og denne groteske utviklingen.  Artikkelen vil bli løpende oppdatert, så besøk artikkelen jevnlig for løpende å få med deg nye tilføyelser og endringer.  DISSE TEMA MÅ NÅ OPP TIL DISKUSJON PÅ NASJONALT PLAN, DET ER FULLSTENDIG GALEMATHIAS Å LA VÅRE “FOLKEVALGTE” UFORSTYRRET SYSLE VIDERE MED DETTE UTEN AT FOLKET FØRST FÅR SATT SEG INN I SAKEN, OG KLINKE KRYSTALLKLART FØRST FÅR AVGJORDT OM  VI HAR Å GJØRE MED FOLKESVIK, LANDSSVIK OG FORRÆDRI!

Norsk folkesvik, landssvik og forræderi i stil med hva som er avdekket i Australia?
Nå tar også Australierne grep for å komme inn til kjernen av hva som foregår, og har foregått de siste flere tiår, i forbindelse med FN’s Agenda 21 svineriet i deres eget land.

Les dette dokumentet, og spør deg selv: Hvor mange av disse punktene korresponderer med hva våre norske rikspolitikere, fylkespolitikere, kommunepolitikere, offentlig administrasjon og forvaltning, samt såkalte Non-Government Organisations (NGO’s) har drevet med bak ryggen på det norske folk nå i flere tiår?

Les dokumentet her: https://www.freedomadvocates.org/wp-content/uploads/2016/05/ASIO-UN-Complaint.pdf

CONCERNS:

No Federal, State or Local Government have ever publicly released or reported in their financial statements or budgets the amount of money, now in the billions that they have spent in implementing the UN’s Agenda 21 and the Climate Change agenda, over a twenty 23 year period, nor have they informed us of the ongoing costs.

No Federal, State or Local Government has informed their residents or voters about their involvement in the implementation of Agenda 21 over the past 23 years.

No Federal, State or Local Government has allowed their residents or voters a democratic choice or basic human right to vote on whether or not they want Agenda 21 implemented.

Sett i forhold til resten av innholdet i overnevnte dokument, så må en antakelig være rimelig hjernedød om en ikke forstår hvor alvorlig dette er!

Denne artikkelen tar utgangspunkt i nedenforstående foredrag av Joan Veon.  Joan Veon (nå desverre gått bort) var en journalist som deltok i over 100 FN-møter og FN-relaterte møter rundt om i hele verden.

Joan Veon demonstrerer med all tydelighet at verdenregjeringen er i funksjon akkurat NÅ!  Foredraget viser hvordan dette har blitt implementert de siste mange tiår, og hvordan hele strukturen er direkte underlagt FN (som i realiteten er dominert av The Commonwealth, i det de tidligere 54 kolonistater i tur og orden har fått sin “frihet og selvstendighet” i bytte mot at de har forpliktet seg til å stemme etter diktat fra Dronningen, Prins Charles og “The Crown Corporation” i FN og andre internasjonale organer.)

Joan Veon har holdt en rekke foredrag om FN og publisert bøker som “The United Nations – Global Straightjackets”, “Prince Charles: The Sustainable Prince”, “Sustainable Development- The Great Lie of the 21st Century”, og en undervisnings-DVD med tittelen “The World Government Connection”.

Joan Veons materiale understøtter 100% budskapet i forrige artikkel publisert her på nettsiden: Folkemordagendaen FN’s Agenda 21 – Analyse av det planlagte blodtotalitære fascistmaskineri våre norske rikspolitikere har deltatt i forberedelsen av de siste mer enn 40 år  Overnevnte artikkelen viser i hovedsak hva konsekvensene vil bli for oss alle (analysert ut fra operasjonsmanualen Agenda 21), mens Joan Veons foredrag under hovedsakelig viser hvordan globalistbandittene har rigget systemet mot menneskeheten de siste mange tiår.  De er nå i den avsluttende fase, hvor det antakelig kun gjenstår små formaliteter krydret med noen flere menneskefiendlige psykologiske terroroperasjoner før de formelt og offentlig vil annonsere aktiveringen av det mest blodtotalitære fascistmaskineri i menneskets historie.

Jeg anser det som nå foregår som flere ganger værre enn Gro Harlem Brundtlands GRUNNLOVSBRUDD, FORRÆDERI og LANDSSVIK utført på Korfu i 1994 og de løpende grunnlovsbrudd, forræderi, landssvik og folkesvik som har pågått siden.  Les om dette her: Hvilket demokrati? Norske lederes springmarsj mot NWO med deres egne ord

Joan Veon’s nettside eksiterer ikke lengre, men heldigvis har vi WayBackMachine

Her er også nettsiden NewsWithViews som har lagret et arkiv over Joan Veons arbeide frem til hun døde i 2010

NEKROLOG: Joan Veon: in memory of a mighty servant of the Lord (VIKTIG: Inneholder mer sannhet enn kanskje de fleste tåler å høre!)

October 23, 2010

Joan Veon: in memory of a mighty servant of the Lord

By Dr. Stephen C. L’Hommedieu

It is with profound sorrow, yet with an everlasting joy in Christ Jesus, that we mourn the recent passing of Joan Marie Veon — a mighty servant of the Lord. Joan passed peacefully with her husband Rod at her side on Monday, October 18th, putting to rest her three year battle with cancer that she boldly fought on her own terms. She was 61.

Joan was an individual of uncompromising integrity with an unwavering faith in God and to His leading in her life. To those who knew her, she will be remembered as a most gracious lady and an incredibly devout patriot and servant of the Lord Jesus Christ. For sixteen years, Joan relentlessly carried the message of truth to preserve and defend our God-given freedom and the Constitution of our Nation against the immoral and tyrannical rule of an all-consuming world government, even so while defending her own body against the ravages of cancer.

Joan especially had a heart for the Christian community, but held great concerns over the ignorance and complacency among many Christians to the assimilation of the global agenda into this country as a result of worldly compromised Christian leadership. According to Joan, “My grave concern is that the Christian Community — at the time in history when it should “stand in the gap” — will be unwittingly processed through the Hegelian dialectic into world government without even realizing it.” True enough, yet she maintained a steadfast hope that from the Christian community a remnant will hear their call to remain faithful and “stand in the gap.”

There are those who would let their professional achievements overshadow the true source of their strength and abilities, but not Joan. She knew her spiritual walk with God was the most important part of her life and her source of strength and guidance for her life’s work. It was at the age of thirteen when she accepted Jesus as her Lord and Savior, which was followed with her remarkable calling to dedicate her life to the will of God. As a testimony to the Lord’s faithfulness in her life, He opened extraordinary doors for this ordinary woman of short stature to carry her to top levels of international government among the world’s elite leaders; interviewing and asking key questions of presidents, kings, princes, prime ministers and heads of state. So it was that God used Joan in an incredible way, because she was willing to do it God’s way.

As a credentialed international journalist, Joan was all about asking “bottom-line” questions in effort to extract the truth from those whose primary objective was to contain public disclosure of sensitive information. So much so that other journalists at these international conferences began to take notice that often when it came time for Joan’s questions, interviews would abruptly end. Many journalists often commented that they were curiously aware of how she was being by-passed for questions. This was the Joan Veon strategy behind her “bottom-line” questioning: to elicit revealing statements from world leaders confirming the global agenda and to draw the attention of other international journalists to make them aware that something is very wrong.

In spite of the global agenda, Joan had an agenda of her own: it was to bring the word of God to these spiritually depraved United Nations conferences. Once she strategically placed Arabic versions of the bible throughout a conference for the attending members. She noticed some would pick them up, some would move to another seat. During breaks if they were untouched she would reposition them in hope that someone would receive the truth of the word of God. She once approached a Saudi prince with one of the bibles and asked if he would accept her gift. He accepted her gift with deep appreciation explaining that he had read the bible in English when he went to school in the United States, but he had always wanted to read it in his own language. He graciously thanked her. That was the incredible boldness of Joan Veon as she walked with God.

Joan had an incredible mind and was a powerhouse of determination. In addition to her first career as a Certified Financial Planner and the opening of Veon Financial Services, Inc. in 1986, she is also accredited with a long list of other professional accomplishments. She began her second career as a credentialed, international journalist covering over 103 United Nations and United Nations-related conferences, she was a brilliant author and lecturer, a guest speaker on hundreds of radio talk shows, the founder of The Women’s International Media Group, columnist with NewsWithViews.com (see articles), and a renowned expert on environmental, social, and economic issues relating to the United Nations’ global agenda and Sustainable Development.

As an astute financial expert who had studied and analyzed financial trends that eventually led to her recognizing indications of a world currency, she prayed for God to show her the truth. He answered her prayer with her first attendance to a United Nations’ conference in Cairo, Egypt, in 1994, on population control. Although highly respected professionally and considered well informed on local government issues, it was at the Cairo conference where she was struck with the realization that she knew nothing about the government at the international level. Soon she discovered how Americans were being intentionally “dumbed down” so average citizens would not be in a position to understand or question international policies being imposed upon them until it was too late.

Meticulously compiling numerous details from her exhaustive research over the years, Joan masterfully laid out the global agenda behind Sustainable Development, Agenda 21 and the United Nations in two major publications.

Joan’s first book, Prince Charles: The Sustainable Prince, published in 1997, exposes those who have been the major powers behind the world scenes and Prince Charles’ worldly philosophies and global projects. She reveals how the “signing of the United Nations’ Charter is the forum that will bring America back under the control of the British Empire and into world government,” and exposes Sustainable Development, the core philosophy behind the United Nations’ Agenda 21 program, for what it really is: a global agenda to control the world’s resources, much like communism, under the pretense of “protecting” the world’s resources.

The second book, The United Nations’ Global Straight Jacket, published in 1999, is a comprehensive handbook on world government. Here she helps the reader connect the dots to understand how international treaties and planned crisis events are created for the covert dismantling of international economic, social, political and electronic boundaries while at the same time constructing a new global infrastructure. It is an extensive resource of accurate, factual information and provides the foundation for understanding the machinations of United Nations’ global governance and its pervasive global authority that is regulating every aspect of our lives at the local level without our knowledge.

Also to her credit, she was one of the first to recognize that there would be a transition of power from the national government level to the international governance level through the United Nations. Another recent effort of this transition was associated with the 2008 financial crisis, which was intentionally created as a plan to dismantle the final global financial barriers. Joan covers the details in her DVDs, When Central Banks Rule the World, and 2008 Credit Crisis: The Final Transfer of America’s Financial Sovereignty.

It was a privilege and a blessing to know Joan, if only for a short time. Joan had so much more she wanted to accomplish in her life on earth, but on Monday October 18th her most important work was completed when the Lord called Joan home. Now she will receive her glorious servant’s crown with His words of commendation: “Well done, good and faithful Servant!”

© Dr. Stephen C. L’Hommedieu

Hvis ikke det norske folk nå får ræva i gir, setter seg inn i dette og får svineriet stoppet, så kan vi snart vinke permanent farvel til den suverene nasjonen Norge.  Dersom vi ikke får stoppet Norges inntreden og deltakelse i denne FN-styrte New World Order med fredelige demokratiske midler før det blir et formelt faktum, så frykter jeg at vi, sammens med andre nasjoner og folk, kan gå et globalt blodbad i møte.

O HILDRANDE DU hvor rett hun hadde, denne Joan Veon, i sitt foredrag fra 2009:

Nøyaktig som hun legger ut i videoen over, så er nasjonal suverenitet over finanstilsynet DEN SISTE FORMELLE BARRIERE som skal brytes ned før den FN-styrte verdensregjering NWO er et fullblods operativt faktum.  Og hva hva er  publisert på ABCNyheter NETTOPP I DAG, 12 MAI 2016:

screenshot-www facebook com 2016-05-12 22-50-12

– At Stortinget hastebehandler en så stor sak, så stor at man for første gang siden 1992 må bruke Grunnlovens §115 som krever tre fjerdedels flertall, er helt useriøst. Og den kommer til å få presedens for energi, telekom og data. Dette kommer til å få store ringvirkninger.

Det sa europarettsjurist, professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, etter høringen.

De for oss viktigste poeng fra Joan Veons forelesninger:

15

Bildet over illustrerer situasjonen for de enkelte individuelle nasjonalstater frem til 1945.  De 5 ringer illustrerer de viktigste beskyttende mekanismer (barriærer/skjold) som enhver nasjon trenger å ha suveren kontroll og styring med, for å kunne opprettholde sin nasjonale suverenitet. (Militæret og etterretning er ikke tatt med i denne illustrasjonen, men det kommer med etterhvert)

Hver gang en av disse nasjonale barriærer/skjold har blitt plukket ned, har de blitt erstattet av overnasjonale strukturer.

Det som er svært viktig å ha i bakhodet når en ser disse illustrasjoner, er at ingenting av dette er resultat av noen “naturlig utvikling”, “tilfeldigheter” eller “synteser av myriader av ulike og usammenhengende agendaer”.  TVERT I MOT, denne utviklingen har vært PLANLAGT, og gjennomført i tråd med planen, fra A til Å!  Man innfører ikke en verdensregjering over natten, men sniker den inn steg for steg gjennom flere suverenitetspulveriserende “avtaler”.

Vi skal vise hvordan dette henger direkte sammen med FN’s Agenda 21, den operative arbeidsplan for innførelse av den planlagte FN-styrte verdensregjering. Agenda 21 er konstruert på den måte at den først og fremst skal implementeres LOKALT (altså ute i kommunene).  Astroturferne må nemlig få denne monstrøse menneskefiendtlige planen til å se ut som en grasrotsbevegelse.  Derfor må de nasjonale skjold/barriærer først brytes ned, slik at globalistbandittene via deres «rådgivere», «tenketanker» og NGO’s (forøvrig finansiert av bl.a norske skattebetalere) får tilgang til å infisere samfunnet fra innsiden – «on the local level». Les denne viktige analysen av FN’s Agenda 21: Folkemordagendaen FN’s Agenda 21 – Analyse av det planlagte blodtotalitære fascistmaskineri våre norske rikspolitikere har deltatt i forberedelsen av de siste mer enn 20 år

46

Her ser vi disse skjold nærmere beskrevet, og illustrasjonen gir en innledende oversikt over hvordan disse skjold gjennom de siste vel 70 år, MÅLBEVISST OG MÅLRETTET har blitt nedbrutt.  Dette har selvsagt ikke kunnet skje uten hjelp fra landssvikere, femtekolonnister og forrædere.  Det siste skjold som gjenstår, den såkalte FINANSKONTROLLEN, blir høyst sannsynlig akkurat i disse uker (før sommerferien 2016) pulverisert av vårt folkesvikende storting.  Dette har vi allrede nevnt ovenfor, og du kan du lese mer om det her:

Regjeringen og Arbeiderpartiet legger Norge inn under EUs finanskontroll

De økonomiske barriærer/skjold faller

13

De økonomiske barriærer falt i 1944 ved opprettelsen av Det Internasjonale Monetære Fond (IMF) og Verdensbanken.

De politiske barriærer/skjold faller.

11

De politiske barriærer falt i forbindelse med opprettelsen av FN i 1945.  Her er det for Norges del viktig å merke seg at Norges tilslutning til FN skjedde i kraft av et grunnlovsbrudd og et landssvik.  En høykriminell handling i regi av Trygve Lie, som ble lokket med generalsekretærjobben i bytte mot å begå landssvik.

Dette fordi situasjonen i Norge på innmeldingstidspunktet var begrenset av en eller begge av følgende forhold: 1.) Norge var formelt underlagt alliert okkupasjon (britisk).  2.) Norge hadde ikke på dette tidspunkt en lovlig valgt regjering («sittende regjering» kom til gjennom grunnlovsbrudd).  Etter folkesuverenitetsprinsippene hadde Norge derved ikke adgang til å inngå slike avtaler i en slik situasjon.

Likevel skrev Norge under med forbehold av Stortingets samtykke til ratifikasjon.

I TILLEGG: Etter at folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring eller i det minste en folkeavstemming.

Trygve Lie, som var utsett til å bli FN’s første generalsekretær, instruerte likevel FN-delegasjonen til å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert.

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp i stortinget, gikk bondepartiets Nils Trældal imot.  Han ble senere funnet død under ett åpent vindu.

Dette kan du lese mer om her og her.

Handelsbarriærer/skjold faller

09

 

05

04

03

02

01

47

 

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.